Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:03    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TỪ SIÊU LIÊN KT ĐN TẠO RA SN PHẨM
Thành công luôn khiến mi ngưi đến gõ ca nhà bn để tìm kiếm câu tr li. Tôi luôn nghĩ rằng th trưng ngách ch yếu ca mình là tiếp th trên Internet. Là mt nhà siêu liên kết, càng ngày tôi càng bán đưc nhiu loi sn phm hưng dn cách Đ thành công trên Internet. Tt nhiên nhiu ngưi đăng ký bn tin đã hi tôi:
Ewen, tôi có nên mua sn phm này không?
Ewen, điu này nghe tht tuyt nhưng tôi là mt gã a-ma-tơ, chưa biết gì. Làm sao nó có th giúp tôi khi tôi thm c còn không biết xây dng danh sách ca cnh mình?
Tôi rt tch nhng bn tin ca anh nng làm thế nào tôi biết đưc anh không la tôi giống n ni khác? Anh nói điu này có v rt dễ dàng nhưng hãy nhìn xem, anh to ra lưu ng truy cp khng lồ.”
Không th khiến mi người tin tưng bng cách ch nói ming:Này, hãy tin tôi”. Tht ng, tôi mun nhng người đăng ký bn tin và khách hàng của tôi thành công ging n tôi. Tt nhiên tôi tch dy và tư vn cho nhng ngưi khác, chia s điu tôi biết. Tôi đã tr lời các câu hi này mt cách thành tht nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đến mt thời đim khi có quá nhiu câu hỏi, tôi nhn ra tôi cn dy nhng ngưi khác trên mt phm vi rộng hơn và ch có mt cách đ thc hin vic này là t mình to ra sn phẩm. Tht may mn, quyết đnh này đã khiến thu nhp của tôi tăng vọt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt trong nhng thành công ln ban đu của tôi là to ra cun sách đin tnhỏ mang tên Bí quyết mini e-book. Cun sách này dy cho mọi ngưi cách trthành nhà liên kết hàng đu trong bt k chương tnh liên kết nào. Bí quyết đầu tiên là hiu nhng kiến thc cơ bn trong tiếp th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn cn tìm mt th tng mục tiêu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn phi đưa ra được gii pháp cho th tng đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn cn ng lưu ng th tng vào nơi bn chào hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cn nm gi v t hàng đu trong danh sách opt-in để xây dựng h thng tiếp ni cho vic chào hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bí quyết th hai là phi hiu vai t của nhà liên kết là mt ngưi môi gii hoc mt ngưi cung cp thông tin có g tr. Nhng bn tin ngn hoc sách đin t mini này có th viết v bt c chủ đ nào có mt chương tnh liên kết tch hợp đ qung bá. H thng tng th này da trên vic hưng lưu lượng khách hàng mục tiêu o một trang opt-in nơi mi người có th ti nhng cun sách đin t mini, s dng nhng thông tin, ri kích o các đưng link liên kết trong trang đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mặc dù đây không phải là bc tranh toàn din, nhưng nó cha đng nhng mm mng của h thng mà tôi đang dạy cho mọi ngưi, và nó là một bn tóm tt đy đ v các pơng pháp tôi đang tiếp tục xây dng thông qua vic tung ra các sn phm theo sau. Tuy mi sn phm tôi to ra sau này có thay đi mt chút về chủ đ này, nhưng khi tôi càng hiu biết nhiu hơn t sn phm càng có chiu sâu hơn. Đng thời, vi mi sn phm mi đưc to ra, tôi li tiếp tc thêm các sách lưc mi vào chiến dch tiếp th của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi nhn ra không cn phi la chn gia vic tr thành nhà tiếp th liên kết và mt n sn xut. Tôi có th làm c hai. thc tế mong mun làm c hai đã giúp tôi kiếm đưc mt triu đô-la đu tiên trên Internet vi vic tung ra mt sn phm mang tên Chương tnh Nhân bn Siêu liên kết (Super Affiliate Cloning Program) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
H thng tng th này da tn vic hưng lưu lưng kch hàng mục tiêu vào một trang opt-in nơi mi ngưi th ti nhng cun sách đin t mini, sdụng nhng thông tin, và sau đó kích vào các đưng link liên kết trong trang đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CƠNG TRÌNH NHÂN BN SIÊU LIÊN KT
Ngày 29 tháng 4 năm 2007, t báo lưu hành toàn Singapore, Sunday Times đã đăng tải câu chuyn đặc bit v tôi trong mục Tôi và Tin của tôi” vi ng tít:Anh y đã kiếm đưc mt triu đô-la đu tiên trên Internet (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bài phỏng vn tp trung o hoàn cảnh và cách qun lý tiền của cá nhân tôi chkhông đề cp chi tiết tôi đã làm thế nào đkiếm đưc mt triu đô-la đầu tiên. Thực tế, thu nhp của tôi đã đu đặn tăng lên đến năm con s. Nng không vì thế mà tôi lãng p tin bc. Tôi đã ly s tiền đó đ tái đu tư o công vic kinh doanh của mình và phn nhiu còn li tôi đ tiết kim. Ngày 22 tháng 8 năm 2006, vi vic tung ra một sn phm mang tên Chương tnh Nhân bn Siêu liên kết, thu nhp của tôi đã tăng lên mc mt triu đô-la. Chương tnh Nhân bn siêu liên kết đã mang v cho tôi doanh thu 1,497 triu đô-la trong vòng 36 gi. Đó là một cơng tnh ging dy đc đáo v tiếp thliên kết cha đng thành qu c cuc đi tôi. Tôi đã dành c trái tim và khi óc o sn phm này, kết tinh mọi th tôi đã hc được đ kinh doanh thành công trên Internet (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bc t chào bán sn phm này đưc m đầu như sau:
Làm thế nào bn có th hc đưc mt hệ thng đm bo chc chn thu nhp đều đn lên đến sáu thm c by con s
Đưc truyn dy mt ln duy nht bi nliên kết s mt thế gii đã đưc công nhn…
Tuy nhiên, bn ch thc hin đưc nếu bn đ kh năng!Đ đc toàn b bc thư, bn hãy truy cp trang web: http://www.EwenChia.com/supercloner (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mi ngưi đã phn ng mt cách điên cung. Có q nhiu ngưi o trang chào hàng khiến các y ch (server) của tôi đu b gián đon, thm c trưc c khi tôi hoàn thành mã (code) và phân phi sn phm này. Đó là mt li chào hàng có gii hn thi gian và mọi ngưi đ o trang web này, liên tục trli để đm bo đưc vị t của mình trước khi li chào hàng biến mất. Chtrong mt vài giờ, th hng trang web của tôi trên Alexa đã nhy lên 386, điu đó có nghĩa là trong s hàng triu ngưi s dng Internet đã có 2.850 ngưi cgng o trang của tôi cùng mt lúc. Điu gì khiến mi ngưi đổ o li chào hàng k tin này?
1) Có l vì Chương tnh Nhân bn Siêu liên kết đưc cho là di sn và là s rút lui không chính thc của tôi với công vic tiếp th liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2) Có l vì nó là di sản ca tôi nên tôi đã truyn ti nhng g tr chưa bao gicó trước đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3) Có l là nhờ danh tiếng và thương hiu của cá nhân tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) Hoc có th nhờ đi quân hàng nghìn liên kết ca tôi, đã cùng lúc qung bá Chương trình Nhân bn Siêu liên kết đến danh sách ngưi đăng ký bn tin ca h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5) Cũng có th vì tôi chưa bao gi gii thiu mt khóa hc toàn din cho cá nhân vi đy đ bn ghi âm, hội tho qua đin thoi và tư vn cá nhân (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
6) Hoc có th vì tt cả nhng điều tn cùng vi sc mnh của chính h thng mà tôi dy đã phát huy hiu quả k diu ngay lp tc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Theo quan đim ca tôi, câu tr lời là số 6:tt cả những điều tn. Tôi đã dành nhiu năm dy nhng ni khác làm thế nào để trở thành nhng nhà siêu liên kết. Bí quyết của tôi đã giúp các khách hàng tr thành nhng nsiêu liên kết. Tuy nhiên, chng ai trong s họ có th thành công nếu n không hiu nhng thành phn cơ bn ca công vic kinh doanh trên Internet. bn thân mến, đó là điu bn sp đưc học (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dù bn mun tr thành nhà tiếp th liên kết hay nhà sn xut, hoc c hai tđ kinh doanh trên Internet thành công, luôn cn có năm thành phn chính. Tc hết bn phi hiu chúng nếu bn muốn kiếm đưc mt triu đô-la đầu tiên trên Internet. Năm thành phn đó là:
1) Th tng
2) Bán hàng
3) Lưu ng
4) Hu k (backend)
5) Lp li
Năm khái nim đơn gin, d nhm ln này đã xây dng nn tng cho thành công của tôi. Vy bn đã sn sàng học hỏi, tp trung và kiên t vi công vic kinh doanh của bn ca? Tôi hy vng bn đã sn sàng vì tôi s chỉ cho bn mt bc tranh tng thể về vic các thành phn này kết hợp cùng nhau nthế o, cũng n tho lun về nguyên tc ch đạo đng sau vai t của mi thành phn trong vic to nên mt nn tng bn vng cho công vic kinh doanh ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Dù bn mun tr thành nhà tiếp th liên kết hay nhà sản xut, hoc cả hai thì để kinh doanh tn Internet thành công luôn cn năm thành phn chính. Trưc hết bn phải hiểu rõ chúng nếu bn mun kiếm đưc mt triệu đô-la đu tiên tn Internet (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.