Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:23    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 12: CUNG CP NI DUNG VÀ XÂY DNG BLOG CA CHÍNH BN
Cho phép mọi người ti xuống và sao chép li bài viết ca bn vn là mt chiến lưc đưc chng minh có hiu quả qua thời gian. Tuy nhiên, bây gi nó cũng đưc coi là cách lc hu đ sao chép ni dung. Khi kỹ thut phát trin nhng nhà xut bn đã tìm ra một cách thc mi và dễ dàng hơn đ thu gom và sao chép ni dung. Sau khi tn nhiu công sc để ct, ghép và đnh dng li các bài viết đặc bit là trên các trang web ln. Nhng n xut bn cn có mt cách cung cp ni dung trc tuyến hiu qu hơn cách gì đó t đng và giúp họ rnh tay. Mt tiêu chun mi đưc gi là RSS đã ra đi như cu tinh của họ. Really Simple Syndication (Dch vụ cung cp thông tin cc kì đơn gin)”, Real- time Simple Syndication (Dch v cung cp thông tin đơn giản tc thời) hoc tóm lược nhiu trang web là đnh dạng đưc s dng để cung cấp ni dung web. Mt phn din gii đy đ v cách thức hot đng của RSS hot đng t qua phm vi ca khóa học này, nhưng tôi s giúp bạn hiu mt s khái nim cơ bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
RSS liên quan đến vic lp trình ít ngưi biết đến. Nói mt cách đơn gin nht, tt c đòi hỏi mt chút kiến thc về Javascript. Cách thức hot đng là: khi mt ngưi truy cp vào mt trang web có cung cp RSS, mã trong trang web y sẽ cp nht ni dung (hoc đưng link tiêu đ dn đến ni dung) t các trang web khác. Chng hn n trang web A đưa tt c ni dung của họ đ cung cp cho nhiu trang web khác và h cung cp mã cần đ cp nht đưc ni dung của họ. Trang web B (và trang web C, D,) b sung mã này đ tìm ra và tđng cp nht ni dung ca trang web A (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đó là vn đ k thut. Điu quan trng bn cn hiu là bn có thcó nhiu lưu lưng truy cp hơn khi gi bài viết ti các trang web lưu tr có cung cp RSS t đng, và khi bạn b sung RSS chc năng cung cp o cnh trang web ca mình, bn s cho phép các trang web khác cp nht ni dung trc tiếp t trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn th có nhiu lưu lưng n khi gi bài viết ti các trang web lưu tr có cung cp RSS t động và khi bạn b sung RSS chc năng cung cp vào chính trang web của mình, bn sẽ cho phép các trang web kc cp nhật ni dung trc tiếp t trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi s cung cp cho bn mt danh sách đy đủ các trang cung cp RSS. Nhưng tc hết cng ta cn tóm tt về nhân t blog. Weblog hay blog vn là xu hưng trc tuyến đưc nhiu ngưi say mê nht. Có th bn đã biết mt strang to blog nổi tiếng:
LiveJournal và MySpace ph biến vi lớp trẻ hay lưt trang web. Chc năng
của cng ging nht ký cá nhân hơn. Tuy nhiên, MySpace là mt công c lan truyn ni dung, đc bit vi các ngh sỹ và nhc s. Tôi coi nhng trang web này là li ích th nghim, nghĩa là nếu bn chọn s dụng nhng trang web này t hãy thn trọng. Hãy th nghim cng nhưng đng dao cng. Tôi khuyên bn nên s dng Blogger đ to blog cho mục đích kinh doanh. Hin gi Blogger được s hữu và điu hành bi Google. Tôi khuyên bn nên xác định cho blog của mình mt tên min đc đáo. Nói cách khác hãy la chn đblog của bn có đa ch http://www.tentrangwebcuaban.com hơn là http://blogger.com/username-cuaban (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có một s la chọn vi phn mm to blog trên trang web của mình trong đó có mt s phn mm min phí, mt s phn mm min p vi ngun m. Mt s tin ích ph biến nht gm có TypePad, B2Evolution, WordPress và PHPNuke. Nhng cơng trình này là nhng chương trình chy trên y chủ. Máy ch lưu tr trang web ca bn có th đã cung cp min p mt stiện ích này. Hãy xem bảng điu khin hoc khu vc qun lý của bn vi mt tiện ích tên là Fantastico. Tin ích này cho phép bn cài đt các tp lnh này, dù ch hiu biết chút ít v k thut. Bn cũng có th u cầu trợ giúp k thut t công ty cho thuê y chủ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, cng ta bàn đến vn đ: tại sao lại là blog? Lp blog cho phép bn đăng nhng ni dung và bài viết của mình mt cách thường xuyên và d dàng. Nếu bn gp k khăn với vic to ra mt trang web cho cnh mình, t lp blog có th là gii pháp. Giao din đin hình của blog có nhiu đim ging như mt b xử lý n bn. Đơn gin, bn chỉ cn gõ bài viết của mình o ngay tnh duyt trang web, click nút Post (đăng ti) và ngay lp tc ni dung bn viết s xut hin trên trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các blog cũng cho bn cơ hi để đăng ti ni dung tách bit vi trang web bán hàng cnh của mình. Ti sao điu này li quan trọng? Bạn đã thy trang chào hàng theo kiu marketing trc tuyến và truyền thng ri đy. Tt c nhng gì bn có ch là mt trang web cha li chào hàng và mu đăng ký (thêm nh nh sn phm nếu đó là trang web bán hàng). Hãy nh rng trang web ca bn chỉ có chc năng i kéo khách hàng thc hin mt trong hai la chọn:đáp li lời chào hàng hoc b đi. Bn không mun khiến cho người truy cp bi ri. Bn cũng không mun ngưi đó cm thy đã biết hết mi thứ cn biết t các bài viết của bn. Nếu bn đăng nhng link liên kết ni dung trong trang opt-in hoc trang bán hàng, t bn s có nguy cơ tha n s tò mò của ngưi truy cp tc khi ngưi đó click o nút Mua Ngay. Tht đáng tiếc, đó chính là một trong nhng hn chế của các trang web marketing trc tiếp, ch có mt trang kiểu truyn thống và đó là nơi mt trang blog tách bit của bn xut hin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi s, bn mun có nhiu không gian đ chun b bán hàng và cung cp thông tin cho nhng khách hàng tiềm năng. Tt hơn hết là bn hãy đưa ra một sn phm thiết thực đòi hỏi phi cp nht tng xuyên. Bn cũng có thcung cp cho c khách hàng hin tại và khách hàng tim năng các tin tc về nhng sn phm mi nht của mình, các chng nhn, kết qu ni bt Bạn có thlàm tt c vic này ch vi mt blog (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ tôi ly cho bạn mt ví d ràng. Có mt s ngưi shu và chào bán phn mm nghiên cu t khóa. Tôi biết trong s đó có ít nht hai ngưi to đưc blog mang li hiu quả ln. H sử dng blog của mình đ làm nhng vic sau:
Thông báo các chương trình khuyến mại; 
Thông báo đến khách hàng hin ti nhng cp nht mi nht v phn mm; 
Viết các bài viết chuyên sâu v nghiên cu t khóa; 
Viết các bài viết/báo cáo v các nghiên cứu thử nghim mà họ đang thực hin, s dng cnh nhng sn phm họ bán (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic này có nh ng rt ln. Bn thy đấy, h đã minh họa nhng li ích ngay lp tc. Mt ngưi nào đó nhìn thy trang trang web bán hàng và vn phân vân có th vào blog và hiu hơn v công dng thc s ca sn phm. Đng thời blog to nên ý thc cng đng. Giả s, ngưi truy cập vn còn đang phân n đc đưc nhng li bình lun của nhng khách hàng khác đã đăng trên blog. Gi đây, điều khiến v khách trin vng này do d cnh là s tht vng vì có v n đây là cuc tho lun của nhng ni trong cuc. Tr khi v khách mua sản phm, còn nếu không ni đó vn ngoài cuộc. Đng mắc sai lầm, mong muốn đưc nhp cuộc s thôi thúc rt nhiu khách hàng tim năng t nguyn tr thành khách hàng thc sự (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ngoài vic to lưu lượng truy cp t blog ti trang web bán hàng ca bn và ngưc li, bn cũng có th thu hút nhng người truy cp mi ti blog ca mình, ri sau đó đưa h ti trang web n hàng của bn. Các blog thu t u ng truy cập theo mt s cách khác nhau:
Các công c tìm kiếm b thu hút ti nhng ni dung mi; 
Cung cp thông tin cho nhiu trang web cùng lúc dùng k thut “blog and ping ; 
Các trang lưu tr blog cng đng
Blogger liên kết ti nhng blogger khác
Cng ta s nói k hơn về việc cung cp thông tin cho nhiu trang web cùng lúc và k thut “blog and ping khi bn đã quen thuc vi các khái nim khác. Phn mm blog của bn nên xây dng mt mục cung cp thông tin cho nhiu trang web cùng lúc đ bn có th sử dng ngay lập tc. Nó cũng nên có mt chức năng gi là “blog and ping”, bao gm mt s tiện ích. Vcơ bn đó là mt chức năng thông báo t đng. Vic bn làm là thu thp mt danh sách các trang web bạn mun thông báo khi có bài viết mi trên blog của mình. Bn thiết lp nhng trang web này đ ping hoc thông báo bt c khi nào bạn đăng mt ni dung mi. Khi ping một trang web, bn mi hệ thng cp nhp thông tin của họ tìm kiếm ni dung mi nht của bn (mt kiu tìm kiếm thu lưm nhng trang web mới) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi phi thêm mt cảnh báo đây. Nếu bn s dng chc năng này, bạn phi thn tng vi s trang web mà bn ping cũng n s bài viết bn đăng trong mt ngày. có nhiu công c t đng, s có mt đim q ti hàng nghìn ngưi s dng chc năng ping, khiến máy ch của các trang web khác b treo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là mt s trang web bn nên xem xét cho nhu cu cung cp thông tin của mình:
dưới đây là mt s nguồn hu ích để to blog:

Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.