Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:57    


TO RA SN PHM CA BN TRONG 24 GI HOC ÍT HƠN 
Gi đây, sau khi chúng ta đã tho lun mt vài pơng pháp đ có đưc ý tưng sn phẩm, hãy xem xét cách to ra sn phm ca mình. Chúng ta đu mun làm điu này va dễ dàng và nhanh chóng. Nghe có v n mt đòi hi q cao nhưng hoàn toàn có th thc hin đưc. Đ to ra mt sn phm cht lưng trong một khong thời gian ngắn, bn cần tp trung o hai mục tiêu:
1. Thông tin ngn gn nng phi mnh m và nhiu g tr
2. D gii thiu vi s nhn mnh o giá tr lĩnh hội cao. 
Điều này có nghĩa là bn s mun nhn đưc ni dung cho sản phm thông tin của mình mt cách đy đủ nht. vy s lưng công vic của bn s bao gồm việc xem xét li ni dung và sau đó phân chia nó nhanh chóng thành các phn liên quan trong đ nghị chào hàng của bn:
1. Ni dung sn phm chín
2. Ni dung cho hu k (backend) và trung k (midlevel
3. Ni dung vn đ tiền thưởng (bonus) 
Điều này đòi hi phi gắn vi mt đnh dng sn phm hoc phi s dng nhiu đnh dng, ví dụ, sn phm cnh là video kèm theo các sách đin t cho phn hu k và tin tng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).Vy là không còn k khăn gì, chúng ta hãy chuyn sang nhng đnh dng sn phm mà bn có sn và tho lun v nhng g tr của mi định dng có liên quan đến tc độ và nhng chiến thut cần thiết để to ra các đnh dng đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
PHNG VN ÂM THAN
Nhng cuộc phỏng vn âm thanh có th đưc làm thc hin nhanh chóng. Bn có th u cu ai đó phng vn mình, hoc xác đnh mt chuyên gia và phng vấn h qua đin thoi hoc gp mặt nếu thi gian cho phép. Tt c nhng gì bn cần làm là ghi âm bui phng vn và để file âm thanh dưi đnh dng MP3. Đây là mt sn phm tc thờ(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PHÂN PHI ÂM THANH 
Phân phối âm thanh đòi hi s thông tho về k thut, vì vy nó ch đưc sdng khi bạn có th lp mi th mt cách nhanh chóng. Vic làm podcast cơ bn ging vi phn mềm ghi li âm thanh (streaming audio) nhưng đưc phát qua mt cp liu (feed), giống n cách blog cp nht có th đưc phát qua chương tnh RSS. Khách hàng ti chương tnh podcast của bn đến y nghe nhc MP3. đây có thêm một g tr cm nhn đưc lĩnh hi và cũng là một cách để bn mua thêm cho mình chút thi gian. Gi sử bn cn i ngày để hoàn thin sn phm và to ra mt i sn phm b sung khác. Điu bn mun làm trong trường hợp này là đóngi sn phm của mình thành sn phm cn đưc mua đnh kỳ. Nói cách khác, bn lp mt trang web và đ mi ngưi thanh toán cho vic cập nht cơng trình podcasting ca bn. Bn có th bt đầu ra bán và ký đơn đt hàng trước khi sn phm ra đi. Tuy nhiên, thay vì thanh toán mt ln, s tt hơn nếu bn to ra mt thu nhp đnh k liên tc cho mình. Ch cn tiếp tục to ra nhng sn phm âm thanh mi thông qua phương pháp phng v(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
VIDEO HƯỚNG D
Video hướng dn có th đưc đt cùng nhau theo nhiu cách khác nhau. Gi sử hưng dn của bn bao gm vic ch cho mi ngưi cách nghiên cu thtng trc tuyến, hay cách s dng mt chương tnh nphotoshop. Bn có thể sao chép màn hình máy tính của mình khi thc hin q trình từng bưc mt. Tất c nhng gì bn cần là phn mm sao chép màn hình. Phn mm mà hu hết mi ngưi tng s dng gi là Camtasia Studio và bn có th tìm thy nó ti:http://www.camtasiastudio.com. Có mt cách khác đto ra nhng ng dn là s dng webcam ca cnh bạn hoc máy quay video cm tay. Phương pháp này s nhanh hơn nếu bn có kinh nghim hoc có một ngưi bn thông tho vic quay phim giúp đỡ.  
Điều cn lưu ý đây là: nếu bn quan tâm đến cht lượng sn phm và bn không nghĩ mình có th nhanh chóng to ra mt sn phm tt, t bn s cn phi chọn mt đnh dng khác cho sn phm của mình. Điu này thc s trnên đáng lo ngi khi bn đang to ra sn phm, nhưng li không th giải tch đưc nó trên màn hình cho khách hàng hiu. dụ nếu bn mun to ra mt hưng dn ch cho mi ngưi cách tập yoga, bn s phi làm vic nhiu hơn đto ra video (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
PHN M
Có l bn sẽ mun to mt phn mm. Bn có th thực hin điều này nhanh chóng thông qua b to mã t do các trang như:
Bây giờ, vi nhng gì đã nói, bn s không th ny ra ý tưởng v phn mềm Window XP tiếp theo trên mt lch trình đòi hi phát trin nhanh chóng. Đ có thể nhn đưc mt dng phn mm đưc to ra nhanh chóng, nó cn có mt chương tnh đơn gin tương đương. Thc tế, s là tt nht nếu phn mm ca bn ging như mt dng chương tnh bn tho trong PHP hay Javascript. Đó là nhng th mà mt b to mã tt có th rút nhanh trong mt buổi chi(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
QUYN BÁN LI QUYN S DỤNG NHÃN HIU RIÊN
Đu tiên, chúng ta hãy nói v sự khác bit gia quyn bán li và quyn s dng nhãn hiu riêng. Quyn bán li bo đm cho bn có quyn đưc bán li mt sn phẩm. Tuy nhiên, cng không cho phép bn tnh bày sn phm đó theo cách của riêng mình. Nói cách khác, n sn xut ban đu của sn phm đó gili quyn tác gi. Trong khi quyn s dng nhãn hiu riêng cho phép bn bán mt sn phm n th bn viết nó vì cnh bn thân bn. Bn nhn sn phm t và bn đặt tên mình o đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng sn phm có quyn s dng là nhng sn phm thông tin nhanh nht mà bn có th phát trin t mt trin vng kinh doanh bi vì trong nhng sn phm này, mi vic đã được hoàn thin sn cho bạn. Thm c tt hơn, bạn sthy rng đa s sn phm đã to ra đưc th tng ngách nht đnh. Đ có đưc nhng sn phm này, bn s cn đến mt khon tin ln. Có nhng li chào hàng đưc đt bên ngoài nơi bn có th bt đu download trn i nhng sn phm làm trước, và nhng trang hội viên để cung cp kho cha thông tin đưc cp nht liên tục về nhng sn phm bn quyn mi. Tôi khuyến nghnên theo hưng hội viên, đơn gin bởi vì bn s có quyn tiếp cn vi rt nhiu ch đ p h(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
CÁC BÁO CÁO NGN BẠCH THƯ 
Sn phm thông tin của bn không nht thiết phi là cuốn tiu thuyết i 900 trang. Mi ngưi có th b ra hàng trăm nghìn đô-la cho nhng bn báo cáo ngn... đôi khi không i q12 trang. Báo cáo của bn có th là sn phm cnh của bn, hoc nó có th là ngưi to ra sn phm hàng đu. Giả s bn có mt báo cáo 12 trang và bán nó vi g 12 đô-la. Đó không phi là mt khon lợi ln ban đu, nhưng bn s xây dựng đưc mt cơ s d liu ca nhng khách hàng hin ti đ tiếp th khi có nhng sn phm lớn hơn và tt hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Còn bây gi có l bn đang t hi Bạch t là gì? nó khác gì so vi mt bn báo cáo? Xét v mục đích s dng ca cng ta đây, t ý nghĩa của nó tht sự không khác nhau nhiu. S dng thut ng Bch t (white paper) có thb sung thêm g tr cm nhn cho sn phẩm. Tuy nhiên, nếu bn nhìn vào mt số đnh nghĩa truyn thng của White paper, bn có th tp trung sn phm và đóng i các ý tưng. Đây là đnh nghĩa v White paper mà tôi tìm thy trên mng và cho rng nó p hp nht:Mt báo cáo có thm quyn đưc phát hành bi mt t chc (theo dictionary.com). Đnh nghĩa này có th thc sự hu ích nếu bn hưng mục tiêu o nhng khách hàng mi tham gia thtng ví dụ, nhng ph huynh mi, nhng ngưi mua xe ln đầu tiên, nhng sinh viên năm th nht, sinh viên va tt nghip, nhng n đu tư bt đng sn mi... Mặc dù tôi ghét phi đt nó trong hoàn cnh này, nhưng nó li là cơ hi đ bn bt đu mt cách suôn s nht. Tht đơn gin đ nhng yếu tcăn bn cnh nhau, khi mục tiêu của bn là để hưng dn ai đó hoàn toàn mới v mt ch đ định sn. Bn kng cần phi đi sâu o nhng vấn đ sâu xa hay ch dy nhng điu căn bản nh(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TẠO RA SN PHM LIÊN DOAN
Bn có th to ra sn phm vi các đi tác liên doanh của mình. Khi nghiên cu th tng, bn s tìm thy nhng trang web có th hp tác cùng. Bn có thể sử dng điu này khi bn có kiến thc đc bit nhưng li không gii v các lĩnh vc k thut trong vic to ra nhng cuốn sách đin t, video... vậy, hãy tìm mt đi tác liên doanh biết về lĩnh vực đó những ngưi đã sn xut cng. Kết hp nhóm và chia s nhng kiến thc đc bit của bn vi họ, trong khi h biến nhng kiến thc đó thành sn phm hoàn chnh. Sau đó, bn có th vừa qung cáo sn phm và chia s li ích. Cũng s rt nhanh nếu bn sử dng đi tác liên doanh đ to ra nhng sn phm v các bui phng vn và hi tho trên truyn hình. Thiết lp mt s kin đng tchc và đ đi tác liên doanh (JV) phng vn bn, sau đó bn phng vn li đi tác liên doanh (JV). Ghi âm s kin và i nó trong mt sn phm audio hay sách đin t kèm bn dịch. Nhng kh năng này là vô t(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
B U TẬP CÓ CH ĐỀ 
Gi sử bn đang thu thp ni dung cho th tng ca mình. Trên thc tế, bn nhn đưc rt nhiu thông tin, bạn có th to ra hàng tá sn phm t đó. Hãy cân nhc đóng i cng thành mt b sưu tp theo tng ch đề. Bn có thbán b sưu tp này mt ln duy nht, hoc có thdùng nó dn dn. Ví dụ, có lbn đã gặp rt nhiu công thc về các món tráng ming làm t socola ít chất béo. Điu này có th là q nhiu cho mt sn phẩm. Vì vy bn có thể to ra các tuyn tp:
100 món tráng ming socola ít béo, tp 1’ 
100 món tráng ming socola ít béo, tp 2’ 
v.v… 

Điều này có th to cho bạn i sn phẩm. Bn có th to ra mt sn phm mi tháng hoc tương tự. Các loi khác nhau trong nhng b sưu tp theo chđ có th đưc phân loi da trên s khác bit (cơ bn, trung bình, khó), da trên tnh t thi gian (quá kh, hin ti, tương lai), da theo mục tiêu đtui (tr em, thanh thiếu niên, người ln), da vào cp đ (mức 1, mc 2, mức 3), hoc da trên s khác bit v tng lp (sinh viên và giáo viên, nghip dư và chuyên nghip, bình dân và sang trng(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.