Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     16:46    


BƯC 6: TRÁNH NHNG T O RỖNG 
Mt hoc hai li nói sáo rng rp khuôn s không phá hủy bn qung cáo ca bn, nhưng càng tránh đưc cng càng tt. Trên thc tế, có l bn mun viết mt bài gn vi bn qung cáo của mình cho nhng li nói sáo n giu, bởi khi mt s cụm t biến đi q quen thuc, cng có th tt khi bn. Hãy xem nhng ví dụ dưi đây:
đó, làm điu đó.” 
Rao tt c các cách thc vi ngân hàngĐúc rút ra mt cụm t
Thăm dò nhng độ sâu” 
Nếu bn cn nhiu ví dụ hơn, hãy truy cp trang web:
Bn s t hi liu có vn đề gì vi nhng t sáo rỗng? Ch yếu là nó là cái mi ngưi tng lm dng, nhng tư duy của đc gis biến mất và ngay lp tức b qua cng. Bn mun duy t s quan tâm của khách hàng trin vng tại mi thời đim hơn là đưa cho anh ta cơ hi để pht lthông đip của mìn(Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
BƯC 7: ĐT TT C LẠI CÙNG NHAU
Cng ta đã tri qua tt c nhng hưng dn cơ bản đ có mt bn qung cáo (copywriting) tt. Hơn na, cng ta đã tp trung riêng o hu hết nhng thành phn trong các đnh dng bn qung cáo i. Bây gi đã đến lúc xem xét làm thế nào để s dng nhng k thut này trong các tình hung bn qung cáo ngn. Nhng bn qung cáo ngắn tng liên quan đến những th như các qung cáo PPC, qung cáo được phân loi hay nhng tình huống bn không có không gian đ nói v nhng li ích sn phẩm. Tt c những gì bn có là i câu ngn gn nht đ nm bt đưc s quan tâm và khuyến khích ni đc click o đưng link ca bn. Bn n làm gì đây? 
Đu tiên, hãy tri qua q tnh ging n bn làm vi bn qung cáo dài. Bổ sung tht nhiều nhng lợi ích về sn phm của bn, to ra càng nhiu tiêu đề tiềm năng càng tt, xác đnh v t đt li chào hàng và chn phong thái cho mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Sau đó kéo ra các tiêu đ và li ích cp bách nht. Ct nhng tiêu đề và lợi ích này thành nhng câu ngn. Bn có th tìm ra cách đ truyn đt thông tin trong nhng t ng ngn hơn không?
Kết qu: bn nên có một danh sách có kích c hoàn toàn p hp vi nhng tiêu đ tim năng và các tiêu đ phụ (hay nhng yếu t copy thân bài cc kngn). dụ, nếu bn đang viết mt qung cáo PPC cho Google Adwords, bn có th phi rút gn mi th ngn hơn bn nghĩ. Ký t gii hn trong nhng qung cáo trên Adwords ti đa là 25 cho tiêu đ và 70 cho hai tiêu đ phụ (35 ký t mi dòng). N bn có th thấy, không gian b gii hn này đòi hỏi bn to ra mt qung cáo càng súc tích và mnh m càng tốt. Hơn nữa, qung cáo của bn phi bao gm loi thông tin s hp dn nhng khách hàng trin vng đ tư cách trong khi vn sàng lc đưc nhng khách hàng triển vng không đtiêu chun (ví dụ, đ cp đến giá của sn phm trong qung cáo). Dưi đây là mt ví d v mu qung cáo tiêu chuẩn trên Google Adwords:
Web marketin
Nhng trang web khách hàng mi vi bn To website trong 15 phút ch vi 10 đô-la http:www.GoClick.com 
Hãy lưu ý cách thc trng tâm qung cáo Web marketing và li ích ban đu đưc nén vào trong cùng mt câu với mt mc ghn đnh cui. Nếu bn gp rc rối vi vic tìm nó, nó s xut hin ging nhng dng như:
Sn phm/Dịch vụ ban đu Nhng khách hàng mi ti website của bn” (tâm đim là lưu lượng truy cp Website(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Li ích Nhn nhng kết qunày nhanh hơn (trong 15 pt). 
Li ích/Hn đnh g 10 đô-la đưc đưa ra để thu hút nhng ngưi tiếp thtìm kiếm lưu lượng truy cp có đủ khả năng và gt b nhng ngưi tìm kiếm q tng min phí (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điểm quan trọng cn lưu ý là không có gì sai khi nhn các ln click chut tnhng ngưi tìm kiếm q tng trong nhiu tng hp c th. Nếu phu bán hàng ca bn đưc thiết kế đ chuyn đi, bn s có kh năng biến mt phn chia p hp của họ vào nhng ngưi mua (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây là mt sách lược nhiu n tiếp thị tn dng đem li kết qu tt: nếu bn có th mi chào một bn dùng th min p hay mt vài dng qtng khác, hãy đề cp đến nhng điu đó trong qung cáo của bn. Tiếp theo, hãy thiết lp mt trang đích đến chuyên dng trên trang của bn cho li mi chào đó. Hin th URL ca bn có th ging n sau:
Sau đó bn s dng nó n một hin thị URL trong qung cáo và điu này sẽ thu hút nhiu cái click chut hơn. 
Bây gi chc bn đã biết cách đ sử dng nhng k thut này, đã đến lúc phi đưa chúng o hành đng. Điu này s đòi hỏi s tp trung và kiên nhẫn. Bn cn phi phát trin mt kế hoch hành động qung cáo ràng. Hãy tưng tưng bn mun thiết lp mt chiến lưc hàng tun. Nó có th tương t như sau:
Ch nht: to ra ít nht năm bài báo cht lượng và phong p v t khóa
Th 2: to các qung cáo PPC cho ít nht 20 cụm t khóa hàng đu của bn. 
Th 3: to ra ít nht năm qung cáo đưc phân loại. 
Th 4: to ra ít nht hai phiên bn luân phiên cho trang đích đến của bn vì nhng mục đích qung cáo (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Thứ 5: bổ sung ni dung thêm (hay làm mt i thao tác chnh sa) ti chuỗchương tnh tr lời t đng của bn. 
Th 6: to ra năm bài báo cht lưng và phong p t khóa hơn, và sau đó upload tt c mưi bài báo bn đã viết ti các danh b báo
Th 7: thiết lp chiến dch PPC và đt nhng qung cáo đưc phân loại. 

Nhớ rng mt s k thut qung cáo như qung cáo PPC, t vic bt đầu công việc ng lưu lượng truy cp o li mi chào của bn phi đưc thc hin ngay lp tc. Nhng sách lược khác như tiếp th báo s ly mt mt khong thi gian lâu hơn bi vì bn phi đi đ nhng bài báo của mình được phê chun và đt trong sự lưu thông. Hãy hết sc kiên t vi bt c kế hoch nào bn to ra và bạn s thy nhng kết qukhả quan trong đúng thi gian (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.