Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     11:09    


TO ĐNG LC BẰNG VIC TR HOA HNG TRÊN TT C CÁC MC ĐỘ 
Khi thiết lp chương tnh của mình, bn s mun trả cho liên kết của mình mi mc đ: tin kỳ (front-end), trung kỳ (midlevel) (nếu có) và hu kỳ (backend). Điu này cung cp cho chúng rt nhiu đng lc đ qung bá sn phm của bn. Hãy nh rng, đi vi mi mức đ, mt liên kết to doanh thu t bn cũng đã to doanh thu n vậy. Do đó, không cn thiết phi tr nên tham lam. Nếu mun đy li nhun ca mình cao hơn na, bn có th b sung nhng sn phm liên kết của cnh bn trên hu k, giữ li nhng khon hoa hng cho bn thân. Vic cài đt bưc này của h thng cn phi dễ hiu, mc dù bn có th phi tiến hành t chc li tht sáng to trong một i tng hp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
dụ, nói về k thut, vi Clickbank bn không th bán đa sn phm trong cùng mt tài khon – trừ khi bn thc hin mt trong nhng tp lnh thương mại đưc thiết kế đ phá vỡ quy đnh mt sn phm của Clickbank. Đ tho lun sâu hơn v vn đ đó, hãy xem trang http://www.clickbankguide.com/multipleaccount.htm. Hơn na, bn cũng có thể có nhiu tài khon cho mỗi sn phẩm. Điu này không nh hưng ti s tin cy trong những liên kết của bn bi vì nhng ID liên kết của họ ngay t đầu sẽ trong y tính của khách hàng đưc đề cp lúc đu. do cnh tôi mun làm trong vn đ Clickbank với bn đó là chi p nm trong vic m đa tài kho(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
ĐM BO RNG PHU N HÀNG CỦA BN ĐƯC THIT LẬP CHÍNH XÁC 
Điều này s giúp bn tiết kim phn lớn thi gian. Đng ra mắt cho đến khi phu sn phm của bn đưc thiết lp cnh xác. Phu s có dng như:
Sn phm tin k (sn phm ch lc ca bn) 
Các sn phm trung kỳ (chào hàng mt ln) 
Sn phm hu k (nhng s chào hàng liên quan, các sn phm liên kết,
v.v
Bây gi ti sao phi thiết lp tt c nhng th này đu tiên? Tht tuyệt nếu bn hỏi n vậy. Nó liên quan đến vn đ thi gian và s t chc. Gi sử bn đang đnh có mt s chào hàng một ln trung k. Tuy nhiên, bạn đang rt vi và bn quyết đnh ra mt mà không cn đặt nó o v t rồi t nhủ:“Ồ, mình sẽ làm sau vậy. Liu sau” là đến bao gi? Bn s mất bao nhiêu li nhun khi làm như vậy? Bn có th đảo ln t chào hàng cnh của mình ngay khi quá tnh đang din ra và lãng p thi gian vi xe ch hàng cũng n máy thanh toán, khi mà cui cùng bạn phi đi ng vòng đ b sung cho t chào hàng mt ln của mình không? Đây là những điu bn cn loi b khi đưng đi ngay t khi bt đu. Nếu bn lưu tt c đ dùng về sau, bn sẽ gp rủi ro trong việc không ch ngt quãng phu bán hàng hin ti của bn mà còn khiến nhng lời chào hàng mi của bn hoàn toàn thất bại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi th cn phi đưc sn sàng khi khách hàng tr giá, khi anh ta đang thc hin pơng thc mua và th hin s lưu tâm, khi anh ta hng t vi sn phm mi đưc mua. Đây là thi đim anh ta s mun tiêu tn cho nhng thứ khác mà bn mi chào. Tuy nhiên, nếu bn đi điu này q lâu, bạn có thể cho rng vic đáp li ch là thái độ thờ ơ. vậy, hãy thiết lp phu bán hàng trước khi ra mt sn phm. Gii quyết tt c nhng nút tht và ch hng hóc, sau đó bn s sn sàng đ căng bu(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TO RA MT BC THƯ CHÀO HÀNG THUYẾT PHC 
Bn cần phi có mt t chào hàng thuyết phc. Nếu bn không giỏi v viết dạng t này, hãy thuê ai đó đ làm thay bạn. Bn có th tìm thy mt sngưi viết li qung cáo phợp trên nhng trang làm ngh tdo nhttp://www.elance.com và http://www.rentacoder.com. Bn cũng có th copy mt s phn t nhng bc t chào hàng mà bn đã đc và khiến bn mun mua sn phẩm. Nghiên cu chúng và c gng để xác đnh tác gi đã s dng nhp đ, ging điu, phong cách và đnh dạng nào đ kéo s quan tâm của bn o nơi tác gi mun. Hãy đm bo rng t chào hàng của bn có tt cnhng thành phn của mt bài qung cáo (copywriting) thuyết phc:
1. Mt tiêu đề hp d
2. Tp trung vào nhng li ích ngoài tính năn
3. Đ ha đẹp 
4. Tp trung vào khách hàng (t “bn xut hin nhiu hơn t tôi”) 
5. Tin tng vi g tr ưc tính được lit kê 
6. Tạo mt bn chào hàng kết thúc mnh m và đm b
Mun có mt khóa học nhanh về vic viết qung cáo (copywriting), bn có ththam kho 20 bí quyết để viết mt t chào hàng thuyết phc(http://www.cheap-copy.com/sales-letter.html. Mt khi bạn đã hoàn thành bc t của mình, hãy chc chn rng bn đã kim tra chính t. Hãy mi nhng ngưi bn, họ hàng, đi tác liên doanh (JV) xem li, biên tp và nhn xét về bc thư. H sẽ phát hin ra nhng điu bn đã b qua và gi cho bn phn hi để làm cho thông đip của bn tr nên thuyết phục hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
RA MẮT SN PHM CỦA BN VÀ BIN MI KHÁCH HÀNG THÀNH MỘT LIÊN KT
Đây là lúc chương tnh tr lời t đng của bn s li thc s có ích. Điu bn d đnh làm là xây dng danh sách khách hàng sau mt ln mua, và s dng danh sách đó đ tuyn thêm nhng liên kết mi t cơ s khách hàng ca bn. Hãy nh rng bn s đang qung cáo cho chương tnh liên kết của mình nmt phn vn có của sn phm. Do đó, ch hp lý khi đ khách hàng của bn đăng ký theo đúng cách này (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn s làm điu này bng cách ch ra cho khách hàng mt mẫu đăng ký liên kết sau khi khách hàng hoàn tt vic mua bán và chuyn đến trang cm ơn. Mu này ging như mt hp đăng ký cho hp t tr lời t đng của bn. Hãy nhớ rng, bn có hai danh sách khác nhau cn phi thiết lp trong hp t t đng của mình đó là danh sách hưng dn, là nơi bạn thu thp các opt-in t ngưi truy cp trang bán hàng của bn và mt danh sách nh riêng cho những khách hàng hin ti. Danh sách th hai này là danh sách bn s chỉ o trang đăng ký liên kết. Dưi đây là một nh màn hình cho thy điu này đưc thực hin n thế nào:
N bn có th thấy, danh sách này s đáp ng mt s mục đích. Mt khi khách hàng đăng ký, h đưc gi đưng link đ download sn phm tin k, phòng trưng hợp họ b l trang download cnh ln đu vì lý do nào đó. Hcũng s nhn đưc các nâng cp và li chào hàng v nhng sn phm tương lai thông qua danh sách này. Bây gi danh sách này s là link của bn đ tuyn m thêm liên kết. Bn có th theo sát các khách hàng của mình vi nhnchương tnh liên kết đúng hướng. Đây là một e-mail mu mà bn có th gi: bn thân mến,
Cm ơn bn ln na vì đã mua sn phm Nhng bí mt trong vic hun luyn các c c của nhng bc thầy.” Phòng trường hp bn b l nó, đây là liên kết để bn có th download sn phm:
Bn thân mến, bn thân bn có th kiếm thêm bao nhiêu tin khi bán sn phm Nhng bí mt trong vic hun luyn các c c của nhng chuyên gia.” bn có th ch! Trên thc tế, k t giờ phút này bn có th làm theo cách cách của mình để ly li chi p ca cun sách cng vi nhng điu hơn thế. Tất c nhng gì bn cn làm là đăng ký tr thành liên kết của tôi và bn có thể bt đu qung cáo ngay tc thì. Đ tham gia chương tnh liên kết của tôi, đầu tiên bạn cn đăng ký một liên kết của Clickbank thông qua đưng link:
Mt khi bạn đã to ra tài khon của mình và chn đưc ID liên kết, tt cnhng gì bn cn làm là chèn ID của bn vào đưng link: http://AFFILIATEID.train-dogs.hop.clickbank.net/
Trong đó AFFILIATEID = ID bn chn lúc đăng ký. Sau đó hãy s dng đưng link đó đ qung cáo sn phm Nhng bí mt trong vic hun luyn các cc của nhng chuyên gia.” và bn s kiếm đưc hoa hng trên ba mc khánhau… 
Chúc thành công, Ký tên
Quan trọng là bn phi gii tch cho h tt c nhng mc độ trong phu bán hàng ca bn. Các liên kết của bn s có cơ hi kiếm hoa hồng t sn phm tiền k (front-end), trung kỳ (midlevel) (nếu có) và hu k (backend). Mc dù bn s cn phi thiết lp nhng tài khon Clickbank đ x lý q trình thanh toán ở mi mc, nng bn s không phi thiết lp nhng link liên kết riêng lcho tng mức. do là nhng ngưi truy cp trang web s đưc gn vi ID liên kết t trang bán hàng cnh của bn. Min là khách hàng không xóa clear cookie của mình, liên kết của bn s nhn đưc tin tín dng cho vic bán hàng mức trung k và hu k, cho dù các sản phm đó đang đưc bán t mt địa ch web khác vi mt hoplink của Clickbank khác (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.