Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     21:41    

   
BNG CHÚ GII THUT NG ADSENSE 
Mt chương tnh phục vụ qung cáo được điu hành bi Google cho phép nhng ngưi ch website đt đưc doanh thu bng cách hin th qung cáo trên các trang web của họ. Google cung cp text, nh nh và nhng qung cáo video xut hin trên nhng trang web tham gia. Nhng qung cáo này xut hin da trên các t khóa và ni dung hin th trên các website. Ngưi điu hành web đưc tr tin khi mt người s dng click o mt qung cáo trên trang web ca họ. Tùy thuc o qung cáo, doanh thu có th là i xu đến mt đô-la cho mỗi ln click chut (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
ADWORDS 
Sn phm qung cáo của Google và là ngun doanh thu chính. Adwords cung cp nhng qung cáo pay-per-click cho ch và các qung cáo banner. Khi ngưi qung cáo s dng Adwords đ qung cáo sn phm hay dch vụ, qung cáo của họ sẽ xut hin trên bt k trang web nào có liên quan s dng chương tnh Adsense. Những ngưi qung cáo ly các t khóa liên quan đến qung cáo của mình và sau đó tr tin cho nhng t khóa này. H trả tin mi ln ai đó click vào qung cáo ca họ. Mu qung cáo s đưa ngưi click chuột đến trang web của thương nhân. Từ khóa càng ph biến t g ca chúng càng cao. Ph thuc o t khóa, mt ln click có th có g t i xu đến i đô- la (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
AFFILIATE
Tiếp th liên kết là mt trong nhng dng kinh doanh ph biến trên mng và là mt cách hiu qu đ qung cáo bán hàng và sn phẩm. Là mt liên kết, đu tiên bn tìm mt công ty hay sn phm bn mun qung cáo. Bn tham gia chương tnh liên kết ca mt công ty và nhận các công c đ gửi các khách hàng ti trang web của công ty. Điu này tng bao gm mt link URL đc biệt để công ty biết rng bn đã cung cp cho khách hàng. Bn s nhn đưc tiền khi mi ngưi o trang web của công ty. Chi tiết tng rt đa dng nhưng trong hu hết các trường hp, bn nhn đưc phn trăm doanh thu tviệc bán hàng mà khách hàng đã tiến hành theo đưng link của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
APPLET 
Mt chương tnh nh hay mt ng dng thường đưc viết trên Javascript và chy trên mt trình duyt Web. Nhngng dng ký sinh cung cp mt i đc tng sành điu của các trang Internet, n là to nhóm qun tr (admin). Cng được download nhanh chóng và đưc s dng c khi online và offline (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
AUTORESPONDER 
Là mt cơng tnh tr lời e-mail t đng. Nó s gi nhng thông đip bng e-mail đưc đin tc ngay lp tức ti nhng người u cu thông tin t mt trang web, t thông báo hay bán hàng trc tuyế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BANNER AD 
Mt qung cáo trc tuyến trên mt website được liên kết vi trang web khác hay trang đích đến. Các qung cáo banner là mt trong nhng phương pháp qung cáo đu tiên trên web. Chúng có g khác nhau tùy thuc o lượng lưu lưng truy cp và s ngưi truy cp trang web đó và có th có giá ti 150 nghìn đô-la mt tháng. Các quảng cáo banner rt bi vì chúng được đt vt đu hay cuối mt trang web. Tuy nhiên, chúng cũng có th đưc đt hai bên trong ni dung trang web đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BLOG 
Dng ngn gn của bn ghi web, là mt trang web nơi các entry đưc to ra ging vi mt cun nht ký. Các entry đưc tnh y theo trt t đảo ln vthi gian, trong đó entry mi nht để trên cùng. Mc dù các blog, v cơ bn, là các s nht ký cá nhân, nng chúng đã đưc ci tiến thành mt công c đa mục đích. Các blog có th nói v mi chủ đ t thc ăn, chính tr tới các chuyn ngi lê đôi mách v nhng người ni tiếng. Nhìn chung, các blog kết hp entry n bn vi hình nh, đưng link hay nhng blog khác và các pơng tin truyn thông liên quan. Mt entry blog cũng có th bao gm bình lun t các đc gi, các danh mục (tng đưc gi là tag) gắn vào các entry blog bng chủ đ và các link trackback đưc liên kết vi các trang khác liên quan đến blog entry (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BLOGGER 
Là ngưi s dng blog đ đăng thông tin v các ch đ mà họ quan tâm. Mt trong nhng nn tng phn mm làm blog ph biến nht hin nay là Blogger, Livejournal, Typepad, Wordpress và Xanga. Nhng trang này s làm ch blog của bn, nhìn chung, cng miễn p và cung cp cho bn các công c đ to các thông báo trên blog mà không cn phi biết nhiu v phn m(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BRANDING 
Trong tiếp th, đc bit là tiếp th trên Internet, thương hiu rt quan trng đi vi vic thiết lp danh tính công ty. Tơng hiu là kết qu ca mt quá trình tích lũy kinh nghim mà các khách hàng có vi mt công ty hay sn phm đặc biệt. Mt thương hiu to ra s liên kết và k vng gia nhng sn phm đưc công ty sn xut. Tơng hiu là biu tưng cho tt c các thông tin đưc kết ni ti mt công ty, một sn phm, hay dch vụ. Tơng hiu có th bao gồm mt logo, vic chọn lọc font, ch đ u sc và các biu tưng đưc phối hp cùng nhau đ to nên n tưng v nhng g tr, ý tưng và tính cá nhân của công ty. To thương hiu có một vai tvô cùng quan trng trong tiếp thị trên Internet, nơi s cnh tranh là rt ln. Mt chiến lưc xây dng thương hiu đc đáo và g tr có thgiúp các công ty đng vng trên th tng trc tuyến rng ln. Các cá nhân cũng có th phát trin mô hình thương hiu cá nhân, điều này s giúp thiết lp s tin cy vi các khách hàng trc tuyến của họ và chn mục tiêu trong th tng ngách c th (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
CHAT ROOM 
Mt trong nhng cách ph biến nht đ to s liên kết vi nhng con ni thực trên Internet. Một phòng chat, v cơ bn là mt phòng thông điệp tương tác cho phép các cuc đi thoi trc tiếp và trc tuyến cho hai hay nhiu ngưi s dng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
COPYWRITING 
Là q tnh viết các t ng đ qung cáo cho mt vic kinh doanh, cá nhân, quan đim hay ý kiến. Copywriting có th bao gm các thông đip văn bn đơn giản và các nh thc truyn thông trc tuyến đa dng khác. Mục đích cnh của copywriting là đ thuyết phục đc giả hành đng theo mc độ nào đó, cho dù đó là mua sn phẩm, đăng ký một khóa học đin t hay click vào một đưng link. Copywriting cũng có thliên quan ti nhng bin pháp ti ưu hóa công c tìm kiếm đưc dùng đ đạt đưc nhng th hng cao hơn trên công c tìm kiếm. Dng copywriting này thưng đưc nhc ti n mt nh thức viết ni dung. Copywriting cho s sp xếp website bao gm vic lp li các tkhóa mang tính chiến lưc và các cụm t trong nhng bài báo (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
DOMAIN NAME 
Đây là mt địa ch hay mt hin th URL của mt trang web đc bit. dụ, http://www.google.com là tên min cho công c tìm kiếm Google. Tên min là mt tên văn bản bao gm đa chỉ IP bng s của mt máy tính đưc ni kết mng Internet. Các tên min làm cho World Wide Web s dng gn gũi hơn. Thay vào vic phi nh nhng chuỗi ký t s, chúng ta có th nhớ tên ca trang web. Đăng ký mt tên min cho mt dự án trc tuyến có g ít nht là tám đô-la. Nhng tên min cho website thưng phi đăng ký đ ngăn ngừa mi ngưi s dng cùng một tên cho trang web của mình. Có nhiu công ty khác nhau cho phép bn đăng ký một trang web, và phn nhiu trong s đó mi chào c các i c s hu trang chủ (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
DOUBLE OPT-IN 

Mt k thut đưc dùng trong opt-in hay tiếp thị da trên s cho phép. Nó đảm bo rng mt khách hàng tim năng thực s mun nhn các tài liu tiếp thị và là mt cách đ ngăn chn nhng t rác không mun. Trong q tnh double opt-in, mt khách hàng tim năng u cu thông tin t mt trang web và đưc u cu xác nhn rng v khách đó mun thông tin đó đưc gi ti đa chỉ e-mail của mình. Sau đó, khách hàng tim năng này nhn mt e-mail xác nhn trong hp t đến. E-mail này yêu cu vị khách click vào mt đưng link xác đnh đ nhn thông tin thêm. Mt khi khách hàng tim năng nhn s phê chun, họ sẽ nhn nhng thông đip tương lai t danh sách đưc mail, khóa hc đin t hay chuỗi cơng tnh tr li mail t đng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).

+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.