Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất, sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     14:29    

Quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất, sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay


Thiết lập phương tiện đo lường đơn giản từng bước từ góc nhìn thương hiệu, Alex Tait
·              Thiết lập các KPI phù hợp với hành trình của khách hàng của bạn. Các KPI này sẽ khác nhau tùy theo ngành và mô hình kinh doanh (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
 Tiến hành theo dõi mọi hoạt động của chiến dịch và ít nhất là những điểm chính trong hành trình trên trang của bạn. Các phân tích về hành trình trên trang như trang chủ, trang đích đến và trang cảm ơn _ Google Analytics và Omniture là hai ví dụ về những gói phân tích mà bạn có thể sử dụng. Đối với phương tiện truyền thông ngoại vi như PPC và hiển thị, bạn có thể sử dụng các gói theo dõi như Doubleclick và MediaMind (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
·              Kết hợp hoạt động đo lường vào quá trình triển khai chiến dịch (ví dụ, cùng với hoạt động lập kế hoạch và xác lập mục tiêu). Báo cáo thường xuyên về hiệu quả hoạt động thông qua KPI. Cũng sử dụng báo cáo để lặp lại kế hoạch truyền thông và phân bổ ngân sách cho phù hợp (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
Tốt nhất là lúc đầu nên giữ một phương pháp luận đo lường thật đơn giản, dưới đây là minh họa cho các phương pháp luận đi từ cơ bản đến nâng cao:
-         Cú nhấp chuột cuối cùng (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền và tự xây dựng);
-         Cú nhấp chuột cuối cùng (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền và tự xây dựng) và sau khi quảng cáo xuất hiện (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền);
-        Mô hình quy gán (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền và tự xây dựng);
-        Mô hình quy gán (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền và tự xây dựng) và nhóm nghiên cứu (thương hiệu);
-        Mô hình quy gán (phương tiện truyền thông trả tiền, lan truyền và tự xây dựng), nhóm nghiên cứu (thương hiệu) và kinh tế lượng (không kỹ thuật số) (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
·                   Các chương trình kiểm tra liên tục (ví dụ, xác lập mục tiêu, sáng tạo, đề xuất, khuyến khích, sắp đặt phương tiện truyền thông). Ví dụ, các thuật ngữ thương hiệu của PPC như “American Express” hoặc “Argos”: Nhiều nhà quảng cáo nhận thấy rằng việc mua các từ này không cộng thêm cho chiến dịch của họ giá trị gia tăng xứng đáng nếu thương hiệu ở vị trí số 1 khi tìm kiếm tự nhiên từ đó (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
·                   Tinh chỉnh phương pháp đo lường phương tiện truyền thông theo thời gian. Cửa sổ cookie rất quan trọng để hoạt động chiến dịch theo dõi cú nhấp chuột cuối cùng hoặc doanh thu sau khi quảng cáo xuất hiện. Bạn không muốn gán doanh thu cho, chẳng hạn, phương tiện truyền thông không thúc đẩy cuộc bán hàng. Bằng cách phân tích dữ liệu hiển thị quảng cáo và nhấp chuột, bạn có thể quyết định đâu là việc cần làm cho thương hiệu của mình. Một số nhà quảng cáo nhận thấy, giới hạn thời gian trong 48 giờ là đủ (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
Chú ý rằng phương pháp đo lường phù hợp thay đổi theo thời gian. Bạn cần nhận ra những xu hướng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tính thích đáng của công tác theo dõi, đặc biệt là trong không gian số. Ví dụ:
-         Theo dõi dựa trên cookie ngày càng trở nên kém chính xác hơn do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc ngăn chặn cookie của bên thứ ba (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
 SEO ngày càng khó đo lường chính xác do một bản cập nhật bảo mật mà Google đã thực hiện trong năm 2011, dẫn đến một số lượng lớn từ khóa được quy gán trong các gói phân tích (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
-          Sự gia tăng số lượng thiết bị được sử dụng trong một hành trình của người dùng thông thường (ví dụ, thiết bị di động và máy tính bảng) dẫn đến những khó khăn trong việc quy gán giữa các kênh (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
Do những yếu tố như vậy, năm 2013, các đại lý như Google bắt đầu đánh giá các lựa chọn thay thế cho phương án theo dõi dựa trên cookie (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
·                   Những cân nhắc khác:
-         Cập nhật cho các bên liên quan khác trong toàn doanh nghiệp về những thay đổi trong hoạt động đo lường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người nắm giữ ngân sách, ví dụ như phòng tài chính và hội đồng quản trị (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
-        Như đã đề cập ở trên, mỗi mô hình kinh doanh có thể phù hợp với một cách tiếp cận khác. Ví dụ, một nhà bán lẻ có thể chọn tiến hành phép thử PPC A/B về địa lý (chẳng hạn, với các cặp thành phố) để đánh giá giá trị gia tăng thực sự của các phương tiện truyền thông trên tất cả các kênh, bao gồm cả doanh thu bán tại cửa hàng (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
-        Có thể bạn sẽ cần sử dụng kết hợp một số bộ dữ liệu khi phương tiện đo lường trở nên tinh vi hơn. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo đã giảm thiểu nguy cơ trùng lặp trong cách quy gán doanh thu bán hàng và phân bổ ngân sách. Ví dụ, nếu sử dụng DoubleClick cho PPC và MediaMind cho hiển thị, bạn có thể đưa ra những thiết lập cho phép loại bỏ sự trùng lặp thông qua một tài khoản chính (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).
Alex Tait đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Internet marketing cao cấp tại Arcadia Group, American Express và Post Office, đồng thời là Chủ tịch của ISBA’s Digital, Direct & Data Action Group (sách dạy marketing, sách facebook, sách hay về sales, sách về kinh tế hay, các quyển sách hay nhất mọi thời đại, cuốn sách hay nhất, cuốn sách hay về kinh doanh, những cuốn sách dạy kinh doanh hay nhất).

Nội dung chi tiết về quyển sách marketing online hay nhất này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com/p/bi-mat-thuc-su-internet-marketing.html
Đăng ký mua quyển sách marketing online hay nhất – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Mr. Tín)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:
+ Mua sách trực tiếp theo liên kết sau:

, ,

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.