Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:30    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

PHẦN II. BN K HOCH KIM MT TRIU ĐÔ
6. TH TRƯNG CỦA BN
Phn hai của cuốn sách này dành đ xem xét chi tiết tng yếu t trong 5 yếu tk diu cn thiết đ to nên mt h thng kinh doanh trên Internet thành công. Nhng chương trong phần hai đã cùng to nên bản Kế hoch kiếm mt triu đô-la ca tôi. Vi cuốn sách này, bn s có mi th mình cn để bt đu công vic kinh doanh trên Internet và chng kiến lợi nhun tăng vt chưa tng thấy. Đ bt đu, cng ta cn hiu q tnh la chọn mt th tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Có mt công thc tôi đã s dng đ quyết đnh thị trưng nào đáng đ tôi nh thời gian và công sc. Tôi gi nó là công thc APO Affinity (liên kết), Profitability (kh năng sinh li) và Opportunity (cơ hi) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
LIÊN KT TH TRƯNG
Khi bn bt đu suy ng v mt th trưng mục tiêu t hãy ng v nhng thứ bn quan tâm. Bn yêu tch cái gì? S tch và mi quan tâm của bn là gì? Bn có kiến thc chuyên môn nào hu ích cho nhng ngưi khác hay không?
Tiếp th liên kết (affinity marketing) chính là làm vic bn yêu tch. Bn đã nghe câu ngn ng c:Hãy làm vic bn u tch và tiền bc s theo sau”. Câu ngn ng này áp dng trong công vic kinh doanh là tch hp nht. Mặc dù vy có nhiu n tiếp th không đng tình vi ý kiến này và phn đi kch liệt vic la chọn th tng da trên s tch cá nhân. H đưa ra mt i lý do hp lý. Chng hn, bn có th có nhng s tch hp và c th trong mt lĩnh vực mà không còn nhiu th tng để khai thác. Ngoài ra, bn có thu tch thứ gì đó đến ni bn phi mất mt thi gian k khăn đ đưa ra quyết đnh la chọn mục tiêu kinh doanh. Điu quan trọng là cân nhc nhng đim này. Bn cn mt th tng có kh năng sinh li. Tuy nhiên, tôi khuyên bn nên hưng đến s cân bng gia lợi nhun và mơ ước. Thm c trong một thtng có kh năng sinh li, bn cũng rt k để bt đu công vic nếu bn không yêu tch hoc lựa chọn nó ch hoàn toàn vì tim năng li nhun. Cách tt nht là la chọn mt lĩnh vc va có th mang li li nhun, va đem li cho bn nim hng t đ bt đu công vic kinh doanh. Bây gi, cng ta scùng xem mt s khía cnh khác của tiếp th liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cách tt nht là la chn mt lĩnh vc va th mang li li nhun, va đem li cho bn nim hng thú để bt đu công vic kinh doanh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều bn cn làm là tìm mt th trưng ngách. Sn phm và dch vụ ca bn cn ng đến mt nhóm người tiêu dùng nht đnh. Mt khác th tng mà bn theo đui cn phi ràng và có th gi tên đưc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, đừng quên rng bn phi chào bán sn phm theo nhu cu của thtng. Danh sách ngẫu nhiên các th tng ngách rt rộng, đy tim năng i đây s giúp bn hiu hơn điu tôi đang nói:
Nhng ngưi mua xe
Nhng ngưi mua n lần đu
Nhng ngưi tch tp th dục
Nhng ngưi chơi golf
Nhng ngưi mi lp gia đình
Nhng lp tnh viên máy tính
Nhng ngưi mi làm mẹ
Nhng ch quán ăn
Nhng ngưi chơi đàn ghi-ta
Nhng n đu tư
Nhng ngưi thiết kế đồ ha
Hãy c ý, mi th tng tim năng mà tôi lit kê th hin mt tp hp con của nhng ni có nhu cu v sn phm c thể tùy thuộc vào công vic, stch, hoàn cnh của h... như thế nào? Mi nhóm th tng này li đại din cho mt th tng ngách tim năng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, nếu nói bn dự định ng đến nhng người chơi đàn ghi-ta” hocnhng n đu tư” t chưa tht c th. Câu hỏi đặt ra đây là:bn đnh hưng đến phân khúc nào trong th tng nhng ngưi chơi đàn ghi-ta hoc nhng nhà đầu tư? Có nhng th tng/ th tng ngách trong nhng loi trên. Chng hn, mt s ngưi chơi đàn tìm kiếm các tài liu dy chơi đàn ghi- ta trong khi nhng ngưi khác li tìm mua thiết b. Tương t, mt s n đu tư là ni mi bt đu nên h tìm kiếm các hướng dn v cách đu tư, trong khi s khác là nhng chuyên gia tìm kiếm nhng thông tin chun sâu đ to lợi thế khi đu tư. Mt trong nhng lý do ch yếu của nghiên cu th tng là đ xác đnh nhng phân khúc th tng nào có nhu cu nhiu nht. Bn không th đưa ra mt chiến dch tiếp th cho đến khi bạn biết th tng ca bn muốn gì và mức độ nào!
Bạn không thđưa ra mt chiến dch tiếp th cho đến khi bn biết th trường của bn mun gì và đến mc đ nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn bn có thcho rng có nhiu ngưi chơi đàn ghi-ta tìm kiếm nhng tài liu dy chơi đàn ghi-ta online. Đây là ví dụ v mt th trưng hin ti dthy nhưng s là di dt nếu bn c thâm nhp o nó mà không kiểm tra li nhng yếu tdưi đây:
1. Nhu cu/Yêu cu
2. Kh năng sinh li
3. Kh năng cnh tranh
Do vy, quan trng nht và bước đu tiên là bn phi hiu nguyên tc sau:
Đ kinh doanh trong mt th trưng ngách, bn phi có một ý tưng kinh doanh tp trung o một nhóm th tng có tim năng ln (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy đc li điu này và suy ngẫm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu không có mt th tng ngách, bạn không có:
1. Khách hàng hoc th tng mục tiêu bn muốn phục vụ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Nhim v chủ yếu và cơng tnh bán hàng khi bn kinh doanh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Dòng sn phm ch yếu bn s kinh doanh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4. Th tng thc tế, điu sẽ chỉ dn làm thế nào để cơ cu công vic kinh doanh của bn, làm thế nào đ qung cáo, qung bá công vic kinh doanh và làm thế nào đ qun lý s tăng trưng dài hn trong công vic kinh doanh của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ kinh doanh trong mt th trường ngách, bn phải mt ý tưng kinh doanh tp trung vào mt nhóm th trường có tim năng ln (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Đ tìm ra một th tng ngách và xây dng mt công vic kinh doanh trong đó, bn cn nhìn thng vào thc tế công vic tiếp th. Đó cnh là s khác nhau giữa vic có một kế hoch kinh doanh rõ ràng và không có kế hoch. Có kế hoch kinh doanh s giúp ti đa hóa cơ hi thành công của bn, còn nếu không có kế hoch t bn cm chc tht bi. Nếu bn đã đc đến đây và bt đầu ngv các th tng ngách và kinh doanh trong th tng ngách t hãy ghi nhnhng điu này. Các th tng ngách không phải là nhng thc th k diu, mi đưc phát hin. Cng đơn gin là nhng th tng nhỏ nm trong các thị tng ln nhng th tng đang cn và sn sàng mua sn phm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.