Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:16    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 11: LY TRM NHIU LƯU LƯỢNG HƠN TỪ CÁC TRANG WEB NI TING 
Tiếp tục vi phương pháp ly trm lưu lượng truy cp t blog, tôi xin nhn mnh rng bn hãy tìm kiếm thêm các trang web có lưu lưng truy cập ln cho phép ni truy cp đăng các bình lun, viết các bài đánh g v sn phm và tr lời các câu hi. Mt s trang web ln mà bn cn truy cập là:
Amazon.co
Epinions.co
Yahoo! Answers (http://answers.yahoo.com
AllExperts.co
Answerbag.co
Ask Metafilter (http://ask.metafilter.com
Mi trang web trên cho phép ngưi truy cp trao đi vi nhau theo một scách như mt phn trong một cng đng ln. dụ: amazon.com cho phép các thành viên đã đăng ký đưc đăng các bài viết bình lun v sách, âm nhc và các sn phm khác. Trong các trang n Yahoo! Answers và Answerbag, tt cni dung đu do người dùng đnh ng. Mi ngưi o nhng trang web trlời/ tư vn này đ tìm s giúp đỡ trong mi vic, t thay mt chiếc lp xe đến nhng li khuyên cho s nghiệp. Phm vi câu hỏi mà mi ngưi hi trên nhng trang web này không có gii hn. Vic bn có th làm là tìm kiếm các sn phm hoc các câu hi c thể v thị trưng của mình và thu hút lưu lưng truy cp bng cách viết bài đánh giá cũng như tr li các câu hi ca mi ngưi. Chng hn, giả sử bn vào trang Yahoo! Answers và thy mt thành viên hỏi câu hỏi n sau:
Chào mi ngưi, tôi gp rc rối ln vi thẻ tín dng. Tôi tưởng rng có ththanh toán tt c các th tín dng của mình (i có 5 th và tng s dư tài khon của chúng là 15 nghìn đô-la) nhưng lãi sut của tôi q cao, hơn nữa, tôi đã chm thanh toán một s khon. Nó đã vưt khỏi tm kim soát và tôi bt đầu lo s. Mặc dù vy tôi không mun tuyên b p sn. Tôi nên làm gì bây gi??
Bây giờ, nếu bn đang hướng đến th tng qun lý tài chính và có mt lời chào hàng c th v mt cuốn sách đin t dy mi ngưi cách thoát khi nnn, t đây là một câu hỏi tuyt vi đ bn tr lời. Bn có th trả lời câu hi này n sau:
Xin chào, tôi biết bn cm thy n thế nào! món nợ t th tín dng có th là mt cơn ác mng. Nhưng may mn là bn vn chưa rơi o tình hung xu nht. Tôi không biết tình hình c th của bn (bn qun lý tin bc không tốt? hay không kiếm đ tiền vi công vic của mình?), nng tôi có mt s thông tin có th giúp ích cho bạn. Trưc hết bn có th gi đin cho tng ngưi cho vay (nhng ngưi bn phi thanh toán đúng hn) và đàm phán vi họ v lãi sut hợp lý hơn. Hu hết mi ngưi không ng đến vic này. Thc s đơn gin chỉ là mt cuộc đin thoi. do là: h mun bn tiếp tục là kch hàng của mình. Nếu vic đó không hiu quả t bn cn xem xét một q trình gi là Stha thun và Toi nguyn (Accord and Satisfaction). Quá tnh này là vic đàm phán vi các công ty th tín dụng để thanh toán khon n. Đó là mkhon tin mua li (đưc quyết đnh bi ngưi cho vay), thường là t l phn trăm trên mi đô-la trong tng s n. Chng hn, nếu bn n 5 nghìn đô-la hcó th chp nhn cho bn thanh toán 2 nghìn đô-la, nghĩa là bạn ch trả 40 xu cho mi đô-la mà bn n. Tôi không khuyên bn t làm n vy. Đ có đưc tha thun tt nht, bn cn đưc giúp đ v pháp lut hoc tr giúp t mt công ty qun lý n, nhưng bạn cn la chọn công ty cn thn vì mt s công ty có th khiến bn gp rc rối hơn c hin ti. Tôi rt vui được cung cp thêm thông tin cho bn nếu cn, và tôi có hưng dn min p trên trang web ca mình: http://www. get-out-of-debt-now.com. (get-out-of-debt-now: thoát khi n nn-ND

Mục đích của vic viết câu tr lời này tương t n tiếp th qua bài viết. Bn cn to dng đưc s tin cy và hình nh mt chuyên gia trong khi thc hin vai t một người cung cp thông tin. Có rt nhiu ngưi vào nhng trang web này, và bn s có lưu ng truy cp tbt c ai nhìn thy bài viết đánh giá, bình lun và tr lời của bn. Lưu lưng truy cp ti trang web của bn s đến t liên kết vi trang opt-in như ví d trên. Trên các trang web n Amazon, việc này thưng đưc thc hin bng cách to URL n một phn trong tên đăng nhp bn dùng để đăng ký. Trên các trang web như AllExperts, bn tng trao đổi thông qua mt din đàn, vì vy bn cn s dng pơng pháp file ch ký. Cuối cùng, các trang web như Yahoo! Answers thưng cho bn đt URL o phn thân trong bài tr li của mình và bn cũng có th đặt đưng link đến trang web của mình trong phần lược tiu s ngưi s dụng Yahoo! Nhng quy đnh này thay đổi tùy theo tng trang web, vì vy, hãy chc chn rng bn đã xem xét k đ biết nhng quy đnh và hn chế v vic đt đưng link ti trang web khác, sau đó tìm cách tt nht để đưa đưng link ca bn đến vi nhng thành viên khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.