Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

TLIC BOOKS     17:01    


Th tng liên kết đơn gin là mt th trường da tn mt đối tưng mà bn có mi quan h thân thuc hay yêu mến (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thm c nhng công vic tiếp theo ca bn cũng s d dàng hơn. Thay vì cgng cung cp tt c mi th ti tt c mi ngưi, bn có th tp trung vào mt đi tượng khán gi quan tâm nht. Điu này giúp bn tr thành người chiến thng khi cung cp cho khách hàng cnh xác cái h cn và doanh s ca bn sẽ vưt qua đim m(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều mu chốt là hãy bt đu tư duy thông qua những mi quan tâm của cnh bn. Cái bạn đang tìm kiếm chính là cái mà tôi vẫn gi là th trường liên kết. Thtng liên kết đơn gin là mt th tng dựa trên mt đi tưng mà bn có mi quan h thân thuộc hay u mến. Đây có thể là mt thói quen hay thậm cchỉ là vài khía cnh tinh thông t kiến thc hay cuc sng công vic của bn. Hãy đc li cơng sáu đ có đưc nhiu thông tin và ví d hơn (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn s thy ti sao sau này điu đó li quan trng khi chúng ta nói v lỗi ca nhng ngưi mi bt đu do không xây dng danh sách mi quan h tt. Tuy nhiên, bây gi vn đ chính cần nm đưc là có một th tng liên kết skhiến mi th bn làm dễ hơn gp mưi ln. S rt k cho nhng ngưi mi tham gia một th tng khi có quá ít kiến thức v nó. Đ bt đu, bn s b cn trở do thiếu hiu biết v các bit ngữ hay nn ng thị tng. dụ, hãy hình dung bn đang c gng thâm nhp th tng ngách bt đng sn trong khi bn không biết nhng thông tin n giá s dụng điu chnh, bo him chi phí sinh hot, khu hao b đng, và v.v... Nếu bn không hiu thị tng của mình khi h tìm kiếm thông tin v thị tng này, t bn s thc s không biết hđang tìm kiếm gì hay liu đó có phi là dng thông tin h sẽ trả gđ đưc chm vào hay không (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Sau khi giới thiu v tiếp th liên kết, mt th thut khác mà tôi mun tiết l là tp trung o vic thu hp thị trưng của bn ti mt th tng ph đưc nhm ti sâu hơn hay còn gi là th trưng ngách. Mt trong nhng cách bn có th làm điu này là truy cp vào nhng trang n Amazon.com và kim tra nhng tiêu đề phổ biến. Bn có th thy rt nhiu nhóm thông tin theo cách này. dụ, giả s bn đang quan tâm đến các c chim cũng n nhng con vật cưng. Bn có th thy gn đây thông tin v việc dy nhng c vt biết nói còn ph biến hơn nhng tiêu đ chung v chăm sóc và cho ăn. Bn cũng có thbt đu đưa ra ngoài nhng t khóa và cụm t t các tiêu đ này, dùng cng làm chìa khóa nghiên cứu sâu hơn trên th tng, và tìm ra nó ph biến nthế nào (da trên s lưng nhng tìm kiếm trên thanh công c tìm kiếm về nhng t khóa này(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Mấu chốt cuối cùng là nhận đưc bn ưc tính li nhun v thị trưng ca bn. Điu này không đơn giản n vic xác đnh tính ph biến hay nhu cu. Bn cũng phi xem xét s dư lợi nhun trên nhng sn phm bn mun bán, cân nhc nhng vn đ khác n chi p qung cáo và cnh tran(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn đang gp rc rối vi thị tng hin ti, tôi gi ý bn nên xem lại nhng nghiên cu của mình. Bn có th đang trong một thị tng chưa đúng. Tuy nhiên, cũng có th là do bạn đã nhm o các sn phm không p hp cho th tng đó hoc ch cn chuyn đi ti mt phân khúc khác của thtng đó. Nếu bn ng đt mục tiêu th tng có th là điu đang gi bn trở li, tbn đng do d thc hin nhng thay đổi cn thiết. Nếu bn thực hin mt bưc lùi hơn là tiếp tục kiên trì với nhng kết qu không như mong đi trong tháng tiếp theo hoc lâu hơn na t s tt hơn nhi(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
LI 3: HƯNG LOI LƯU LƯNG SAI 
Mt vn đ hu hết những ngưi mi phi đi mặt là s thiếu kiến thc về việc ng lưu lượng truy cp mục tiêu ti nhng trang web của h như thế nào. Thông thưng, nhng ngưi mi không cu mong nhng điu k cục và gian ln v lưu lượng truy cp nhng điu khiến họ mất thi gian q g và tiền bc nng li không sinh ra kết qu. Tng t nhng h thng lưu lưng truy cập ma này ha hn cung cp nhng th n mt triu ngưi truy cp vi 99 đô-la. Hãy tránh nhng loi mưu đồ này bng bt c g nào. Không ch là lưu lưng truy cp không xác đnh đưc đích, mà thm c cũng không phi là ni thc o trang web của bn. H chỉ sử dụng nhng chương tnh máy tính đ to ra mt lot báo cáo gi tn công trang của bn, khiến bn ng mình đang nhn đưc cái mình đã thanh toán. Nếu bn còn bng vi kinh doanh trc tuyến và băn khoăn chưa biết nên làm gì đ to ra lưu lưng truy cp thc s, t bạn cn tp trung vào vic tìm hiu nhng bin pháp sau đây:
Qung cáo tr cho mi cú nhp chuột (PPC
Tiếp thị bài bá
Mạng xã hộ
Các blog tiếp th c th, din đàn và các nhó
Xin hãy đc li chương 8B v nhng th thut to lưu lượng truy cập. Có nhng bin pháp tht s hiu quả đ hưng nhng người truy cp đủ tư cách ti trang web của bn. Có nhng pơng pháp cho phép bn nhm mục tiêu laze o th tng của mình và hướng lưu lượng truy cập cht lưng mà không cần phung p ngân sách. Hơn na, khi s dng nhng bin pháp này, bn cũng s hiu hơn v cách th tng của bn tư duy, nhng đim nhy cm của cng và cách liên h tt nht vi chúng. Hãy đ tôi nêu ra cho bn mt sví dụ v điu tôi mun nó(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Đu tiên, cng ta hãy xem xét vn đ tiếp th dựa trên t khóa (pay-per- click). Bn s thy rng có một s t khóa nht đnh s giúp bạn chuyn đi tốt hơn nhng t khóa khác. Đôi khi, nhng t khóa chuyn đi s khiến bn ngc nhiên. Bn s có ít nht mt t khóa bn ng là siêu mục tiêu, thế nhưng nó li không mang v nhng người truy cập đ tư cách. Trong khi đó, có mt vài tkhóa bn ch tung vào cho vui li hóa ra có kh năng chuyn đi tht bt ng. Bài học thc s liên quan đến vic tìm ra ti sao điu này li xy ra. Thông tng, nhng t khóa ràng s miêu t tng quát th tng của bn, nhưng cng không phản ánh phân khúc th tng, nơi sn phm của bn đưc nhm ti. đôi khi, đó có th là mt điu huyn bí. Nhưng bn có th lynhng t khóa thc s làm t chuyn đi và bt đu tìm kiếm nhng t biến đi và các t đng nghĩa mà bạn đã b qua – sau đó tp trung nhiu ngân sách hơn o nhng thut ng này và b qua nhng t tht bại (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét mt ví d khác: hưng lưu lượng truy cp t các nhóm hay các din đàn th trưng c th. Đ làm đưc điu này, bn phi tham gia các nhóm này và tr thành mt thành viên tích cc. Điu này mang đến cho bn cơ hi đ tìm hiu thc hin nhiu hơn nhng nghiên cu v thị trưng. Bn s tham gia khu vực nhn nhp nht và nhiu điu về nhu cu trong thtng của mình, ch đơn gin bng cách đọc nhng chuỗi thông báo cùng mt chủ đ và các cuc tho lun mi ni gi ti các nhóm đó. Nhng điu này tht s có tác dng i kéo mi ngưi. Càng hiu th tng của mình, bn sẽ càng làm tt hơn vic ng lưu lượng truy cp tiêu chun. Tương t, càng biết cách khái thác nhiu ngun lưu ng truy cập, bn s càng biết về thị tng (Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
Bng cách tìm kiếm tt c các th tng tim n trên mng, bn có th nhn đưc toàn cnh v cách h hot đng. H đi đến đâu? H nói về vn đ gì? Nhng trang và sản phm nào thực s phổ biến vi h? Liu họ có thc hin nhng li gii thiu truyn ming không? Có th tin tưởng họ như thế nào trong kinh doanh trc tuyến và bn cần làm gì đ giành được s tin tưng đó?

Cho nên, bn thy đó, vic này to nhiu lưu lượng truy cp hơn là ch trả tiền bng nhng cú click chut. Cn có mt chiến lưc ràng, ngoài ra, bn cũng phi có nhng th thut to ra nhiu lưu ng truy cp hơn trong kho vũ kcủa mình và nhng chiến lưc này có th giúp bn đt mục tiêu o thtng chế(Sách hay nên đọcsách hay nên đọc trong đờisách hay nên đọc về kinh doanh).
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.