Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     16:30    


TO RA NGUN THU NHP TH ĐNG CA CHÍNH BN 
Bn có th kiếm thu nhp thng hoc th đng thông qua các sn phm và dịch vụ của chính mình. Trên thc tế, tôi khuyến kch bn to ra thu nhp kinh doanh đnh k càng sm càng tt, bi vì thu nhp đnh k mang đến cho bn lc đòn by và nó là một cách đ đt mi th vào máy lái t đng, dựa trên đc tính t nhiên ca sn phm và dch vụ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
dụ, giả sử bn đã quyết đnh to ra sn phm đu tiên mt b khuôn mu cho website chun nghip đ bán như sn phm đầu tiên của mình. Bn quyết đnh bán vi giá 39, 95 đô-la cho một ln download. Các khuôn mu web rõ ràng là một sn phm đòi hỏi cao, nhưng ti sao dng li đó? Rốt cuộc, nó sẽ là mt khon tin cược tt khiến nhiu khách hàng của bn cũng s tìm kiếm mt nơi đ làm ch các website của mình. Bn có th kiếm đưc nhiu tiền t mi khách hàng nếu bn mi họ s hữu trang web như một phn trong toàn b i sn phm. dụ, bn có th tính đến c mt tài khoản hosting vi mi đơn đt hàng các mu trang web. Cung cp cho khách hàng của bn tháng đầu tiên được dùng hosting min phí và cho h biết h sẽ phi tr 15 đô- la/tháng cho hosting v sau. Điu này thc s d làm nếu bn mua mt tài khon “bán li” vi mt công ty web-hosting có tiếng. Rt nhiu công ty nthế này s cho phép bn đi li tơng hiu b ngoài và cm nhn v sự thanh toán và làm ch giao din vì vy n th bn đang chy mt công ty chủ hosting của cnh mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây ch là mt ví d đ giúp bn nghĩ v mt s khả năng. Điu quan trng là đ bn to ra mt công vic kinh doanh nơi bn có thtính g cho khách hàng trên mt nguyên tc căn bn đi vi mt dch vụ đang din ra. Tuy nhiên, tôi không gi ý nhng dch vụ k thut (như web hosting) ti nhng người mi. Thay o đó, tôi có th đề xut mt s dạng trang hội viên thông tin cơ bn. Đây là mt s nhng sn phm và dch v đưc mi chào dưới hình này:
T thông báo, tp c đin t, tp chí, báo, tp san, v.v… 
Nhng v t ni dung như thế nào-để”. 
Các v t về quyn bán lại. 
Nhng dch v cơ s d liu (danh sách ngưi bán, vic tìm kiếm các lưu trữ công cng, nghiên cu cơ s d liệu). 
Ni dung và dch vụ đa truyn thông (vị t đt ngày, b sưu tp nh mu hay nhng hình nh không phi tr nhun bút, ti nhc, nhc chuông, n hình chờ, thuê phimnh(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Sn phm của tháng: nhng sn phm đưc phân phối hàng tháng bi vic đăng ký dài hn. V cơ bản bao gm nhng th n socola, café, hàng tp hóa, ht giống, mặt hàng qun áo(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Có nhng yêu cu ti thiu cho mt mô hình đăng ký/kinh doanh hi viên:
Trang web của cnh bn. 
Mt y thanh toán vi khả năng nhân nhng thanh toán đnh k
Có kh năng giới hn tiếp cn đến ni dung/tp lnh để phát trin tên sử dng/mt khu và sn sàng tiếp cn các khu vc của hi viên
Tiếp cn đ ni dung hay sn phm đ duy t li ích hi viên
SC MNH CỦA V TRÍ HI VIÊN: MT TRƯNG HỢP NGHIÊN CU 
Cui năm 2007, tôi đã ra mt mt trang hi viên mi tại http://SuperAffiliates.com. Sau đó, nó đã tr thành mt trong nhng trang hi viên thành công nht trên thế gii, và nó đã thu hút hơn 3.500 hi viên trong bốn ngày. Đây là nh chụp tmàn hình của trang đó:
Bây giờ, sn phm cnh xác nào tôi đang bán hàng tháng ti Super Affiliates Inner Circle Membership? Hoàn toàn đơn giản, tôi đang cung cp cho nhng hội viên của mình nhng liên kết kinh doanh trao tay tch hp dựa trên nhng th tng đã đưc nghiên cu k lưng, nơi có nhng chương tnh và sn phm liên kết đưc tr tiền cao. Tt nhiên, tôi cũng đưa o đó mt s lưng lớn nhng tài liệu đào to để giúp h bt đu. Các hội viên tiếp cn kế hoch đào to chi tiết ngay lp tc và tiếp cn b công c kinh doanh hàng tháng ngay khi nó có gtr. vậy, các thành viên ca tôi không ch hc đ trở thành mt người tiếp thliên kết thành công mà h cũng nhn đưc nhngi tiếp thị làm sn đ giúp họ bt đu. B công c liên kết đu tiên đưc thiết kế đ giúp các thành viên qung cáo nhng chương tnh tiếp thị liên kết đa cp đ, nng không tập trung hoàn toàn o nhng cơng trình cơ hi kinh doanh. Các thành viên cũng s có cơ hi đ qung cáo nhng sn phm liên kết tch hp chng hn n chơi đàn, đánh golf, hun luyn chó, v.v… Bộ sn phm hàng tháng bao gm nhng công c sau đây để giúp các thành viên cùng nhng n lc tiếp thliên kết của h:
Mt bn báo cáo 20 trang mà h đưa ra cho danh sách opt-in ca mình như mt phương tin đ kim tra cnh t những sn phm liên kết h mun qung cáo (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt danh sách 50 t khóa hàng đu v thị tng
Mt bi bài báo giàu t khóa h có th đưa vào các danh b báo cho quá tnh to lưu ng truy cập (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt b i mu qung cáo được viết sn trên Google Adwords da trên nhng cụm t khóa chn lc t danh sách 50 t khóa hàng đu họ có th cm o các tài khon Adwords ngay lp t(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt b năm file ch ký h có th dùng trong các e-mail và khi đăng thônbáo trên các din đàn th tng
Mt b năm e-mail đưc kim tra trưc cnh t họ có thđưa vào trong ht tr lời t đng
Về cơ bản, tôi đang bán thông tin hay ni dung ti nhng ngưi tin cy vào thông tin đ bán sn phm. Lý do khiến điều này qhp dn đó là vic to ra tt c các ni dung đòi hi nhiu n lc và thi gian. Hầu hết nhng liên kết mi tng háo hc mun bt đu kiếm tin và ghét ý tưng phi to ra nhiu ni dung đu tiên trong cnh sn phm của họ. Có mt q tnh hc tp vt v để đạt đưc s tinh thông trước khi h nhìn thy đưc doanh s đu tiên của mình. Tuy nhiên, nếu họ có nhng công c căn bn v ni dung sn sàng hot đng, họ có th nhanh chóng thâm nhp vào th tng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Dù bn làm bt cứ điu gì, ch cn đm bo bn th phân phi sn phẩm đúng thời gian ti các hi viên của mình và đó chính là bn đang cung cấp giá tr trao đổi thc cho nhng thanh toán đang din ra của h (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Có l bn đang t hi s mất bao nhiêu thi gian đ tôi có th to ra nhng bcông c này. Câu tr lời là: không qlâu! Tôi k cuồng tín v việc duy t tt c hot đng kinh doanh của mình càng t đng càng tt. Tôi nghiên cu các thị tng mi tháng, to ra nhng u cu cho mi b công c và sau đó gia công bài viết thc s và bn biên tp ti nhng ngưi làm ngh t do (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Theo tôi, bn nên cân nhc vic thuê ngun lực t bên ngoài trưc khi bt đu trang hội viên hay ny ra ý ng vi nhng sn phm có thd dàng đt cùng nha(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).

Điều đó thc s phụ thuộc vào vic bn gii cái gì và tch làm gì. Nếu bn có thể d dàng to ra nhng video hay các hi tho qua đin thoi, ví d n vy, t bn có th to trang hi viên da trên nhng loi sn phm này. Tương t, bn cũng có ththay đi kế hoch qung cáo. Nếu bn mun phân phi nhng sn phm có cht lưng cc cao đòi hi nhiu thời gian phát trin, bn có thto ra trang hi viên dựa trên chu trình qung cáo hàng quý hay điu gì đó tương t. Dù bn làm bt c điều gì, ch cn đm bo bn có thphân phối sn phm đúng thi gian ti các hi viên của mình và đó cnh là bn đang cung cp g tr trao đi thc cho nhng thanh toán đang diễn ra ca h (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.