Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Sách marketing hay, Những cuốn sách hay nhất thế giới, Sách hay nhất mọi thời đại, Những quyển sách hay nên đọc, Những cuốn sách hay nhất, Những quyển sách nên đọc, Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, Những quyển sách hay nhất thế giới

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:41    

Sách marketing hay, Những cuốn sách hay nhất thế giới, Sách hay nhất mọi thời đại, Những quyển sách hay nên đọc, Những cuốn sách hay nhất, Những quyển sách nên đọc, Những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, Những quyển sách hay nhất thế giới

Chiến lược SEO mới, về cơ bản, phải hỗ trợ các mục tiêu lớn hơn và từ đó cũng sẽ hướng dẫn các khía cạnh của chức năng trang web mới và các nội dung khác mà chúng tôi đang thực hiện. Một chiến lược SEO thành công cũng sẽ phải đi đôi với những thay đổi kỹ thuật trên trang web và vì phần lớn doanh thu từ khóa tự nhiên đi kèm với các từ khóa thương hiệu (nhờ các nỗ lực tìm kiếm trả tiền), nên việc tối đa hóa khả năng hiển thị từ khóa chung chung trên trang web thông qua những cải tiến kỹ thuật trở nên rất quan trọng (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
Ưu tiên hàng đầu là tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu toàn diện về trang web, xác định các vấn đề ảnh hưởng đến sự ổn định của nó, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hiển thị tìm kiếm. Với phần lớn doanh thu được tạo ra thông qua trang web (và với việc con số này sẽ tăng theo mỗi năm), nên việc trang web được củng cố về mặt kỹ thuật và dễ sử dụng cho khách hàng là điều rất quan trọng (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
Khi các bản sửa lỗi kỹ thuật nhỏ hơn từ quá trình kiểm tra kỹ thuật toàn diện được triển khai, dự án có thể cần tập trung vào người dùng hơn. Quá trình này bắt đầu với một nghiên cứu và giai đoạn khám phá toàn diện trong quý IV năm 2011, trong đó đưa ra giải pháp kỹ thuật tổng thể, bao gồm cả việc phát triển của một chiến lược SEO (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
Các chiến dịch SEO được phân phối ở cả bốn lĩnh vực chính. Dưới đây là một bộ các chiến thuật mà chúng tôi đã sử dụng trong từng lĩnh vực:
1.        Các chiến lược kỹ thuật và kiến trúc:
-         Chuyển hướng các tên miền cũ sang tên miền mới (tập trung mọi nguồn lực đồng bộ) (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Giảm các lỗi máy chủ để cải thiện phản hồi cho các robot tìm kiếm và người dùng (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Giảm các URL không sử dụng để cải thiện tốc độ thu thập thông tin của miền (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).

-        Quản lý chuẩn xác những nội dung trùng lặp, vì vậy tất cả các trang là duy nhất đối với Google (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Loại bỏ các trang lỗi và thực hiện 301 chiến thuật chuyển hướng (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-         Thực hiện các cải tiến liên kết nội bộ – và tạo ra bản đồ trang XML tự động để cải thiện việc đánh chỉ mục các trang web (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Cải thiện các vấn đề hiệu suất trang web có khả năng tăng tỷ lệ bật ra (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
2.        Các chiến lược nội dung:
-        Nghiên cứu từ khóa để xác định các khoảng cách nội dung đặc biệt trên trang web (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Xây dựng một chiến lược tìm kiếm tự nhiên tập trung có thể hiệu quả với bốn nhóm nội dung:
a)        Thương hiệu (East Coast);
b)        Điểm đến (các tàu tới London);
c)        Chung chung (vé tàu);
d)        Từ dài, chung chung (vé tàu đặt trước giá rẻ nhất) (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).
-        Sau khi thiết lập các từ khóa mục tiêu và tạo ra nội dung trang được tối ưu hóa, chúng tôi sử dụng các từ khóa như là tâm điểm của một chiến lược tìm kiếm rộng hơn, bắt đầu với các trang đích đến cụ thể để thu hút các tìm kiếm như “tàu đến London”, đồng thời đặt trang chủ cho các tìm kiếm thương hiệu và tìm kiếm chung như “vé tàu”. (Trước khi tối ưu hóa nội dung, điểm truy cập chính là trang chủ, tạo ra trải nghiệm người dùng yếu kém cho người sử dụng trong việc tìm kiếm nội dung cụ thể) (Sách hay: sách marketing hay, những quyển sách hay nhất thế giới, những cuốn sách hay nhất thế giới, sách hay nhất mọi thời đại, những quyển sách hay nên đọc, những cuốn sách hay nhất, những quyển sách nên đọc, những cuốn sách hay nhất mọi thời đại).

Nội dung chi tiết về quyển sách marketing online hay nhất này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com/p/bi-mat-thuc-su-internet-marketing.html
Đăng ký mua quyển sách marketing online hay nhất – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Mr. Tín)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:
+ Mua sách trực tiếp theo liên kết sau:

, , ,

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.