Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:18    


SITE, WEBSITE 
Mt đa đim trên Internet hay trên World Wide Web. Thut ng site đ cp ti phn chính của toàn b thông tin trong mt tên min. Mt website là mt b sưu tp các trang web. Những trang web này có th cha text, đồ ha, audio hay video. Site cũng có th liên quan ti mt FTP site hay tp lưu tr. Nhng dạng ca site là các danh b có th lưu tr các file cho vic download và upload (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THƯ RÁC (SPAM) 
Là nhng e-mail thương mi đưc gi mt cách t nguyn hay nhng thông điệp tp nham được gi cho mi ngưi mà chưa được họ đng ý. T rác đưc đc trưng bi s lưng ln. Mt b lọc t rác hay cơng tnh chn   
t rác được s dng đ phát hin e-mail không mong mun trong chương tnh e-mail của bn hộp t đến. Mt chương tnh chn spam s lọc tt ccác thông đip da trên nhng tiêu c rõ ràng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SPIDER 
Xem mục “Crawler
SPYWARE 
Mt loi phn mm gián đip đưc sinh ra do vic s dng Internet. Spyware thu thp tt c các thông tin v các website bn đã g thăm nhằm đ xây dựng mt profile v nhng s tch ca bn vi mục đích tiếp th. Spyware tng nm trong các download min p mà bn nhn t các website. Tha thun cp phép cho nhng chương tnh min p này có th đ cp đến vic sử dng của spyware, nhưng rt ít người thc s đc chi tiết nhng điu khon này. Kết qulà, spyware thưng thâm nhp o mt máy tính mà ngưi sử dng không h biết. Có rt nhiu cơng tnh có sn s tìm và r b nhng chương tnh spyware khi máy tính của bn. Mt trong nhng phn mm phbiến là Ad-Aware và Spybot (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SOCIAL NETWORKING 
Q trình gp g và liên kết mng vi mi ngưi thông qua vic s dng công ngh Internet đc bit. Trang web mng hội ln nht trên Internet hin nay là MySpace. Các trang mng hội tng đưa ra nhiu cơ hi mi chào ti thành viên ca h, trong đó có cơ hi gp g các thành viên đ cùng chia snhng li ích.   
SOFTWARE 
Mt b sn phm ng dn giúp điu hành các chc năng và nhiệm v ca y tính. Mã phn mm đưc viết dưới dng nn ng lp trình đ làm cho các chương tnh máy tính và phn cng hot đng. Mt s chương trình bao gm hàng triu đưng mã hóa. Có hai catalog phn mm thông dng hin nay là phn mm h thng (làm cho y tính hot đng cnh xác) và phn mềm ng dng (bao gm các chương trình) (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SOURSE CODE 
Đnh dng đưc viết cho một chương tnh máy tính hay website. Trong online, mã ngun cho một trang web thưng đnh dng HTML, nng nó cũng có th đưc viết trong nn ng máy tính khác. Đ tìm ra mã nguồn cho mt trang web, chn mục View nm phn trên ca tnh duyt Internet. Trong tnh đơn View, s có mt lựa chn v View Source hay một điu tương t. Mã ngun s xut hin trong một ca s pop-up (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
SUBDOMAIN NAME 
Mt tên min nm mt phn trong tên min ln. Nếu bn tng nhìn thy mt địa ch web mà không bt đu bng ba ký t www, tc là bn đã gp mt miền phụ. Mt s ví d v các min ph là:http://news.google.com hay http://mail.yahoo.com (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TAG 
Tag là mt t khóa hay thut ng miêu t đưc liên kết vi mt dng thông tin, mt đon âm thanh hay video trên World Wide Web. Tag đã tr thành mt trong nhng nh thc thnh hành nht trong vic phân loại thông tin trên Internet. Tag đưc s dng dưi hai dng c th. Cách s dng đu tiên ca tag là n đi vi ngưi xem nhưng li hin th trên các công c tìm kiếm. Khi mt người qun trị web to ra mt trang web, tag đưc thêm o đ cho biết dạng ni dung của trang web đó. Nó cho phép công c tìm kiếm đưa cho bạn nhng kết qu dựa trên các t khóa bn đin o. Tag cũng giúp ngưi sdng có th đnh v mt cách nhanh chóng và d dàng thông tin trên website. Rt nhiu site hin có các danh sách tag đ ngưi s dng có th click trc tiếp o các t tag gây hng t vi h nh(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TARGET MARKET 
Đây là mt phân khúc th tng mà mt sn phm đặc bit đang được tiếp th. Các thành viên của mt th tng mục tiêu có chung nhng mi quan tâm dựa trên la tuổi, gii tính, phong cách sng hay nhóm kinh tế hi. Bng cách s dng th tng mục tiêu, mt ngưi tiếp thị trên Internet có th phát trin mt sn phm hưng vào một nhóm ngưi nht đn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TECH SUPPORT
Mt tng đài mà bn gọi đến khi có nhng câu hỏi liên quan đến phn cng hay phn mm máy tính. Nhân viên h tr k thut s hưng dn bn cách gii quyết vn đ thông qua đin thoại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
THREAD 
Thread topic là một xâu chui của các thông báo tin tc liên tục cùng mt chđ ti các nhóm mới, các danh sách mail, hay din đàn. Thread có th đưc tchức theo trt t đi lên hay đi xung da trên ngày đăng thông báo. Các thread m là nhng thông báo blog cho phép ngưi đc bình lun và tho lun v các chủ đ đa dng trên blog (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TRACKING 
Nhng công vic kinh doanh trc tuyến sử dng tracking đ nói cho h biết về việc qung cáo, copywriting và thiết kế website đang được chuyn thành doanh thu hay không. S dng phn mm kim tra đường link qung cáo là mt trong nhng phương pháp nhanh nht đ dò tìm nơi khách hàng đang đến. Phn mm này tính s lưng click đưc nhn t mi qung cáo riêng lvà sau đó là doanh thu hay s đăng ký đưc thu thp t nhng ln click đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TRAFFIC 
Lưu lưng truy cập Internet là một thut ng đưc dùng đ ám chỉ hot đng của ngưi s dng trong một website. Mỗi ln ai đó ghé thăm mt trang web, mt entry s đưc đăng ký t đng trong tp tin đăng nhp (log file) ca y ch trang web đó. Log file này s ghi li s ln mt loi thông tin đưc yêu cu t mt máy chủ. Yêu cầu này thưng đưc nhc ti như mt kết qu thành công (hit(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TROJAN 

Virus máy tính Trojan horse có tên t mt truyn thuyết. Cũng ging như nhng ngưi thành Trojan tng b la khi mở cng thành cho quân đch, virus Trojan horse cũng là mt s la gt. Loi virus này ngy trang bn thân như mt chương trình hu ích. Mt khi cơng tnh đưc download và hot đng trên máy tính của ngưi s dng, virus s đưc gii phóng. Thông thưng virus s xóa b cng hay phá hy các phn của máy tính. Đôi khi Trojan sn trong máy tính không đưc phát hin và dn dn bt đu biến đi file và tài liệu. Bng cách này ngưi s dng s không biết n thế nào và ti đâu hdownload loi virus này v máy (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.