Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:08    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

8 B - MƯI BN TH THUT GP BN NG NHANH LƯU LƯNG TRUY CP
Bây giờ, cng ta s chuyn sang các th thut c thể giúp bn tăng nhanh lưu lưng truy cập, bt đu vi nhng th thut ph biến nht, sau đó đến nhng chiến lưc nâng cao. Mc dù điu này s khiến bn phi đc mt chương sách rt i bởi vì tôi đã viết li tt c các th thut to ra lưu lưng truy cập tôi có th ng đến trong một lúc tuy nhiên, bạn đừng quá ti bởi khối lưng kiến thc mà cng ta đang hc. N tôi đã nói trong cơng trưc, mẹo đây là hc k mi th thut mt ln. Hãy chc chn rng bn đưa các th thut này vào thc tế và giám sát hiu qu của nó. Dưới đây là mt s thủ thut phbiến nht và thường xuyên được s dng để to ra lưu lưng truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo tr tin cho mỗi lưt click chut (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tiếp thị qua các bài viết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo trên các din đàn hoc các nhóm tho lun bng vic để li file chữ kí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo trên tp c đin t (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bn tin lan truyn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thông tin trong chương này s đưc sp xếp theo các phương pháp giúp bn tăng lưu lượng truy cập nhanh nht mà không đ cp đến chi phí. Cng ta cũng s phân tích hiu qucủa mi phương pháp theo thi gian. Như tôi đã đcp trong chương trưc, có một s phương pháp giúp tăng lưu lưng truy cp ngn hn nghĩa là s lưng ngưi truy cp o trang web của bn s tăng vọt, ri gim xung nhanh chóng tr khi bn lp li tng xuyên th thut này. Ngưc li, các phương pháp giúp tăng lưu lưng truy cp i hn có th tiếp tục mang đến cho trang web của bn ngun ngưi truy cp đều đn hàng tháng (thm c hàng năm sau khi thc hin). Cũng có mt s phương pháp mà rt k xác đnh và cng ta s xem xét nhng pơng pháp này n các tng hợp đc bit (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cách nhanh nht để tăng lưu lưng cho trang web của bn là qung cáo tr phí
Cách nhanh nht đ tăng lưu lưng truy cp cho trang web của bn là qung cáo tr p theo nhng nh thc sau:
1. Tr tin cho mi lưt click chut
2. Qung cáo banner và văn bn kèm đường link trên các trang web tơng mại (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Qung cáo trên các tp c đin t hoc các bn tin ng đến 1 th tng c th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Phương pháp 2 và 3 giúp tăng lưu lưng truy cp nhanh chóng nhưng vn mt nhiu thời gian hơn pơng pháp 1 bởi s cnh tranh và lch trình đăng qung cáo. Nếu bn qung cáo trên một tp chí đin t có tính cnh tranh cao t có thể có mt s ngưi đã đt qung cáo trước bn. Tùy thuc o vic có bao nhiêu qung cáo được xut hin trên mi n bn mà bn có th sẽ phi đi mt i tun để qung cáo của mình đưc hin th. Tuy nhiên, tr tin cho mi lưt click chut t qung cáo s đưc đăng ngay lp tc. Ngay khi bn bt đu chiến dịch, qung cáo ca bn sẽ xut hin ch sau i phút. Trong trưng hp này s cnh tranh là giữa bn và các nhà qung cáo khác cùng qung cáo các t khóa giống nhau. Thời gian đ bn thy đưc s lưng click thc tế o qung cáo ca mình s tùy thuộc vào cht lưng và vị t đt qung cáo trong các kết qu tìm kiếm đưc tài tr điu này ph thuc vào vic bn tr giá bao nhiêu cho mỗi lưt click chut vi t khóa đưc la chn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 1: qUNG CÁO TR TIN CHO MI LƯT CLICK CHUT
Qung cáo tr tiền cho mi lưt click chut có th thc hin cho c chiến lưc ngn hn và dài hn bi vì bạn có thkim soát chiến dch của mình bt c lúc nào, nó tùy thuc o ngân sách của bn. Nếu bn thu được li nhun t chiến dịch qung cáo, t bn có th tiếp tục để nó chy vô thi hn. Nếu bn có mt ngân sách eo hẹp t bn có th tiến hành qung cáo trong điu kin cho phép sau đó tm dng bt c lúc nào, và tt nhiên có th tiếp tục li bt c khi nào bn sn sàng. Qung cáo tr tin cho mi lưt click chut đưc xem là qung cáo da trên kết qu. Nói cách khác bn tr tiền cho kết qu chứ không phi trả tin cho s hin th qung cáo. Trong trường hợp này bn hãy ngđến các qung cáo rao vt trên các t báo giy truyn thống nơi bạn phi tr tin cho số lưng t đưc qung cáo. Tương t n vậy, bn có th lưt qua mt strang web cho phép bn đt qung cáo banner trong mt thời gian c thể và trả tin tc. Vn đ đây là vi các hình thc qung cáo này bn không bo đảm đưc kết qu. Bn có th phi dành c trăm đô-la cho tin qung cáo trtớc, rồi sau đó kết thúc tht bi vì kết qu q kém không ai hưởng ng, không ai click o đưng link của bn…
Mô nh qung cáo tr tin cho mi lưt click chut này t khác, nó cho phép bn có li hơn vì kim soát đưc chi p thay vì trả tin cho vic hin thqung cáo. Qung cáo ca bn s đưc hin th min phí, bn không cn tr bt c khon nào cho đến khi có ngưi click o đưng link ti trang web của bn, vì vy qung cáo này được gi bng thut ng “qung cáo tr tin cho mi lưt click chut (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo tr tiền cho mi lưt click chut đưc thc hin bi các công c tìm kiếm như:
GOOGLE CHƯƠNG TRÌNH GOOGLE ADWORDS - (HTTP://WWW. ADWORDS. GOOGLE.COM/)
Chương trình qung cáo ca Google hin đang dn đu trong ngành quảng cáo trả tin cho mi lưt click chut. Chương tnh này có s lưng ln nht và lưu lưng truy cập tt nht. Tuy nhiên, nó cũng là nơi cnh tranh nhiu nht và phi trả chi p cao nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
• YAHOO! CHƯƠNG TRÌNH TIP THỊ QUA CÔNG CTÌM KIM YAHOO! - (HTTP://SEARCHMARKETING.YAHOO.COM/)
Chương trình này bao gồm tt c các công c xut hin t tc đây trong chương tnh Overture. Cơng tnh này có s lưng và cht lưng lưu lượng truy cp cao nng nếu nghiên cu cn thn bn s vn tìm được nhng lưt click chut có g thp nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt chương tnh tuyt vi nhưng vn chưa đưc s dng hết. S cnh tranh bn gp phi đây s thp hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
MSN TRUNG TÂM QUNG CÁO MSN - (HTTP://ADCENTER.MICROSOFT.COM/)
Chương tnh này là d đnh của Microsoft nhm thâm nhp mt s thị tng đang đưc Google và Yahoo chia s. Nó vn tương đối mi vì vy có nhiu cơ hi để mua lưu ng truy cp giá r (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trên đây là bn công c chính mà các n tiếp th liên kết nên tp trung khi mi bt đu. Tuy nhiên, cũng có chương tnh qung cáo tr tin cho mi lưt click chut của các công c tìm kiếm nh hơn (vi s lưng ít hơn một ct) cung cp lưu ng truy cp có cht lượng và lượt click chut vi g r (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trong chiến dch to lưu lượng truy cp của mình, bn nên s dng hn hp các công c qung cáo tr tiền cho mỗi lưt click chut, đc bit nếu bn mun có được lưu lượng truy cp nhiều nht vi ngân sách ca mình. Đng da vào chỉ mt công c qung cáo tr tin cho mi lưt click chut. Hãy chc chn rng bn sử dng c mạng lưới qung cáo ln và nhỏ. Nếu bn chưa biết gì tcách tt nht là chn mt ng c lớn n Google và mt công c nhỏ n
7Search. Hãy xem kết qu bn có được và quyết đnh mun thực hin chiến dịch bng cách thêm các công c hay gim mt công c để tiết kim chi phí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo tr tin cho mi lưt click chut s dng nhng qung cáo ngn kiểu rao vt, xut hin ngay cnh các kết qu tìm kiếm thông thường. Bn tng thy mt tiêu đề “Các kết qu đưc tài tr trên danh sách (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trong chiến dch to lưu lưng của mình, bn nên s dụng hn hợp các công cqung cáo tr tin cho mi lượt click chut, đc biệt nếu bn mun thu được nhiu lưu lưng nht với ngân sách của mình. Đng da vào ch một công cqung cáo trả tin cho mi lưt click chut (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Qung cáo tr tin cho mỗi lưt click chut. Dưi đây là mt ví d t Google:
Đó chlà mt phn trong nhng qung cáo được tài trợ xut hin khi gõ cụm ttìm kiếm tiếp thị liên kết. đây có mt sđiều bn cn cý. Thnht, bn hãy hiu rng nhng qung cáo này được đưa ra khi tìm kiếm cm ttiếp thị liên kết. Nghĩa là nhng nhà qung cáo đng sau qung cáo này hưng đến mục tiêu là nhng ngưi đang tìm kiếm tiếp thị liên kết. Bng cách nào? Bng cách đt g cho cm t này. Bn hãy nh rng đây là qung cáo tr tiền cho mi lưt click chut, vì vy vic đt g dựa trên s tin nhà qung cáo sn sàng tr cho mi ln mt người nào đó click o đưng link qung cáo dn đến trang web của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Nếu bn hoàn toàn chưa biết gì v qung cáo tr tin cho mi lưt click chuột t lúc đu bn có th nhm ln mt chút, vì vy tôi s nêu ra mt ví dụ na. Gi s bn là mt nhà liên kết đang qung bá cho một cuốn sách đin t v chđ nấu ăn (các mo nấu nưng, công thc nấu ăn) và bn mun ng lưu lưng truy cp ti trang opt-in của mình. ràng, bn mun ng đến nhng ngưi đang tìm kiếm thông tin v chủ đ nu ăn, công thc nấu ăn
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.