Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     11:20    


Con ngưi chính là lý do bn tham gia kinh doanh
Tr thành một ngưi qun tin bạc giỏi nghĩa là phi theo dõi c nhng gì bn đang kiếm đưc và nhng th bn đang phi tiêu. Bn cn phi biết trong ngày mình đã kiếm đưc bao nhiêu cũng như phi chi phí bao nhiêu đphát trin thu nhp đó. Mt điu khác bn cn quan tâm là lp mt tài khon ngân hàng chuyên dng cho việc kinh doanh của mình. Đc bit ti thi đim thuế, bn đang d đnh mun biết nhng chi tiết về các khoản chi p liên quan đến công vic kinh doanh và thu nhập. S k hơn đ làm điu này nếu bn đang kết hợp các giao dch kinh doanh o tài khon cá nhân ca mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Con người cnh là lý do bn tham gia kinh doanh. S rt quan trọng nếu nbn đang tham gia o những vấn đ hàng đu v dịch vụ khách hàng. Hãy kim tra e-mail của bn mi ngày để tìm ra liu có ai đó viết cho bn câu hi, vấn đ, u cu hoàn tr tiền, v.v… Con người tng b n tưng bi tc đ. Bn tr lời mt khách hàng càng nhanh, h s càng tin ng bn nhiu hơn. Nhng ngưi khác cũng rt đáng g đối vi s phát trin tng th kinh doanh của bn. Quan trọng là bn biết cách kết ni vi vi nhng ngưi tiếp thị khác và nhng ngưi chủ kinh doanh bi vì điu này s mang đến cho bạn rt nhicơ hội để chia s ngun thông tin và ý tưn(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tp trung vào vic tìm kiếm nhng liên doanh, các siêu liên kết và nhng ngưi lãnh đo th tng. Khi nghiên cu th tng của mình, bn s tìm thy mt i trang đin nh như nhng ngưi tiên phong trong ngành. Nhng trang này và nhng ngưi ch của chúng làm thành những đi tác liên doanh tuyệt vi và h cũng là nhng siêu liên kết. Bn thy đó, do v t của họ trong ngành, h có nhng nguồn tài nguyên bn cần: lưu ng truy cập, nhng ngưi đăng ký, và s giao tiếp vi nhng siêu liên kết tim năng khác và các đi tác liên doanh (JV). Hãy liên h vi h và thc hin hợp đng. Mi chào hnhng khon hoa hng cao, h sử dng sn phm min p hay tiếp cn danh sách của bn để hỗ trợ ln nhau. Điu này s tăng thêm nhng n lc và tm vi của bn xuyên suốt bng, bi vì bn s có nhiu lưu lượng chy o trang của mình và s có nhiu s ưc ng hơn cho vic thanh toán chương trình liên kết của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Biến các đi th cnh tranh thành nhng đối tác liên doanh. 
Biến các đối th cnh tranh thành nhng đi tác liên doanh. Vài ngưi trong snhng ngưi đng đu cùng th tng s là đi thủ cnh tranh của bn. Tuy nhiên, đng e ngi tiếp cn h. Bn có th d dàng biến mt đi th thành đi tác vi nhng đng cơ đúng đn. Tt c nm việc bn đưa ra tha thun hp đng vi h. Hãy tìm ra đim tương đng mà bn có. Hưng mục tiêu vào nhng khu vực bn có thmang li li ích cho c hai bên hơn là cnh tranh vi nhng ngưi khá(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh). 
Đi vi vic quản các công c, quan trng là bn phi đm bo trang web, hp t tr li t đng và nhng tài khon qung cáo đang hot đng như định sn. Mc dù điu này s không xy ra mi ngày, nhưng s có nhng thi đim mi th b hng hóc. dụ, các qung cáo PPC của bn có th ngng chy do nhng vn đề k thut (khi kết thúc dch vụ) hoc do nhng vn đ vi tài khon của bn. Mt s ln khác, trang web của bn có th bt ng gim lưu lưng truy cp hoc hộp thư tr lời t đng máy ch của bn có thb hng. Nhng tình huống này có th gây đau đu và mi ngưi tiếp thị sẽ đi mặt vi cng theo nhiu cách khác. Đó là lý do ti sao bn cn trong top đu và nm bt đưc vn đề tc khi cng t ra ngoài tm kim soát. Tương t, s là mt ý kiến hay nếu bn sao chép d phòng công vic ca mình. Đm bo rng bn có nhng bn qung cáo tt c các tài liu trong cng để bn có th dng upload li cng nếu có điu gì xy ra (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
LÀM ĐIU GÌ ĐÓ MI NGÀY! 
Việc kinh doanh của bn không th t nó xây dng đưc trong một đêm. Bạn phi làm gì đó mi ngày. Tp trung thc hin hành đng. Mt phn của mt kế hoch kinh doanh vng chc là có một kế hoch hành đng hàng ngày trong chiến lưc lâu i. Điu này không có nghĩa là phi có rt nhiu vic chỉ cn thực hin điều gì đó giúp đưa bn đến gn hơn vi mục tiêu của mình. Bn có thể la chọn bt k hoc kết hợp nhng điu dưi đây:
Viết và đ tnh mt bài báo mi về lưu lưng truy c
Đăng thông báo trên din đàn 
Viết mt báo cáo mi đ gi ti danh sách của bn n mt món q bt ngờ 
Tạo bn qung cá
Nghiên cu nhiu cụm t khóa tiếp thị 
Đc nhng tin tc mi nht liên quan đến th tng 
Học mt k năng m
Dù làm bt c điu gì t hãy chc rng bn giữ đưc đà tiến lên. Thành công là vấn đ v tnh đ; mi bước bn thc hin, dù nh bé cũng s đền đáp cho bn trong cuc chy đua dà(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
TÁI ĐU TƯ LI NHUN 
Li nhun mang đến cho bn sc mnh của lực đòn bẩy. Lực đòn by là tc đo kết qucông vic ca bn. vy, khi vic kinh doanh đu tiên sinh li, bn sẽ đt ti v t tt hơn so với khi bn bt đu. Bn sẽ có nhiu tin hơn, và nhiu tin hơn nghĩa là nhiu la chọn hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Tái đu tư li nhun s đy mnh vic kinh doanh hin có của bn hay to thun lợi cho q trình bt đu mt sn phm mi (sự nhân đôi). Bn có thtrang b cho bn thân nhiu kiến thc, nhiu công c hơn, nhiu thời gian hơbt c cái gì bn cn. dụ, bn có th đu tư nhng điu sau đây:
M rng các chiến dch PPC
Mua nhiu không gian qung cáo trên các trang web tiếp th. 
Tạo các tài liu qung cáo ngoi tuyến (offline). 
Tạo mt sn phm mi. 
Chiếm ly mt phn mm mi, mt cun sách đin tử, mt bn đăng ký, bt c cái gì giúp cho vic kinh doanh của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mua nhng hướng dn mi. 
Thuê mt chuyên gia thiết kế li trang web nếu cn. 
Có ngưi viết qung cáo chuyên nghiệp đ dùng mẹo thay đổi tài liu kinh doanh của b(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mua mt s bn quyn đưc bán li hay nhng sn phm nhãn hiu riêng bn có ths dng như mt máy qun lý thông tin khách hàng, danh sách tin tng, hay thm c c các li chào hàng hu kỳ (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đu tư các công c cn thiết để bt đu vic kinh doanh mới. 

Bt k điều gì trên (hoc hơn na) đu có th chỉ đơn gin là nhng gì vic kinh doanh của bn cn để tiến lên mc tiếp theo. Tái đu tư li nhun ngày nay có th hiu là s quay vòng thu nhp ln hơn trong tương la(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.