Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:26    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 13: NHNG BN BÁO CÁO LAN TRUYN 
Nếu không có gì đc bit tnhng báo cáo này không đưc gi là lan truyn: cái tên này phn ánh tính cht của nhng bn báo cáo, chúng đưc thiết kế đ d dàng truyn t ngưi này sang ngưi khác trong cng đng ngưi s dng Internet. Điu gì khiến mt bn báo cáo (hay thm c mt phn mm hoc mt chương tnh đa phương tin) thực s đưc tung ra và lan truyn? Tôi nhìn thy chúng ba yếu tquan trọng:
Cht lưng ni dung
G hợp lý: chúng đưc cung cp min phí; 
Đng cơ li ích: nhng người phát tán cng kiếm đưc tin thông qua vic làm mi hình nh tơng hiu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta s cùng xem chi tiết tng thành phn. Bưc đu tiên của bn là to ra mt bn báo cáo với ni dung có g tr. Dù bn t viết báo cáo hay thuê mt ngưi khác viết cho mình bn cũng cn phi tp trung cung cp cho mọi ngưi nhng ni dung thông tin mà bình thưng h phi trả tin mi có được (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có lo k to ra đưc mt bn báo cáo n vy không? Vic này thc sự rt đơn gin. Bn không phi đưa nhng thông tin v sn phm bn đang cgng bán mà ch cn cung cp nhng thông tin tch hp vi thị tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dù bn tự viết báo cáo hay th mt người khác viết cho mình bn ng cn phi tp trung cung cp cho mi ngưi nhng ni dung thông tin mà bình thường h phi tr tin mi đưc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, bn có th t mình viết báo cáo này hoc thuê một phóng viên t do viết cho bạn. Bn cũng có ththăm dò các tên min công cng và lp ghép mt số thứ cùng nhau. Nó không cn là mt bn báo cáo hay nht v mt ch đ mà chỉ cn nó hu ích hoc tin dng vi nhng khách hàng tiềm năng ca bn. Mt ln nữa, bn phi hoàn thành vai t là mt ngưi cung cp thông tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn nên chn ch đ của bn báo cáo thích hp vi sn phẩm hoc trang web mà bn đang quảng cáo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn nên chn ch đ của bn báo cáo thích hp vi sn phm hoc trang web mà bn đang qung cáo. Điu bn đang làm là chun b bán hàng cho thtng ngách của bn bng cách cung cp thông tin cho khách hàng, thúc đy h, làm tăng s quan tâm của họ. Giờ đây, hãy ng tưng bn to ra mt bn báo cáo cho mt chương tnh liên kết mà bn tham gia, và sn phm là mt phn mm trị g97 đô-la tìm kiếm s kết hợp t khóa cho cơng tnh Google Adwords. Mt bn báo cáo lan truyn tch hợp có thbao trùm nhng khía cạnh sau:
Hướng dn cho người mi bt đu tham gia chương trình Google Adwords; 
• Hướng dn cho ni có nhiu kinh nghim vi chương trình Google
Adwords bao gm nhng th thut và mo bí mt; 
Làm thế nào đ viết mt bn sao hiu quả đ cơng tnh Google Adwords thu hút được nhiu lưu lượng hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Làm thế nào đ theo dõi các t khóa của đi thủ cnh tranh mt cách đúng
nguyên tc rồi sau đó phá v sự cnh tranh. 
Phn mm khai thác t khóa: chọn t khóa tt nht và học cách đánh gkết quả của bn như thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây là mt ví d khác. Giả sử thị tng ngách của bn là vic gim cân và bn mun thu hút mi ngưi tham gia o danh sách của mình bng cách s dng bn báo cáo như mt li mi. Bn có th to ra hàng tá bn báo cáo khác nhau cho th tng này:
Nhng bí mt v cht béo: lưng calo cao đáng kinh ngc n cha trong nhng thc phm đưc gi là tt cho sc khỏe.” 
“S thc về cht béo: các cht béo có li các cht béo có hi cho bn – và ti sao bn nên biết s khác bit này.”
Giai đon không thay đi đáng s: làm thế nào để tăng cưng s trao đổi cht trong cơ th và giúp bạn gim ti năm pound.
Không còn đói nữa: hơn 100 công thc món ăn ngon và tt cho sc khỏe s
khiến bn cm thy hài lòng.” 
Tôi chc chn rng bn đã hiu ý tưởng này. Bất c tiêu đ nào trên đây đu có thể to thành các bn báo cáo lan truyn tuyệt vi. Bn cung cp ni dung cho nhng ngưi đang tìm kiếm làm cho h càng muốn có thêm nhiu thông tin và nhiu thông tin đưc cung cp là từ bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bn báo cáo lan truyn luôn được cung cp min phí – để chúng có th đưc truyền bá rng nhất (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bn báo cáo lan truyn luôn được cung cp min p đ cng có thđưc truyn bá rng nht. Bn không mun có bt c thứ gì ngăn cn mi ngưi đc bn báo cáo này và truyn bá nó. Mọi ngưi thc s rt tch nhng q tặng. Ngày nay và thi đại này, càng ngày càng có nhiu ngưi tiêu dùng đang làm quen với ý tưng thông tin phi tr p mc dù h không tch. vậy khi h thy thứ gì đó có v hay và h có th gi nó t h sẽ chp lấy. Vic đưa ra các bn báo cáo min p cũng giúp xây dng nh nh ca bn. Mặc dù lợi nhun là điu ch yếu nhưng bn cũng th hin rng mình không ch vì tiền. Bn có một sn phm tt và thành tht mun giúp đ mi ngưi. Hãy cho nhng đc giả ca bn thy họ s nhn đưc nhng thông tin gì khi h tr cho bn mt khon tin trong tương lai. Hãy cho h thy bn nm chuyên môn của mình và bn sn sàng đưa h mt mẫu min p để đi ly s tin tưng giữa hai bên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Yếu t thứ ba mà tôi nhn din, đng cơ li nhun, là quan trng nht. Đây là nhiên liu lan truyn thúc đy bn báo cáo của bn đưc truyn bá rng rãi: bn cần khuyến khích nhng ngưi khác phát tán bn báo cáo của bn. Bn khuyến kch thông qua vic đi tên thương hiu. To ra mt báo cáo cho phép đi tên, nghĩa là bn cho c quyn đi tên và cung cp c các công cụ hoc phương pháp đ làm vic đó. Cng ta s nói v k thut đi tên thương hiu tc vì hu hết mi ngưi đều thc mắc về vn đ này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cn có phn mm đ đi thương hiu mt file PDF. Phn mm tôi s dng và khuyên bn nên dùng là Viral PDF (http://www.viralpdf.com). Phn mmy cho phép bạn to tt c hoc mt phn các đường link liên kết trong bn báo cáo có th đưc đi tên nghĩa là ngưi đc có th thay thế đưng link liên kết của bn bng link liên kết của h. Bn cũng có th gi đưng link ti trang web của mình. Thm c bn có th gi mt s đưng link tiếp thị liên kết ca mình và ch cho phép một s ngưi có th đi tên nó. Điu quan trng là khnăng thu được li nhun bng cách phát tán báo cáo ca bn s thúc đy đc giả. Đng cơ li ích có nh ng lớn hơn bt c đng cơ nào khác s thúc đy mi ngưi ngay lập tc đưa báo cáo ca bn cho nhng người khác nhng ngưi này cũng s đi tên báo cáo và tiếp tục đưa nó cho những ngưi khác, và c thế Nếu ch có cht lượng là yếu t khuyến kch mi ngưi phát tán bài viết của bn t tht tuyệt, nhưng không phi lúc nào cũng n vậy. Thm cnếu mt ngưi nào đó rt tch bn báo cáo của bn nhưng vi bn tính lưi t nhiên trong mi cng ta h có th tc lưỡi:có th mình s đưa bn báo cáo này lên trang web ca mình hoc gi e-mail bn sao ti cho mẹ mình… sau dịp cuối tun. Điu này s không xy ra khi nó liên quan đến tin bc. Nếu mi ngưi tin rng h có th thu đưc li nhun, t h s nhanh chóng đưa bản báo cáo của bn cho nhiu ngưi nht có th. H nhìn thy sc mnh của slan truyn. H biết rng nhiu ngưi khác đang phát tán bn báo cáo này và hmun đánh bi tt c những ngưi đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây gi bn có th nghĩ:Nếu mi ngưi đều đi tên bản báo cáo thì làm thế nào để mi ngưi đu có th kiếm đưc tin?. Đó là tin tt bi vì chuỗi phát tán thông tin thưng cân bng giữa nhng ngưi xut bn ni dung và nhng độc gi. S phn trăm nhng ngưi xut bn ni dung s đi tên báo cáo ca bn, giúp bạn phát tán đưc báo cáo của mình trên phm vi rộng. Tuy nhiên, mt t l phn trăm tương đương đc giả sẽ ti bn báo cáo của bn, đc nó và quyết đnh liu nên làm gì. Nếu nhng đc gi này đưc khuyến khích click o đưng link liên kết của nhng ngưi xut bn ni dung, đến lúc đó h sthy vic đi tên bn báo cáo là vic đáng làm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cũng có th to ra nhng bn báo cáo lan truyn vi đnh dng.exe và đưa ra lựa chọn đi tên c thể vi mi ngưi sưu tp sách đin t đuôi EXE. Tuy nhiên, tôi không khuyên bn s dng đnh dng.exe bi do các virusy tính, Trojan và mối quan tâm v an toàn ca máy tính, mọi ni tng q lo lng về việc nhn nhng chương tnh nguy him t nhng thông tin không rõ nguồn gc. Nhiu đc giả sử dng Macintosh và PDF là lựa chn họ ưa tch. 
Các bn báo cáo lan truyn có tác dng đem li c lưu lượng truy cp ngn hn và dài hn. Nếu bn to ra một bn báo cáo thc s hay t không lâu sau đó bn s thy kết qu của mình được nhân lên. S có mt đnh đim lan truyn khi bn báo cáo được ph biến rng rãi. Sau đó, lưu lưng truy cp s gim dần nhưng bn báo cáo vn có hiu qu. Bn s vn có lưu lưng truy cp đến t bn báo cáo này hàng tháng thm c là hàng năm sau. do là vì s phát tán rộng rãi. Mt bn báo cáo lan truyền thành công s có trong máy tính của rt nhiu ngưi và cũng xut hin trên rt nhiu trang web, bạn s không ththeo dõi đưc hết tt c. Đó là lý do lưu lưng truy cp tăng dn dn, thm cban đu tăng rồi gim dn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ to ra mt báo cáo lan truyn thu hút lưu lưng truy cập, bn không chcn đúng các yếu t lan truyn mà bn cũng cn phân phát bản báo cáo ti đúng người. Hãy th tưng tưng bn s làm gì nếu bn có một con virus thực s, giả sử bn mắc bnh cúm và bn quyết định truyn virus cho nhiu ngưi đ bn có mt tp đoàn. Phương pháp nhanh nht và hiu quả nht đ lan truyền virus của bn là gì? Cách nhanh nht là truyn virus cho mi ngưi thông qua công vic hoc thói quen hàng ngày, tiếp xúc vi nhiu ngưi nht có th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
đó là lý do ti sao bưc đu tiên để tung ra bản báo cáo lan truyn ca bn là liên h vi nhng ngưi s hu danh sách khách hàng khác. Bn đã nghiên cu th tng ngách ca mình tc đó rồi đúng không? Vy bn nên có một danh sách i nhng đi tác tim năng có th hp tác trong công vic và các tp c đin tử, các trang web liên quan. Bây gi là lúc bt đu liên h vi h. 
Hãy gi mt e-mail ti nhng đi tác tim năng để họ biết v bn báo cáo ca bn kèm theo c cơ hội đi tên/kiếm thu nhp t bn báo cáo:
Chào Dave
Tôi là [tên của bn] t [trang web của bn]. Tôi va to ra mt bn báo cáo min p v [tên ch đ] đưc gi là [tiêu đ bn báo cáo]. Bn có th ti bn sao của báo cáo ti đây:[URL trang web] (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn báo cáo này có th đưc đi tên cho [chương trình liên kết] s trả [khon tiền]. Tôi cũng đ cho bn la chọn thay đi tên và URL trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn tch bn báo cáo này và ng rng nhng ngưi đăng ký nhn bn tin của bn cũng có li ích t nó t hãy thoải mái phân phát nó cho h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cm ơn vì bạn đã dành thi gian ca mình. Nếu bn có bt c câu hỏi nào thì hãy liên h vi tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trân trọng, [tên của bn]
Đ phân phát báo cáo thông qua trang web của đi tác có hai pơng tin khác
bn cần khai thác:
8) DANH CH OPT-IN CA CHÍNH BN 
Hãy chc chn rng tc hết, bn gi bn báo cáo này ti nhng ngưi trong danh sách ca mình. Tt c chỉ cn mt e-mail s dng chương trình tr lời e- mail t đng gi đến nhiu ngưi. E-mail này s không giống nhng thông điệp tiếp ni thông thưng của bn. Nhng thông đip tiếp ni đưc ti lên hthng tr lời t đng theo chui xác đnh tc. Nhng e-mail này được sp xếp để xut hin vào nhng thời đim khác nhau bi vì chuỗi chương trình bt đầu vào lúc có ngưi đăng ký và thông đip s đưc gửi ti ngưi đăng ký đó. Nhng e-mail lan truyn đưc gi ti tt c nhng ni đăng ký trong danh sách của bn và e-mail này được gi đi ngay lp tc. Nó ging n gi hàng lot e-mail ti tt c những ngưi bn của bn. Bt c khi nào bn cần gi mt e-mail nhanh chóng ti nhng ngưi trong danh sách theo cách này, hãy sdng công c vi chc năng “lan truyn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
1) CÁC TRANG WEB PHÁT TÁN CH ĐIN T 
Các trang web (hay các trang lưu tr) phát tán sách đin t ging n nhng trang lưu tr bài viết nhưng cng tp trung o nhng cuốn sách và nhng bn báo cáo cho phép ti xung. Mi ngưi o nhng trang lưu tr này cũng vì lý do h ging n o các trang lưu tr bài viết: họ cn ni dung. Mt strang lưu tr chỉ tp trung o ni dung min p trong khi s khác ln ln cả sách đin t min phí và phi tr phí. Các trang web này cũng đưa ra quy tc nghiêm ngt vi các cun sách đin t min phí” và bn nên tránh các trang web này vì nhng lý do hin nhiên. Trong khi phn lớn các trang lưu tr bao trùm toàn b các ch đ t mt s trang ch chun về mt ch đề. C mưi trang lưu tr chuyên đ t có chín trang tp trung vào ch đ kinh doanh và tiếp th trên Internet. Bn biết la chọn nhng trang trang lưu tr này nthế nào? Trước hết, hãy chc chn rng trang lưu tr này đưc t chức hp lý và cun sách đin t của bn đưc đt trong danh mục tch hp. Đ cun sách đin t của bn đưc tìm thy dễ dàng bn cn tránh các trang lưu tr lộn xn. 
Thứ hai, hãy chc chn rng trang lưu tr này tương đi phổ biến. Nhng trang lưu tr xut hin trong mưi kết quả tìm kiếm đu tiên của Google có lưu lượng truy cp rt ln nhưng bn hãy chc chn rng cng được điu hành mt cách chuyên nghiệp. Bi vì mt trang web nm trong top mưi kết quả tìm kiếm không có nghĩa là mi ngưi tch nhng gì h tìm thy đó. Dưi đây là danh sách các trang web lưu tr sách đin t đ bn tham kho:
Nhiu danh mục. Hp dn và được tchc hp lý
Đưa ra c sách đin t và các bài viết. Mt trang web đưc t chc hp lý. Thm c nó có c danh sách các ch đ sách điện t mà mi ngưi đang tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt nguồn thông tin tuyt vi. Tuy nhiên, nó có ít danh mc. Nó tp trung ch
yếu v các lĩnh vc kinh doanh, tiếp th, viết bài và xut bn. 

Mt trang web ph biến, có lưu ng truy cp lớn, đưc t chc hợp lý. Mt trong nhng trang web phát tán sách đin t cónh hưng ln nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.