Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:04    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

LI 6: B LỠ DANH CH CÁC MI QUAN H 
Điều này thc s liên quan đến li 5. Mt phn của q trình tiếp theo ch yếu liên quan đến nhng qung cáo. Không gì làm du đi nhng phn ng trong mt danh sách nhanh hơn là tn công họ vi cùng mt thông tin, cùng mt định dng, hết ln này đến ln khác. Bn phi xây dng mt mi quan h thực sự và bn phi làm cho ngưi đăng ký luôn luôn sn sàng hành động. Nói cách khác, bn mun tăng nhn thc ca họ v bn n mt ngun đáng tin cy về thông tin cht lượng cao, và thêm vào mt yếu t gây sng sốt để họ luôn luôn mong mun m và đc e-mail của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt trong nhng bin pháp cho vn đ này mà tôi gi ý là s dng nhng thông đip chèn sn (insertion message). Đó là nhng e-mail bn gi ti danh sách của mình bên ngoài nhng chuỗi chương tnh tr lời e-mail t đng tp trung o các sn phm đưc lên chương tnh trưc. Giả s, bn có một chuỗi chương tnh gm năm phn gii thiu v mt sn phm. Đâu đó gia mt chuỗi nhng thông đip, bn mun gi đi mt bc t bt ng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mục đích của bc t này là làm cho nhng ngưi đăng ký bt ng bng mt món q đy ngc nhiên. Món q này có th là bt c thứ gì, t mt bn báo cáo t do đến mt bài viết gm thông tin i hơn (hay mt đưng link ti mt blog post). Đim mấu chốt đây là bn mang đến cho h mt món q dưới dạng thông tin hay nội dung siêu g tr. Thứ gì đó mà h tng mong đợi thanh toán. Tt c đều da trên nguyên tc bn phi cho đi trưc khi nhn li. Bn thy đó, mi ngưi s tch giao dch vi bn nhiu hơn khi h thy rng bn thc s giúp đỡ họ và không ch c gng để bt h phi nh tiền ra (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều đó cho thy rng, bn cn phi thc s trong mt th tng nơi bn cm thy mình có th giúp được mi ngưi. Nếu bn ch trong đó vì tin và không thc s quan tâm đến sn phm bn đang bán là gì hay bn đang bán sn phm đó cho ai… t điu đó s bộc l ra đy. Mi ngưi có th cm nhn đưc điu này rt nhanh. Nhng người tham gia danh sách của bn làm như vậy bi vì họ s là nhng chuyên gia khi nó xut phát t nhng nhng mi quan tâm và li ích của cnh họ. Nếu bn không chia s nhng quan tâm này vi họ, họ sẽ có th nói ra. Vic thiếu quan tâm và kinh nghiệm của bn sđưc th hin mi điu bn làm. Khi bạn không quan tâm, bn không kết ni, và bn thc s không viết bt c điu gì ngoài một hành đng tiếp theo hi ht. Nhng ngưi đăng ký s biết rng bn không biết mình đang nói điu ququái gì. Tôi thực s không thchu đng đưc điu này: vì vậy, hãy tìm mt thtng bn quan tâm, xây dng mt danh sách, và xây dng mt mi quan hệ vững chc vi danh sách đó
Tôi thc sự không chu đng đưc điều này: vì vy, hãy tìm mt th trường bn quan tâm, xây dựng mt danh sách, và xây dng mt mi quan hvững chc vi danh sách đó!
LI 7: THT BI TRONG VIC KIM TIN QUA NHNG NH B SUNG 
Tôi không tch s dng th tng ngách nng tôi không th ngđưc mt cách tt hơn để nói v điu này: khi kiếm tin trên mng, không có gì gi là mt th thut quay cóp. Bn đã nghe v nhng quân và các siêu liên kết ca? H không rút tin t chỉ mt sn phm hay mt mô nh bán hàng. Nhng li nhun ln tng đến t vic có nhiu ngun doanh thu. Bây gi, cơ hi kiếm tin có mi nơi và tt c nhng gì bạn phi làm là s dng óc sáng to của mình. Hu hết mi th đu có th giúp bn kiếm đưc tin. Bn có th to ra nhiu doanh thu trong lưu lưng truy cập hin có của mình hơn bn hình dung (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng li nhun ln thưng đến từ vic nhiều ngun doanh thu. 
Có hai kênh kiếm tin khác nhau mà tôi đnh tp trung:
1. Tiếp thị liên kết đa sn phẩm. 
2. Kiếm tin ni dung thông qua vic to blog
Trong trường hợp đu tiên, điu tôi đ xut đó là bn cuộn tt c nhng sn phm liên kết ca mình t mt th trưng o trong mt v trí. Tức là bn thu thp sn phm theo cùng mt nhóm ch đ cho mt th tng mục tiêu, ri qung cáo chúng t mt v t trung tâm hơn là thiết lp nhng trang web khác nhau vi các trang thu thp e-mail khác nhau. Mô hình này hot đng khi bn đang tnh bày các sn phm t mt cách tiếp cn xem li sn phm liên kết. Về cơ bản, bn to ra nhng bài đánh g li sn phm đi vi tt c nhng sn phm bn mun qung cáo và cun mi bn trong chương tnh e-mail trả li t đng của bn mình. vậy, khi có ai đó đăng ký ti danh sách của bn do bn đánh giá chính v sn phm X, nhng hành đng tiếp theo ca bn skhông dng li sn phm X. Thay o đó, bn đặt mt đon ngh giữa các chuỗi sau đó bt đu tiếp tục mt sn phm hoàn toàn mới ti cùng danh sách đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều tuyt vi đây là bn có thto ra nhng qung cáo tiếp theo cho càng nhiu sn phm mà bn mun càng tt. Bn có th ti chương tnh e-mail trlời t đng vi đy đ các bước tiếp theo nghĩa là bn s có tt c các qung cáo của mình trong mt máy lái t đng hoàn chnh. Mt lý do khác đ làm điều này là đ bn có th tnh bày nhng lựa chọn đa dng v sn phm tới nhng ngưi đăng ký. Có l mt s khách hàng đăng ký của bn cm thy không còn hng t vi sn phm đu tiên bn mi chào h. Điu này n thôi. Bn s có thêm nhiu li chào hàng phong p khác đ đưa ra cho h, và bn không phi nh họ vào danh sách th hai để làm điu đó. Bn cũng s có thlàm t nghim nhng sn phm có mc g và chng loi khác nhau. d ti sao c gi qung cáo mt cuốn sách đin t khi bn có th đưa ra nhng lời chào mi b sung cho nhng th n video, các khóa hc ti nhà, hay trang hi viên? bạn đừng quên đưa vào nhng nguồn thu nhp đnh k khi bn đó. Bn chỉ nên qung cáo cho ít nht mt sn phm đã thanh toán cho bn mt khon hoa hng đnh k (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, cng ta hãy nói v việc kiếm tin trên blog. To ra mt blog thc slà mt s m rng vic xây dng các mi quan h vi danh sách của bn. Bn cn mt nơi để có ththông báo nội dung chun sâu nhng th như các bài báo và video vn không p hp trong đnh dng e-mail. Vì vậy, khi bạn gi nhng ngưi đăng ký ti blog của mình, tc là bn nhn đưc toàn b mt tài sn c định mi nơi mà bn có th chèn nhng cơ hi lợi nhun thêm cho bn thân. Ví d bn có th đặt Google Adsense trong blog ca mình. Bn có thể sp xếp nhng banner sn phm vn đưc liên kết trong trang kinh doanh ca mt thương nhân vi link liên kết của mình. Bn thm c có th bán mt skhông gian quảng cáo trên blog nếu bn có đủ lưng đc gi (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điểm quan trng là danh sách của bn phi là nguồn lưu lượng làm sn đ có thể gi trc tiếp ti khách hàng của mình. Bn có th có mt i người trong danh sách của mình, nhng ngưi vn chưa tng mua th gì của bn, nng anh ta li có th click o một trong nhng qung cáo Google Adsense. Và bùm! Có một ít tin vừa đưc thêm o túi của bn. Bn hiu điu tôi mun nói ch? Đó là một hiu qutích lũy. Bn đã làm vic vt v đ xây dng danh sách của mình, vì vy bn không mun nó im re” ở đó. Bn phi tìm ra cách đtiếp tục b sung lưu lượng truy cp ca mình và đt ra nhiu cơ hi li nhun hơn trong ltnh đó (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).

To ra mt blog thc s là sự m rng việc xây dng các mi quan h vi danh sách của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.