Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:37    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhiu người lúc đu không xác định đúng th tng khe (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhiu ngưi lúc đu không xác đnh đúng th tng ngách. H chn mt thtng không tch hp vi k năng và ngun lc của h hoc th tng qchung chung hay quá rng. Tôi tin rng mt trong nhng lý do trên là vì nhng ngưi dy chúng ta v tiếp th trên Internet đã không gii tch q trình suy ng thm kín ca chúng ta. Nói cách khác, h chỉ bo bn tìm kiếm vài t khóa trên Wordtracker hoc Google ri gii tch cách đánh g tiềm năng thtng da trên nhng t khóa này. Bây gi tôi s c gng ch cho bạn thy cách tôi đánh gmt th tng để xem liu có nên thâm nhp không, và có nên nghiên cứu thêm v g tr của th trưng trong ln đu tiên hay không (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Không phi lúc nào bn ng nên bt đu bng các t khóa!
Tc hết, không phi lúc nào bn cũng nên bt đu bng các t khóa! Bạn sthy nhiu n tiếp th, trong đó có tôi, nói vi bn rng hãy s dng các công c nghiên cu tkhóa nWordtracker, Google AdWords, nhiu chương tnh phn mm và hàng lot công c nghiên cu t khóa khác. Ti sao vậy? Bi vì đây là cách nhanh nht đ tìm kiếm mt th tng ngách trên Internet. Nhưng cách này phi đi cùng với mt gi thiết. Gi thiết rng bn đã có một ý tưng hoc đim bt đu khi tiến hành nhng nghiên cứu này. Bn cn mt tkhóa để bt đu, chng hn t gì đó xác đnh lĩnh vc bn đnh tìm hiu. Nếu bn vn chưa biết mình nên quan tâm đến lĩnh vc nào t tôi s làm hi bn nếu khuyên bạn sử dng t khóa làm đim xut phát. Khi đó, bn s ngi tc y tính và nhp nhng t ngu nhiên n nhng con o hoc cc cà phê o các công c nghiên cứu này vi hy vng s thy điu gì đó t vị xut hin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tiến hành nghiên cu và đng não suy nghĩ qua nhng ngun khác cho đến khi tìm ra th trưng mà bn quan tâm(các th tng liên kết của bn). Ch khi đó bn mi thbt đu công vic kinh doanh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
vy điu đu tiên là tiến hành nghiên cu và đng não qua nhng ngun khác cho đến khi tìm ra th tng mà bn quan tâm (các th tng liên kết của bn). Ch khi đó, bn mi có th bt đu công vic kinh doanh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N bn thấy, tôi đã xác đnh đưc th trưng mục tiêu. Tôi biết tiếp thị trên Internet là lĩnh vc tôi thông tho. vy trong đu tôi đã có vn t chun đtôi s dng làm đim xut phát cho vic nghiên cu th tng ngách ca mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt nhà tiếp th trong th trường ngách s nghĩ đến nhng sn phẩm đã có và cả nhng sn phẩm chưa tng đưc đưa ra th trường (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn đã đi đến đâu trong bưc này? Bn đang bt đu t mt m hn đn? Nếu vậy hãy c ý điu tiếp theo. Tôi s dy bn mt khóa học cp tc về vic nhn thức tng quát các sn phm d bán theo cách mt doanh nhân nhn thc về nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi sử bn đang bt đu t mt mớ hn đn Vic đu tiên là bn phi có đưc thói quen nhìn nhn thế gii theo quan đim ca mt ngưi tiêu dùng. Điều này chng có gì sai. Bn nên tiếp tục nhìn nhn thế gii theo quan đim của mt ngưi tiêu dùng bi nó s giúp bn d dàng liên h vi khách hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, cách suy ng này (nếu không hiu rõ) có th khiến bn không nhìn thy nhng cơ hi kiếm tin ngay trước mt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt người bình tng s ng trong gii hn các sn phm đã có. Trong khi đó, mt nhà tiếp th trong th tng ngách s ng đến nhng sn phm đã có và c nhng sn phm chưa tng được đưa ra th tng. Làm thế nào mà nhà tiếp th trong th tng ngách thy đưc các cơ hi trong khi ngưi khác không nhìn thấy. Rt đơn gin:
Người đó c ý đến nhng th mà mi ngưi đã mua (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Người đó c ý đến nhng xu ng và nhng lĩnh vực mi nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Người đó tng xuyên theo dõi những tin tc thời s trong nước và quc tế (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Người đó tng xuyên đọc sách báo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, bn s áp dng điu này n thế nào để tìm ra danh sách các thtng mục tiêu tim năng? Bn hãy t hi mình nhng câu hi dưi đây:
Các sn phm mình đã dùng là gì?
Trong nhng tin tc gn đây có vn đ gì liên quan đến nhu cu về mt sn phm c thể hoc mt loi thông tin c th?
Gn đây, mình đã đọc cuốn sách hay tp c nào có th chỉ ra mt th tng tiềm năng?
Bây giờ, hãy viết ra mi thứ bn nghĩ. Hãy xem xét câu tr lời của bn và rút ra mt hoc hai t đơn gin nht miêu t mt th tng ngách rng. Chng hn nngành phn mềm, ngành may mc, lời khuyên cho các mi quan h, nhng tiến b mi nht trong vic điu tr bnh d ng cho câu chuyn mà bn đã xem trên thi s ti qua
Bây giờ, hãy chn ra vài t bn thc s c ý và sn sàng đọc, nghiên cứu nghiêm túc. Bn s bt đu vi vic lưt web tìm các trang liên quan đến nhng t khóa mà bn đã chn. Hãy xem bạn có th tìm thy gì trong nhng thut ngv các sn phm, dịch vụ và ni dung hin có (ví d như các bài viết, các bng tin nhn) có liên quan đến chủ đ thị tng ngách của bn. Nhng câu hỏi bn cn phi trả li bao gm:
1. Th tng của tôi có th phân thành bao nhiêu thị tng ngách ràng?
2. Sn phm và dch vụ đang được bán là gì?
3. Mức g mà mọi ngưi tr là bao nhiêu?
4. Các sn phm và dch vụ này đưc vn chuyn n thế nào?
5. Thông tin mà th tng tìm kiếm là gì?
6. Các ch đ nào được nhiu ngưi quan tâm nht trong các cuc tho lun?
7. Nhng t chuyên ngành” trong th trưng này là gì?
Vic này s giúp bn có cái nhìn tng quát về các cơ hội của thị tng trong khi vn thy đưc chi tiết và tránh được vic đnh nghĩa qmơ h v thị tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy áp dng tt c nhng câu hi này o một ví dụ. Chng hn bn chọn t“qun áo hoc thời trang đ miêu t mi quan tâm của mình. Tôi thc stch ví d này bi vì phn lớn mi ngưi đu nhanh chóng tht lên:Qun áo ư? Tôi không mun bán hàng hóa là vt cht. Chng phi anh đã nói tiếp ththông tin đang tr nên rt quan trng cơ . Mọi ngưi có thtìm kiếm thông tin gì về qun áo? Thc tế có nhiu trang web bán áo sơ-mi, qun i, giy, tht lưng và mt s trang web cũng thc hin các chương trình liên kết. Tuy nhiên, điu này không ch ra mt th tng đưc ưa chung. Qun áo có nhiu ý nghĩa hơn là những vật để mặc lên người bi bn không th trn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nghĩ v tt c nhng ý tưởng khác xung quanh t qun áo:
Thời trang, thiết kế mẫu thời trang
Trang phục th hin phong cách cá nhân
Trang phục mc đ trông thon gn hơn
Trang phục cho một buổi gp mt
Trang phục cho bui hn hò đu tiên hoc để thu hút mt ngưi o đó
Cách tìm các trang phc g r ti các ca hàng gim giá hoc học may qun áo, khâu vá
Gi gìn và làm sch qun áo (ví d nthuc ty vết bn)
Trang phục ch mc trong nhng dp đc bit (ví dụ n váy cưới, trang phc cho l Halloween)
Bn thy rng ngay lp tc tôi đã to đưc bao nhiêu khái nim liên quan đến qun áo hay không? Bn có biết rng mi ý tưởng này có th chia nh hơn na, đôi khi nó dn đến nhng th tng ngách hoàn toàn mi?
Bn có thy rng mi khái nim này li đi din cho mt th tng thông tin tiềm năng không? d như:
Thi trang Thiết kế thi trang Ngh thiết kế thi trang Làm thế nào đcó được s nghip trong ngành thi trang và thiết kế thi trang” (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đã có một th tng nào cung cp nhng thông tin đó chưa? Chc chn là có và nhiu ngưi đang bán thông tin cho th tng đó. Vy ti sao bn li không làm?

Bây gi bn đã hiu hơn v cách suy ng đ tìm ra các th tng tim năng, cng ta s tìm hiu q trình xem xét li rt cn thiết tc khi bn hoàn thành vic la chọn th tng. Bn thy đấy, không th thâm nhp vào mt th tng nếu ch da vào các sản phm đã có trưc đó hay s cnh tranh. Bn cn phi xác đnh, liu thtng này có khnăng sinh li cho bn, và liu bn có đủ sc thâm nhp o th trưng da trên ngân sách và các ngun lc hin có hay không (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.