Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:13    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing     

DOWNLOAD 
Hot đng truyn ti mt hay nhiu file t mt máy tính ti máy khác đang sử dng Internet
EBOOK 
Đây là mt cun sách có thđưc download và đc trên máy tính. Hu hết các cun sách đin t đưc lưu dạng Adobe Acrobat và đòi hi chương tnh đc Adobe Acrobat Reader đ tiếp cn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
E-BUSINESS
Kinh doanh trc tuyến đưc xác đnh như mt dng kinh doanh mang li mt lưng thu nhp cnh bng cách bán các sn phm hay dch vụ trong mt đnh dạng trc tuyến. Kinh doanh trc tuyến cũng có th đưc s dng để đ cti các hot đng kinh doanh đưc x lý trên đin t (như là cung cp qun lý chuỗi, trt t hiu cnh và quá tnh gia công và tin lương(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
E-MAIL 
Còn gi là t đin t, là t được gi theo đưng đin ti máy tính của bn. Nó được chuyn ti ngay lập tc. Đ sử dng e-mail, bn cn mt máy tính, kết ni trc tuyến, mt tài khon e-mail và mt chương trình e-mail. Tài khoản e- mail có th đạt đưc thông qua ISP của bn hay t mt trong các dch vụ cung cp e-mail min p trc tuyến, bao gm G-mail (www.gmail.com) đưc cung cp bi Google; Yahoo! Mail (www.yahoomail.com) đưc cung cp bi Yahoo!; Hotmail (www.hotmail.com) mt dch vụ của MSN; Fastmail (www.fastmail.fm); AIM (www.aim.com) mt dch vụ e-mail của AOL; và Inbox (www.inbox.com(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
FORUM 
Mt din đàn Internet là mt nơi trên dch vụ World Wide Web đ duy t các cuc tho lun. Thông thưng, các thành viên trong diễn đàn s tho lun vmt ch đ c thể hoc có một chuỗi thông báo thuc cùng một ch đ giữa tt c các thành viên. d có nhng nhóm tho lun v vic các bà m làm vic ti nhà, nơi h có th tho lun không ch nhng ch đ liên quan đến kinh doanh mà còn v cách làm cha m, cách to ngân qu và qun lý thời gian. Không giống n e-mail, thông đip trên din n đưc xem bởi tt c các thành viên. Một s thut ng chuyên ngành cho các din đàn là discussion forum, bulletin board, message board, discussion board và discussion group. 
FTP 
Giao thc truyn tp tin (File transfer protocol) mt phương thức tiêu chun đ download và upload file trên Internet. Hiu v FTP là cn thiết nếu bn mun to ra website cho cnh mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
HANDLE 
Tên truy cp hay tên s dng
HOSTING 
Việc kinh doanh cung cp thiết b và các dch vụ đưc yêu cu để hin thị các website. Hosting cũng bao gm vic duy t file và cung cp nhng ni kết Internet nhanh hơn. Nếu bn chy mt website hay thực hin kinh doanh trên web, bn cn phi tìm mt máy ch đáng tin cậy. Các i hosting luôn sn có vi g c k p hp. Thc hin nghiên cu da trên dch v khách hàng và cht lượng dch vụ k thut tc khi chn mt công ty hosting ch dựa trên g c (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
HTML 
Hypertext markup language (HTML) nn ng liên kết siêu n bản là mt nn ng đưc thiết kế do s sáng to của các trang web. Trong khi nhiu ngưi s dng trc tiếp HTML đ to ra các trang web, có rt nhiu chương tnh trung gian cho phép bn to ra các trang web mà không cn s dng định dng HTML. Tuy nhiên, s rt hu ích khi hiu hơn v cách thc HTML hot đng. Có ba dng du đánh cnh đưc s dng: cu tc, s tnh bày và hypertext. Các du đánh cu trúc cho phép bn thiết lp các tiêu đ, đon n và các danh sách cho trang web của bn. Các du đánh tnh bày có th to ra các n bản đm, nghiêng, gch chân và cũng có th thay đi kích c của văn bn. Các du đánh siêu văn bn to ra mt đưng link t mt trang web ti trang khác. Hãy lưu ý rng khi thông tin dạng HTML, nó đưc kp o gia hai tag. Ví dụ, nếu bn mun to ra to” in đậm, bn có thviết:
<b>o</b>. Mt stag html hu ích khác bao gm <title>Title</title>,
<h>heading</h>, <p>paragraph</p>, <i>italiccize</I>, <u>underline</u>, và
<em>emphasize</em>. 
INTERNET 
Internet cũng đưc nhc ti như mt mng lưi và là một h thng nhng mng lưới máy tính đưc ni kết vi nhau trên toàn cu. Các máy tính được ni kết thông qua dây đồng,y cáp quang hay kết ni không dây. Internet bao gm hàng triu mng lưới nhỏ hơn đưc thiết lp bi các doanh nghiệp, hc vin hàn lâm, và mng lưới cnh phủ. Tất c các mng lưới này mang thông tin và các dch vụ (n e-mail, chat trc tuyến, và các trang web). Nhiu ngưi tng hiu sai về Internet và World Wide Web là nhng thut ng có ththay đi cho nhau. Thực tế t Internet đ cp ti s kết ni vt cht hay không dây giữa các máy tính. Trong khi World Wide Web nhc ti nhng tài liệu đưc kết ni đã tn ti trong Internet (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
INTERNET MARKETER 
Mt cá nhân hay công ty có các ngun thu nhp cơ bn đến t nhng sn phm hay dch vụ tiếp th trên web. 
Trong thi gian thc. dụ, các phòng chat cho phép các cá nhân t chuyn trong thi gian thc (In real time(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
N cung cp dch vụ Internet mt công ty cung cp cho người s dng cách tiếp cn Internet. Trước khi bạn có thkết ni Internet, đu tiên bn phi thiết lp mt tài khoản vi ISP (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Liên doanh mc dù cụm t “liên doanh không phi là một thut ng chuyên dng cho Internet nhưng v mặt khái niệm, nó li là mt phn quan trng ca bt c chương tnh Internet marketing nào. Ti mức cơ bn nht, liên doanh là mt dng chuyn đi kinh doanh đưc thực hin bởi hai hay nhiu thc thvì li ích chung của mi bên. Trong thế gii Internet, q tnh này có th ly mt trong nhiu dạng. Mt ngưi A có th mua sn phm cùa người B trên danh sách mail của ngưi A. Điu này được thc hin khi người B có một sn phm tuyệt vi nhưng có ít phương tin phân phi. Thông thường, ngưi A snhn phn trăm li nhun t vic bán hàng trên danh sách mail. Mt la chn khác, người A và B phi hp đ to ra mt dịch vụ hay sn phm tơng hiu mi. C hai đi tác s qung cáo sn phm trên danh sách mail của mình. Điu này tng xy ra vi các sn phm thông tin và có th bao gm ba hay nhiu cng tác viên. Mt dng th ba của liên doanh là khi ngưi A phỏng vn ngưi B cho một bài báo, một báo cáo ngn hay chương tnh audio. Ngưi B s nhn đưc qung cáo cho sn phm hin ti của mình và ngưi A thông tin độc quyền rng anh ta có th s dng để bán sn phm của ngưi B n mt liên kết. Các liên doanh là mt ngun lc trong thế gii Internet marketing và nhng ngưi tiếp thị hiu biết tìm ra nhiu cách đ làm nhng hp đng liên doanh nm trong nhng chiến lưc thành công i hn của h. 
KEYWORD 
Mt thut ng bn gõ trên công c tìm kiếm đ bt đu vic tìm kiếm trực tuyến. Các t khóa cũng đưc s dng trên HTML đ giúp các công c tìm kiếm đnh dng và ch dn ti mt trang web. Nghiên cu t khóa là vic tìm kiếm các t khóa liên quan đến website nhm phân tích t khóa nào thu đưc sự quay vòng vốn cao nht cho các qung cáo pay-per-click và các loi qung cáo khác. Wordtracker (http://www.Featuring.com/wtt) và các công c tìm kiếm các t khóa khác giúp nhng ni qung cáo tìm đưc nhng t khóa p hợp cho các chiến lưc qung cáo ca mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
MESSAGE BOARD Ging n Forum META TAGS
Xem trong tags. Meta tags là mt phn của mã HTML to nên nhng cái bn nhìn thy trên mt trang web. Khi ngưi làm web to các các trang web, meta tags được s dng đ cung cp thông tin cu trúc về mt trang web. Nhng tag này đưc đt gia các mc <head> và </head> trong tài liu HTML. Tuy nhiên, Meta tags không hiển th vi ngưi tìm kiếm ti website thông qua mt tnh duyệt Internet. Meta tags là phn mã n của trang web ch đưc nhn ra bởi tnh duyt web. Meta tags đưc s dng bi các công c tìm kiếm (nGoogle hay Yahoo!) đ tìm và hin th mt danh sách các kết qutìm kiếm da trên thông tin ngưi s dng đin vào công c tìm kiếm. Tag cũng làm điu tương t, nhưng meta tags đ cp đến toàn b các t khóa của toàn b trang web, trong khi tags đưc s dng n mt thành t chủ cht cho một k thut đưc gi là s ti ưu công c tìm kiếm. Khi các website đưc lên danh sách dựa trên meta tags, t vic tìm mt meta tags p hp nhm hưng lưu ng truy cp ti mt website khá thun li v mặt thương mại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
MSN 

Mng lưi Microsoft. MSN (www.msn.com) cung cp nhng chương tnh rng ln đa dng và nhng đc tng ti ngưi s dng Internet. Hu hết các dịch vụ MSN đu min phí (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.