Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Sách hay về kinh doanh online – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     19:31    

Sách hay về kinh doanh onlineBí mật thực sự Internet Marketing

39 CÁCH ĐỂ TẠO RA MỘT CUỐN SÁCH ĐIỆN TỬ ÍT HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ VIẾT

Joe VitaleHãy sử dụng những chiến lược mà bạn học được từ chương 28 để áp dụng những ý kiến này. (Sách hay về kinh doanh online)
1.              Yêu cầu những thông tin hết sức cụ thể. Hãy gửi thư điện tử đến một nhóm người, yêu cầu họ cung cấp những thông tin hết sức chi tiết và cụ thể, chẳng hạn như những cách thức để viết một dạng quảng cáo. (Sách hay về kinh doanh online)
2.              Yêu cầu những thông tin tổng quát: Gửi thư đến một nhóm người, yêu cầu họ cung cấp những thông tin tổng quát chẳng hạn như chiến dịch marketing trên mạng. Điều này có thể cung cấp cho bạn một loạt những lời phúc đáp còn cụ thể hơn cả cách trước. (Sách hay về kinh doanh online)
3.              Tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn: Gửi thư điện tử đến một nhóm người, yêu cầu họ trả lời một loạt những câu hỏi ngắn. Chẳng hạn như cung cấp một câu hỏi về chính bản thân họ, về công việc kinh doanh, về sự nghiệp hay sở thích của họ…
4.              Thực hiện một cuộc phỏng vấn đầy đủ: Gửi thư điện tử đến từng người, yêu cầu cô ấy hay anh ấy trả lời một loạt những câu hỏi đã chuẩn bị trước. Bạn nên tạo ra đủ số lượng câu hỏi để làm đầy cuốn sách điện tử mà bạn đang làm (chẳng hạn như 5 đến 20 trang). Đó có thể là một tiểu sử. (Sách hay về kinh doanh online)


5.              Ghi âm những đoạn hội thoại dài của từng người một: Mời từng người đến nói chuyện và có những đoạn hội thoại về từng chủ đề cụ thể. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách ghi âm điện thoại rồi sau đó viết lại cho cuốn sách điện tử của bạn. Cũng có thể bạn sử dụng thư điện tử, qua phòng chat hay tin nhắn và sau đó bạn paste vào trong khung sách điện tử của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
6.              Ghi âm những đoạn hội thoại ngắn: Liên lạc với một vài người, yêu cầu mỗi người trong số đó thảo luận về một chủ đề cụ thể. Một cuốn sách điện tử có thể bao gồm những cuộc hội thoại trong điện thoại đã được chuyển thể hay bạn có thể có những cuộc hội thoại thông qua thư điện tử, phòng chat, tin nhắn, sau đó cũng sao chép lại vào cuốn sách điện tử. (Sách hay về kinh doanh online)
7.              Ghi âm một nhóm hội thoại: Bạn có thể mời một nhóm nhỏ gia nhập vào cuộc hội thoại với bạn về một chủ đề cụ thể. Bạn có thể ghi âm thông qua điện thoại, sau đó chuyển thể sang cuốn sách điện tử của bạn. Cũng có khi bạn sử dụng các công cụ khác như thư điện tử, phòng chat, tin nhắn và sau đó sao chép vào trong cuốn sách. Một khả năng khác nữa là để cho mọi người làm việc cùng nhau ở những nơi phù hợp, chẳng hạn như trong nhà của bạn hay công sở, nơi ăn trưa, phòng họp, sau đó hãy ghi âm và chuyển thể. (Sách hay về kinh doanh online)
8.              Tổ chức một buổi hội thoại: Mời một nhóm nhỏ người tới dự buổi hội thảo của bạn và sau đó nói về chủ đề có liên quan. Bạn hãy ghi âm toàn bộ đoạn hội thoại và chuyển thể cho phù hợp với từng phần của cuốn sách điện tử. Bạn cũng có thể tổ chức một buổi hội thảo thông qua điện thoại hay phòng chat, một cuộc hội thảo tại audio. (Sách hay về kinh doanh online)
9.              Yêu cầu những bài báo có nguồn gốc: Yêu cầu một số người viết những bài báo nhỏ về một chủ đề cụ thể. Dĩ nhiên, bạn có thể cho rằng họ đang cố gắng thực hiện điều này. Hãy đăng tất cả các bài báo vào trong cuốn sách điện tử của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
10.              Yêu cầu những nguồn lực: Hãy gửi những thư điện tử tới một nhóm người và hỏi họ về cách giới thiệu những nguồn cung cấp cho một dạng cụ thể của dự án. Chẳng hạn như những website mà họ giới thiệu để đăng ký những sách điện tử miễn phí là ở đâu? Điều này sẽ làm giảm số lượng những bản nghiên cứu mà bạn phải làm. Sau đó, hãy xin chủ website cấp giấy phép để được đưa danh sách các trang web vào trong cuốn sách điện tử của bạn, và mời họ tham gia viết những bản mô tả về nội dung các website. Cuốn sách điện tử của bạn có thể trở thành một bộ sưu tập những đường link với những hướng dẫn cụ thể, giúp cho mọi người có thể tìm ra nguồn gốc một cách dễ dàng. (Sách hay về kinh doanh online)
11.              Biên soạn cả những nguồn thông tin khác: Hãy gửi thư điện tử đến cho một nhóm người và yêu cầu họ giới thiệu từng nguồn khai thác những chủ đề cụ thể hay các dạng thông tin, chẳng hạn như trên website đã xuất bản những thị trường thông tin miễn phí. Hơn thế, hãy xin ông chủ các trang web cấp giấy phép để có thể cung cấp trang web lên cuốn sách điện tử của bạn và mời họ viết những lời mô tả sơ qua về trang web của họ. (Sách hay về kinh doanh online)
12.              Kết nối với trung tâm thông tin hoặc là nguồn dữ liệu bạn cần. Tìm nơi bạn muốn kết nối, sử dụng công cụ tìm kiếm, tra cứu trên mạng và những nguồn tham khảo trên mạng khác. Xin phép các chủ trang web, các tác giả, nhà xuất bản, người nắm quyền sở hữu, mời họ viết một đoạn mô tả ngắn giới thiệu đường dẫn của họ. Cuốn sách điện tử của bạn sẽ đầy những đường dẫn và mô tả ngắn gọn để đưa người xem đến những phần tham khảo hoặc thông tin mà bạn cho là bổ ích
13.              Hãy lấy những trích đoạn từ các diễn đàn, các bảng thông tin, danh sách thư điện tử: Hãy gửi thư điện tử đến những người tham gia và xin cấp giấy phép để post một vài trích đoạn, hay có thể là toàn bộ bài viết về những chủ đề nhất định. (Sách hay về kinh doanh online)
14.              Có thể lấy những trích đoạn từ các trang web hay các bài báo: Hãy gửi thư điện tử tới những người chủ website và mong muốn họ cho phép post những trích đoạn trong các nội dung hay bài báo cụ thể liên quan đến chủ đề của cuốn sách. (Sách hay về kinh doanh online)
15.              Hãy lấy những thông tin từ các tạp chí điện tử: Hãy xin cấp giấy phép từ những nhà xuất bản để được sử dụng những trích đoạn cụ thể trong tạp chí điện tử cho cuốn sách của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
16.              Có thể lấy những trích đoạn từ các chương trình video hay audio: Tìm kiếm cơ hội từ những người thực hiện chương trình nghe nhìn để sử dụng thông tin cụ thể cho cuốn sách điện tử của bạn. Bạn có thể chuyển đổi các đoạn trích đó, ngoại trừ việc những người chủ các trang web đó đã có sẵn bản chuyển đổi rồi. (Sách hay về kinh doanh online)
17.              Khai thác những đoạn trích từ những cuốn sách điện tử: Hãy gửi thư điện tử tới các tác giả hay những nhà xuất bản, xin cấp giấy phép sử dụng những đoạn trích trong cuốn sách điện tử của họ cho cuốn sách điện tử của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
18.              Khai thác những trích đoạn từ các website thành viên: Xin cấp giấy phép để sử dụng những trích đoạn cụ thể từ các website thành viên để tạo ra cuốn sách. (Sách hay về kinh doanh online)
19.              Khai thác những trích đoạn từ những bản báo cáo điện tử: Có thể gửi thư điện tử tới các tác giả hay các nhà xuất bản hãy gửi các bản báo cáo điện tử và xin cấp giấy phép được sử dụng những trích đoạn hay toàn bộ báo cáo trong cuốn sách của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
20.              Khai thác thông tin từ những khoá học trực tuyến: Hãy xin các tác giả giấy phép để sử dụng những đoạn trích từ các khoá học trực tuyến hay trong toàn bộ khoá học trong việc xây dựng cuốn sách của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
21.              Khai thác những bài viết nhỏ từ những ấn bản: Liên hệ với một số tác giả và những nhà xuất bản và xin họ cấp giấy phép cho việc sử dụng những trích đoạn nhỏ từ các bài báo, bài luận hay các nội dung khác được xuất bản từ những bài báo, tạp chí hay các bài viết khác. (Sách hay về kinh doanh online)
22.              Trích dẫn các đoạn nhỏ trong các cuốn sách khác: Liên hệ với các tác giả hay các nhà xuất bản và xin họ giấy phép để có thể sử dụng những trích đoạn từ cuốn sách của họ cho cuốn sách điện tử của bạn. (Sách hay về kinh doanh online)
23.              Biên soạn lại toàn bộ những sưu tập đó: Gửi thư điện tử đến một nhóm người và mong muốn có được bộ sưu tập những thứ mà bạn cần để biên soạn một cuốn sách. Chẳng hạn như, bạn có thể đặt ra một loạt những sách mà bạn sử dụng để tham khảo cho cuốn sách điện tử của bạn. Những ý tưởng khác có thể là những bài thơ, những bức tranh, những câu chuyện ngắn…
24.              Đưa ra những thông tin cá nhân: Yêu cầu mọi người điền đầy đủ vào form thông tin cá nhân. Chẳng hạn như bạn có thể hỏi họ nơi họ sinh ra hay màu sắc yêu thích, sở thích của họ… Biên soạn những thông tin đó thành một cuốn sách điện tử. (Sách hay về kinh doanh online)
25.              Đưa ra những thông tin khác: Bên cạnh những thông tin cá nhân, yêu cầu mọi người điền vào những điều mà bản thân họ biết. Chẳng hạn như, bạn có thể hỏi người điều hành trang web về những thông tin website của họ, như số lượng trang, khách truy cập…
26.              Tạo ra những mẫu có sẵn hay những công cụ: Gửi thư điện tử cho một nhóm người và yêu cầu họ cung cấp một loạt những nội dung vốn được sử dụng như những công cụ hay khuôn mẫu cho người khác. Chẳng hạn như bạn có thể yêu cầu một số thư bán hàng mà người khác có thể sử dụng như mẫu để viết những thông tin cá nhân. Những ý tưởng khác bao gồm những bức thư kinh doanh, quảng cáo các loại hay tin vắn và thậm chí là cả những bức thư lãng mạn. (Sách hay về kinh doanh online)
27.              Đưa ra một loạt những cuộc điều tra hay phiếu điều tra trực tuyến: Yêu cầu một nhóm người điền đầy đủ thông tin vào một cuộc điều tra, sau đó hãy biên soạn lại để trở thành một cuốn sách điện tử. Những câu hỏi đó có thể là những câu hỏi điền hay những câu hỏi trắc nghiệm. Chẳng hạn như nếu cuốn sách điện tử của bạn nói về việc làm vườn thì bạn phải hỏi những điều tương tự như hàng ngày bạn tưới nước cho khu vườn bao nhiêu lần, lượng phân mà bạn sử dụng, cách mà bạn diệt cỏ. Việc này giống như một cuộc phỏng vấn nhưng bạn có sự lựa chọn. (Sách hay về kinh doanh online)

28.     Hãy viết lại những thông tin dành cho người khác: Gửi thư điện tử đến các tác giả và các nhà xuất bản, xin họ cấp giấy phép để có thể thêm thông tin, sửa lại hay cập nhật những thông tin sử dụng trong cuốn sách. (Sách hay về kinh doanh online)


29.              Viết lại hay bổ sung những thông tin về sản phẩm: Hãy gửi thư điện tử đến một tác giả hay nhà xuất bản, xin họ cấp giấy phép cho việc bổ sung, viết lại, cập nhật hay thay đổi những khuôn mẫu đối với thông tin sản phẩm. Như thế, bạn có thể biến những thông tin đó thành cuốn sách điện tử của riêng bạn. Bạn cũng có thể viết theo cách khác với những mục đích khác nhau tuỳ vào khách hàng, chẳng hạn như viết một cách tổng quát về cách marketing một cuốn sách điện tử. (Sách hay về kinh doanh online)
30.              Đồng tác giả một cuốn sách: Hãy mời một số chuyên gia cùng hợp tác với bạn để viết cuốn sách điện tử. Bạn có thể có thêm một hay nhiều đồng nghiệp. Rõ ràng, càng nhiều các tác giả, bạn càng phải viết ít. Hãy cung cấp cho các đồng tác giả những ấn phẩm miễn phí. (Sách hay về kinh doanh online)
31.              Biên soạn thông tin: Yêu cầu các tác giả và các nhà xuất bản đưa ra cuốn sách sử dụng thông tin lưu trữ chẳng hạn như những bài báo cũ, những câu chuyện được in lại…
32.              Viết một cuốn danh bạ: Công bố với một nhóm người rằng bạn muốn có một cuốn danh bạ trong cuốn sách điện tử, hãy hỏi họ nếu họ muốn hợp tác. Chẳng hạn như bạn có thể nói với họ rằng bạn đang tạo ra một cuốn danh bạ mà nguồn của nó được chấp nhận là những quảng cáo phải trả. Những nguồn này bao gồm các e-zine, các website, các tin nhắn, các phần mềm, kinh doanh và nguồn thông tin trực tuyến. Có thể sử dụng form đã làm từ trước để có thể giúp họ
điền đầy đủ những thông tin giống như những cuốn danh bạ trực tuyến có thể làm. (Sách hay về kinh doanh online)
33.              Tập hợp những bản thảo không xuất bản. Liên hệ với những nhà xuất bản và hỏi xem họ có bất kỳ bản thảo nào chưa xuất bản về một chủ đề nhất định hay không. Nếu như bạn có thể đưa ra danh sách đồng tác giả và hay không các nhà xuất bản, bạn có thể yêu cầu bán những bản thảo này cho cuốn sách điện tử của bạn. Điều này cũng đơn giản như việc sao chép tên và công việc của bạn cũng chẳng khác gì các tác giả và các nhà xuất bản khác. Bạn cũng dễ dàng có được những quảng bá miễn phí. (Sách hay về kinh doanh online)
34.              Hãy yêu cầu họ trao đổi thông tin về các sản phẩm khác. Hãy hỏi các tác giả hay các nhà xuất bản liệu họ có thể chuyển những thông tin sản phẩm của họ sang cuốn sách điện tử được không, có thể bán chúng hay không, nếu như bạn đưa ra danh sách các tác giả và các nhà xuất bản. Bạn có thể đưa cho họ phần trăm lượng bán và việc quảng bá miễn phí. (Sách hay về kinh doanh online)
35.              Tái bản và quyền được tái bản: Việc mua quyền tái bản từ cuốn sách điện tử của người khác phải mất 100% lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng cách thứ nhất trong 39 cách để tạo lợi nhuận cho cuốn sách của riêng bạn (nếu như những tác giả trước cho phép bạn làm điều này.)
36.              Tham dự vào một chương trình liên kết: Hãy tham gia vào các chương trình để có thể bán những cuốn sách điện tử khác. Bạn có thể sử dụng cách thứ nhất trong 34 cách để tạo lợi nhuận cho cuốn sách của riêng bạn (nếu như những tác giả trước cho phép bạn làm điều này. (Sách hay về kinh doanh online)
37.              Hãy tìm một cuốn sách điện tử không có chương trình liên kết. Bạn hãy tìm một cuốn sách được bán mà không được quảng cáo và bán cho độc giả để có thể tạo ra phần trăm lợi nhuận trong việc mua bán. Bạn cũng có thể tạo ra một chương trình mà bạn có thể tham gia. Hãy sử dụng những phương cách trước để tạo ra lợi nhuận cho cuốn sách của bạn, nếu như tác giả đó đồng ý. (Sách hay về kinh doanh online)
38.              Thương mại về quyền tái bản: Hãy sử dụng một trong số những cách trên trong tổng số 34 cách để tạo ra cuốn sách riêng cho bạn, sau đó hãy mang bản in lại cho một cuốn sách khác. (Sách hay về kinh doanh online)

39.              Biên tập những cuốn sách tái bản: Hãy in lại những thông tin đó vào cuốn sách điện tử của bạn để có thể tái bản những cuốn sách điện tử. (Sách hay về kinh doanh online)

Nội dung chi tiết về quyển Sách hay về kinh doanh online này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

,

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.