Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:25    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing
MT H THNG TR LI E-MAIL T ĐNG
Đây là công c quan trng th hai trong nhng vũ k chiến lưc của bn. Thực tế nó quan trng tương đương vi website của bn. Tuy nhiên, k có thể trả lời e-mail cnh xác nếu không có mt trang web, vì vy, tôi s không nhc li quan đim này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
H thng tr li t đng ch là mt chương tnh phn mm, đính kèm trang web của bn hoc trên trang web của dịch v trả lời e-mail t đng. Nếu bn nh mt khong thời gian online, có th bn đã thy hot đng của mt hthng tr lời t đng. Chng hn, có mt ngưi truy cập trang web ca bn. Ngưi này nhìn thy nút đồng ý nhn bn tin mi t bn (bn có th gn nó trên trang web hoc đưa nó ra một ca s pop-up) hi tên và địa chỉ e-mail của ngưi truy cập. Người này quyết đnh tham gia nhn bn tin và đăng ký thông tin ca mình rồi kích vào nút đng ý. Chương tnh này s đưa thông tin của ngưi truy cp o h dữ liu ca bn rồi ngay lập tc gửi e-mail đến địa ch mà ngưi này va nhp o (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn cài đt h thng tr lời t đng, h thng s t đng gửi thông đip mà bn đã son sn ni dung đến ngưi này. Bn cũng có thgi nhng thông điệp riêng (chng hn mt bn tin hoc bn cp nht) mà không làm gián đon nhng thông đip khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
H thng tr li t đng là mt công c hiu qu vì nó giúp bn hoàn thành mt trong nhng nhim vụ quan trọng nht mà bt k nhà tiếp th nào cũng phi làm đó là, theo đui nhng khách hàng tim năng. Hơn nữa, công c này giúp bn rnh tay làm vic. Nếu bn không có mt hệ thng tr lời t đng, bn s phi theo đui tng khách hàng tim năng, đánh máy tng thông đip ri gi cho tng ngưi công vic quá nhiu, bn không thlàm hết đưc. Chmt công c này có th giúp bn tiết kim rt nhiu thi gian và tin bc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
PHẦN MM THEO DÕI LINK
Phn mm theo dõi link (hay đơn gin là các phương pháp đ bn t theo dõi đưng link nhiu đưng link một lúc) là một yếu t quan trng không kém đ tiếp thị thành công. Phn mm theo dõi link s làm gì? Theo dõi link nghĩa là giữ các tab trên các URL bn va đt o các loi qung cáo:chiến dịch qung cáo Pay-Per-Click (tr tin cho mi lưt kích chuột), e-mail, các bài viết. Mi mt đưng link ti mt trang web của bn khi bn online hay offline − đều có th theo dõi được bn nên theo dõi vì bn cn phi biết lưu lượng đến trang web của bn xut phát t đâu. Bn cn biết nhng qung cáo nào hiu qu và qung cáo nào nên b đi. Bn phi đánh g da vào s ln click chuột. Khách hàng trin vng đc e-mail của bn hay qung cáo t khoá trên Google hoc bt c qung cáo nào khác và b thôi thúc click o đưng link bn đưa ra (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi bn có th ng Nng Ewen à, máy ch lưu tr trang web ca tôi cũng có chương tnh thng kê s liệu của mt trang web nó không tt hay sao?Chc chn là không. Nhng cơng tnh thng kê thông thưng đưa ra nhng d liu có g tr nng chúng không cho bn quyn kim soát và s linh hot đ đnh v cnh xác lưu lưng truy cp của bn đến t đâu. Tôi s minh ha mức độ kim soát bng mt gii pháp theo dõi đưng link (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi s bn mun qung bá mt cuốn sách đin t. URL ca tơng nhân là http://www.abc.com. Đưng link liên kết của bn là http://joeaffiliate.abcbook.hop.clickbank.net. Gi bn hãy th kim tra qua qung cáo t khóa Google Adwords. Bn to ra hai mu qung cáo ging ht nhau ch khác tiêu đ. Bn mun biết tiêu đ nào thu hút đưc nhiu ngưi xem nht. C hai qung cáo này đu gn đính đưng link liên kết của bn. Làm thế nào đ biết qung cáo nào thực s đưc click o khi s lưt click đu đưc ghi nhn là đến t đưng link joeaffiliate? Bn không th biết đưc. Đó cnh là điu ti t vì bn không biết đưc tiêu đề nào mang li kết qu tt hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi đây, bn đã khôn ngoan hơn và tìm đưc mt cách theo dõi những đưng link này. Ln này bn to ra hai đưng link khác nhau đã đưc mã hóa. C hai đều dn đến trang bn mun nhưng bạn s biết đưc qung cáo nào đã được click. Hai đưng link ca bn có th trông giống n thế này:
Adwords1” tương ng vi qung cáo mà bn kim soát tiêu đ và adwords2”
tương ng vi tiêu đ khác mà bạn đang th kim tra. Bây gi, khi kim tra sliệu theo dõi bn có th thy điu tương t như:Google Ad 1:27 lưt click o adwords1
Google Ad 2:39 lưt click o adwords2 (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy lưu ý rng so vi lúc trước, bây gi bn có nhiu thông tin hơn và có thkim soát đưc nhiu hơn. Theo dõi link bng cách này cho phép bn theo dõi (và kim tra) mi th. Bn kim tra thành phn nào cũng không thành vấn đ, và k c nếu bn có th kim tra chương tnh qung cáo Adwords, e-mail hay các bài viết. Đi vi mi tng hp, bn có thto ra mt đưng link đc bit và biết chính xác điu gì đang xy ra. Hãy nh rng theo dõi link là rt cần thiết và đóng vai t quan trng trong vic phân bit nhà liên kết bình thưng vi n siêu liên kết. Đu tư o phn mm sẽ cho phép bạn theo dõi được các đưng link của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nh rằng theo i link rt cn thiết và đóng vai trò quan trng trong việc phân bit nhà liên kết trung bình và nhà siêu liên kết. Đu vào phn mm sẽ cho phép bn theo i đưc các đường link của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
PHẦN MM CHE GIU LINK
Không phi lúc nào cũng cn che giu đưng link, nhưng nếu làm đưc như vậy thì tt hơn. Trước khi tìm hiu lý do, cng ta s nói v việc che giu link. Che giu đưng link là thao tác biến mt đưng link t nh thc nguyên bn thành mt URL khác nhưng c hai đu dn đến cùng mt trang web. Thm cviệc làm ngắn đưng link cũng là mt cách che giu đưng link. Có th bn tng nhìn thy nhng URL như thế này:
Click o URL này s đưa bn đến trang http://www.EwenChia.com. đây tôi đã ly URL của mình và che giu nó đ làm ví dụ. Tinyurl và các dch v khác tương t có thể xử lý (và đưc thiết kế đ xử lý) các URL còn i hơn mẫu URL của tôi. Tuy nhiên, bn không nên da vào dch v của bên th ba n Tinyurl đ che giu đưng link của mình, vì bn không th kim soát đưc đưng link đi ng s tn ti bao lâu. Thay o đó, hãy đu tư vào phn mm bn có thể tin tưng và có đưc đường link vi bt c đi nào bạn mun (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ti sao li phi k chu vi vic che giu đưng link? Bn hãy nh li các đưng link liên kết. Thông thưng nhng đưng link này rt dài và xu, đi loi như:
Bây gi hãy tưng tưng bn gi e-mail cho nhng người đăng ký nhn bn tin kèm mt đưng link như vy. Đưng link này có th b đứt hoc ln trong hp t ca mt s ngưi và buộc h phi copy và dán li o tnh duyt. Nếu ngưi đc lưi t h thm c không bun m nó. Bn có th mất phn trăm hoa hng ch vì đưng link liên kết của bn không thun tin cho mt s ngưi trong danh sách đăng ký bn tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt s ngưi khác có th nhn ra t affid=” cui đưng link và thốt lên:[, đó là mt đưng link liên kết! Mình không mun bt c ai kiếm đưc tin ca mình, mình s xóa t này đi và chc chn chng ai được hoa hồng khi mình mua sn phm. Trong tng hp này, bn s mất phn trăm hoa hng vì không sa đi URL (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
C hai trưng hợp khiến bn mất phn trăm hoa hng trên là lý do chính đáng đ bn che giu đưng link. Tt nhiên s có mt s tng hợp vic che giu link là không cn thiết. Nhưng theo kinh nghim t nếu đưng link b nghi ngờ, hãy che giu nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Có rt nhiu công c có sn đ che giu đưng link. Chng hn mt th hp dẫn đưc “gii thiu” vi mt đưng link n thế nàyhttp://affname.merchant.hop.clickbank.com và đưc biến thành: http://www.yoursite.com/recommends/product
Tóm li, có bn công c quan trọng đóng vai t ch cht trong vic giao tiếp giữa bn và khách hàng:
1) Mt trang web với tên min của chính bn
2) Mt h thng tr lời t đng
3) Phn mm theo dõi link
4) Phn mm che giu link
Cng là nhng yếu tk thut quan trng trong kênh bán hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Vi nhng kiến thc cơ bn v tiếp th và b công c đáng tin cậy, cng ta đã có th biến cuộc nói chuyn v tiền bc thành s tht phi không? Cng ta schuyn sang phn bn Kế hoch kiếm mt triu đô-la ca tôi bt đu vi vic la chọn thị tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.