Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Sách học làm giàu hay nhất – Người giàu nhất thế giới

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     11:05    

Sách học làm giàu hay nhất – Người giàu nhất thế giới


Giao ước với Thiên Chúa, lấy "Thánh Kinh" làm đảm bảo

Có hai người đàn ông đến gặp một vị Giáo sĩ, một người nói:
“Anh bạn này của tôi là một người vong ân bội nghĩa. Lúc trước anh ta có việc cần gấp, tôi đã không ngần ngại cho anh ta mượn một số tiền lớn. Không ngờ đến kỳ hạn phải trả như đã thỏa thuận, anh ta lại nói chỉ mượn có 200 ngàn đồng, nhưng trước đây rõ ràng tôi đã cho anh ta mượn đến 500 ngàn đồng” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Người kia lập tức phân minh:
“Tôi mượn anh ta có 200 ngàn đồng, anh ta lại cứ một mực nói là 500 ngàn đồng. Cả người cho vay ăn lời cắt cổ cũng không hành động giống như vậy” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Đôi bèn cứ cương quyết là mình đúng, không bên nào chịu thua bên nào (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Vị Giáo sĩ bắt đầu nói chuyện lần lượt với từng người, sau đó ba người lại đối mặt với nhau. Vị Giáo sĩ chậm rãi nói:
“Sáng sớm ngày mai, hai người các anh hãy đến đây để nghe tôi phán quyết” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).

Sau khi hai người rời đi, vị Giáo sĩ trở vào phòng và suy nghĩ: nếu người đàn ông nói chỉ mượn 200 ngàn đồng là có ỷ trốn nợ, anh ta hoàn toàn có thể nói mình chẳng mượn đối phương một đồng nào cả. Còn người đàn ông kia, nếu đã không bỏ ra cho đối phương mượn 500 ngàn đồng, thì tại sao lại cứ một mực khẳng định người kia chỉ mượn 500 ngàn đồng mà không phải là 700 hay 800 ngàn ?
“Talmud” có dạy: “Một người nói dối sẽ nỗi dối đến cùng. Một người chấp nhận nói dối một vài điều bất lợi cho mình, lời nói của anh ta sẽ dễ được người khác tin hơn. Hơn nữa, bèn trong nhất định sẽ có đôi phần thành thực. Khi hai đương sự đối mặt tranh luận với nhau, mức độ nói dối sẽ giảm nhẹ đi (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Vị Giáo sĩ lại suy nghĩ: nếu người mượn tiền ban đầu đã mượn 500 ngàn đồng, nhưng đến kỳ hạn phải trả, trong tay chỉ có 200 ngàn đồng, nên cứ một mực nói rằng chỉ mượn 200 ngàn đồng, khả năng ấy là có thể xảy ra. Một khả năng khác là: chủ nợ nhất thời hồ đồ, nhớ lầm 200 ngàn thành 500 ngàn (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Vị Giáo sĩ lại một lần nữa hỏi riêng người mượn tiền: “Có thật là anh chỉ mượn 200 ngàn đồng hay không?”. Người mượn tiền gật đầu một cách cương quyết (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Vị Giáo sĩ ngồi trầm tư không nói, một lát sau lại hỏi tiếp anh ta:
“Người cho anh mượn 500 ngàn đồng là một cự phú, ông ta chẳng cần đến số tài sản không thuộc về mình, và cũng chẳng lưu tâm đến số tiền 300 ngàn đồng nhỏ nhặt ấy. Có điều, nếu bây giờ lại có một người khác vì một lý do nào đó cần mượn tiền ông ta, ví dụ như phải trở về Israel, thì chỉ vì sự bội tín của anh mà ông ta sẽ không cho người đó mượn tiền nữa. Anh nghĩ, trong trường hợp đó, anh có còn cương quyết là mình chỉ mượn 200 ngàn đồng hay không'?” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Người mượn tiền vẫn cương quyết lập trường của mình. Vị giáo sĩ lại hỏi dồn thêm một bước:
“Anh có dám đến Thảnh đường, đặt tay trên cuốn “Kinh Thánh” mà thề chỉ mượn 200 ngàn đồng hay không?” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Người mượn tiền đột nhiên cúi đầu thừa nhận, rằng mình đích thực đã mượn đến 500 ngần (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Đối với người ngoại tộc mà nói, đây là một điều không dễ lý giải, nhưng đối với người Do Thái, đến Thánh đường, dặt tay trên “Kinh Thánh” mà thề là việc nghiêm túc, trọng đại không gì sánh bằng. Trước mặt “Kinh Cựu Ước” và Thiên Chúa, nói dối mà mặt không biến sắc, tim không đập dồn, có lẽ chỉ bọn tội phạm chuyên nghiệp mới có thể làm được (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Trong tình huống thông thường, khi đặt tay trên cuốn kinh thánh, có đến hơn 99,7% người Do Thái không dám nói dối (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).

Không trốn tránh, trách nhiệm của mình phải tự mình gánh vác

Giáo lý Do Thái phản đối người Do Thái từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Một vị Giáo sĩ đã nói: “Việc tốt có thể chia nhau hưởng thụ. Nhưng trách nhiệm của mình nhất định phải tự mình gánh vác” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Bất luận là dồn đẩy cho người, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách nhiệm của mình vẫn còn chứ không thể biến mất. Vì vậy, người Do Thái thường không đổ trách nhiệm cho người khác, mà luôn tự mình tìm hướng giải quyết (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Con người là trung tâm của thế giới, không thể hoàn toàn gạt bỏ chính mình, đương nhiên cũng không thể gạt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình. Chỉ cần còn một ngày tồn tại, con người vẫn phải có trách nhiệm với ngày ấy. Cho dù có thể đẩy một nửa trách nhiệm cho hoàn cảnh, bản thân vẫn phải gánh vác nửa phần trách nhiệm còn lại (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Thiên Chúa nói với sứ thần Gabriel: “Hãy đi, dùng mực đen đánh dấu lên trán những con người chính trực kia. Như thế, thiên thần hủy diệt sẽ không sát hại họ. Hãy dùng máu đánh dấu lên trán những con người gian ác kia, thiên thần hủy diệt sẽ đến tiêu diệt chúng” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Bấy giờ, Chính Nghĩa cất tiếng hỏi: “Kính thưa vua vũ trụ! Hạng người thứ nhất và hạng người thứ hai có gì khác nhau'?” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
“Hạng người thứ nhất là những con người tốt hoàn toàn”. Thiên Chúa trả lời, “Hạng người thứ hai là những kẻ xấu hoàn. toàn” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
“Kính thưa vua vũ trụ!”, Chính Nghĩa lại lên tiếng, “Người chính trực có sức mạnh phản khảng lại hành vi của người khác. Nhưng họ lại không làm như vậy” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
“Ngươi biết rằng”, Thiên Chúa nói tiếp, “Dù cho họ có phản kháng, những kẻ gian ác cũng sẽ không nghe lời họ” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
“Kính thưa vua vũ trụ!”, Chính Nghĩa lại thưa, “Ngài đã biết những kể gian ác se không thay đổi, nhưng những người chính trực kia có biết được đều đó hay không?” (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Do người chính trực không có ý phản kháng, Thiên Chúa ben thay đổi ý định, không tách họ ra khỏi những kẻ gian ác nữa (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Đó là cách xử trí của Thượng Đế đối với một kẻ vứt bỏ trách nhiệm của mình (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Từ bỏ trách nhiệm của mình, Thượng Đế sẽ không tha thứ. Vì vậy, trong cuộc sống hiện thực, người Do Thái không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình. Để gánh vác trách nhiệm, họ thậm chí có thể chấp nhận khuynh gia bại sản, hi sinh tính mạng (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Chính từ lối sống đó mà người Do Thái đã trở nên hết sức chú trọng đến vấn đề thành tín đối với người khác và xem trọng hợp đồng trong kinh doanh (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Trong mắt của người Do Thái, con người không thể vĩnh viễn trốn tránh trách nhiệm. Tự mãn, tự lừa dối mình thì dễ, nhưng không thể nào thoát được ánh mắt xoi mói của người đời. Vì vậy, trách nhiệm của mình, nhất định phải tự mình gánh vác (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Một thương nhân Do Thái nhận được đơn đặt hàng của một công ty có trụ sở tại Chicago, đặt mua 30 ngàn bộ dao nĩa. Hai bên thỏa thuận thời gian giao hàng sẽ là ngày 1 tháng 9. Để có thể giao hàng đúng hẹn, ông phải chuyển hàng đi vào ngày 1 tháng 8 bằng đường biển. Tuy nhiên, do một vài sự cố ngoài ý muốn, ông đã không thể sản xuất đủ 30 ngàn bộ dao nĩa trước ngày 1 tháng 8. Ông rơi vào một tình thế khó xử, nhưng vẫn không có ý định gởi thư cho công ty đối tác để xin kéo dài thời gian giao hàng và bày tỏ lời xin lỗi, vì đây là hành động vi phạm hợp đồng, không phù hợp với luật pháp thương mại của người
Do Thái, hơn nữa còn là cách làm trốn tránh trách nhiệm. Kết quả là vì đến gần cuối tháng 8 mới sản xuất đủ hàng, ông đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn thuê một chiếc máy bay chở 30 ngàn bộ dao nĩa để giao hàng đúng thời hạn, chịu tổn thất 10 ngàn đô la (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Không trốn tránh, trách nhiệm của mình nhất định phải do chính mình gánh vác, đó là một nguyên tắc đối nhân xử thế của người Do Thái. Và cũng nhờ vào nguyên tắc này, người Do Thái mới có được uy tín vang dội trên toàn thế giới (sách làm giàu, sách học làm giàu, sách học làm giàu hay nhất).
Chú Thích:

1. Ngày chủ nhật của người Do Thái
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách học làm giàu hay nhất này tại đây: http://nguoigiaunhatthegioi.sachquocte.com/
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:
+ Mua sách trực tiếp theo liên kết sau:

, ,

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.