Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:25    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

HÃY XEM DOANH S N HÀNG NG LÊN
Bưc cuối cùng trong khâu chun b bán hàng là lúc mà khách hàng thc s bdẫn dt, rồi rút th tín dng ra để mua sn phm thông qua bn. Đây là thi đim mà tt c các nhà liên kết đều khao khát có đưc. Bn phi đt mt hthng có t chc, hot đng t đng. Tất c các t theo đui khách hàng ca bn đã được đăng trong h thng tr lời t đng và gi đi ging n mt cái y mà không cn đng đến dù ch là mt nn tay. Do đó, bn có nhiu thi gian đ tp trung o vic to lưu lượng truy cp o trang web và phân tích chiến dch, hai thành phn chc chn làm tăng lãi ròng ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn mun chiến thng trong t chơi bán hàng liên kết, và kinh doanh trên mng nói chung, bn phi hiu rng không có ch dành cho nhng ngưi lưi biếng. Bn cn to mt trang đích đến, thu thp các đa chỉ e-mail và thực hin h thng chun b bán hàng cho các khách hàng tim năng của bn. Đó là nhng n lc đáng giá. Tin hoa hồng của bn s tăng lên nhanh chóng và bn sẽ t hi ti sao bạn tng làm nhng chuyn này bng mi cách (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
7B - TO MT LỜI CHÀO HÀNG HP DN
Bn va nghiên cu sn phẩm, xây dng mt danh sách các khách hàng tim năng, và bạn đã sn sàng to ra li chào hàng. Đ nm gi đưc nhng khách hàng trin vng này, rồi biến họ thành nhng khách hàng thc s, bn cn phi to ra và gii thiu li chào hàng tin k t chính website của bn. Nói cách khác, website của bn là nơi đu tiên để bn đưa ra li chào hàng. Dù cho bn bán sn phm của riêng mình hay ch là mt n liên kết, t website ca bn cũng chính là mt ch đu tiên trong chui h thng bán hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Website của bn cơ bn giống n mt tin ca hàng vy. Khi bn bt đu qung cáo và to ra lưung truy cập, bn s đnh ng lưu lưng truy cp o trang web của bn đ chào hàng bằng cách gii thiu cho h trang bán sn phm của bn hoc trang web khuyến kch h tham gia o danh sách đăng ký nhn e-mail ca bn nơi mà bn s chào hàng h mt ln nữa thông qua các e-mail. Đây là một q tnh gm nhiu bưc da trên cht lưng và g trcủa nhng ni dung và sức mnh ca nhng bc t chào hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TO TRANG ĐÍCH ĐN OPT-IN CA BN
Khi đề cp đến khâu chun b bán hàng, tôi đã nói v tm quan trọng của trang đích đến, hoc trang opt-in, mt website đơn gin đưc thiết kế đ thu thp thông tin khách hàng (tên và đa ch e-mail) đ họ t đăng ký vào danh sách opt-in của bn. Bây gi cng ta s xem xét ví d v mt trang opt-in hiu qu, đã nâng cao hiu quả của nhng lời chào hàng mà nó đăng ti. Hãy xem trang opt-in này ti đa ch http://www.PassiveIncomeSecret.com
Cho dù bn có tin hay không, nguyên tc dành cho c việc chào hàng ln trang opt-in là: càng đơn gin càng tt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cho dù bn có tin hay không, nguyên tc nh cho c vic chào hàng ln trang opt-in là: càng đơn gin càng tt. Trang opt-in ca bn không cn phi có đồ ha q tuyt vi, và li chào hàng của bn không cn phi cung cp quá nhiu thông tin v sn phm mà mi ngưi đã biết rõ. Thc ra, bn tiết l càng ít thông tin t t l tham gia opt-in s càng cao. Nếu tôi nói với bn v h schuyn đi của trang web đơn gin phía trên, trung bình 75% nhng ngưi truy cp trang web đã đăng ký nhận bn tin t bạn có tin không? , đó là stht đy và trang web đó ch có bn th:
1. Mt tiêu đề và nhng ph đ thu hút s c ý cho li chào hàng của tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Mt mẫu khai đăng ký thuê bao (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Quyn t chi hợp pháp chun và lưu ý v quyn riêng tư (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4. Tên tôi. 
Điều gì khiến phương pháp này có hiu qu? Ti sao tôi không cn phi cung cp nhiu thông tin cho ngưi truy cp hoc đồ ha tuyt vi đ thuyết phc họ tham gia danh sách opt-in? Tc hết, th thut chuyn đổi mu cht đó là cô đng. Đ hiu đưc nhng gì tôi ám ch đây, đu tiên bn cn phi hiu năm điu cơ bn nht về các chiến lưc làm tăng t l chuyn đi đưc sdng trên squeeze page (trang thu thp địa ch e-mail) đó:
1) TIÊU Đ HẤP DN
Tiêu đ phi thu hút và duy trì đưc s c ý ca ngưi truy cp đ họ tiếp tc đc trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2) LỜI CHÀO HÀNG ĐÚNG THI ĐIM
T l trả lời tăng lên mi khi mi ngưi nhn thy nguy cơ b lỡ. S ung pđưc nhn thy này có thlà bt c thứ gì t cơ hội mua sn phm cho đến cơ hi mua khi sn phm gim giá hoc đưc nhn mt món quà tng thêm đc biệt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3) CHÀO HÀNG NG VÀ CÓ TÍNH THUYT PHỤC
Vic bn chào hàng thông qua e-mail hay trang squeeze page không quan trng; t l chuyn đi ch tăng lên khi mọi ngưi hiu h s có gì và đã được giải tch ràng cái họ cn đ có nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) QUÀ TNG THÊM
Nhng món quà tng thêm là một kiu mi nh đ thôi thúc mọi ngưi mua hàng ngay (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5) XÂY DNG NIM TI
Ngưi truy cp s tham gia danh sách opt-in nhiu hơn khi bn gii tch cho họ các cnh sách v quyn riêng tư. Hãy cho h biết họ có quyn la chn, và rng bn s không gi t rác hoc bán thông tin của họ cho mt bên th ba (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N bn có th tưng tưng, rt dễ dàng để to ra mt trang web dài dng dặc, hội t đ năm yếu t trên. Mt vài n tiếp thị đã làm điu đó, và nó cũng có hiu qu. Tuy nhiên, nh hưng của nó đi vi khách hàng s lớn hơn rt nhiu khi bn cô đọng tt c nhng yếu t trên ch trong một trang nh gọn. Thay vì phi cuốn dn xung cuối trang, và đọc nhiu ch, khách hàng s thy dòng chào hàng ngay trước mặt và tn ít thời gian đc nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn cũng thấy, bn s ch mất mt vài giây đ thu hút s c ý của nhng ngưi truy cp o trang web của bn. Sau đó, bn cũng ch mt vài phút đto ra mt li chào hàng ngn gn, ràng đ thuyết phục khách hàng đăng ký o danh sách opt-in ca bn. Mt trang squeeze page đơn gin khiến cho điu đó tht dễ ng bng cách hp nht li chào hàng ca bn, các thành phn chuyn đi, và s kêu gọi mua hàng thành mt chuỗi nhng tiêu đ thu hút sc ý. Cng ta hãy xem li trang web y mt ln na đ hiu rõ nhng gì tôi mun nói:
Tht đơn gin và hiu qu, đúng không! Bn có th đc toàn b nhng điều này trong khong 60 giây. Điu đó tht lý tưởng và tiết kim thi gian cho cbn và ngưi truy cp trang web ca bn. Ch có mt th thut duy nht mà bn s phi thành tho để to ra trang web này, đó là k năng viết qung cáo. Bn không cn phi hc k thut thiết kế để to mt giao din đồ ha tuyt vi, nhưng bạn cn phi tp viết các tiêu đ tuyt vi là tng hợp các thành phn làm tăng t l chuyn đi càng ngn gn càng tt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
do th hai khiến trang squeeze page đơn gin ca tôi thành công đó là các li chào hàng tng quát thì rt rõ ràng, nng các chi tiết li rất mp m. T lchuyn đi tăng lên là do s tò mò. Xin lưu ý rằng li chào hàng tng quát tphi ràng. Tôi đang mi ngưi truy cp khám phá cách kiếm đưc hàng nghìn đô-la mt cách d dàng nht s dng mt h thng thu nhp th đng bí mt cái thc cht li hot đng mt cách hoàn tn t đng (mt ln na ng ý nó tht d dàng) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vy thì, khi tôi nói vi khách hàng điều mà họ sẽ hc được, tôi s không nói chi tiết. Tôi không tiết l tên của hệ thng thu nhp thụ đng bí mt này (hay các đưng link ti bt k thông tin liên quan nào v nó). Nếu bn không làm thế, t khách hàng tim năng của bn s nhanh chóng t b ngay vic t khám phá hệ thng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hơn nữa, tôi đã s dng các t mnh (“bí mt, d dàng”, b đng”, “vn hành t đng”) có tác dng kích tch t tò mò trong khi cũng ám chỉ đến nhng lợi ích. Nó cũng ging như vic bn đi ti bên cnh mt người hoàn toàn xa l và nói:Nếu tôi nói với cô rng tôi s tng cô 10.000 đô-la ch đ cô nói cho tôi biết tên cô là gì, cô có nói không? Bt k ai cũng s trả li ngay rng “Có!
V bn, ngưi truy cp không làm gì kc tn trang web ngoài vic đc nhng li chào hàng và quyết đnh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều này dn cng ta đến mt lý do th ba mà trang ca tôi hot đng. Ch có hai la chn: có hoc không. Ngưi truy cp s quyết định rt nhanh ngay ln đầu, nhưng hình thc này thúc đy h quyết đnh nhanh hơn. Không có danh sách i để đc. Không có bt c link bán hàng liên kết nào hoc link đến các website khác. V cơ bn, ngưi truy cập không có gì đ làm trên trang web ngoài vic đc nhng li chào hàng và quyết đnh. Nó ch đ làm kích tch ttò mò của khách hàng ch không đ đ tha mãn họ. Ngay c khi khách hàng vẫn đang ranh gii của vic có lựa chn hay không, khách hàng đó s có thtìm ra bt c đu mi khác trên trang web đ giúp h quyết đnh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Li thế ln nhất mà bn đưc vi trang squeeze page đơn gin này là khả năng biến nhng ngưi truy cp vào trang web của bn nhng ngưi còn lưỡng lự tr li Có th thành nhng ngưi đăng ký trli chc chắn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Quyết đnh của h có thể là Có tham gia o danh sách của bn, hoc Không và thế là khách hàng click o nút Quay li. Bạn không th làm gì vi nhng ngưi có ý đnh nói Không mà không đếm xa đến vic bn đã c gng hết sức đ thuyết phục h như thế nào. Tương tự, cũng tht dễ dàng đ có được nhng khách hàng s quyết định tr lời Có. Li thế lớn nht mà bn có được vi phương pháp trang squeeze page đơn gin này là kh năng biến nhng ngưi truy cp vào trang web của bn nhng ngưi còn ng l trả li "Có thể" thành nhng ngưi đăng ký tr lời chc chn !
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.