Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:16    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Vy nhim v ti ưu hóa vic chiếm lĩnh toàn b thị tng là như thế nào? Vic này gm có ba yếu t:
1. TI ƯU HÓA T KHÓA
Bn phi đm bo nhng t khóa mà bạn s dng để thu hút khách hàng trin vng p hợp vi th bn đang bán. dụ, nếu bn đang bán một cuốn sách đin t v các pơng pháp cha dị ng, t bn phi s dng các cụm t ncách cha d ng”, xoa du các triu chng dị ng”, v.v... Bn sẽ không n dùng các cm t như thuốc ung cha d ng hoc “bác s cha d ng”. Cng ch là mt khía cạnh nhỏ, và vì vậy, không cnh xác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. TI ƯU HÓA THƯ CHÀO HÀNG
Việc ti ưu hóa t chào hàng s bù đp li nhng ch mà vic ti ưu hóa tkhóa còn b sót. Bng cách nào? Câu tr lời là, mt ai đó có th o trang web của bn và tìm kiếm thông tin v chng dị ng thc phm, nhưng phương pháp điu tr dịng của bn nhm ti nhng th như sốt cao hay dng nm mc. Do đó, bn sẽ s dng trang opt-in đ làm rõ nhng chi tiết v sn phm của bn. Hãy ch cho các khách hàng trin vng thy cnh xác điu mà hđang la chn tham gia, cái mà h sẽ nhn đưc, và ti sao bạn li đưc nhìn nhn như mt ngun thông tin đáng tin cy mà h đang tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. SP XP LẠI DANH CH
Cui cùng, bn nên lưu ý đến mt s ngưi không tr li trong danh sách ca bn. Mt s khách hàng tim năng có đ đã sử dng mt đa ch e-mail gi hoc đơn gin là h đã thay đổi đa ch e-mail. Nhng ngưi khác có th là nhng ngưi th ơ vi các giao dch trên mng, hoc là nhng người tìm kiếm quà tng chng bao gi xem nhng bc thư của bn và không bao gi mua gì. Bn nên thường xuyên sp xếp li danh sách của bn c khong sáu tháng một ln. Hãy xóa bt c địa ch e-mail nào không tn ti hoc không gi đưc. Hãy xem xét bn có th to ra mt li chào hàng cui cùng cho nhng ngưi không trlời t của bn hay không, ri sau đó hãy xóa h khi danh sách nếu họ tiếp tục không tr li (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
XÂY DNG MT MI QUAN H VỚI NHNG NGƯI TRONG DANH CH
Luôn gi vai t n mt ngưi cung cp thông tin, vic cn thiết là xây dng mi quan h của bn vi nhng người trong danh sách bng cách cung cp các thông tin đúng lúc và hữu ích càng nhiu càng tt. Điu này có nghĩa là phi tiến xa hơn nhng bài đánh g trong kết qu trả lời e-mail t đng v sn phm c thể của bn. Điu quan trọng là luôn có một s nh thức thông tin tc danh sách của bn, đc bit là gia nhng khong trng trong mỗi kết quả trả lời t đng và thường gia của mt kết qu đang tiếp din (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điu quan trng là luôn mt số nh thc thông tin trưc danh sách của bn, đc biệt là giữa nhng khong trng trong mi kết qu tr li t đng và thường giữa của mt kết quả đang tiếp diễn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Có hai cách đ làm điu này. Th nht, bn có th lồng thêm o trong các e- mail thông tin hoc t thông báo gia các kết quả trả lời t đng. Thứ hai, bn cũng có th sử dng h thng tr li t đng để truyn đi nhng thông điệp tc đây đến danh sách của bn bt c lúc nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bưc tiếp theo, bạn nên gi đi loi thông tin nào ti nhng ngưi trong danh sách của bn? Bất k loi ni dung nào giúp xây dng mt mi quan h thun lợi và thân thiết hơn vi nhng ngưi đã đăng ký nhn thông tin t bn và t q c s mong đi của họ v mt "cht lưng". Dưi đây là mt i ý tưng:
Các bài báo i hơn
Các video
Các món quà, ví d nnhng báo cáo mà nhng ngưi đã đăng ký nhn bn tin t bn có th ti v (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

dụ, hãy nói rng bn va to đưc mt video hu ích và bn mun nhng ngưi đăng ký nhn bn tin t bn xem nó. Bn có th upload và post nó lên trang web của bn, sau đó gi e-mail ti họ và nói vi h rng họ có th xem nó. do đ làm điu này là mt phn là làm cho h sn sàng xem và c ý nhưng cũng xây dng mt ý nghĩa v ích lợi của vic được nm trong danh sách của bn. Bn có th thy rng nếu bn c tiếp tục gi cho h nhng thông tin n thưng l, họ sẽ cm thy chán. H sẽ trở nên đói” thông tin. Là ngưi kiếm tin bng vic cung cp thông tin, nên bn sẽ không mun đ nhng ngưi trong danh sách đói” thông tin. Nhim v của bn là phi thỏa mãn cơn đói” của họ càng nhanh càng tt. Bn cn cung cp nhng thông tin có g trcàng nhiu càng tt. Tất c nhng điu này dn đến vic xây dng đưc thin cm gia bn và nhng ni trong danh sách. Hãy ng v việc bn phi lp đầy nhng khong trống thông tin. Nhng ngưi đã đăng ký nhn bn tin ca bn cần gì? Cái gì thc s hu ích vi h? Hãy to ra th làm h hài ng và tng min p nó cho h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.