Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     11:06    


Đ HỌ
Đ ha đi xa ti vic tăng lên g tr cm nhn và khơi ngun tin tưng nơi khách hàng của bn. Mi ngưi u hình nh sn phm và nhng nh màn hình. Đ ha không ch làm cho t chào hàng của bn chuyên nghip hơn, mà còn mang đến cho mi ngưi thị hiếu trc quan về sn phm của bn. Điu này rt quan trng. Hãy nh rng khách hàng của bn không có cách gì đchm vào sn phm tc khi h download nó. Mi ngưi đu dùng các giác quan t nhiên n s, nếm, nhìn và nghe đ đánh g vt đưc mua. Bn không muốn là người cung cp hàng hóa của mt sn phm vô nh thn bí, có th tt hoc không tốt, n đng sau nhãn g 97 đô-la.” vậy, bt c khi nào có th, hãy s dng nhng nh n nh (đc bit vi nhng sn phm phn mm), bìa sách đin t, bìa hộp, nhng nh trước và sau, nh du chứng nhn và nhng nh đồ ha khác n nh của mt món ăn được chế biến t thc đơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TIN THƯNG 
Tin tng, n bn đã biết, ngày nay đưc quy đnh tt yếu trong ngành công nghip sn phm thông tin. Hu n không có sn phm nào li không xut hin cùng với mt món tin tng hoc hai hoc mười. S đánh đng g tr cm nhn ở đây nm ý kiến v việc phân phi. Nó s mang đến cho khách hàng nhiu tin hơn. Bn có th không phi tn gì khi to ra tin tng, nhưng khách hàng của bn thy rng h đang đưc ng ưu đãi đc biệt hai trong mt. Bn cũng có th nghĩ về nó nhiu nmua một chiếc xe hơi mi hay mt b máy vi tính. Bt c khi nào mua các mt hàng này vi các nhãn giá đt, ngưi mua đu luôn có một chút lo lng đi kèm. Người mua tim năng sẽ hi hn. H lo lng rng liu họ có nhn đưc mi th họ cn khi s dng sn phm đt đỏ đó không. Đó là lý do ti sao các thương nhân luôn tng kèm nhng ph kin min p vi các sn phm đưc mua này. Nó là mt dng liu pháp tâm lý tiếp theo. Bn mua mt b y vi tính và bn trông đợi nhn đưc nhiu phn mm min p cùng miếng đm chut khuyến mại. Bn mua mt chiếc xe đp leo núi mà bn luôn mơ ưc và ca hàng xe gi kèm cho bạn mũ bo hiểm, găng tay cùng mt chiếc khóa an toàn. Bn đã hiu ca?
B sung nhng khon tin tng giá tr và tch đáng s luôn làm tăng giá trcm nhn và bn cũng cn phi xác đnh g tr đó vi khách hàng. Điu tôi mun nói đây là bn cần phi nói với họ khon tin tng này s là bao nhiêu nếu họ mua nó riêng l. dụ như:
Tin tng 1: làm thế nào có th ngay lp tc tăng cường IQ của bn (giá trị 67 đô-la!
Tin tng 2: li khuyên, bí quyết và chiến thut để đánh bi SAT (tr giá 97 đô-la!
Tin tng 3: làm thế nào để không bao gi rút quá s tin gửi trong ngân hàng của bn (… vô giá(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nh đ chc chn rng các khon tng của bn là tch đáng và luôn đưc b sung. Mi khon tng nên phù hp vi chủ đ của sn phm chín(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TẠO RA HU K (BACKEND) ĐU TIÊN CHIA TÁCH NÓ 
Các sn phm hu k là nhng sn phm tiếp theo mà bn có th chào bán ti nhng khách hàng hin ti. Giai đon hu k là thời k doanh thu tăng và li nhun đưc to ra. Nhưng bn không phi gii hn bn thân mình vi hu kỳ. Bn cũng s mun tách sn phm của mình qua trung k và nhng bn chào hàng mt ln. dụ, chào hàng một ln cung cp cách thc để tăng nhãn gmà không cn làm vic nhiu vi t chào hàng. Bn để khách hàng tin o sn phm của bn. Khi khách hàng đt hàng, bạn đưa ra cho h la chn đtiếp cn vi sn phm khác với mt khon p thêm. Khách hàng này đã đang thực hin giao dch mua ri, do đó nếu có mt cơ hi tt v khách này s tiếp tục giao dch. Mi ngưi tng lý gii theo cách này:, nếu tôi đã b ra 50 đô-la, t khon thêm 20 đô-la là gì? Vậy nếu bn đang đt sn phm thông tin của mình cùng nhau, hãy thu thp đủ ni dung đ bn có th chia nó thành nhiu mu. Chia nh nó theo từng mục đích của bn. Bn hãy thoát ra khi ni dng to nên sn phm chính của bn, đặt ni dung này sang mt bên trong mt khong thời gian, ri bt đầu biến phn ni dung còn li thành nhng tchào hàng hu k siêu nhanh, các khon tin thưng và nhng ngưi to n sn phm chính. Bng cách này bn có tt c nhng ch dn và công c bán hàng đúng v trí, cho dù nếu bn không có sn phm chính hoàn thi(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
RA MẮT SN PHM VÀ NHÂN BN BN 
Bưc này trong bn kế hoch chi tiết s giúp bn thiết lp giai đon lưu lưng và qung bá lan truyn và qung bá nó. Chìa khóa cho loi câu đ này nm trong vic thiết lp cơng tnh liên kết của cnh bn. S dng chương trình liên kết như nhng máy tăng lưu lưng truy cp không phi là mt ý tưng mi. Trong h thng của tôi, đim mi đây là s tp trung đc bit o vic biến khách hàng của bn vào nhng liên kết. Bn đang d đnh đ tích hp đăng ký liên kết o cái phu bán hàng của mình. Khi đọc nhng bưc tiếp theo, bn s hiu điu này din ra n thế nào và ti sao nó làm nên s khác biệt. Điu đu tiên bn phi làm là lặp li nhng bưc cài đt đã được dùng đto ra li chào hàng. Đ ra mt sn phm đầu tiên, bạn s cn nhng bưc sau:
Mt tên min mi dành riêng cho sản phm đó 
Mt trang bán hàng cho sn ph
Mt trang opt-in khác đ sao chép nhng ch dẫn cho các bưc tiếp theo về sn ph
Mt danh sách opt-in riêng r trong tài khon tr lời t đng của bn cho sn phm đó
Quá tnh thanh toá
Đi vi q trình thanh toán, tôi đ xut nhng ngưi mi nên bt đu vi nbán l sn phm hàng đu trên mng, Clickbank. Đăng ký rt d. Bn phi trp ch mt ln s dng là 50 đô-la để trang bán hàng ca bn đưc p chun. Clickbank cũng có chương tnh liên kết t đng liên kết vi sn phm của bn mt khi tài khon của bn đưc thiết lp. Điu này là quan trng bi vì bn mun tiến hành càng d càng tt đ biến khách hàng của mình thành nhng liên kế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
do khiến vic này q d dàng là vì Clinkbank cho phép nhng ngưi tiếp thị liên kết đưc lp nhng tài khon toàn cu. Nói cách khác, khi ai đó to ra mt tài khon liên kết vi Clickbank, h có khnăng qung bá bt k sn phm nào trên th tng Clickbank, không ch sn phm của bn. Điu này là do mi thương nhân đưc gn mt đa ch hoplink đc bit ca Clickbank ging như trang:
Gi s, bn đang bán mt sn phm hun luyn c và bn quyết định chn chủ đ này vào tên ID buôn bán ca mình đào to nhng c chó. Khi đó, hoplink mà clickbank cung cp s chỉ đnh tài khon của bn, chng hn như:
Liên kết URL này s gi li bn trang kinh doanh trong khi theo dõi ngưi truy cp nhân danh liên kết ca ngưi đã thay thế AFFILIATEIDbằng ID liên kết riêng của ngưi đó. dụ, mt liên kết vi ID của janedoe có th qung bá sn phm của bn ti link liên kết của cô ấy, ging như:
janedoe.train-dogs.hop.clickbank.net/ Bn đã hiu chưa?
Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục v việc làm thế nào và ti sao bn mun thiết lp mi th theo cách này. Mt trong nhng điu bn mun bao gm và nhn mnh trong t chào hàng của bn đó là cơ hi kinh doanh mà khách hàng sphi có trong vic qung bá sn phm ca bn như mt liên kết. Bn mun cơ hi này xut hin là mt phn của chính sn phẩm. Đu tiên, điu này có vmt chút kỳ l nếu bn bán mt sn phm tiếp thị không trên Internet điều đó thc s không có nhiu tính t giãn. Hãy nh rng: bn đang bán nhiu hơn mt sn phẩm. Bn nhn đưc nhng cơ hi trung gian và hu k đưc tích hợp o trong phu kinh doanh của bn. Điu này không ch mang li cho bn, mà còn cho c các liên kết của bn, cơ hi đ kiếm thêm thu nhp t ba mức độ khác nhau.   

Nhng ngưi quan tâm đến sn phm của bn cũng s quan tâm đến vic to ra li nhun t nó. Điu đc đáo đó là rt nhiu khách hàng của bn s mi quen vi ý tưng v thị tng liên kết. Xét v bn cht, điu bn đang thc slàm là giới thiu cho khách hàng khái nim v tiếp thị liên kết. Bn cũng đang d đnh cung cp cho h nhng công c cn thiết để hỗ trợ q trình qung bá sn phm, tng bưc một (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.