Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     10:38    

8 C - K HOCH LƯU LƯNG CỦA BN 
Cng ta đã đ cp đến nhiu th thut to ra lưu lưng truy cp khi bn chào hàng. Trong phn này bn s hc cách xây dng mt kế hoch to ra lưu lưng truy cp tùy biến đ hưng ngưi truy cp trang web của bn. Ti sao bn li cn mt chiến lưc n vy? Trưc hết, bn hãy ví lưu lưng truy cp là mt phn của bc tranh ln ng đến th trưng của bn. lý do này, lưu lưng truy cp thc s là bưc đu tiên to ra s chuyn đi t ngưi truy cp thành khách hàng. Dù bn chào hàng hoc t chào hàng của bn hay đến mức nào t điu quan trọng vn là hướng đến đúng đi tưng khách hàng. Th hai, bn cần có mt kế hoch công vic hàng ngày. Có nhiu bưc bn phi làm mi ngày để công vic kinh doanh của bn tiến trin và nhim v to ra lưu lưng khách hàng mục tiêu cũng không là ngoi l. Th ba, có nhiu k thut to ra lưu lượng truy cập, bn s hc về việc nâng cao dn dn hiu quả ca cng. Nói cách khác, bn s không th có được kết quđáng k nếu không lặp li và xây dng lưu ng truy cp theo nhng bưc này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi s bn muốn s dng các bài viết đ định ng lưu lượng truy cập. Nếu bn ch đăng tải mt bài viết trên các trang web lưu tr bài viết, t có th bn sẽ có 15 đến 20 ngưi truy cp trong mt tháng và con s này s gim dn khi ni dung bài viết không còn mi na. Tuy nhiên, nếu bn đăng ti, giả sử i bài viết mi mi tháng, lưu lưng của bn s tăng t mt i ngưi truy cp mi tháng lên đến hàng trăm ni… và không lâu sau bn s có hàng nghìn ngưi truy cập mi năm thm c nhiu hơn ch nhờ vic tiếp thị qua các bài viết. Tt c là vic s dng các k năng suy nghĩ, phê bình làm dàn ý và tp trung vi vic la chọn thn trọng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ có mt kế hoch hiu qu bn phi làm tt c nhng vic sau:
Xem xét các chiến lưc ngắn hn, trung hn và dài hn. 
Hãy xem tt c các yếu tnày kết hợp vi nhau n thế nào. 
Phân tích kh năng của bn đ thúc đy thi gian và các ngun lc nhm có nhiu lưu lưng truy cập hơn khi bt đu thu được kết qu (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy hiu rng mi điu bn làm là đ gia tăng lưu lưng truy cp và phi làm việc này hàng ngày đ đạt đưc kết qu ti đa (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn s nhanh chóng hc về các phương pháp to ra lưu lưng truy cp hàng đầu mà đã được kim chng, và tôi s chỉ cho bn cách thc hin cng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn, gi sử bn đã biết vic viết mt bài viết hoc chun b mt chiến dịch qung cáo tr tiền cho mỗi lưt click chut mất bao nhiêu thời gian. Tùy thuc vào mức độ kinh nghim và k năng đã có, bn sđiều chnh vic dự đoán thời gian của mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi bn đưa ra danh sách của mình, tôi muốn bn suy nghĩ xem mình gii nht việc gì và vic gì d dàng nht cũng n vic gì k khăn nht vi bn. Vn đlp ra mt chiến lưc không đơn gin là lit kê nhng điu hay ho mà là tchức chiến dịch. vy, bn nên bt đu t nhng ưu đim chứ không phi khuyết đim của mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn, nếu ngân sách của bn không đ cho vic chi tiêu t bn s cn tp trung o ba phương pháp to ra lưu lượng truy cp min p tc. Tương t, nếu có nhiu tin t bn có th đu tư o qung cáo tr p tc để to đà rồi sau đó dn dn thực hin vic viết bài, báo cáo
Điều quan trng là la chọn đưc ba đến bn phương pháp mà bn có ththực hin càng sớm càng tt và sp xếp thi gian tương ng đ thc hin cng cũng như ngun tin đ tái đu tư. Tôi không h phóng đi tm quan trng của vic này. Chúng ta cùng xem mt ví dụ na ri s tiếp tục sang phn khác (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Vn đ lp ra mt chiến lưc không đơn gin là liệt nhng điều hay ho mà là tổ chc chiến dch. Vì vậy, bn nên bt đu từ những ưu đim ch không phi khuyết điểm của mình (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều tôi mun bn làm bây gi là so sánh kh năng ca bn to ra lưu lưng truy cp vi th mà tôi gi là hiu biết chungv các phương pháp to ra lưu lưng truy cp nhanh nht và hiu qu nht. Nói cách khác, bn cn lưu ý đến lời khuyên ca hu hết các n tiếp th Internet (mt ln na nhc li v kiến thức chung trong chương trưc) v vic bn có th làm gì ngay bây gi. Hai việc này có lúc đi lp nhau vành hưng đến chiến dịch to ra lưu ng truy cp ban đu ca bn. Gi s, nhng miêu t dưi đây là hoàn cnh ca mt nhà tiếp th liên kết tưng tượng:
Ngân sách to ra lưu lưng truy cp hàng tháng của anh y là 20 đô-la
Mc p trung bình tr cho mi lưt click chut trong th tng của anh y là 8 xu/người truy cập. Vy vi ngân sách 20 đô-la/tháng anh y có thcó 250 ngưi truy cp vi điu kin không có q nhiu lưt click o các t khóa có chi phí cao hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Anh y hng thú với vic tham gia tho lun trên các din đàn và truyn kinh nghim cho nhng ngưi khác (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Anh y là người viết knhưng không t tin. vy anh y mất nhiu thi
gian đ viết mt bài hoc bn báo cáo hơn d đnh. 
Anh y cm thy mình có thtruyn đt thông tin tt hơn bng cách nói trực tiếp vi mi ngưi hoc qua đin thoại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây gi vi kch bn này, cng ta hãy cùng xem nhng hiu biết chung vviệc to ra lưu lưng truy cập. Các phương pháp to ra lưu lưng truy cp mang li kết qunhanh nht đưc ngđến ở đây là (sp xếp theo th t giảm dần về tc đ):
Tr tin cho mi lưt click chut 
Qung cáo banner/văn b
Qung cáo qua tp c đin tử 
Din đàn/nhóm tho lu
Bài viết/báo cá
Các phương pháp to ra lưu lưng truy cập tn ít chi p nht đưc nghĩ đến ở đây là (sp xếp theo th t giảm dn v hiu qu):
Bài viết/báo cá
Din đàn/nhóm tho lu
Qung cáo qua tp c đin tử 
Tr tin cho mi lưt click chu
Qung cáo banner/văn bn. 
Da trên mu kh năng to ra lưu lưng truy cp ca n tiếp th tưng
tưng, cng ta có th thy mt s vn đ xut hin ngay t đu:
1. Anh y ch có 20 đô-la dành cho qung cáo tr tiền cho mỗi lưt click chut. Vy t anh y ch có mt s ngưi truy cp ngay lp tc ch không th có
nhiu.   
2. Hin giờ anh y có th gii hn ch sử dng mt phương pháp to ra lưu lưng truy cp phi tr p vì qung cáo tp c điện t và banner s tn rt nhiu tin hơn so với 20 đô-la (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Phương pháp tn ít chi p nht, hiu quả nht vi anh y (bài viết/báo cáo) cũng là phương pháp mt nhiu thi gian nht và đòi hỏi anh y phi viết (mt nhim v mà anh y cũng không làm nhanh đưc(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu trong hoàn cnh của anh ấy, bn s gii quyết tình thế k x này nthế nào? Hãy nh bn luôn phi nâng cao hiu qus dng thời gian hoc tin bc và dùng ưu đim bù tr cho nhược điểm (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu tôi trong hoàn cnh này, tôi s đu tư vào ba vic sau:
Kh năng bm sinh din thuyết tc công cn
Tham gia các diễn đàn tho lu
20 đô-la 
Tôi nghĩ đến mt chiến lược ban đu to ra nhiu đòn by và giúp tôi có nhiu nguồn lc hơn cho công vic trong tương lai. Làm thế nào? Hãy nh tt cnhng điu tôi cn là làm thế nào đ có ngưi truy cp trang web và tham gia o danh sách opt-in của tôi. Nếu tôi có đ số ngưi truy cp trong danh sách, tôi có th tác đng đến h đ có thêm tin và thêm lưu lưng truy cập. Tt cnhng gì tôi cn làm là nghĩ ra một li chào hàng thu hút mà vn có th đem li cho tôi một s lợi ích ràng. vy, đây là nhng vic tôi s làm:
Tìm mt dịch vụ hi tho qua đin thoi tt và min p(ví dn
http://www.instantconference.com) cho phép tôi ghi âm các cuộc gi. 
Ng ra một ch đ có g tr và giúp nâng cao kiến thc liên quan đến thtng ngách mà tôi mun tchc hi tho qua đin thoi. Hội tho này có ththeo nh thc hỏi và tr lời vi nhng ngưi đăng ký hoc vi mt chuyên gia tôi d định phng v(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điu này s đưc ghi trong trang opt-in của tôi n mt li mi. 
Qung cáo bui hi tho qua đin thoi sp ti trong file ch ký (signature file) khi tôi tp trung hết sc có th đ tham gia nhiu din đàn trong thtng của mìn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Dành 20 đô-la để có thêm lưu lượng truy cp và người tham gia hi tho. 
Hãy chc chn rng bn đã đ cp đến s kin tiếp theo ch có 150 đa đim có thgi đin (vì giới hn ca dịch vụ hi tho qua đin thoi min p đã nói ở trên). Nhng người tham gia s nhn đưc mt bn ghi âm min p trong khi nhng người b lỡ sẽ phi mua nó (xem phần đưc đánh du tiếp theo(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt hoc hai ngày sau cuc hội tho qua đin thoi, gi mt thông đip đến nhng ngưi trong danh sách nhc li rng cuộc hội tho đã din ra hoc nthế nào, và nhng ngưi không tham gia đã b l nhng gì. Nói với họ rng bn ghi âm cuc hội tho không dành đ bán nhưng h có th có mt bn sao min p là q tng kèm nếu họ đáp li li chào hàng liên kết lúc trước của tôi ri chuyn tiếp e-mail họ đã nhn đến cho tôi. 
Tht tuyt tôi s có ít nht là gp đôi s lưu lưng truy cp mà tôi mt tin đmua t việc này, ngay khi tôi thc s to đưc mt g tr nhn biết cao xung quanh hội tho. Nhng người b l cuc hội tho s u cu bn ghi âm. Đó cnh là kiu suy ng sáng to (hiu ưu đim và nc đim của bn) có thể giúp bn gii quyết vn đ lưu ng truy cp xung quanh vic không đtiền, không đ thi gian hoc không đ k năng” (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tóm li, bn hãy lp mt kế hoch da trên vic cân nhc cn thn thi gian, k năng và các ngun lực bn có. Ban đu hãy tp trung o th gì có th to đà tt nht cho bn. S dụng nó để bù tr cho nhng đim yếu của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn hãy lp mt kế hoch da tn vic cân nhắc cn thn thi gian, k năng và các ngun lc bn có (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.