Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:38    


URL 
Đây là chviết tt của Uniform resourse locater hay universal resourse locator tc là đa ch web mà bn đánh trên thanh đa ch của tnh duyt web của bn để đưa bn trc tiếp đến trang web bn đang tìm kiếm (hiu ngn gn là đưng dn). Thut ng này đưc phát âm theo cách đc mi chcái (Yoo Are Ell”) hay theo đc thành t cu to bởi các ch cái này (“Ural”) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
USERNAME/USERID 
Tên đưc s dng đ đăng nhp vào mt tài khon của ngưi s dng. Ging vi Handle (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
VIRAL 
Ban đu, nó được to ra để miêu t tiếp thị gây ra bởi virus, tính t này đã đưc m rng để đ cp đến bt c hành đng di chuyn mt sn phm tngưi này sang ni khác. Vic dễ dàng chuyn thông tin ti nhng ngưi khác qua đa ch e-mail đã làm cho thông tin, video và đ ha có th lan đi rt nhanh trong cng đng Internet. Đó là nhng video, t cưi, t la đo gây ra bi virus, v.v…
VIRUS 
Mt chương tnh đã nhân đôi trong các h thng máy tính và sau đó hp nht li trong nhng chương trình chia s. Mt s virus là nhng t đùa vô hi, nhưng mt s khác có thể p hy nhng file máy tính hay vô hiu hóa máy tính hoàn toàn. Một đim ni bt quan trng của các virus đó là cng lan tràn rt nhanh, t ngưi s dụng này tới ngưi s dng khác, thông qua các phn đính kèm trong e-mail. Hu hết, nhưng không phi tt c, các n cung cp dịch vụ Internet thường h trợ nhng chương trình bo v khi virus trong cu trúc kết ni Internet. Nếu bn s dng Internet thưng xuyên, bn smun đu tư cơng tnh quét virus b sung n McAffee VirusScan hay Norton Anti-Virus (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
WAHM 
Viết tt của Work-at-home mom mt bà m chn công vic nuôi con và làm kinh doanh ti n thay vì phi ra ngoài làm vic và đ các bé trong n tr. Mt biến đi của nó là WAHD (work-at-home dad), các ông b làm vic ti nhà (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
WEB 2.0 
Thế h thứ 2 ca các dch vụ có g tr trên dch v World Wide Web. Nhng ng dụng của Web 2.0 bao gm blog, podcast, marketing pay-per-click, wikis, tag và RSS. 
WEB DESIGN 
Ngưi chu trách nhim làm nên nh dng bên ngoài và cm nhn v các trang web. Ngưi thiết kế trang web x lý toàn b vic sáng to v m thut và việc điu chnh ng của website. Thiết kế web cũng chu trách nhim đảm bo các cơng tnh đ ha phi ràng, các đưng link phi hot đng và việc điu chnh ng trên site đó thuc về trc giác. Mc dù người thiết kế web tng chu trách nhim vcác khía cnh mang tính sáng to trên website hơn là điu hành các cơng trình, nhưng kiến thc v cơng trình web là cn thiế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
WEB MARKETER 
Xem trong “Internet marketer” 
WEBMASTER 
Mt ngưi tham gia sáng to/hay qun lý mt trang web. Đây là ngưi duy tni dung và các chc năng của website. Công vic ca h thưng bao gm: nhn tt c các phn hi t nhng người s dụng website, duy t đ ha, cung cp nhng thông tin cp nht v ni dung và xử lý tt c nhng vn đề liên quan đến cơng tnh. Mt webmaster có th hoc không th thiết kế đưc layout ban đu cho mt website. Mt s website ln có một webmaster đ xử lý ni dung của trang và nhng webmaster khác gii quyết v các c đ kthu(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
WORLD WIDE WEB
Mt nn ng lp tnh tương t như HTML, được s dng để phát trin các trang web. S khác bit ch yếu gia XML (đôi khi thường đưc gi là XTML) và nhng nn ng lp tnh khác là kh năng b sung các tag theo yêu cu của khác hàng ti thiết kế trang web. XML cung cp mt nn tng đ phát trin các website cha đng nhng nguyên tắc của Web 2.0. Nó thưng tru tưng và phc tp hơn nhng ngôn nglp trình trước đây và không rõ khi nào XML sẽ thay thế hoàn toàn HTM(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
ZIP FILE 

Mt file nét s dng trên Windows. ZIP là mt công ngh tiêu chun cho vic nén dữ liệu. Trên Internet, các đ ha và nhng chương tnh ln tng đưc nén thành file ZIP trưc khi cng sn sàng để download. Điu này cho phép vic download đưc tiến hành nhanh hơn. Sau khi download mt file ZIP, bn cn s dng mt phn mm gii nén (ví d n WinZIP, đây là một chương tnh min phí) để m khóa và tiếp cn d liệu. Công ngh này rt hữu ích khi gi nhiu nh qua e-mail (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.