Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     22:02    


CÁC LỖI THÔNG THƯNG VÀ CÁCH KHC PHC
LI 1: KHÔNG S DNG NHNG CÔNG C THÍCH HP 
Điều này liên quan rt nhiu ti trình đ nghip vụ. Có một đim chung mà nhiu ngưi mi bt đu làm là chơi mt chút khi tiếp th. H không mun đu tư bt k công c kinh doanh nào cho đến khi h ng h đã nhn đưc mt thứ cnh xác. Vn đ là bn s không bao gi biết hết nhng li ích tim năng thực s của th tng, cho đến khi bạn thực hin vic kinh doanh mt cách nghiêm túc và thc s cung cp cho nó tất c nhng gì nó đáng phi có. Đ làm điều này, bn cần phi chun b mt nh nh chuyên nghip và đu tư nhng công c tiếp th cn thiết để cuc sống của bn thoi mái hơn. đây tôi đang nói v nhng th n tên min tch hp, mt trang web ch thực s và mt chương tnh e-mail trả li t đng. dụ, nếu bn phi c gng để xoay s vi mt trang ch min phí, t bn đang đ li rt nhiu vic kinh doanh trên bàn. Bi vì s nhn thc về độ tin cy luôn là một nhân t ln khi nó liên quan ti nhng gì có nh ng đến quyết đnh mua của khách hàng. Đó cũng là mt vấn đ mang tính mục tiêu. Hãy suy ng v ví d sau: gi sử bn đang tìm kiếm mt cuốn sách đin t v vic hun luyn chó. Hin th URL nào dưới đây bn muốn g thăm hơn:
Hay
Bn s chn trang th hai, phi không? Ch cn nhìn vào hin thị URL, bn có thể tin tưng bng trc giác rng bn s tìm thy mt sn phm gn vi cái bn đang tìm kiếm ở trang web đó. Điu mấu chốt cnh là có mt tên min mang đc đim chung nhưng phi c thể vi th tng. Bạn cn hin thị URL của cnh bạn trên mt trang ch thc s và chuyên dng. Không phi tt cnhng gì h khng đnh trong các trang ch min phí này có th cám dỗ bn sdng. Thông thưng, họ sẽ đặt nhng qung cáo riêng trên trang ch của bn. Hơn na, bn tng b gii hn v quyn kim soát đối vi vic biên tp trang web, đăng ti nh nh và chèn mã hóa cho các th n hp t tr li t đng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nói v cơng tnh e-mail tr lời t đng (autoresponder), đây là mt công c khác bn có trong tay đ đầu tư. Bn phi có cách để sao chép thông tin liên hệ của nhng ngưi gthăm trang web của bn. Nếu không t bn chỉ đang lãng p thi gian mà thôi. Hu hết vic mua bán thưng không được thực hin trong ln đu tiên g thăm mt trang web. Đu tiên, mi ngưi đến vi bn đ tìm thông tin. Đ cung cp thông tin đó cho h, bn cn sao chép tên và e-mail của họ đ có th tiếp tục liên h. Chương tnh tr lời e-mail t đng sgiúp q trình này d dàng hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, đó là hai yếu tln nht nhưng bn cũng cn nhng công c khác để sử dụng bt c khi nào có th. Hãy xem li chương năm với nhng loi hàng hóa. vậy, nếu bn không làm gì khác, hãy tăng tc bng những công cchun nghip. Điu này nghĩa là ti thiu bn phi có tên min riêng, trang chủ và tài khon hp t tr lời e-mail t đng. Dưi đây là một s trang tôi gi ý:
Cho đăng ký tên miền và trang chủ. 
Cho dch vụ trả lời e-mail t đng
Bn đng e ngi đu tư tin o vic kinh doanh! Thành tht mà nói, bn có thể sở hu tt c nhng công c cn thiết vi g khong 40-50 đô-la/tháng. S khác bit to nên trong kết qu kinh doanh của bn s đánh giá hiu qucủa điu đó và s trả li cho bạn nhiu hơn thế (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
LI 2: KHÔNG ĐT MC TIÊU O TH TRƯNG P HP 
Đây có l là li thông thưng nht mà nhng ngưi mi tham gia thưng mc phi. Tht không may, đó cũng là điu có th giết chết các kết quả của bn cho dù bn đang thc hin nhng th khác đúng! Đt mục tiêu th tng không phợp tng là trường hợp la chọn mt th tng q rng. Nếu hin ti bn đang mc phi lỗi này, đng có cm thy quá chán nn. Ngay c nhng n tiếp thị đy kinh nghim cũng là nn nhân của lỗi này (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Chuyn gì s xy ra khi bn trong mt th tng q rng và bn có thể nói n thế nào? , các t l chuyển đi của bn s rt thấp. Bn s phi điu chnh rt nhiu lưu ng truy cp mà bn ng đã đưc đt mục tiêu, nhưng sau đó bn phát hin ra vic bán hàng không đưc n d kiến. Bn tiếp tc to thêm càng nhiu lưu lưng truy cập, bn tiếp tục thay đổi li chào hàng, và vẫn không có ai mua hàng của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Có hai điu bn cn phi xem xét ở đây:
1. Sn phm của b
2. Nhng t khóa bn s dng để miêu t thị tng của mìn
Hai nhu cu này cn có s phi hp khăng kt. Không ch v việc chọn mt thtng mục tiêu mà còn liên quan đến vic chọn sn phm mục tiêu cho thtng đó. Chúng ta hãy xem mt s ví dụ v việc chn thị tng mục tiêu p hợp và không phù hp:
KHI TH TRƯNG CỦA BN QUÁ RNG 
Gi s, bn quyết đnh thâm nhp th tng ngách v vic hn và nhng mi quan h. Bn s có rt nhiu sn phm liên kết để chn la, t nhng trang web hưng dn mai mi đến các sách đin t viết về cách thu hút ngưi khác phái hay hàn gn nhng trái tim tan v. Bây gi, mt trong nhng li ln nht bn tng mc là dùng nhng cm t khóa n li khuyên hn hò hay nhng bí quyết hn hò đ hưng lưu lượng truy cp tới nhng lời chào hàng của bn. Mặc dù các cụm t khóa này có liên quan, nng cng không đ sức hưng mục tiêu ti những sn phm của bn. Ti sao ư? Hãy ng trong mt giây về số lưng và nhng ngưi có th tìm kiếm lời khuyên hn hò”. Thtng là rt ln! Bn có khách hàng tt c các la tuổi và mi tình huống cn tìm kiếm thông tin này. Không có gii pháp mt kích c chun vi tt c. Lúc này, bn hãy còn ngi và c gng qung cáo cho mt cuốn sách đin t rt thông thường về hn trong khi bn có không ch hàng trăm mà là hàng nghìn đi th nhng người có nhiu nguồn tài nguyên và tơng hiu. Thtng của bn q rộng và q rủi ro bi vì nó là nơi mi ngưi có nhng lựa chn không giới hn. Tht vậy, họ có th đến bt c nơi đâu để nhn đưc li khuyên; và nếu bn không có th gì đó thực s đặc bit, t bn đành phi hoàn toàn da o số lưng và vn may để bán sn ph(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
ĐẶT MC TIÊU PHÙ HỢP 
Cng ta hãy xem tình hung ngưc li t kch bản s mt. Cng ta vn quan tâm đến hn và các mỗi quan h, nhưng cng ta mun tìm mt phân khúc nhỏ hơn nhiu trong th trưng đó đ đt mục tiêu. Nếu bn đang kinh doanh n mt liên kết, bn cn nghiên cu càng nhiu sn phm càng tt, nhm tìm ra nhng sn phm phợp vi mt nhóm khách hàng hn chế. Mục tiêu là đchun môn hóa o một nhóm đi tưng. Mt ví dụ p hp trong trường hp này là ng ti nhng ngưi đàn ông mun tìm hiu cách chinh phc phụ n. Có mt s sn phm đc đáo đưc nh riêng cho đi tưng này. Mt sn phm xut hin trong đu tôi đó là chương trình hn ca David (David DeAngelo’s Double Your Dating) ti trang web http://www.doubleyourdating.com (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).

Lưu ý rng bn đã thu hp th tng ca mình đây bng cách loi tr. Bn không đt mục tiêu vào ph n. Bn thm c không th nhm mục tiêu vào tt c nhng người đàn ông đang tìm kiếm lời khuyên hèn hò. Bn ch cn tp trung o nhng anh chàng cn s giúp đỡ nhiu hơn trong một căn h lãng mn. Bây giờ, điu này s thay đi mi th. Nó thay đi đnh dng trang bn đặt qung cáo và dng t khóa bn dùng trong nhng chiến dch PPC ca mình. Bn không còn phi tìm kiếm “lời khuyên hn hò lần nào na. Thay o đó, bn tp trung vào nhng anh chàng đin các cụm t khóa n hp dn phụ n, ti sao nhng anh chàng tuyt vi là ni chiến thng cuối cùng”, hn hò mt ngưi mẫu” và nhng điu tương t. C sn phm và th tng của bn kết hp mt cách tht hoàn h(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.