Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     11:13    


TIP TC CÁC LIÊN KT VÀ KHUYẾN KHÍCH H 
Bn nên tiếp tục gii thiu vi danh sách khách hàng của mình v cơng tnh liên kết. Đ ti đa hóa s tham gia, bn cần gi nhiu hơn mt hoc hai e- mail v chương tnh. Đu tiên, mục tiêu của bn nên là để tiếp tục khuyến kch khách hàng tham gia chương tnh liên kết (nếu h vẫn chưa hoàn thành nó). Th hai, bn s mun nhng liên kết hin có ca mình biết v tt cnhng thay đi hay b sung trong chương tnh liên kết của bn. Tăng thêm stham gia có th chỉ đơn gin bng cách gi mt li khen Làm tt lắm ti các liên kết. dụ, giả sử doanh thu của bn đã vưt mc ban đu nh nhng nỗ lc của các liên kết. Bn có th gi cho h mt e-mail như sau:
Bn thân mến, 
Tháng này doanh thu tht ngon mục vi sn phm Nhng bí mt hun luyn các c chó và tôi cm ơn tt c các liên kết ca mình! Các bn đang làm mt công vic tuyt vi! Mt s bn s sm nhn đưc nhng t séc ln sm. :-) Trên thc tế, tôi biết ít nht mt trong các liên kết của mình đã kiếm đưc hơ10 nghìn đô-la tin hoa hồng tháng này. 
Bi vì công vic đang din ra tt đp, tôi muốn kch l các bn nhiu hơtrong vic qung cáo sn phm Nhng bí mt hun luyn các c chó.” 
Chỉ TRONG THÁNG NÀY, các khon hoa hồng s đưc tăng lên tt c các mức. Điu này là đúng, thay vì s dng cu trúc hoa hng thông thưng mà bn đang dùng, tôi s tăng lên một mc mi:
75¿ đối vi sn phm tin kỳ 
85¿ đối vi sn phm trung kỳ 
90¿ đối vi sn phm hu kỳ 
Bn đang nhn đưc 30% hoa hng tăng thêm trong mỗi mức. Đây ch là cách tôi nói li cm ơn vì bn đã tr thành mt trong nhng liên kết g tr của tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t, nếu bn vn chưa đăng ký tr thành mt liên kết, điu này s to thêm cho bn đng lc để thc hin. 
Bn có th đăng ký tại đây:
Thực hin nhng điu theo cách này không ch khuyến khích các liên kết hin có của bn, mà còn thúc đy nhiu khách hàng tham gia chương tnh liên kết. Cui cùng, hãy nh thông báo cho các liên kết của bn về nhng công c mi hay nhng ngun tài nguyên bn s gi cho h. Bn nên gi theo tng giai đon mt đưng link nhc nh liên kết của bn v trang tài nguyên (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
THÚC ĐY CÁC LIÊN KT THAM GIA HÀNH ĐỘNG NGAY LP TC 
Nếu mun lợi nhun của mình tăng nhanh, bn cn thực s thúc đy các liên kết của mình tham gia hành đng. Bn thy đó, rt nhiu người b hp dn bởi ý tưng tiếp th liên kết, nhưng h không thực s biết làm thế nào đ bt đu. H đăng ký rt nhiu chương trình khác nhau và sau đó chơi ng vòng vi cng, không bao gi thc s nhn đưc s nghiêm túc hay kiếm đưc mt khon tin nào. Với tư cách ch mt chương tnh liên kết, bn mun ngăn điều này xy ra càng nhiu càng tt. Cách thc hin điu đó là làm cho mi liên kết đu tr nên càng d càng tt, đc bit là nhng liên kết mi. Có hai điu bn cần làm đ đm bo rng mi liên kết, t nhng người mi bt đầu đến nhng ngưi chuyên nghiệp, đu sốt sng qung cáo sn phm của bn:
Chào hàng nhng khon hoa hng hp dẫ
Cung cp cho h nhng công c đ thành công 
Đu tiên, cu trúc hoa hng của bn nên hết sc phong phú. Nhng khon hoa hng cao là mt trong nhng yếu t cnh thúc đy các liên kết qung cáo mt sn phẩm. Nếu bn mun họ b thi gian và tin bc của mình để qung cáo sn phm của bn, bn cn phi làm cho sn phm đó đáng giá. Tôi xin gi ý, ít nht nên đưa ra 50¿ hoa hng cho tt c các mc, thm c còn có th nhiu hơn vi nhng sn phm tin k. Ví dụ, bn có th đ ngh 75% vi sn phm tiền k, 50% vi sn phm trung k và hu k (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tiếp theo, bn cn phi cung cp cho h nhng công c chính xác. Đ làm điu này, bn cn to ra mt b công c liên kết và làm cho b công c này sn có trên trang ngun liên kết đc bit ti trang web của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
B công cụ liên kết (affiliate toolkit) gì? Về bn cht, nó là một b sưu tp nhng tài liu qung cáo hu ích mà các liên kết của bn có th sử dng để qung cáo sn phm cho bn. Đây là mt i th bn nên có một b công cliên kết:
Mt danh sách nhng t khóa các liên kết có th sử dụng đ qung cáo sn phm theo phương thc thanh toán mi ln click chuột (pay-per-click) giống nGoogle Adword(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt b trn vn nhng đa ch e-mail tiếp theo mà các liên kết của bn có thể gi ti danh sách riêng của h
Nhng mẩu qung cáo đơn đ các liên kết của bn có th chy trên nhng tp c đin tử. 
Nhng qung cáo phân loi đ các liên kết có th đặt ti nhng vị t phân loại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng cuốn sách đin t hoc nhng bn tin có th đi tên thương hiu mà các liên kết có th đưa tới danh sách của h (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng hình nh sn phm, banner qung cáo, hay các đ ha cho sn phm của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt i qung cáo có đưng link văn bn (ví d như Google Adwords)
Về cơ bản, điu bn mun cung cp cho các liên kết là nhng tài liu qung cáo cùng loi mà bn dùng đ qung cáo trang của bn. Điu này đc bit quan trng trong vic giúp nhng liên kết mi, nhng ngưi không biết bt đu tđâu và cần s chung tay giúp sc. Bn cn phi to nhng th 1-2-3 d dàng vi họ. Cung cp cho h mt ngun tài liu đưc viết trước để đơn gin hoá việc đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ phân phối b công c này, tt c nhng gì bn cn làm là upload nó lên trang của bn và to ra mt trang Web đ các liên kết có th tiếp cn tài liu. Đơn gin ch cn thiết lp mt danh b mi trên trang ca bn, ging như:

và ng dn các liên kết của bn ti trang đó. Hãy đm bo rng đó có tt c nhng thông tin quan trng v chương tnh (ví dụ, cu trúc hoa hng, định dạng của hoplink Clickbank của h, v.v) Bn cũng có th hưng dn họ ti nhng nguồn thông tin khác có th hu ích vi họ n link cloaker (link n), web hosting (trang chủ), hộp t tr lời t đng, v.v…
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.