Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:41    


9. XÂY DNG HU K (BACKEND) CHO NHNG NGƯI MI BT ĐẦU
Bt c mt doanh nghip nào muốn tăng li nhun cơ bn đều cn phi to ra mt tp hp nhng chào hàng và sn phm hu k. Chúng ta đã tho lun về khái nim của “backendtrong phn 1 của cuốn sách này. Vic bán hàng đu tiên mà bn thc hin vi khách hàng đưc gi là tin k (front-end). Nói cách khác, sn phm cnh mà bn đang quảng cáo sn phm mi ngưi đến mua ở ca hàngcủa bn cnh là sn phm tin k. Có ít nht hai đim li nhun khác có quan h mật thiết vi vic giao dch tin k này:đó là sn phm hay dch vụ b sung (upsell hay còn gi là midlevel) và sn phm/dch vụ hu k (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trong đó, upsell là giao dch mt cp đ mua bán cao hơn. Khi khách hàng đang trong quá tnh thực hin thanh toán (checking out), bn sẽ mi chào hmt sn phm tương t hay cp độ cao hơn. dụ:“Chvi 15 đô-la, anh/chcũng có th nhn đưc sn phm X”. Mt nh thc khác của upsell là hidden upsell, hay tng đưc biết đến trên mng kinh doanh Internet là chào hàng mt ln duy nht ‘one-time offer’, (tc là cung cp cho khách hàng mt cơ hi mua sn phm khác vi g đc bit tc khi h download mt hàng ban đầu). Nhng đc giả đã theo sát công vic của tôi có thể nhớ ra tôi đã giới thiu khái nim này và tng gi nó là hidden page (trang n) o năm 2004 trong sn phm Power Affiliate Marketing (Sc mnh tiếp thliên kết). Nhng người sử dụng sn phm đó đã có nhiu thành công l(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Chào bán sn phm hu k din ra sau khi kết thúc vic bán hàng đu tiên. Ví dụ, nếu có ai đó mua mt chiếc máy xay sinh t của bn, bn có th sẽ phi theo sát khách hàng đó trong i ngày sau đ mi họ mua sách hướng dn chế biến các loi đồ ung. Mc đích của hu k là để phát trin thêm doanh s bán hàng. Bn tn dng đưc nhng mi quan tâm của khách hàng bng cách mi họ mua thêm nhng sn phm liên quan (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mục đích th hai nhưng cũng không m phn quan trng của giai đon hu k là để đạt đưc lc đòn bẩy. To lp mt h thng hu k sẽ thúc đy li nhun của bn vưt xa nhng gì bn có th làm trong một chương tnh liên kết riêng hay vi nhng sn phm riêng l. N bt k mt n đu tư thông thái nào, cách đ đy công vic kinh doanh ca bn phát trin lên mt mức mi là đa dng các ngun đu tư của mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
mt thương nhân hay mt ngưi to ra sn phm, bn có th sử dng nhng sn phm liên kết liên quan và p hp vi li chào hàng giai đon hu kỳ. Trên cương v liên kết, bn có th to ra nhng sn phm ca riêng mình hay tìm thêm nhng cơng tnh liên kết khác đ làm đy giai đoạn hu k của mình. Hoc mt trong hai lựa chn sẽ hiu qu, tuy nhiên, vic s dng nhng sn phm liên kết là cách đt đưc thng li dễ dàng nht đ lp đy bt k mt h thng hu k nào. Chúng ta s xem xét điu này t mt s c đ (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BƯC 1: TÌM RA NHIU CƠNG TRÌNH LIÊN KT VÀ ÍT NHT MT CƠNG TRÌNH THNG  
Bưc đu tiên để tăng thu nhp thông qua hu k là bn phi tìm kiếm nhng chương tnh liên kết thêm đ có th qung cáo ti nhng ngưi trong danh sách của mình. Nếu bn đang kiếm đưc tin d dàng t mt sn phẩm, ttheo l thông thường, nhng khách hàng hin ti ca bn cũng s hng t vi nhng sn phm cũng n các mt hàng liên quan khác và bn có th mi chào h (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có thể bt đu bng vic mi chào một đến hai sn phm mi tháng. Mt trong s đó nên bao gm mt chương tnh thu nhp còn li. Nhng chương tnh liên kết thu nhp thng dư là nhng chương tnh có thtrả tin cho bn dựa trên nhu cu căn bn hàng tháng đi vi cuc sống của khách hàng mà bn liên quan. Nhng mt hàng trong các chương tnh thng dư này thưng là nhng sn phm dịch vụ hàng tháng n th hi viên hàng tháng hay vic đặt mua báo dài hạ(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
vậy, ví dụ, nếu bn đưa ai đó đến mt trung tâm phi đóng 20 đô-la mt tháng tin p hi viên và bạn đưc tr 50% t vic làm này, bn s kiếm đư10 đô-la mt tháng. Rõ ràng, điểm mu chốt của các nh thc trong chươntnh này là giới thiu cho càng nhiu ngưi càng tt và gi chân h đưc. 
Nhng chương trình liên kết thu nhp số dư là nhng chương trình th trả tin cho bn da tn nhu cầu căn bn hàng tháng đi với cuc sng của kch hàng mà bn liên qua(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
BƯC 2: CHUN B CHIN DCH T ĐIN TỬ CHO CÁC SN PHM LIÊN KẾT BN MUN THC HIN HẬU K
Nhng siêu liên kết không bao gi chỉ qung cáo một sn phẩm. Thc tế, tt cnhng công vic liên quan đến vic tiếp thị sn phm ch cht (lead product) chỉ là khởi đầu. Đúng như tên gi, các sn phm ch cht (nhng mt hàng bn qung cáo trên trang opt-in ca mình và trong email đu tiên s tiếp tục chuỗi công vic) đưc thiết kế chủ yếu đ to ra nhng ch dn hơn là doanh s. Tht tuyệt vi khi bn có th kiếm đưc mt i khon hoa hng t sn phm chcht, nng bn không nên coi đó nmt là y sn xut thu nhp duy nht. Các siêu liên kết không kiếm thu nhp cnh t tin k, cũng n không sdng tin k cho nhng sn phm có g cao. Cng lưu thu nhp thc s ca nhng máy sn xut này vào hậu kỳ. Nói cách khác, đó chính là li chào hàng thứ hai (ba và bn) ca bn ti nơi bạn bt đu qung cáo nhng sn phm hái ra tin (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng li chào hu k này (backend offer) thưng đưc chn la cn thn. Không phi c tung ra hết sn phm này đến sn phm khác. Bn phi xem xét không ch nhng sn phm g cao mà còn c nhng sn phm mang đến cho bn cơ hi kiếm đưc nhng ngun thu nhp thng dư hay th đng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi s, sn phm chủ chốt của bn có giá 40 đô-la và bn kiếm đưc 25 đô-la mi ln bán mt sn phm. Nếu bn bán đưc 50 sn phm mi tháng, bn có thể ng rng mình đã làm rt tt. Điu này s to thêm 6 trăm lưt bán hàng mi năm vi tng s hoa hồng là 15 nghìn đô-la mt năm. Đây hoàn toàn là mt khon tin tiêu vượt mong đợi, nng nó vn không đ đ giúp bn thoát khi công vic hàng ngày hay làm cho bn giàu có hơn. Đây là lý do ti sao bn phi phát trin mt hệ thng chào hàng hu k mang li lợi nhun nếu bn mun mình cũng kiếm đưc nhng khon thu nhp khng l n nhng siêu liên kết đã làm (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt cu trúc hu k của mt siêu liên kết đin hình bao gm:
S CHÀO NG TH HAI 
Mt sn phm g cao thưng đt hơn khong 
30-40% so vi lời chào bán sn phm chủ cht. dụ, nếu sn phm chủ cht
có g 29,95 đô-la t sn phm tiếp theo nên có g khong 39,95 đô-la
49,95 đô-la
S CHÀO NG TH BA 
Tng t mi sn phm s thu đưc t liên kết mt khon hoa hồng đnh k. Ví dụ, các nh thc n dch v hàng tháng hay v t hội viên. Đây là hình thức đin hình cho loi nh sn phm có g t thp đến trung bình, nhng thứ mà phn ln nhng ni đăng ký có th mua được. do cho điu này t q ràng: nó giúp kiếm đưc dễ hơn mt khon hoa hng 9,95 đô-la 150 (1.492,50 đô-la/tháng) ti thi đim din ra mua bán hơn là kiếm 50 đô-
la x 10 (500 đô-la). Điu này không có nghĩa là bn không th qung cáo nhng li chào hàng các sn phm giá cao còn li trong tương lai, ch là bn không mun thúc đy mi quan h đi quá sớ(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
S CHÀO NG TH  
Điều này có th thay đi tu theo cách tnh bày của bn trong vic lp danh sách tr lời nhng li đ nghị chào hàng mà bn đã gi đi n thế nào. đây, nếu cn thiết bn có th làm cho khách hàng ngc nhiên với mt li đ nghthực s g tr vi chi p thp. Tương t, bn cũng có thkim tra nhng ranh gii này bng vic gii thiu đ ngh chào bán đt nht. Không có gì khác tng khi kim tra phn ng của khách hàng đối vi mt sn phm có gtăng gp đôi hay gp ba so với nhng th khác mà bn đã đưa ra (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
NHNG LƯU Ý VÀ NHNG LỜI KHUYÊN KHI CHUN B CÁC CHIN DCH THEO SAU HU K
Lý tưng nht là, bạn hãy dành thời gian lp ra mi chiến dch và sn sàng đi khi bn khởi đng trang của mình. Tuy nhiên, bn có th chỉ to ra cng dng sau khi đã bt đầu chiến dịch cho sn phm chủ chốt của mình. Điu duy nht bn cn ghi nh là đúng thi điểm. Nếu chiến dch đu tiên ca bn thực hin mt by ngày và bn d đnh có khong trống ba ngày giữa chiến dịch đầu tiên và chiến dịch tiếp theo t bn cn phi có mưi ngày đ hoàn tt vic to ra chui chiến dịch tiếp theo th ha(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tt nht là tiến hành chiến dịch th hai càng nhanh càng tt. Nhng ngưi đăng ký cn phi nhn đưc e-mail ca bn liên tc, hoc bn s phi gánh ly rủi ro vì đánh mt s quan tâm ca h. Hãy hoàn thành tt các chiến dịch và ti cng lên trưc khi nhng ngưi đăng ký của bn ngng chuỗi chiến dịch đầu tiên, nhm giúp cho vic chuyn tiếp t ngưi này đến ngưi khác din ra thun lợ(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t, s thun lợi hơn nếu bn thay đi cách tiếp cn hay ging điu, dù chỉ mt ct. Đôi khi, những ngưi đăng ký cn có mt khong thời gian đbiết về bn. Bn có th s dng chiến dch th hai để đy mi quan h phát trin. Ví dụ, bn có thch ra s khác bit giữa sn phm đu tiên và sn phm thứ hai hay s dng chiến dịch tiếp theo th hai như mt cơ hội đ phân phối nhiu g tr thông tin hơn. Bn có th đ ngh tng kèm mt món q hay chèn thêm vài chiến lưc qung cáo độc đáo n video hưng dn liên quan đến sn phẩm. Tóm lại điu cn nhớ vi mi chiến dịch là bạn không ch qung cáo mt sn phm mà còn to dng mi quan h vi nhng ngưi đăng ký. Vì vậy, hãy sáng to! 
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.