Hiển thị các bài đăng có nhãn XUẤT BẢN SÁCH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XUẤT BẢN SÁCH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?

Sách Hoàng Gia     13:12    

Viết sách và xuất bản sách – “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Tại sao Tác giả viết nên quyển sách này?

Sự khác biệt nhất về tư duy của những người thành công thực sự và những người đang đeo đuổi thành công đó chính là những người thành công thực sự hoạt động dựa trên “thói quen” dẫn đến “hiệu quả”, còn những người đang đeo đuổi thành công thì nghĩ về thành công dựa trên hành động dẫn đến kết quả. Đó là lý do tại sao Tác giả Trần Trung Kiên đã bắt tay vào viết sách và xuất bản sách về chủ đề này – chủ đề THÓI QUEN.
Nếu những người đang đeo đuổi thành công vẫn giữ cách suy nghĩ của mình về sự thành công chỉ là “kết quả” chứ không phải “hiệu quả” thì sẽ có hai kịch bản cuộc đời xảy ra:
Kịch bản thứ nhất: Họ sẽ không bao giờ đạt được thành công vì bản chất của thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Điều này được lý giải rất rõ trong chương thứ 5 của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản này.
Nếu như mãi đeo đuổi kết quả để mong muốn đạt được thành công thì con người sẽ phải “hành động” liên tục để cho kết quả trở nên hiện thực, nhưng bởi vì chỉ “hành động” mới tạo ra kết quả cho nên con người sẽ phải hành động nhiều hơn để đạt kết quả nhiều hơn. Điều này phi thực tế do mỗi người chỉ có 24h/ngày và không ai có thể sống hơn 24h một ngày, do đó mô hình “hành động nhiều hơn” để có “kết quả nhiều hơn” sẽ dẫn ta đến một cuộc đời thất bại. Cuối cùng ta sẽ không biết được lý do vì sao ta thất bại? Đơn giản là ta nhìn cuộc đời không đúng với bản chất của nó: Thành công là “hiệu quả” chứ không phải là “kết quả”. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người thất bại nhưng họ cũng không biết gì sao họ thất bại? Quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết và xuất bản bởi Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên – sẽ là một trong những lời lý giải quan trọng nhất dành cho tất cả những ai mong muốn đi tìm thành công bền vững. Viết sách và xuất bản sách không phải là việc dễ dàng – đó cũng là lý do tại sao thông qua quyển sách được viết và xuất bản này – Tác gả cũng truyền thông điệp tích cực cho tất cả những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công là – Mỗi ngày viết một chút thôi – nhưng viết mỗi ngày, quyển sách của bạn sẽ được hoàn thành.
Kịch bản thứ hai: Một người hoạt động ở tầng “kết quả” vẫn có thể thành công được nhưng quy trình tạo ra kết quả đó sẽ “không thể chia sẻ được” hoặc đơn giản là không thể nhân bản cho người khác. Nói cách khác: Cách thức thành công dựa trên kết quả thường sẽ là “chiêu thức” nhiều hơn là nguyên tắc, vẫn có những “chiêu thức” giúp một người thành công – và chiêu thức đó vẫn đúng – nhưng “chiêu thức” thì không thể nhân bản. Đôi khi sự thành công dựa trên kết quả lại “ảnh hưởng xấu” đến những người khác, tức một người càng thành công thì những người khác (xã hội) càng thất bại. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến một xã hội không mong muốn đã hình thành – cả những người thất bại và cả những người thành công đều góp phần tạo nên một xã hội “không mong muốn”. Một loại người (thất bại) tạo nên một cuộc đời mà “chính mình không mong muốn”, một loại người khác (những người thành công dựa trên “chiêu thức”) thì lại tạo ra một xã hội mà “chính xã hội đó không mong muốn” được tạo ra. Do đó: Kịch bản này sẽ không tốt cho xã hội.
Thấu hiểu những giá trị to lớn được viết trong quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia – đã xuất bản quyển sách này đến với công chúng – như là một quà tặng đặc biệt mà Tác giả - Cố vấn Tác giả đã viết tặng cho cộng đồng.
Cuối cùng: Nếu định nghĩa thành công dựa trên “kết quả” thì hoặc là sẽ tạo nên một “cá nhân thất bại” hoặc là sẽ tạo nên một “xã hội thất bại”. Và bạn thấy đó: Điều này thì tất cả chúng ta không ai mong muốn tý nào.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được ra đời để giải quyết vấn đề được gọi là “căn nguyên của một xã hội không mong muốn đã hình thành”. Quyển sách được viết và xuất bản trong giai đoạn xã hội gặp không ít khó khăn, nhưng chính vì thế - quyển sách chính là tiền đề quan trọng giúp mọi người tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ gốc rễ nhất. Viết sách và xuất bản sách là công việc quan trọng của đời người – và đó là lý do sao Tác giả Trần Trung Kiên đã viết nên quyển sách này và đặt hết tất cả tâm huyết để quyển sách được xuất bản thành công.
Những giá trị được chia sẻ trong quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” là:
Thứ nhất: Nó tái định nghĩa lại thành công dưới góc độ hiệu quả (tức là những kết quả chỉ được xem là tốt “ít” hoặc “nhiều” – chứ không phải là kết quả xấu), và do đó nó định nghĩa lại con người dưới góc độ là “sản phẩm của thói quen”, nhìn nhận cuộc sống dưới góc độ “nguyên tắc” – là những nguyên tắc của tự nhiên và xã hội. Và từ góc nhìn đúng về sự thành công cá nhân sẽ tạo nên một cuộc đời thành công đúng nghĩa, hay nói cách khác sự thành công của cá nhân không xâm hại đến sự thành công của người khác mà nó mở đường cho sự thành công của người khác – và sự thành công của toàn xã hội. Đây được gọi là “sự thành công có giá trị” – sự thành công hữu ích và sự thành công mà không chỉ người được thành công mong muốn mà đó là sự thành công cả xã hội mong muốn. Có thể nói – viết sách và xuất bản sách cho Tác phẩm “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” là một công cuộc dày công lắm – nhưng cuối cùng quyển sách cũng được ra đời đúng như mong đợi – với tất cả những gì được hỗ trợ từ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản sách Hoàng Gia – đã hỗ trợ hết sức nhiệt tình cho một Tác phẩm được xuất bản sách thành công.
Thứ hai: Chỉ khi sự thành công được định nghĩa dưới góc độ “hiệu quả”, nhìn nhận con người là sản phẩm của thói quen, và tự nhiên lẫn xã hội hoạt động dựa trên “nguyên tắc” thì lúc đó ta mới có một xã hội thành công. Sẽ không bao giờ có một xã hội thành công nếu trước tiên mỗi người trong xã hội đó không nghĩ rằng “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất”. Và sẽ không thể hành động “vì người là cách vì mình khôn ngoan nhất” nếu trước tiên không định nghĩa thành công dưới góc độ hiệu quả – là thành công dựa trên nguyên tắc chứ không phải chiêu thức.
Trong toàn bộ 10 chương của quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” được viết sách bởi Tác giả Trần Trung Kiên và được xuất bản sách bởi Royal Books – chung quy lại chính là khai thác – thấu hiểu và thực hành 2 điều ở trên một cách có hệ thống – thống nhất – nhất quán – quán triệt và triệt để.
Quyển sách “Thay đổi thói quen – Thay đổi cuộc đời” – không chỉ mang đến một góc nhìn mới về câu chuyện thành công mà nó còn mang đến một trải nghiệm mang tính thương mại, xã hội và văn hóa. Trải nghiệm mới này là các doanh nghiệp có thể ứng dụng giá trị của quyển sách này cho các hoạt động doanh nghiệp mình – gia tăng doanh số dựa trên thói quen của người tiêu dùng – kiến tạo văn hóa tổ chức từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong tổ chức đó – kiến tạo văn hóa xã hội từ việc kiến tạo thói quen của mỗi người trong xã hội đó. Và viết sách và xuất bản sách – cho chính bạn – cho chính doanh nghiệp của bạn – chính là cách làm hiệu quả nhất để bạn có thể đưa thương hiệu cá nhân – thương hiệu sản phẩm – thương hiệu doanh nghiệp lên tầm văn hóa.
Đây là quyển sách thực sự có giá trị cho những cá nhân muốn phát triển bản thân, những doanh nhân muốn phát triển doanh nghiệp, những nhà giáo dục muốn phát triển con người và tất cả mọi người muốn cuộc đời của mình thành công có giá trị – một sự thành công được cả xã hội đón nhận – một sự thành công có tính “văn hóa”. Đây cũng là quyển sách được viết ra cho những ai muốn viết sách và xuất bản sách thành công – những người muốn đóng góp vào giá trị văn hóa chung của xã hội – quốc gia và thế giới. Nếu như đọc sách được xem là “thói quen nền” của mọi thói quen cá nhân – tổ chức thành công – thì viết sách và xuất bản sách được xem là “văn hóa nền” của mọi nền văn hóa cho tổ chức – xã hội thành công.
Quyển sách này sẽ là bức tranh tổng thể nhất của cách nói về thành công dựa trên: thói quen – quản trị – nguyên tắc – hiệu quả.
Và bạn hoàn toàn có thể thay đổi thói quen để thay đổi cuộc đời, hoặc bắt đầu hành trình thay đổi cuộc đời dựa trên việc thay đổi thói quen của mình.
Đây chính là ý nghĩa cao cả nhất của quyển sách này: Thay đổi cuộc đời của bạn – Thay đổi xã hội của bạn!
Tác giả - Cố vấn Tác giả Trần Trung Kiên
Tác giả có Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn hàng đầu Việt Nam
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về quyển sách “Thay đổi Thói quen – Thay đổi cuộc đời” – bạn có thể truy cập vào đây để đọc thử - và mua sách.
Nếu bạn muốn viết sách và xuất bản sách thành công, bạn có thể liên hệ với Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia hoặc Tác giả - Cố vấn Trần Trung Kiên – để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.
+ Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Số điện thoại: 090 246 7524 / 0901 312118
+ Website (cá nhân): www.trantrungkien.com

Royal Books Team (biên soạn)


Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

5 lý do hàng đầu tại sao xuất bản một cuốn sách (cùng với Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia)

Sách Hoàng Gia     17:39    

5 lý do hàng đầu tại sao xuất bản một cuốn sách
(cùng với Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia)Bạn có thể có một câu chuyện muốn chia sẻ. Nếu nó là câu chuyện của bạn – nó là một câu chuyện đáng viết – và nếu nó là một câu chuyện đáng viết thì nó đáng được xuất bản. Tại sao xuất bản một cuốn sách? Có một câu nói của một Tác giả thành công đã nói, nếu có một cuốn sách mà bạn muốn đọc, nhưng nó chưa được viết, thì bạn có sức mệnh viết nó. Nếu bạn không viết cuốn sách đó, sứ mệnh đó sẽ tiếp tục được trao cho người khác.
Mỗi câu chuyện cần được chia sẻ. Để cho thế giới trải nghiệm điều gì đó thông qua lời nói, những câu chuyện phải được lắng nghe. Tại sao xuất bản một cuốn sách? Thành thật mà nói, tại sao không? Tự xuất bản là cách mà bạn có thể làm hiện nay. Hãy khoan! Khi tôi nói về tự xuất bản – không phải là bạn có thể làm mọi thứ đâu nhé – sẽ thiếu khôn ngoan nếu làm mọi thứ - mà “tự xuất bản” có nghĩa là: Giờ đây – ngay cả bạn không là một doanh nghiệp (trong lĩnh vực sách) bạn vẫn có thể xuất bản quyển sách của mình – đó chính là ý nghĩa của “tự xuất bản” – điều mà trước đây không thể làm được – chứ tôi không có ngụ ý là bạn có thể làm được mọi thứ (liên quan đến xuất bản sách của bạn) đâu nhé! Vì sao? Vì nếu làm hết mọi việc – bạn sẽ bỏ qua việc quan trọng nhất liên quan đến lý do bạn xuất bản sách? Lý do xuất bản sách của bạn là gì? Bạn muốn chia sẻ thông điệp của mình đến với thế giới – Vậy hãy tiếp tục làm điều quan trọng nhất của bạn. Việc còn lại – chúng tôi có thể giúp bạn xuất bản quyển sách của mình. Và đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mang đến với cho bạn – một Tác giả tương lai – với tư cách là một Công ty cách mạng nhất trong ngành công nghiệp này.
Royal Books – Nhà Đại diện Xuất bản Sách Hoàng Gia – tự hào là công ty cách mạng nhất trong ngành công nghiệp này – là nơi tốt nhất để bạn lựa chọn tự xuất bản quyển sách của mình hơn bất kỳ công ty nào khác trên thị trường.
Công ty Royal Books cam kết xuất bản những câu chuyện đáng để chia sẻ. Và nếu bạn mong muốn xuất bản quyển sách của mình thì đây là 5 lý do hàng đầu để bạn xuất bản sách của mình (cùng với Royal Books)
1. Tạo ra thu nhập với những gì bạn xứng đáng
Chúng ta viết sách để có thể chia sẻ những câu chuyện đến với thế giới. Chúng ta xuất bản chúng để câu chuyện của chúng ta có thể được đọc. Nhưng chúng ta cũng làm như vậy để tạo thu nhập từ những nỗ lực viết lách của mình. Sau tất cả, bạn xứng đáng với phần thưởng cho công việc khó khăn của bạn. Thường xuyên hơn không, hầu hết các công ty xuất bản truyền thống chỉ cung cấp cho bạn một tỷ lệ nhỏ trong thu nhập sách của bạn. Khi nói đến việc tự xuất bản, bạn kiếm được từ những gì bạn đã làm – với  lợi nhuận bạn mong muốn (- và kiểm soát được chúng – sau tất cả những nỗ lực cao nhất)
2. Được xuất bản sớm hơn
Hầu như mọi người thích dành thời gian của họ, chúng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình. Chờ khoảng một năm để xuất bản cuốn sách của bạn có thể quá dài. Khi bạn tự xuất bản, nó sẽ được phát hành ra công chúng càng sớm càng tốt. Bạn không cần phải chờ phê duyệt và chỉnh sửa trong thời gian dài – mà không biết khi nào sẽ kết thúc. Khi bản thảo của bạn đã sẵn sàng, nó sẽ đến máy in ngay lập tức.
3. Đối tượng mục tiêu
Khi chúng ta viết một cái gì đó, chúng ta biết chính xác những gì chúng ta đang viết về và chúng ta đang viết cho ai. Một số nhà xuất bản truyền thống cố gắng thay đổi bản chất của cuốn sách của bạn và cung cấp cho bạn thứ mà họ nghĩ sẽ bán được. Royal Books cho bạn cơ hội tiếp cận những người mà chúng tôi nghĩ sẽ bạn thích sách của bạn – và độc giả sẽ thích sách của bạn.
4. Tiếp thị
Khi chúng tôi xuất bản sách cho bạn, chúng tôi cũng tiếp thị cuốn sách cho bạn. Công ty sách Royal Books tổ chức các dịch vụ tiếp thị mạnh mẽ hỗ trợ các chiến lược của bạn để cung cấp sách của bạn cho cả người đọc trực tuyến và phát hành sách Online. Bạn đã có nền tảng tiếp thị? Tốt! Hãy để chúng tôi mang chúng đến gần hơn với thị trường mục tiêu của bạn với sự giúp đỡ của chúng tôi – sách của bạn sẽ được tiếp thị trên hơn 5 Nhà sách Online (và nhiều hơn thế nữa).
5. Kiểm soát
Điều tốt nhất về tự xuất bản là bạn thích tự do trong công việc. Khi bạn tự xuất bản, tất cả các vấn đề từ nội dung đến trang bìa đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.
Đây chỉ là một số lý do cơ bản về lý do tại sao xuất bản một cuốn sách và tại sao xuất bản cuốn sách cùng với Royal Books. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bạn. Chúng tôi, tại Công ty Sách Royal Books, có mặt để giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ bạn cần cho cuốn sách được xuất bản của bạn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để quyển sách của bạn được xuất bản sớm nhất và nhanh nhất.
+ Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
+ Hotline: 0902467524
Thư từ Bàn làm việc của Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả
Chuyên gia về Sách – Doanh nghiệp & Sống theo Mục – Đích – Đúng
Chủ tịch Royal Books

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Chi phí xuất bản sách có thực sự cản trở người viết đưa sản phẩm đến công chúng?

Trần Trung Kiên - Tác giả - Cố vấn Tác giả     21:15    

Chi phí xuất bản sách có thực sự cản trở người viết đưa sản phẩm đến công chúng?
Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Việc xuất bản sách ngày nay cũng không còn là một điều khó khăn, tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản trong quá trình người viết đưa sản phẩm của mình đến công chúng. Để được xuất bản, bạn phải đảm bảo rằng quyển sách đó hoàn hảo nhất có thể trước khi gửi đến cho nhà xuất bản. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để có thể xuất bản một quyển sách, nhưng khi cầm trên tay bản in xuất bản quyển sách của mình, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều rất hạnh phúc.
Bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề chi phí xuất bản 1 cuốn sách. Liệu đây có phải là yếu tố cản trở người viết đưa sản phẩm đến công chúng, hay còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khác khiến cho người viết chùn tay trong việc đưa sản phẩm của mình đến với cộng đồng.

Sách là kho tàng tri thức vô tận của nhân loại.
1. Những chi phí cố định người viết phải trả khi xuất bản sách
Việc viết ra một quyển sách khó khăn và gian nan đến nhường nào, thì việc thực hiện thủ tục xuất bản sách cũng gặp nhiều vấn đề đến chừng đó. Hiện nay, có rất nhiều hình thức xuất bản. Nếu bạn là người dư dả kinh tế, chuyện xuất bản sách có thể nói là rất dễ dàng vì không bị áp lực phải xuất bản số lượng bao nhiêu để thu hồi vốn và có lợi nhuận, còn ngược lại sẽ vô cùng, vô cùng phức tạp, kể cả khi sách của bạn thực sự hay và có ích cho người đọc
Nhìn chung, khi có giấy phép xuất bản, các nhà xuất bản sẽ thông báo cho tác giả đến nhận giấy phép và bản scan sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán các khoản chi phí.
Về cơ bản có hai loại phí:
    Chi phí biên tập: khoản phí đọc thẩm định và biên tập tùy theo số lượng, số trang, khổ sách…
    Chi phí quản lý cấp phép
    Chi phí in và tính giá bìa
Trong trường hợp tác giả cần tư vấn về các khoản chi phí in và cách tính giá bìa, sẽ được hỗ trợ tư vấn chi tiết sau khi nhận giấy phép xuất bản.
Những chủ đề phổ biến trong đời sống thường dễ quyết định được xuất bản hơn.

2. Bên cạnh yếu tố chi phí, tác giả còn gặp những rào cản nào để xuất bản sách?
Ngoài chi phí ra, các nhà văn mới còn gặp nhiều cản trở do không có nhiều danh tiếng, bởi không ai chịu đầu tư cho một kẻ vô danh. Chính vì thế, là một nhà văn mới, hãy tập làm quen với việc bị từ chối, mỗi lần như thế bạn vẫn phải tiếp tục cho đến khi họ chấp nhận. Đừng để sự từ chối đánh đổ tinh thần của bạn. Thực tế, nhiều nhà văn lớn đã bị từ chối và rất ít người thành công khi xuất bản quyển sách đầu tay. Một nhà văn thực sự sẽ không ngừng viết, dù quyển sách đó có được xuất bản hay không.
Một rào cản lớn đối với người viết khi muốn xuất bản tác phẩm của mình chính là: Không có một đơn vị đại diện. Các nhà xuất bản tin tưởng chọn lọc tác phẩm thông qua các nhà đại diện, vì vậy khả năng các nhà xuất bản quan tâm đến bạn là không nhiều nếu bạn không có ấn tượng mạnh mẽ và không có một nhà đại diện cho riêng mình.

3. Hội xuất bản - cách nhanh nhất giúp tác giả đưa sách đến tay người đọc
Để xuất bản sách người viết phải tự mình thực hiện các thủ tục và giải quyết vấn đề phát sinh khi cần thiết. Do đó, nếu bạn là người đang quay lòng vòng với những rào cản những thủ tục nhập nhằng của việc xuất bản, hãy để cho Hội xuất bản thay bạn làm điều đó.
Với Hội xuất bản, mọi thể loại đều có thể xuất bản từ các yếu tố chính trị cho đến các yếu tố nhạy cảm, Hội xuất bản đều có hướng giải quyết để được duyệt bản thảo, chi phí xuất bản 1 cuốn sách cũng sẽ rẻ hơn. Bên cạnh đó, Hội xuất bản có thể làm việc với tất cả các nhà xuất bản, đảm bảo tiết kiêm thời gian, tiền bạc cho các tác giả. Đặc biệt tránh tình trạng sách bị từ chối xuất bản hay các thủ tục hành chính nhiêu khê. Nói cách khác chúng tôi sẽ làm thay các bạn tất tần tật mọi việc trong quá trình xuất bản sách. Đảm bảo khi liên hệ với chúng tôi, đứa con tinh thần của bạn sẽ được nâng niu, chăm sóc và ra đời y như ý muốn của các bạn.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đứa con tinh thần của bạn được hoàn thành, được xuất bản và được phát hành.

Hotline: 0901 31 21 18 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn tác giả)


Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Chi phí xuất bản sách và lợi nhuận khủng khiếp từ kế hoạch dùng một quyển sách để làm tiếp thị

Hội xuất bản     23:32    
Chi phí xuất bản sách và lợi nhuận khủng khiếp từ kế hoạch dùng một quyển sách để làm tiếp thị

Bạn quan tâm đến chi phí xuất bản sách và cách mà một quyển sách được xuất bản như thế nào?
Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với bạn: Làm thế nào để một quyển sách được xuất bản thành công với chi phí xuất bản sách tối thiểu? Và quan trọng là bạn có thể có được lợi nhuận khủng khiếp từ kế hoạch dùng một quyển sách để làm tiếp thị. Dùng một quyển sách để làm tiếp thị là một trong những cách hiệu quả nhất trong thời đại của chúng ta. Như bạn biết rằng chúng ta có rất nhiều cách để làm tiếp thị cho sản phẩm của bạn, cho thương hiệu của bạn và cho doanh nghiệp của bạn nhưng dùng một quyển sách để tiếp thị là một trong những cách vô cùng mới mẻ.
Mặc dù sách là một trong những sản phẩm lâu đời nhất của nhân loại nhưng dùng một quyển sách được xuất bản để làm Marketing với chi phí xuất bản sách tối thiểu thực sự là một kế hoạch của tương lai. Marketing bằng quyển sách được xuất bản thực sự là giải pháp mới trong thời đại của chúng ta.
Xuất bản sách để làm tiếp thị cho bạn, cho sản phẩm của bạn và cho doanh nghiệp của bạn bắt đầu từ nguyên tắc là bất kỳ cá nhân nào, bất kỳ doanh nghiệp nào và bất kỳ sản phẩm nào đều cũng phải làm tiếp thị. Nhưng tại sao ta lại chọn tiếp thị bằng hình thức xuất bản sách? Bởi vì khi tiếp thị bằng hình thức xuất bản sách, bạn không chỉ tiếp thị sản phẩm - tiếp thị chính bạn - tiếp thị doanh nghiệp của bạn mà là sử dụng tư tưởng của bạn - tư tưởng sản phẩm của bạn và tư tưởng doanh nghiệp của bạn để làm tiếp thị. Điều này là hoàn toàn mới trong thế hệ của chúng ta, nó cho chúng ta một bức tranh rõ ràng về tương lai và cách mà tương lai được tạo ra như thế nào?
Chi phí xuất bản sách thì cũng giống như hầu hết chi phí để bạn làm tiếp thị ở các phương tiện khác nhưng với xuất bản sách bạn hoàn toàn có thể bán quyển sách của mình để có thể có được lợi nhuận ngay cả khi bạn làm tiếp thị. Đó là hình thức tiếp thị mà khách hàng phải trả tiền cho bạn và chúng ta biết điều này là rất là quan trọng.
Chi phí xuất bản sách chắc chắn sẽ không lớn hơn số tiền bạn nhận được từ khách hàng, tức là những độc giả trả tiền cho bạn từ kế hoạch xuất bản sách của bạn. Điều này được tạo ra như thế nào? Xuất bản sách với chi phí xuất bản sách tối thiểu và làm thế nào để độc giả trả tiền cho quyển sách được xuất bản của bạn ngay cả khi bạn làm kế hoạch tiếp thị? Điều này nghe mơ hồ nhưng nó đã được thực hiện trong thực tế. Đó là khi bạn viết một quyển sách có giá trị cho độc giả của mình và chia sẻ tư tưởng để giá trị đó đến với độc giả của mình thông qua đó làm tiếp thì chính bạn và doanh nghiệp của bạn thì đó là một phương thức tiếp thị của tương lai. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bất kỳ hình thức tiếp thị nào cũng nên mang lại giá trị cho khách hàng và xuất bản sách là một hình thức như thế. Không giống như những điều chúng ta biết trong quá khứ, quảng cáo, PR là điều không có giá trị cho khách hàng. Khi bạn hiểu được điều này và thực hiện điều này thì chi phí xuất bản sách không phải là một vấn đề bạn quan tâm mà làm thế nào để quyển sách có giá trị cho độc giả, để họ sẵn sàng mua quyển sách của bạn và thông qua đó bạn thực hiện kế hoạch tiếp thị của mình mới là điều đáng quan tâm. Xuất bản sách là một phương thức tiếp thị hoàn toàn mới mẻ và có thể giúp doanh nghiệp của bạn, cá nhân của bạn cất cánh trong thời đại mới. Tôi cho rằng đây là một phương thức tiếp thị hết sức thông minh và xuất bản sách là một trong những phương thức tiếp thị quan trọng đó bạn cần phải thực hiện cho chính mình vì sự phát triển của tương lai và cạnh tranh với những hình thức tiếp thị mà những doanh nghiệp họ đang thực hiện.
Chi phí xuất bản sách sẽ không thành vấn đề khi bạn nghĩ đến giá trị mà một quyển sách mang lại khi nó được thực hiện như là một hình thức tiếp thị và sau đó bạn hoàn toàn có thể bán những sản phẩm có giá trị hàng trăm triệu và nhiều hơn thế nữa. Khi dùng một quyển sách được xuất bản với chức năng như vậy thì chi phí xuất bản sách là rất nhỏ so với việc bạn có thể bán được sản phẩm của mình đối với những khách hàng tiềm năng là những người có nhu cầu thật sự.
Tôi cho rằng hình thức tiếp thị bằng phương thức xuất bản sách với chi phí xuất bản sách tối thiểu sẽ mang đến cho bạn và doanh nghiệp của bạn một phương thức tiếp thị hoàn toàn mới mẻ để có thể từ đó doanh nghiệp của bạn cất cánh trong tương lai. Hình thức tiếp thị này là một phương thức hoàn toàn mới mẻ có thể mang lại cho chúng ta một bức tranh mới về việc tiếp thị tư tưởng, tiếp thị sản phẩm và tiếp thị doanh nghiệp không chỉ bằng những hình thức quảng cáo đơn thuần mà thực sự nó hướng đến nội dung và dùng nội dung đó để mang đến giá trị cho khách hàng. Và khi một quyển sách có giá trị cho khách hàng thì họ sẵn sàng bỏ tiền để mua và từ đó bạn có thể thực hiện phương thức tiếp thị của mình mà khách hàng thực sự là người trả tiền cho phương thức tiếp thị đó. Chi phí xuất bản sách không phải là điều đáng lo ngại mà một quyển sách có giá trị mới là điều đáng quan tâm. Chi phí xuất bản sách thật sự rất nhỏ so với số tiền mà khách hàng có thể trả cho bạn. Chi phí xuất bản sách không phải là một vấn đề khi doanh nghiệp của bạn muốn cạnh tranh ở ngoài kia với những doanh nghiệp lớn và muốn chiếm lĩnh một thị trường cạnh tranh không đối thủ.
Tôi cho rằng khi bạn đọc bài viết này và suy nghĩ đến việc làm thế nào để một quyển sách được xuất bản thành công? Và dùng quyển sách đó để tiếp thị thì đó là một bức tranh rất lớn trong tương lai. Bạn có thể sử dụng phương thức đó để cải tiến hình thức tiếp thị hiện tại của bạn, để mang đến nhiều khách hàng hơn có được nhiều đơn hàng hơn và doanh nghiệp của bạn ngày càng được cải tiến hơn. Đây là một trong những cách hết sức hiệu quả mà bạn có thể làm đối với doanh nghiệp của mình và đừng quan tâm đến chi phí xuất bản sách nữa bởi vì nó thật sự không phải là điều lớn mà bạn cần phải quan tâm. Sự quan tâm của bạn hơn hết thảy nên được đặt trọng tâm vào khách hàng, là những khách hàng tiềm năng của bạn - những người sẵn sàng trả tiền cho giá trị một quyển sách được xuất bản của bạn và nếu bạn làm được điều đó thì bạn thực sự không phải là người trả chi phí xuất bản sách nữa mà thực tế khách hàng mới chính là người trả chi phí xuất bản đó.
Để bạn có thể làm tiếp thị cho sản phẩm và doanh nghiệp của mình, kế hoạch xuất bản sách là một kế hoạch đáng được quan tâm. Đó thực sự là một kế hoạch mà bạn đi theo con đường này, bạn vừa có thể mang giá trị cho độc giả của mình vừa có thể tiếp thị sản phẩm của mình và cá nhân của mình mà không cần phải tốn chi phí. Quan trọng hơn nữa bạn có thể thực hiện cả hai điều đó trong một quyển sách được xuất bản với chi phí xuất bản mà khách hàng là người trả tiền cho bạn. Bạn không cần phải đến chi phí xuất bản sách, điều bạn đáng quan tâm lớn nhất chính là khách hàng của bạn, mong muốn của khách hàng của bạn và làm thế nào để quyển sách truyền tải được tư tưởng của bạn, tư tưởng sản phẩm của bạn và tư tưởng doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn cảm thấy điều này là có hữu ích cho chính mình và sự hữu ích đó sẽ trở nên dài hạn thì hãy bắt đầu một kế hoạch xuất bản sách để có thể làm điều bạn mong muốn trong tương lai và thực hiện một kế hoạch tiếp thị thành công.
Chúc bạn gia nhập vào thế giới mới của những người làm tiếp thị bằng phương thức xuất bản sách và thành công từ kế hoạch đó.

Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua Hotline: 0902467524 - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Tại sao xuất bản sách lại quan trọng đối với bạn? Và làm thế nào để trở thành một tác giả thành công?

Hội xuất bản     00:28    
Tại sao xuất bản sách lại quan trọng đối với bạn? Và làm thế nào để trở thành một tác giả thành công?


Tại sao xuất bản sách lại quan trọng đối với bạn và làm thế nào để trở thành một tác giả thành công? Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai sống trên cuộc đời này điều mong muốn để lại một điều gì đó cho đời. Như tất cả những gì bạn đã từng làm! Có thể bạn đã từng nghĩ đến xuất bản một quyển sách từ lâu lắm rồi nhưng không biết cách nào để có thể làm được điều đó! Có thể bạn đã từng nghĩ mình sẽ viết một điều gì đó cho những người khác cũng như là cho chính mình nhưng không biết cách nào xuất bản tác phẩm đó và làm thế nào để quyển sách được xuất bản đến với mọi người?
Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn một điều gì đó? Mỗi người trong chúng ta đều khát khao một điều gì đó? Và hơn bao giờ hết mong muốn tự khẳng định bản thân là một trong những mong muốn lớn nhất của con người! Và như bạn biết một cuốn sách được xuất bản sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của mình đó chính là để lại một di sản cho thế hệ mai sau.
Để lại di sản là một trong những kế hoạch quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Dù bạn là doanh nhân, dù bạn là chuyên gia hay là bất kỳ ai trong cuộc sống thì cũng đều hiểu rằng mỗi một con người và mỗi một cuộc đời đều có một ý nghĩa riêng và ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Xuất bản một cuốn sách là cách để bạn kể câu chuyện đó một cách khác biệt nhất mang đến sự trải nghiệm và niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời của mỗi con người thông qua cách chia sẻ cuộc đời của mình đến với những người khác.
Làm thế nào để tự xuất bản sách thành công? Làm sao để xuất bản sách thành công và cách xuất bản sách nào mang lại hiệu quả nhất? Đó chính là lý do bài viết này được ra đời để mang đến cho bạn giải pháp mà tôi nghĩ rằng không phải lúc nào và không phải ai cũng có thể đọc được. Giải pháp xuất bản sách thành công!
Không phải mọi ước muốn trên đời của bạn đều đạt được nhưng nếu bạn mong muốn xuất bản một cuốn sách thì điều đó hoàn toàn bạn có thể làm được trong khả năng của mình và hơn thế nữa nó thúc đẩy sự phát triển của những người khác khi những câu chuyện của bạn và tư tưởng của bạn được chia sẻ được với thế giới.
Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất mà một quyển sách được xuất bản thành công đó chính là bạn mang đến cho người khác những giá trị không phải dễ dàng đạt được. Tôi muốn nói với bạn ý nghĩa một cuốn sách và cách mà một cuốn sách có ý nghĩa cho người khác như thế nào? Bạn biết rằng ít nhất trong cuộc đời của mình có một nan đề hay một vấn đề mà bạn đang gặp phải và bạn đã giải quyết được nó? Có thể bạn là một trong những người làm chuyên môn rất giỏi? Có thể bạn là một trong những người bán hàng rất giỏi? Có thể bạn là một trong những người làm tiếp thị online rất giỏi? Có thể bạn là một trong những người làm thầy giáo rất giỏi? Và ít nhất trong đời bạn đã từng giỏi một điều gì đó. Tuy nhiên bạn hãy suy nghĩ lại rằng không phải những người khác đều có thể làm giỏi như vậy. Tại sao lại như vậy? Lý do là bời vì mỗi người sinh ra là khác nhau và sự khác biệt đó đã tạo nên cuộc sống có thể họ sẽ mất rất nhiều năm hoặc thậm chí không thể làm được điều mà bạn làm điều rất đơn giản đó. Giá trị của một quyển sách được viết chính là hướng dẫn người khác cách làm thế nào để họ đạt được điều mà bạn làm rất giỏi một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất? Và đó cũng là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất mà quyển sách mang lại cho những người khác. Đó là lý do tại sao những quyển sách tựa như Làm thế nào để giao tiếp thành công? Làm thế nào để trở nên giàu có? Làm thế nào để đạt được sự tự do tài chính? Làm thế nào để khởi nghiệp? Làm thế nào để kinh doanh? Và những quyển sách được xuất bản với ý nghĩa là làm thế nào là những cuốn sách đắt hàng nhất trên thế giới này!
Các bạn đã từng biết một trong những quyển sách mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Học Viện Dale Carnegie đó là quyển sách “Làm thế nào để thêm bạn bớt thù và ảnh hưởng với người khác?” (hay còn gọi theo tên Việt Nam là “Đắc Nhân Tâm”). Các bạn cũng biết đến một trong những sách bán chạy nhất trên thế giới của Adam Khoo, đó là quyển sách “Tôi tài giỏi bạn cũng thế” chỉ cho bạn cách làm thế nào để học giỏi? Và một trong những quyển sách bán chạy nữa đó là quyển sách “Bí quyết tay trắng trở thành triệu phú”, chỉ cho bạn cách làm thế nào để trở thành triệu phú và hàng ngàn những cuốn sách “Làm thế nào?” mang đến cho bạn cho tác giả nguồn tài chính kết xù và họ đã tự do tài chính theo cách hướng dẫn độc giả của mình “Làm thế nào? Để thành công”.
Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ với bạn đó là một trong những cách để bạn có thể tạo ra quyển sách cho mình và cho những người khác đó là những quyển sách đại loại như “Làm thế nào?”! Đó là những quyển sách được xuất bản và có thể là những quyển sách bán chạy nhất!
Vậy thì tại sao và làm thế nào để bạn có thể xuất bản sách thành công? Đó chính là ý nghĩa bài viết này mang đến cho bạn! Tất nhiên, bạn có thể làm điều đó bằng cách tự xuất bản sách và bạn có thể tự làm điều đó cho chính mình hoặc bạn có thể liên hệ một nơi nào đó để xuất bản sách thành công với những chi phí xuất bản sách khác nhau và bạn có thể làm điều đó một cách tốt nhất, sau đó bạn có thể kinh doanh với sách của mình và mang về tài chính cho mình bằng cách chia sẻ giá trị đến với mọi người càng nhiều người càng tốt để thông điệp của bạn được chia sẻ đến với nhiều người trên thế giới.

Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến bạn một trong những thông điệp quan trọng nhất đó chính là bất kỳ ai và bất kỳ người nào trong cuộc sống đều có ý nghĩa và dù với một ý nghĩa nhỏ nhất đi chăng nữa bạn vẫn có thể trở thành một vì sao chói sáng thông qua con đường xuất bản sách và cách để mang quyển sách đó đến với mọi người chính con đường đó có thể khai mở lại một trong những ước mơ vĩ đại nhất trong cuộc đời của bạn và đó cũng là ý nghĩa quan trọng nhất của loài người – ĐỂ LẠI DI SẢN CHO THẾ HỆ MAI SAU. Và mỗi người sống một cuộc đời không trở nên vô nghĩa và tất nhiên rồi không ai tự đánh mất đi ý nghĩa vốn có của chính mình đó là dù bạn có đối diện với khó khăn như thế nào, hay là thử thách ra sao thì cuối cùng rồi bạn cũng vượt qua nó và cách để bạn có thể tạo ra giá trị cho những người khác chính là chia sẻ cách mà bạn đã vượt qua những khó khăn trong đời như thế nào? Đó là một trong những ý nghĩa cách mạng nhất của thời đại mà thông tin trở nên quan trọng hơn hết thảy!
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn sống một cuộc đời không bao giờ thất bại? Vì chẳng có điều gì trên đời này là thất bại cả! Tại sao tôi nói đến điều đó khi bạn kinh doanh và tham gia vào một trong những mô hình kinh doanh lớn nhất của thời đại này đó là kinh doanh tài sản trí tuệ thì không có thất bại và không bao giờ là thất bại. Tại sao lại như vậy? Vì nếu bạn thành công thì bạn chia sẻ giải pháp để người khác trở nên thành công hơn theo cách mà họ nên trở thành như thế? Còn nếu bạn thất bại hay nói cách khác đó là bạn chưa tìm ra được cách để bạn vượt qua thử thách thì cuối cùng bạn sẽ chỉ cho người ta cách để tránh đi những thất bại đó người đối diện gặp phải để họ không phải thất bại như bạn. Làm thế nào để họ không thất bại như bạn? Đó là tránh làm những gì bạn đã từng làm để dẫn đến thất bại như bạn đang gặp phải!
Vậy là, dù thành công hay thất bại trong cuộc đời thì khi bạn định nghĩa mình như là một chuyên gia, định nghĩa mình là một tác giả hay định nghĩa mình là một trong những người kinh doanh thông tin trong thời đại mới thì không bao giờ là thất bại! Vì thất bại hay thành công thì nó đều có ý nghĩa cho cuộc đời của bạn và cho cuộc đời của những người khác.
Và hơn thế nữa qua bài viết này, tôi mang đến cho bạn một trong những cách ý nghĩa nhất để bạn có thể xuất bản sách thành công để bạn có thể tự xuất bản sách cho chính mình và có thể làm điều đó tốt nhất cho chính bạn và cho những người khác! Chúc bạn tham gia vào thế giới mới những tác giả sử dụng quyển sách như là một trong những phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất và là một trong những công cụ tiếp thị và mạnh nhất.


Nếu bạn có nhu cầu xuất bản sách thì hãy lên hệ qua hotline: 0902467524 - Email: trantrungkien@danhnhan.net - Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả) –– Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ!

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Xuất bản sách - Tạo ra di sản để lại cho đời và kiến tạo xã hội

Hội xuất bản     17:40    
Xuất bản sách - Tạo ra di sản để lại cho đời và kiến tạo xã hội 


Xuất bản sách là cách tốt nhất để bạn tạo ra di sản để lại cho đời và kiến tạo xã hội. Mỗi một người đều có những câu chuyện để kể, đều có những thách thức trong cuộc đời đã trải qua và đều có những tư tưởng muốn chia sẻ với mọi người. Xuất bản sách là con đường tốt nhất để bạn thực hiện điều đó.
Tại sao tôi chia sẻ với bạn câu chuyện này? Đã từ lâu chúng ta biết rằng xuất bản sách là một trong những cơ hội của những doanh nhân, của những tác giả và của những chuyên gia và không phải ai cũng có thể giúp bạn xuất bản được tác phẩm của mình. Mặc dù có rất là nhiều người đã từng viết tác phẩm những đã chôn vùi nó vào trong dĩ vãng. Tôi viết bài này để mong muốn những ai đọc nó, có thể khơi gợi lại ước mơ mà mình đã từng nghĩ rằng có thể giúp đỡ cho thế giới bằng câu chuyện của mình, bằng kinh nghiệm của mình, bằng kiến thức của mình và bằng tư tưởng của mình.
Chúng ta biết rằng một thế giới văn minh được thúc đẩy bởi những con người mong muốn để lại di sản cho thế giới. Xuất bản một cuốn sách cho chính bạn chính là cách để bạn hiện thực hóa ước mơ của chính mình, đó là có một thứ gì đó để lại cho đời với ý nghĩ hành trình cuộc đời của mình là một hành trình có ý nghĩa.
Tại sao có một di sản để lại cho đời lại quan trọng đến thế? Chúng ta biết rằng thế hệ văn minh của loài người được xây dựng dựa trên những tầng tầng lớp lớp của kiến thức và mỗi người trong số đó bao gồm những doanh nhân, những nhà khoa học, những nhà phát minh và tất cả họ từ quá khứ cho đến hiện tại điều lưu giữ những thành tựu của họ qua những quyển sách. Và có một danh nhân đã nói rằng “Không có sách không có văn minh - Không có thông tin không có thế giới”, và đúng là như vậy.
Tôi viết bài này để mang đến một thông điệp về xuất bản sách dành cho chính bạn để từ đó bạn có thể chia sẻ được câu chuyện cuộc đời của mình, các trải nghiệm của mình, những kiến thức của mình, và những tư tưởng của mình đến với thế giới. Xuất  bản sách cách tốt nhất để bạn hiện thực hóa ước mơ để lại di sản cho đời từ bấy lâu nay.
Trong thời đại thông tin thì thứ có giá trị nhiều hơn hết chính là thông tin. Tại sao thông tin lại có giá trị? Bởi vì thông tin có thể giúp những người khác giải quyết vấn đề của họ và qua đó thông tin là sản phẩm quyền lực của thế giới mới.
Mỗi người trong chúng ta đều có cái gọi là tài sản trí tuệ và trong thời đại mới cái mà bạn có thể bán và sản sinh ra nhiều tiền nhất chính là tài sản trí tuệ của bạn. Tại sao tài sản trí tuệ lại quan trọng đến thế? Bởi như bạn biết rằng tất cả mọi người chúng ta đều bắt đầu từ tài sản trí tuệ để có thể tạo ra lợi nhuận. Nhưng từ bao đời nay mọi người đều vẫn dùng trí tuệ của họ để bán một thứ gì đó, để kinh doanh một thứ gì đó mà chưa hiểu mà chưa hề nghĩ rằng tài sản trí tuệ chính là một sản phẩm!
Có một câu hỏi mà tôi muốn đặt cho bạn đó là: Tại sao một người được trả lương cao? Tại sao một người nhận được nhiều tiền? Tại sao một người có thể quản lý được một lớp người? Tại sao một người có thể bán hàng? Tại sao một người có thể xây dựng được doanh nghiệp? Tại sao một người có thể làm ra được một miếng bánh? Tại sao một người có thể tạo ra bất cứ những gì khác? Đó là bởi vì mỗi người có một tài sản trí tuệ và kiến thức của họ. Từ bao đời nay mọi người đều dùng kiến thức đó và tài sản trí tuệ đó để thực hiện những công việc khác và nó là phương tiện để kiến tạo nên cuộc sống của mỗi người. Và giờ đây tôi muốn bàn đến bạn một câu chuyện khác đó chính là sử dụng tài sản trí tuệ của bạn như là một sản phẩm và biến nó trở thành một danh mục để bạn có thể kinh doanh sản phẩm, và tạo ra lợi nhuận không giới hạn trong thời đại mà thông tin là sản phẩm quyền lực nhất của thế giới này.
Xuất bản một quyển sách chính là cách để bạn biến tài sản trí tuệ vốn dĩ là thứ ở trong đầu của bạn trở thành thứ mà mọi người mong muốn và từ đó gia tăng thu nhập cho bạn, thực hiện một cuộc cách mạng và mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được đó chính là chia sẻ trí tuệ của bạn và gia tăng nguồn lực cũng như tài chính không giới hạn cho chính mình và cho thế giới.

Có năm thứ mà người khác có thể mua từ tài sản trí tuệ của bạn thông qua việc xuất bản một cuốn sách:
Thứ nhất: Một cuốn sách được xuất bản chính là câu chuyện của bạn mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua và mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện đã thúc đẩy thế giới này và những câu chuyện đã thúc đẩy bạn. Mỗi người trong chúng ta lớn lên qua các câu chuyện, các câu chuyện đã thay đổi thế giới cũng như chính cuộc đời của mỗi người là một câu chuyện. Tại sao mọi người muốn đọc câu chuyện của bạn? Vì đơn giản câu chuyện của bạn là duy nhất và mọi người mong muốn đọc câu chuyện của bạn để từ đó họ thấy được mình ở trong chính câu chuyện đó và cũng từ đó họ có thể giải quyết chính vấn đề của họ, vì câu chuyện là một bài học, vì câu chuyện là giải pháp và câu chuyện chứa ở trong đó những thứ mà chính bạn mới có thể mang đến cho những người khác những thứ mà bạn đã biết, đã hiểu là kinh nghiệm mà bạn đã trải qua.
Thứ hai: Một quyển sách được xuất bản có giá trị bởi vì đó chính là các kiến thức của bạn. Bạn biết rằng kiến thức là một trong những tài sản lớn nhất của thế giới này vì kiến thức tạo ra giá trị, vì kiến thức giúp người khác giải quyết vấn đề, vì bạn có kiến thức cho nên bạn mới tạo ra tiền. Ai sẽ thuê một người không có kiến thức chứ? Có thể những kiến thức đó sẽ dễ dàng đối với bạn bởi vì bạn đã từng tiếp xúc nó rất nhiều nhưng đối với những người khác thì điều đó không phải dễ dàng. Đó là lý do tại sao, khi bạn chia sẻ kiến thức của mình thông qua một quyển sách được xuất bản thì đó cũng chính là cách giải quyết vấn đề của người khác thông qua đó bạn tạo ra lợi nhuận, gia tăng thu nhập và kiến tạo một cuộc sống tự do mới cho mình và cho những người khác.
Thứ ba: Một cuốn sách được xuất bản đó chính là thông tin. Thư tôi đã nói một điều rằng thông tin về sản phẩm quyền lực nhất trong một thế giới thông tin - thế giới của chúng ta đang sống.Và đó cũng chính là lý do mà Internet đã tạo ra một cuộc cách mạng về thông tin trên toàn thế giới, nơi mà một thế hệ mới - thế hệ những người giàu mới được xuất hiện. Chính là thông tin có thể mang đến cho những người khác một cơ hội mới, giải pháp mới, niềm tin mới và ý thức hệ mới. Và khi người ta được thay đổi niềm tin, thay đổi ý thức hệ và thay đổi tư duy của họ thì đó cũng chính là cách mà bạn kiến tạo cuộc sống của những người khác qua việc xuất bản sách của bạn.
Thứ tư: Một cuốn sách được xuất bản chính là các trải nghiệm của bạn. Mỗi người trong chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau và chúng ta đã vượt qua thử thách của cuộc đời bằng nhiều cách khác nhau nhưng đối với những người khác thì không phải dễ dàng và nếu bạn chia sẻ cách bạn trải qua và kinh nghiệm của bạn trong việc của bạn thì tức là bạn có thể giúp ích được người khác vượt qua khó khăn mà họ đang gặp phải! Bạn đã nuôi dạy con như thế nào? Bạn đã làm bánh như thế nào? Bạn đã sửa được máy tính như thế nào? Bạn đã đọc sách nhanh như thế nào? Bạn đã viết một cuốn sách ra sao? Hoặc đơn giản là bạn đã trải nghiệm trong việc kinh doanh và khởi nghiệp như thế nào? Thì đối với những người khác điều đó rất quan trọng, bởi vì họ là những người mới bước vào nghề có hay họ mới bước vào nghề làm bánh, có thể mới bước vào nghề kinh doanh, có thể họ mới bước làm nghề viết sách hay thậm chí là họ mới bước vào nghề của bạn thì những trải nghiệm của bạn là hết sức quan trọng để từ đó họ có thể lấy đó làm kinh nghiệm với chính họ mà thậm chí họ mất 5 năm hoặc 10 năm mới có thể biết được những điều mà bạn đã từng trải qua. Một cuốn sách được xuất bản tạo ra được giá trị là như vậy!
Thứ năm: Đó chính là xuất bản một cuốn sách chính là chia sẻ tư tưởng của bạn! Thế giới được phát triển qua các tư tưởng và cách mà những nhà tư tưởng đã tạo nên thế giới thông qua một cuốn sách và nhiều hơn thế nữa đã kiến tạo nên văn minh của thế giới qua các thời đại. Tư tưởng là cái lớn nhất của một quyển sách và đó là chức năng quan trọng nhất một quyển sách được xuất bản. Một cuốn sách được xuất bản sẽ mang đến một tư tưởng mới và nếu bạn có một tư tưởng mới dẫn dắt thế giới thì một cuốn sách được xuất bản là quan trọng nhất để bạn có thể làm được điều đó. Không có công cụ nào tốt hơn và mạnh mẽ hơn có thể chia sẻ tư tưởng của bạn hơn là một cuốn sách được xuất bản.
Một cuốn sách được xuất bản để chia sẻ tư tưởng của bạn đến với thế giới yêu bằng cách này hay cách khác thì cũng chính là một trong những phương thức quan trọng nhất mà bạn có thể để lại di sản và tạo ra một bước tiến mới cho xã hội.
Cuối cùng với năm điều trên: Một cuốn sách được xuất bản là cách thức để bạn tạo ra nguồn thu nhập, kiến tạo cuộc đời của những người khác, để lại di sản cho đời cũng như là một phương thức tiếp thị mạng mạnh mẽ nhất và là phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất.
Chúc mừng bạn gia nhập vào thế giới Tác giả - Những người sử dụng cuốn sách như là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ nhất, phương thức gia tăng thu nhập hiệu quả nhất và là cách thức tốt nhất để lại di sản cho đời, kiến tạo xã hội và thúc đẩy văn minh thế giới.


Mọi mong muốn tìm hiểu về xuất bản sách thành công hãy liên hệ qua hotline: 0901 31 21 18 (Mr. Trần Trung Kiên – Tác giả - Cố vấn Tác giả), email: trantrungkien@danhnhan.net – Người sẽ giúp bạn xuất bản sách thành công trên từng con chữ.

ĐỌC NHIỀU

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.