Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:17    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

HIU VỀ MÔI TRƯNG INTERNET
Trong phn gii thiu, tôi đã gii tch Internet n là mt con đường thông tin rộng ln. Mi ngưi online đ tìm kiếm tt c các loi thông tin chng hn tìm kiếm theo s tch. Loi thông tin mà mi ngưi mun có thlà bt c thứ gì t việc ng dn cách làm cho đến sn phm hoc so sánh giá c khi mua sắm. Mi ngưi sn sàng tr tiền cho nhng thông tin này mc dù h có thtìm thy nhiu thông tin miễn phí. do cho vic này t nhiu vô k và dưi đây là mt i lý do ch yếu:
i biếng họ không có thi gian và không mun phi mất q nhiu thi gian đ tìm được th họ cn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khn cp họ cn thông tin ngay lp tc và không có thi gian để t tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gtr nhn thc thông tin cha đựng trong một sn phm mang li n tưng mnh, thông tin đó d hiu và có g tr hơn nhiu nhng thông tin min phí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đam mê trong mt s thị tng ngách, khách hàng sn sàng dành tt ccho s tch đc bit của mình và h sẽ chi tin cho bt c thứ gì liên quan đến nim đam mê này, ngay c khi nó tương t nmt s thứ họ đã có (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cht của Internet là một nhà cung cp thông tin đã cho cng ta thy giá trị của Internet vi vai t một trung gian kinh doanh. Nếu thông tin là sn phm số mt trên Internet, t g tr mà bn đem đến cho th tng cnh là mt n cung cp thông tin. Nếu bn mun kiếm đưc mt triu đô-la nhcông vic online, bạn phi tr thành mt n cung cp thông tin. Nhu cu thông tin ln hơn bt c nhu cu v loi sn phm nào khác bạn có th bán (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy ng v nhng loi thông tin mà bn mun tìm kiếm khi online. Bn tng tìm kiếm gii pháp cho một vn đ hay câu tr lời cho mt câu hi hoc mt điu bn quan tâm đúng không? Nó có th là:
Làm thế nào đ bt đu công vic tiếp thị trên Internet
Nhng mẹo vt để trang t nhà cửa
Làm thế nào đ sa ôtô
Cách nhanh nht để gim cân
Mt s tiết mục o thut đơn gin
Tt c nhng điu này đi din cho loi thông tin hướng dn cách làm mà mi ngưi tìm kiếm và vi loi thông tin này, các sn phm cần phi đưa ra đưc giải pháp. Thực tế, các ví d mà tôi đã đưa trên đu có trong tt c các thông tin sn phm hin có (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn mun kiếm được mt triu đô-la nh công việc online bn phải trở thành mt nhà cung cấp thông tin. Nhu cu v thông tin lnn bt cứ nhu cu vloi sn phm nào kc bạn th bán (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TIP TH THÔNG TIN GÌ VÀ NCUNG CP THÔNG TIN AI?
Tiếp th thông tin là s kết hợp ca tiếp th liên kết và tiếp thị qua e-mail. Tiếp th liên kết + Tiếp thqua e-mail = Tiếp thị thông tin
Con đường thành công ca mt ntiếp thị liên kết là hành đng như mt nhà cung cp thông tin hoc ni trung gian gia khách hàng và thương nhân chứ không phi hành đng n một ngưi bán hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ti sao vy? mi ngưi đánh g thông tin và gii pháp cao hơn sn phm. Tt c thông tin của bn nên đưc đánh g da trên tiêu chun giá tr. Nếu bn tập trung vào vic giúp đ mi ngưi cung cp nhng g tr thc s tbn không bao gi tht bại (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dù bn qung cáo hay đến mức nào t mi ngưi vn có th nhn ra nhng sn phm kém cht lưng. Thm c nếu bn c gng thuyết phục mt ngưi mua hàng kém cht lưng t sau đó bn s phi tr giá. Điu bn mun không phi là b mang tiếng vì sn phm cht lưng kém. Mt khác, có uy tín vì cht lưng sn phm tt nghĩa là bn s có nhiu ngưi gii thiu và s có nhiu khách hàng thưng xuyên hơn. Cht lưng cnh là đim to nên khác bit giữa nhà liên kết trung bình và nhà siêu liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tt cả thông tin của bn nên đưc đánh giá da tn tiêu chun giá tr. Nếu bn tp trung vào vic giúp đỡ mọi ngưi và cung cp nhng giá tr thc s thì bn s không bao gi tht bi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N LIÊN KT NGƯỜI TRUNG GIAN
Gi sử mt khách hàng tim năng đang tìm kiếm thông tin v vic gim cân. Anh ta s sử dng các công c tìm kiếm và lưt qua hàng nghìn trang web chứa đng nhng bí quyết ăn kiêng, bí quyết tập thdc và bí quyết gim cân. Tuy nhiên, mi quan tâm ch yếu của khách hàng tim năng này là Gii pháp nào tt nht cho mình?

Đây cnh là lúc bn th hin vai t ngưi trung gian. Bn đã nghiên cu về thị tng nhng ngưi mun gim cân và tt c nhng gii pháp cùng vi sn phm chủ yếu hin có trên th tng này. Bn cho rng http://www. burnthefat.com/ là mt trong nhng gii pháp tt nht giúp tiết kim tin bc. Sau đó, công vic của bn là liên h vi khách hàng này và ch cho anh ta thy ti sao Burn the Fat li là gii pháp lý tưng để đu tư. Bn liên h vi khách hàng rồi đưa anh ta đến vi thương nhân của Burn the Fat. Đ làm đưc vic này, tc hết bn phi nm đưc thông tin cá nhân ca khách hàng tên và địa ch e-mail. Vic này giúp bạn d dàng theo đui khách hàng nh mi quan tâm đc bit về gii pháp gim cân ca anh ta (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.