Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:54    


PHÂN TÍCH TR LI KHO T VÀ TO RA SN PHM THÔNG TIN ĐU TIÊN CA BN 
Khi bn đã tp hợp đ dữ liu kho sát và thu hp ch đ cho sn phm ca mình, hãy bt tay o vic để to ra nó. Sn phm ca bn không nht thiết phi là mt kit tác, nó ch cn bao quát toàn b những câu hỏi cnh ca nhng ngưi đăng ký và đ p hp đ có th bán được. Da trên tầm quan trng của ch đề, bn có th thy rng sn phm đu tiên của mình có khi chđơn gin như mt bn báo cáo 15 trang (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, bn có th to ra sn phm ca cnh mình, hoc bn có th tăng tc q tnh này bng cách thuê ai đó thc hin hay thm c có th mua mt vài ni dung trong quyn s hu thương hiu cá nhân. Vic to ra sn phm có thể rt hu ích và là một q tnh đi mi, nhưng tôi biết rng có rt nhiu ngưi mi s gp k khăn với nó. Do đó, chúng ta s xem li mt vài phương pháp chc chn thành công trong vic to ra sn phm vi tc độ chp nhoáng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn phi có ý tưởng v mt sn phm thc s tc khi to ra nó. Điu này đòi hi phi và nghiên cứu. Mt trong vic đơn gin nht đ thc hin điu đó là “ly cắp ý tưởng của ngưi khác. Phi nói rng: tôi không gi ý bn ly trm sn phm của ai đó hay sao chép nguyên si chúng. Thay o đó, hãy ngti tt c các sn phm bn đã tìm kiếm cho ti thời đim này và bạn đu phi nói vi bn thân rng, Tôi ước mình đã ng ra nó! Sau đó, hãy xem bn có thể ny ra ý tưng v sự thay đi đc đáo của riêng mình trong cùng chủ đề hay ý kiến hay to ra mt sn phm tt hơn không. Hoc đơn gin hơn, bn có th to ra mt sn phm hp tác. Gi s có ai đó đ xut mt phương pháp tt để hun luyện nhng c chó. Và h thm c đt tên mình gn cùng vi nó, ví d như phương pháp đ có nhng c c ngoan của Chia. Bn có thể to ra mt sn phm ph n dy các c c nhng t tinh nghch siêu nhanh t phương pháp ca Chia. Chúng ta làm điu này ti tt c mi thi đim trong th tng ngách trên Internet. Mt tháng nào đó, mt ngưi sẽ xut hin vi mt sn phm n Google Cash, và trưc khi bạn biết v nó, ý tưng đó đã bt kp đưc vi mt s lưng ln nhng qung cáo khác trên Google như Google Adwords, Google Profits, Adwords Secrets…
Tôi đ ngh hưng ti nhng người bán nhit tình thi điểm hiện ti đ tăng thêm ngun cm hng. 
vy, tôi đề ngh hưng ti nhng ngưi bán nhit tình thi đim hin tại đ tăng thêm ngun cm hng. Tng t tt c nhng gì bn cn thc hin là mt hoc hai thay đổi đơn gin v kiu dáng, và tp trung o vic to ra phiên bn đc đáo ca riêng mình v mt sn phm thông tin bán chạy. Bn cũng có th tìm thy rt nhiu ý tưng t nhng sn phm đang được qung cáo dưới nh thc thanh toán sau mi ln click chut. Khi tiến hành nghiên cu th tng, hãy chc chn rng bn đã g thăm tt c các danh sách tài trợ đ tìm thy nhng sn phm đang được bán. Bn cũng có th “ly cắpnhiu ý tưng ti đây và nhn dng đưc những khe htrong th tng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
dụ, tôi ch cn gõ ch thtng nến trên Google. Mi qung cáo tài trđơn l trong kết qu trang đu tiên s là nhng nhà cung cp nến bán. Ti sao không phi là mt cuốn sách đin t v vic làm nến? Ti sao không phi là mt khóa học trọn i làm nến ti nhà vi đĩa DVD? Bn thy đấy, nhng mẩu qung cáo PPC (pay per click) s cung cp cho bn ch dẫn v việc làm thế nào để đa dng hóa th tng xét trên phương din chào bán sản phm. Bn sẽ tng tìm thy nhng khác bit ti mt th tng nghiêng v mt loi sn phm chào bán hay một dng thức sn phm vưt tri hơn sn phm khác. Đây là mt nơi lý tưng để bn thâm nh(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cũng có th phát trin nhng ý tưởng v sn phm bng cách đọc nhng bài báo c thể v thị trưng. Chúng ta hãy tìm hiu mt danh mục báo, chng hn như đa ch http://www.findarticles.com. Tôi s gõ t “Chế biến món ăn Ý” và hãy xem nhng gì xut hin:
Nấu món ăn Ý nhanh chóng và d dàng (mt thông cáo báo c cho mt cun sách mi(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Sng sốt: mt thc đơn hp dn, đơn gin dưi bàn tay khéo léo ca ngưi
Ý. Phn tóm tt dưi danh sách này thu hút s quan tâm của tôi:
Các đu bếp tn tin của Ý t lâu đã đưc biết đến nhờ óc sáng to vi nhng phn thc ăn tha và bánh mì ôi đã khơi ngun cm hứng cho rt nhiu món ăn ni tiếng. 
Liu tôi có thể to ra t khóa s dng nhng đồ ăn tha nhanh chóng và dng của ngưi Ý? Thế còn về nhng cách đc bit đ i thc ăn tha o trong mt chiếc bánh pizza sandwich t sao? Cng ta hãy tiếp tục đc:
Pho mát! Chiến lưc ăn kiêng: tăng cưng lượng can xi cho cơ th, b sung cht đm và gim trng lượng bng vic nấu nhng món ăn ít cht béo tnguyên liu giàu bơ sa đưc yêu tch này
Tôi thy rt nhiu sn phm có th đưc thực hin t ý tưng này, bn cũng
vậy, phi không? Bn có th to ra bt k t khóa nào dưi đây:
Tt c các công thc ăn kiêng t Ý của Atkins
Xương chc khe cho cuc sống: mưi cách giúp tăng cưng canxi đ có mt sc khỏe ti ưu.”
“Ít tht, nhiu đm: làm th nào đ ti đa hóa lượng đm hp thụ trong khu phn ăn chay.”
Gic mơ của nhng ngươi u bơ sữa:100 công thc làm món tráng ming ít béo t bơ sữa (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn thy đó, nhng ý tưng v bn sn phm đã sn sàng, và một trong s đó đã giúp tôi hưng mục tiêu ti nhng th tng phụ nh hơn có th mang li lợi nhu(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn ng có th nhn đưc những ý tưng v sn phẩm t những tin tức và s
kin thi s. 
Tương t, bn cũng có th nhn đưc nhng ý tưởng v sn phm t tin tức và s kin thi s. S dng nhng tin tc về nhng ý tưng sn phm theo hai hưng:
1. Xác đnh nhng th tng và phát trin ý tưởng da trên nhng tin tc thi s (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Nghiên cu nhng câu chuyn liên quan đến thị tng bn đã xác đnh. 
Sau đó, thc hin mt nghiên cu nhanh trên Yahoo! Tôi thưng thy các tin tc xoay quanh nhng câu chuyn thông thưng v các v tai nạn, phm tội, cnh tr sau đó hãy chuyển đến mục nhng câu chuyn phổ biến nht và nhng câu chuyn đưc e-mail nhiu nht. Có một tiêu đ thu hút s c ý của tôi ngay lp tc:B thuc giúp tăng thêm 0,5 kg”. Tôi nhp chuột vào và đc bài viết. Nó được báo cáo da trên kết qu của mt cuộc nghiên cu gn đây. Mc dù t lâu mi ngưi đều biết rng hu hết người ta s tăng cân sau khi b thuc, nhưng gi đnh là cân nng ch trong khong t 4 5 kg. Nghiên cu mi ch ra rng cân nng có th tiến sát đến con s 9,5 kg điều phn nhiu là mt s chế nho vi hu hết mi ngưi. Ngay c khi bn trông không có vẻ đang tăng cân nhiu, nhưng bạn có th tng xuyên cm thy mình tăng cân, và tt nhiên, bn s gp rc rối vi việc phi có thêm nhng chiếc qun nhiu kích c (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi thy mt bn báo cáo tin tc mi n thế này, hành não ca bn tng sáng lên. Dứt khoát có mt sn phm thông tin b che lp đây. Điu gì xy ra nếu bn có th kết hợp vi mt cuốn sách đin t giúp ngăn nga tăng cân khi dừng hút thuc? S liệu có th đưc tìm thy bt k đâu. Thm chí bạn có thể phng vn mt chuyên gia đa phương hay một bác s trong th trn đbiên son những li khuyên
S ra sao nếu bn quyết đnh to ra mt video ng dn, nhưng li không v cách tnh bày thông tin ca mình? Bn có th ly mt vài ý tưởng t:
Google Videos (http://video.google.com
You Tube (http://youtube.com
Revver (http://revver.com
Ngày nay, có rt nhiều video được đăng ti min p trên các trang web trực tuyến. Nhiu video cha vi-rút do bn bè chuyn tiếp cho bn bt đu hành tnh của cng đi qua những trang này. ràng là phn ln trong s nhng trang này chuyn đi video thành các file Flash.swf ri trc tiếp thâm nhp o tnh duyt của bn không có file đang ch hay file đang ti v. Bn stìm thy trong ni dung của cng là một m hn đn. Đó nhng video điên rvà lp dị, video ca nhc, thương mi hay thm c là nhng tài liu ngn. Bn có th chy nhng tìm kiếm theo các cụm t khóa của mình để thy điu gì tiếp theo, khi những video được gn kèm vi nhng t khóa miêu t. Hãy xem nếu bn có th tìm thy mt i video liên quan đến th tng ca mình và bt đu tiến hành ghi chú. Video nào đang ph biến? Mi ngưi bình chọn các video n thế nào? H nhn đưc nhng phn hồi gì?
Nhóm trc tuyến và các din đàn cnh là m ng nhng ý tưng v sn phm. Hãy đ tôi chia s mt li khun hết sc hu ích về điu này, đó là: luôn đi ti nơi th tng của bn nghn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Cho dù bn đang nghiên cu hay quảng cáo bn phi đt bn thân phía tc khán gi và không có cách gì làm điu đó tt hơn là tìm ra nơi h đang n náu. Các nhóm và din dàn luôn là ngun thông tin di o bởi vì chúng là nhng th tng mà bn có thtiếp cn chỉ bng cách t chuyn, đt câu hi, bày t cm thông và kết ni vi nhng ngưi có cùng mi quan tâm. Khi bạn tham gia mt din đàn mục tiêu, hãy bắt đu bng vic xem xét nhng chuỗi thông tin g tr trong ba tháng qua. Ghi li nhng ý chính sau đây:
1. Ch đ nào được nhc đến nhiu ln? 
2. Loi câu hỏi nào mi ngưi tng hỏi? 
3. Bn có thy nhng mong ước nào đưc th hin trong các gii pháp nht định không?Tôi ưc tôi có th tìm thy” hay Ti sao không có ai ng ra cách đ...?
Mt khi bn đã xác đnh đưc các din đàn p hp, tích cc và xoay quanh nhng đ tài tho lun hng thú, hãy tiếp tục tham gia nhng din đàn này. Gii thiu bn thân mình là Joe. Đng kèm theo li gii thiu đó là bt k công việc kinh doanh ln nào, hay các bài din thuyết về kinh doanh nào. Đăng ti nhng thông báo hu ích ca riêng bạn và đ mi ngưi biết đến bn – sau đó bn có th bt đu đặt nhng câu hi. 
Nêu lên vn đ thc tế là bn mun to ra mt gii pháp cho các nhóm thành viên. Hãy đ ngh mi người đưa cho bn mt danh sách nhng câu hi và vn đ cp bách nht của h. Bn có th làm điu này thông qua vic gửi thông báo trc tiếp hoc đính kèm đưng link ch ký của bn khi gi thông báo, chng hn như:
Bn quan tâm ti mt cuốn sách đin t min p v [th tng ngách]? Hãy giành ly bn qung cáo của [tiêu đ cun sách đin t phát trin nht ca bn], tr giá 30 đô-la, hoàn toàn min phí, ch cn bn thc hin cuộc kho sát của tôi tại:

K thut này là mt s kết hp hiu quả bi vì bn có th kéo nhiu ngưi đăng ký ti cơng trình t đng tr lời e-mail theo u cu, nhn nhng câu trả li xây dng s tín nhi(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.