Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     11:17    


S TINH CHNH VÀ TO RA H THỐNG CỦA CHÍNH BN 
Sau khi xem xét li mô nh hin có, bn có th ny ra mt danh sách nhng thứ bn mun thay đi. Bn mun làm gì nhanh hơn? Liu có cách nào đ ct giảm chi p không? Bn đã tìm ra đưc mẫu qung cáo hiu qu hơn những mẫu khác ca? Đó là nhng vn đề cn gii quyết khi bn tinh chnh toàn bq tnh này o trong h thng của riêng bn. Bn tìm kiếm nhng công vic, cũng n các khu vc đim yếu cn đưc gii quyết. Ví dụ, giả sử viết mt e- mail tiếp theo mt e-mail tc thực s là mt vấn đ vi bn, nhưng bn gii viết nhng bn báo cáo và bn thy rng nhng th này kéo doanh thu tt hơn. Bn có th quyết đnh dùng các báo cáo n mt trong nhng công cchủ cht của mình trong tương lai hoc có th chn làm vic vi nhng knăng về viết qung cáo (copywriting) tiếp theo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t, có l bn đã phát hin ra mình thực s hng t vi vic to ra sn phm. Bn có th chn tp trung o điu đó và chuyn đi tiếp thị liên kết ca mình vào trong mt công c cho h thng hu k của bn. Tt c là để xác đnh q tnh hiu qu nht vi bn là gì (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TỰ ĐỘNG HÓA VIC KINH DOANH CA BN TRÊN MÁY LÁI HOÀN TOÀN TỰ ĐNG
T đng hóa là mt quy tnh bt buộc trong vic nhân đôi mô nh kinh doanh của bn trong mt th trưng mi. Như bn đã thy trong sut cun sách này, bn có th cài đt mi th hot đng t đng (hands-free) nếu như bn đã to ra phu bán hàng và gn nó vi hp t tr li t đng. Mi vic tphân phối sn phm đến đăng ký liên kết đu có th đưc làm t đng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây là nhng đim mu chốt cn làm:
Dùng hp t tr lời t đng để t đng hóa sao chép hưng dn, giai đon theo dõi, phân phi sn phm và đăng ký liên kế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
S dng Clickbank đ thc hin quá tnh thanh toán và qun lý cơntnh liên kết của bn. 
S dng nhng link liên kết đ lái khách hàng qua tt c các lời chào hàng tiền k và hu k trong nhng sn phm liên kế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
ch sở hu sn phẩm, hãy biến khách hàng của bn o trong vô s nhóm liên kết nhm phát trin s lưng khng l của các lưu lưng và chc năng rnh tay (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt khi bạn đã gắn kết tt c thành phn trong phu bán hàng của mình vi nhau, bn ch cn gi lưung truy cp ti bn chào hàng của mình. Hp thư trả li t đng s phân phối ni dung, thay đa ch trang x lý và phân phối các đưng link download sn ph(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
QUN VIC KINH DOANH 
Qun lý vic kinh doanh hàng ngày thc s xoay quanh ba vn đ ct i:
1. Tin bc 
2. Con ngườ
3. Các công c và thi gia
Thi gian có l là tài sn g tr nht của bn, vì vy, cng ta hãy gii quyết điều này trước tiên. Tạo mt kế hoch qun lý hàng ngày s thc s giúp bn làm điu này. Bn cn có một danh sách nhng nhim vụ tiếp th mà bn đcp đến mi ngày. Hãy viết nhng th bn cn hoàn thành. Quan trng là bn phi viết đưc ra giấy. Làm được như vy bn s cm thy đầu óc t giãn. Hãy kết ni mi nhim vụ vi mt mục đích được đnh sn hay mt kết qu đã lưng trước. C gng miêu t ngn gn kết quthành công đưc mong đợi ca nhim v đó. Đây là một kế hoch mu:
9:00 sáng Tp trung to lưu lượng truy cp min phí 
a. Đ tnh mt thông cáo báo chí 
b. Đưa ra một bài viế
c. Hoàn thành công vic chi tiết v JV 
11:00 ng Sn sàng cho chiến dịch PPC (pay per click
a. Phân loi nhng cm t khóa và đt t đưc nhm mc tiêu ra ngoài
b. Viết b qung cáo đu tiên
c. Đăng nhp o Adwords và tìm t khóa thông tin 
Nếu bn cm thy mình đang sa ly vào q nhiu la chọn nếu-thì” và nhng cm giác mơ h v nhim vụ, t hãy chc chn rng bn phi viết ra giấy. Sau đó, hãy t hi:Liu nhim v có kh thi ngay bây gi không? Có hay không?Nếu câu tr li là không, hãy ném nó đi và tiếp tc. Đt nhng li khuyên vào đúng vị t và tôi ng rng bn s thy rng ngày làm vic của bn đưc cơ cu rt tt và nhng n lc qung cáo của bn s mang li trái ngt nhanh chóng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Yếu t quyết đnh th hai đi vi vic qun lý kinh doanh của bn là tính kn đnh và s tn tâm. 
Yếu t quyết đnh thứ hai đi vi vic qun lý vic kinh doanh của bn là tính kiên đnh và s tn tâm. Điu này là hin nhiên, nhưng liu bn có thc s biết ti sao? Hãy đ tôi chia s vi bn điu tôi được chng kiến trong qkh. Có mt thành viên mi p trong mình mt ý tưởng vĩ đi và s to ra mt sn phm thông tin có th đánh bi mi sn phm khác. Tuy nhiên, anh ta không lp bt k mt kế hoch mục tiêu hay vch ra mt chiến lưc c thể nào. Sn phm ra mt, nhưng có điu gì đó vn chưa được hoàn thành. vy sn phm b kéo lùi trong khi anh ta tiếp tục phn khác mà tôi đã quên. Sn phm không bao gi đạt kết qutt đẹp t lúc khởi đu và đng lc thúc đy đã mất. Bn thy đó, bạn không th chỉ tung tino trang bán hàng của mình, gi mt hoc hai qung cáo và trông đi tin sẽ bt đu chy o. Qung cáo đòi hi mt n lc liên tc. Bn phi bồi đp cho nhng n lực của mình mi ngày. Điều này có nghĩa là bn phi thc hin nhng điu sau đây:
1. Theo dõi các chiến dịch PPC của bn và điu chnh cng vào mt cơ s nht quán. Thay đi qung cáo của bn. B sung hay loi b các cụm t khóa, giá đấu thu, v.v…
2. Tiếp tục viết nhng bài báo và đưa chúng lên danh b báo
3. Kiên đnh tìm kiếm nhng tp c đin t mi, các trang web, blog, v.v… có
qung cáo nhm o li chào hàng
4. Tạo ra ni dung mi và nhng t thông báo hàng tháng v nhng ngưi đăng ký hin ti. Bn phi giữ nhng hưng dn của mình luôn được quan tâm (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
5. Không bao gi đưc lơ là vic kinh doanh quá mt tun. Nếu tt c nhng gì bn làm ch là mt chiến thut qung cáo hàng ngày, t bn s vn ch gim chân ti ch. Thm c n lc này s gt hái nhng kết qu cho b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
vy hãy tn tâm và tp trung. Bn đã đi tiến khá xa và nỗ lc rt nhiu cho sn phm của mình; s tht ung p khi làm mọi thứ theo cách khác (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tiết kim thời gian và tin bc bng cách to lc đòn by cho lưu lượng truy cp của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bí mt th ba ca vic qun lý là tiết kim c thi gian và tin bc bng cách to lc đòn by cho lưu lưng truy cp của bn. Lưu lưng truy cập, cho dù là min p hay phi thanh toán đu là vàng. Nó là năng lưng hơi nước đ chy đng cơ kinh doanh của bn. To lc đòn by cho lưu lưng truy cp nghĩa là nhn đưc vòng lặp phn hi đang din ra đ bt k ngưi truy cp mt phn trong phu bán hàng nào của bn có th đưc đt kênh hướng tới mt phn khác trong phu. Điu này có nghĩa là hưng cho h tới mt mu opt-in, mt trang kinh doanh khác, mt li chào hàng hu k hay thm c mt trong nhng v t sn phm khác của bn. do là một khi đã tóm đưc ngưi truy cp đó, bạn làm mi điu có th đ không đ ngưi đó ra đi. Có hai cách cơ bn đ làm điu này:
1. Gi tt c nhng lưu ng truy cp của bn ti trang đích đến (lead-
capture page) đu tiên
2. Đm bo rng c trang đích đến (lead-capture page) và trang bán hàng đều có nhng ca sổ qung cáo (pop-up(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Ngưi truy cp s đăng ký, mua hoc ri đi. Nếu họ mua hoc đăng ký, bn phi tóm c h ngay. Tuy nhiên, khi ngưi đó c b đi, bn cn có cách đchiếm đưc s quan tâm của họ mt ln na. Mt ca s qung cáo (pop-up) sẽ cho phép bạn làm điu này. Gi sử ngưi truy cp thy trang đích đến ca bn, nng h quyết đnh không mun đăng ký. Điu này tht t, bi bây giờ họ có th b mất li ích và không bao gi nhìn thy trang bán hàng của bn. Bn làm gì đây? Đ trang kinh doanh của bn xut hin trong nhng cu squng cáo h click chut. Ngun tc tương ng áp dụng cho trang kinh doanh của bn. Nếu vì mt s lý do, người truy cp quyết đnh không quan tâm và cgng rời đi. Bn hãy tn công h bng mt cửa s qung cáo có cha lời mi chào đc bit hoc nhng bn chào hàng một ln đưc đm bo v thi gian. Bây gi bn phi nm giữ sự quan tâm của ngưi đó mt ln na và bn có cơ hi th hai đ to lc đòn bẩy li nhun ti họ (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nh rng tt c các lưu lưng truy cp của bn đu đi din cho s tiêu tn về thi gian hoc tin bc. Bn đã đt o đó c m hôi và tài sn cm ccủa mình đy. Thc s, bn đã đt nhiu n lc hơn người truy cập. vy, bn phi dùng lc của đòn by đ cân bng t s. Mt khác, bạn phi kết thúc bng vic phi tăng gp đôi nỗ lc nếu bn đã suy ngs dng pop-up hoc nhng phu lưu lượng truy cp khác t bn có th li làm tăng gp đôi nhng kết qu hin tại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.