Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:28    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 14: TI ƯU HÓA NG C TÌM KIM 
V vic ti ưu hóa công c tìm kiếm có hai cách nn, mt cách nhìn cũ và một cách nhìn mi. Cách nhìn cũ là cách nhìn t thi k đu của Internet khi vic ti ưu hóa công c tìm kiếm là công vic sống còn của mi doanh nghip kinh doanh trc tuyến và tht bi trong vic ti ưu hóa công c tìm kiếm là tht bi trong kinh doanh. Chính vì vy mi ngưi tng chi c nghìn đôla vào các cun sách, hội tho, kinh nghim chuyên ngành và các dch v chuyên nghip tt c chỉ đ có tên trong mưi kết qu đu tiên ca các công c tìm kiếm lớn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, tt c điu này đã thay đổi khi nhng b óc thông minh trong ngành tìm ra cách xây dng phiên bn trc tuyến ca các kênh qung cáo truyn thng (offline). Càng ngày càng có nhiu ngưi thuê qung cáo chuyn sang qung cáo banner và các cơng trình liên kết nhng qung cáo này đã đánh bi chương tnh qung cáo tr tiền cho mi lưt click chut. Điu này là tin tt lành cho các ch doanh nghip nhỏ bi vì h không còn b ám nh bởi việc ti ưu hóa công c tìm kiếm na. Đó cnh là cách nhìn mi về vic ti ưu hóa công c tìm kiếm ngày nay. Tôi có thtóm tt li cho bn nthế này: hãy ti ưu hóa công c tìm kiếm nhưng đng q bn tâm v nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tt nht bn hãy làm theo nhng điu căn bn mà tôi ch cho bn và đng qlo lng v nó: bn thy đấy, có một cách nhìn nhn cnh xác là vic ti ưu hóa công c tìm kiếm rt k khăn và phc tạp. Cách nhìn nhn này càng đưc khng đnh khi mục tiêu ca bn là ti ưu mt trang web vi nhng t khóa có tính cạnh tranh cao. Gn như bạn không th lọto hàng đu và gi đưc vị trí đầu trên kết qu của công c tìm kiếm. Điu này không ch do có qnhiu scnh tranh mà còn bi thut toán của công c tìm kiếm tng xuyên thay đi. 
vy bn không cn phi lo lắng về nó. Bn s hc cách ti ưu hóa công c
tìm kiếm mt cách thông minh:
HIU CM T KHÓ
Tt c việc ti ưu hóa công c tìm kiếm đều bt đu vi các cụm t khóa. Bn hãy c ý rng tôi nói cm t ch không phi t. Không nên s dng tkhóa đơn l (bi vì nghĩa cng q rng và cnh tranh quá cao) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy ng v tt c nhng t khóa tch hp vi trang web của bn. Cng ta sdùng mt trang web liên quan đến ch đ chơi golf làm ví dụ. Nhng cm tnào s tch hp cho trang trang web v chủ đ chơi golf? Điu này ph thuc o vic bn tp trung vào mt phân khúc th tng ngách n thế nào. Có thể bn quyết đnh bán mt sn phm thông tin dy nhng ngưi mi bt đu v quy tc chơi golf. Trong trưng hp này bn s không cn các cm t như sử dng gy chơi golf bi bn không bán gy chơi golf. Thay o đó, bn sphi s dng các cụm t như “học cách chơi golf,các quy tc chơi golf,thi chơi golf chp đim, hun luyn chơi golf, chơi golf gii hơn, các mo chơi golf. Mi cụm t khóa này ln lưt liên quan đến ni dung của bn. Nói cách khác cng đi din cho loi thông tin trên trang web ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic ti ưu hóa công c tìm kiếm đu bt đu vi các cụm t khóa. Bn hãy chú ý rng tôi cm t ch không phải t” (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây gi đến phn rt t v. Bn cn tránh s dng tt c các cụm t khóa trên mt trang vi mt ngoi l duy nht trang opt-in của bn (điu này cũng đúng vi trang t chào bán hàng). Bạn có th đưa tt c nhng t khóa o   
các th meta tags (cng là các thành phn HTML hoc XHTML – sau này sđưc nói k hơn – cung cp d liệu cu trúc trang web của bn), vi điu kin bn s dng nhng cm t khóa này trong bài qung cáo của mình. Mt khác, bn hãy thu hp danh sách các cụm t khóa tch hp và hưng đúng mục tiêu nht vi vic đánh g mc độ tng xuyên và mt độ của nhng cm tkhóa này trong bài qung cáo của bn. Bn có th sử dng mt công c min pnhư httpnhwtool.motoricerca.info/keyword-density.phtml đtính toán g tr của nhng t khóa này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi sử cm t các mo chơi golf và hun luyn chơi golf xut hin trong bài qung cáo của bn vi t l 12% trong khi cụm t các quy tc chơi golf và chơi golf gii hơn” xut hin ch 0-1¿. Trong trưng hp này, bn cn giữ các cụm t khóa cũ trong các th meta tags trong khi đưa ra nhng cm t khóa mi. Bạn cũng cn viết li bài qung cáo một chút và xem liệu bn có th sdng nhng cụm t khóa tt nht của mình nhiu ln hơn đ việc ti ưu hóa của bn có hiu quả hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Quy tc chung trong vic ti ưu hóa: nhng cụm t khóa quan trng nht ca bn nên có mt độ 12-15%. Bn nên có t hai đến ba cụm t khóa tr lên đưc xếp thứ hng cao trong bài qung cáo của mình. Nhng cụm t khác, nhng cụm t có liên quan nhưng không quan trng bng (hay đơn gin là không hướng đến mục tiêu ti ưu hóa cho mt trang web c th) nên có mt đ xut hin dưi 12%. Nếu bn muốn tăng thêm th hng vi mt s cụm tt hãy chc chn rng mt độ xut hin của cng không dưi 5%. 
Quy tc chung trong vic ti ưu hóa: nhng cụm từ khóa quan trng nht của bn nên mt đ 12-15% (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều cuối cùng nhưng không kém phn quan trọng, đó là điu gì s xy ra nếu bn có nhiu hơn mt trang web? Điu gì s xy ra nếu bn có mt trang web bao trùm ni dung rng và bn mun ti ưu hóa với nhiu cụm t khóa? Áp dng các quy tc tương t nhưng bn s có nhiu cơ hi đ tăng th hng trang web ca mình trên kết qu ca công c tìm kiếm. Chúng ta s tiếp tục vi ví dụ v trang web chơi golf. Gi sử bn mun lp đầy trang web của mình vi nhiu trang thông tin dành cho nhng ngưi mi bt đu chơi golf. Cách smt mà bn sẽ làm để tối ưu hóa là đăng các bài viết vi ni dung thun túy, đáng tin cậy (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn mun có th hng vi cm t mẹo chơi golf, bn s cn mt bài viết ti ưu hóa cụm t này. Chng hn bài viết có th đặt tên là, 10 mo dành cho ngưi chưa bao gi chơi golf (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vậy, bn đã có đim khi đu. Tiếp theo s là gì? 
Bưc tiếp theo liên quan đến các chi tiết ti ưu hóa tài tình. Đây là cách nhi tkhóa mà nhiu ngưi đã tht bi bởi vì nó q gito nng nó thc s hiu qu. Tc hết bn cn cụm t khóa xut hin ngay trên th tiêu đề bài viết. Tôi đang nói v thẻ HTML (<title></title>) thc s khiến tiêu đề của trang web hin thị trên cùng trong trình duyt ngưi truy cp của bn. Vì vậy, bưc ti ưu hóa đu tiên ca bn s như thế y:
<TITLE> Mưi mẹo dành cho ngưi chưa bao gi chơi golf </TITLE> 
Thứ hai là s dng cụm t khóa trong tiêu đ phn thân ca trang web. Quy tc chung là sau th tiêu đề (title tag), bn cn cụm t khóa xut hin mt ln na trong một th header. Các th header thường đưc s dng cho phn tiêu đ bi vì cng làm cho dòng văn bn trở nên có kích thưc ln hơn và đưc in đm hơn. Gi hãy vào HTML của bn và tìm phn bt đu của ni dung. Bn hãy to mt header <H2> đt tiêu đề bài viết của bn ging n thế này:
<H2> Mưi mo dành cho ngưi chưa bao gi chơi golf </H2> 
Thứ ba là cụm t khóa ca bn cn xut hin trong th in đm ít nht mt ln, ở ngay đu trang. Bước th ba này thc s phc tạp. Tùy thuộc vào ni dung bài viết của bn, có th không tch hp để t khóa đưc in đm. Bn có thphi lp ghép bài viết và tìm một ch hp lý để đặt cụm t khóa in đm. Nếu bài viết của bn đưc chia thành các mẹo đánh s thứ t tvic này rt đơn giản. Bn có th viết là mo chơi golf s mt, mo chơi golf s hai”… Mc dù vậy đây là cách thc hin bưc này:
<b>Mo chơi golf</b
Thứ tư là, s dng cụm t khóa nhiu ln trong bài quảng cáo của bn. Đây cnh là ch nhiu ngưi gp k khăn. \p dng cách càng nhiu càng tốtnhiu ngưi đã tht bi vi vic lm dng cụm t khóa của h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng bài qung cáo được đưa ra mc dù có kh năng thu hút các công c tìm kiếm nhưng ni dung của nó rt lng cng và mt ngưi ngưi truy cập không thể đc ni. Dưi đây là mt ví dụ không nên làm:
Cng tôi hy vng bn tìm thy nhng mo chơi golf hữu ích. Nhng mẹo chơi golf của cng tôi là nhng mo chơi golf tt nht trên Internet trong s các trang web v mẹo chơi golf đưc nhng người tìm kiếm mo chơi golf viếng thăm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có hiu điu tôi mun nói không? Ni dung của bn cn thc tế, cht chvà hp dn. Hãy c gng để cm t khóa của bn có mt độ xut hin gn 12% trong khi vn giữ văn phong bài viết nghe có v t nhiên. Tất c là hiu qucủa t khóa trong mch văn:
Đây là trang web learntoplaygolf.com, chúng tôi c gng đưa ra nhng mo và k thut chơi golf hay nht cho ni mi học. Thế nào là đim birdie? Thế nào là par 9? Thế nào là một đim tt? Hãy tìm các câu tr lời và nhiu vn đề hơn na trong phn thư vin mo chơi golf m rng của cng tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thứ năm là, các cụm t khóa đưc đt trong các siêu liên kết. Trong ví dtc cng ta có th biến cm t thư vin mo chơi golf (golf-tips-library) thành mt siêu liên kết dn đến mt trang web với bng ni dung các bài viết chn lọc. Mc dù các công c tìm kiếm đánh giá cao các cụm t khóa trong siêu liên kết t các trang web khác dẫn đến trang web của bn nhưng vic có các cụm t khóa trong siêu liên kết trang web của bn vn có li, hãy chc chn rng trang bạn link đến cũng s dụng cụm t khóa đó. Nói cách khác, bn sto được nh ng nht đnh vi cụm t các mo chơi golf trong siêu liên kết dn đến trang có bài viết vi tiêu đ Mưi mẹo dành cho ngưi chưa bao gi chơi golf. Tuy nhiên, bn hãy s dng mo này mt cách hp lý, đng qlm dụng. Bn không cn phi nhi” các đường link (hoc các th nh nh, thẻ meta,) vi các t khóa. Các công c tìm kiếm s pht bn vì điu đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thứ sáu là, hãy s dng th ALT vi các nh nh ca bn. Khi bn đặt các mã cho mt hình nh vào HTML, th hình nh này có mt tham số tùy ý gi là ALT. Khi s dụng thnày s hin th bt c dòng ch nào bạn đặt trong tham số ALT đ ng ti nhng ngưi s dng tnh duyt vi la chn không hin th hình nh. Gi sử trên trang web các mo chơi golf bn có nh nh mt ngưi nào đó đang vung cây gy chơi golf và bn mun đt cụm t khóa này đó. Bn s làm thế này:
<img src= “golfswing.jpg width (chiu rộng) = 100” height (chiu cao) =
100” 
Border (Vin) = 0” ALT= Golf tips

Cng ta s kết thúc phn hưng dn ti ưu hóa công c tìm kiếm đây. Bn hãy nh rng đây ch là nhng ch dn sơ c để bn bt đu. Nếu bn mun hc k hơn về việc ti ưu hóa công c tìm kiếm và bt kp vi các thut toán mi nht của công c tìm kiếm có nh hưng đến vic xếp hng trang web ca, t bn hãy tìm các ngun tư liu ti http://www.searchenginewatch.com và http://www.seochat.com (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.