Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời– Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:47    

Sách hay nên đọc trong đời– Bí mật thực sự Internet Marketing

CÁCH KIM TRA LI NHUN 2: BN CÓ NM BẮT ĐƯC CÁC XU HƯNG MI NHT HIN TI HAY TRONG TƯƠNG LAI KHÔNG?
Các trang web này s cho bn thông tin đc bit v các xu hưng đang phát trin trong lĩnh vc văn hóa hi đi chúng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đây cũng là một phương pháp hay đ kim tra khi bn cn xem xét bt c sn phm liên kết nào. Bn có th biết th trưng của mình đang nóng dn lên hay đang nguội đi. Bn cũng có thbiết được mình đã chn đúng sn phm đ tiếp thị liên kết vi xu ng chính xác hay ca. Đây là điu quan trọng nht khi hưng đến mt th tng, nơi nhng quan đim thay đi nhanh chóng, và mi ngưi thưng chy theo nhng mt mi nht. Mt ví d hay cho pơng pháp này là vn đ gim cân, lúc t mi ngưi ăn kiêng theo mt lúc li không ăn kiêng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CÁCH KIM TRA LI NHUN 3: NGƯI TA VIT VỀ TH TRƯNG NÀO?
Bn có th o xem nhng trang lưu tr tài liu sau đ tìm kiếm các bài viết hưng đến thị tng mc tiêu của bn:
do để làm vic này rt đơn gin:nhng ch đ (và nhng ngưi) đưc u tch s đưc nhng người khác nói đến. Trong một th tng tim năng, bn sẽ thy nhiu bài viết bao gm hàng lot các ch đề (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thị tng càng có nhiu câu hi, vn đ và mc độ quan tâm càng tt vì điu đó có nghĩa là nhu cu v giải pháp là rt lớn. Đng thời, nó cũng cho thy nim đam . Bt c khi nào mi ngưi quan tâm đến mức đc, viết, k li nhng vn đ liên quan đến mt s tch chung t chc chn rng có một nhu cu đang ch đưc đáp ng. Nói cách khác, đó là nhu cu về thông tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bất cứ khi nào mi người quan tâm đến mc đc, viết, k li những vấn đ liên quan đến mt sở tch chung thì chc chn mt nhu cu đang ch được đáp ng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CÁCH KIM TRA LI NHUN 4: XÁC NHN TH TRƯNG VI NHNG CÔNG CỤ NGHIÊN CU T KHÓA MIN P
Xác nhn th tng thông qua t khóa là xác minh th tng của bn hin ti trên Internet và xem nhu cu tìm kiếm thông tin của th trưng ln đến mức nào. Điu này rt cn thiết. Nếu khách hàng trong th tng của bn không lên mng tìm kiếm thông tin t bn chng thchào bán vi họ. Bi vì vic tìm kiếm mt thông tin hàm ý là mt câu hi chưa được tr lời. Các câu hi thể hin các nhu cu. Nhu cu đòi hi gii pháp và gii pháp s to ra lời chào hàng của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
c nhận th tng thông qua t khóa là xác minh th tng của bn hiện ti tn Internet và xem nhu cu tìm kiếm thông tin của th trường ln đến mc nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
vy, bưc tiếp theo ca bn là s dng những công c sau:
Hãy bt đu bng vic đánh o i t khóa liên quan đến thị tng của bn. Chng hn, nếu bn mun xác nhn nhu cu của thị tng v lời khuyên cho mi quan h t cm t khóa li khuyên cho mi quan h s rt hu ích đbt đu vic kim tra, nhưng bạn cũng cn đánh vào mt cụm t chung chung hơn như “mối quan h hay tình u. Bn s thy hàng lot kết quliên quan đến nhng t khóa này ging n bảng dưi đây:
Thứ bn thy trên màn nh ch là mt phn trong số nhng kết qu đưc tìm thy khi tôi gõ t Relationship (mi quan h) o Công c tìm kiếm t khóa min phí của Wordtracker. Wordtracker đưa ra các kết qu da trên d liu t Metacrawler và Dogpile. Mi kết qutrong danh sách trên đi din cho cm t thc tế mà mi ngưi đánh o hai công c tìm kiếm này. Các con s mà bn thy bên tay trái là s ln nhng t hoc cụm t này đưc tìm kiếm trong tháng trưc. Bn hãy nh rng nhng con s này ch là kết qu trên hai công c tìm kiếm. Chúng ta thm c còn chưa thy hết phn ni của tng băng trôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ có cái nhìn tng quát hơn, cng ta cn gõ li cụm t tìm kiếm o công ctìm kiếm t khóa của Google. Ln này cng ta đã có s la chn mt s tđng nghĩa vi t đưc tìm, vì vy chúng ta s tìm kiếm trên Google. Đây là mt phn nhỏ trong s kết qu đu tiên mà Google đưa cho cng ta:
Điều không may là cng ta không có đưc con s cnh xác v số ln t khóa đưc tìm kiếm đây, nhưng nhng vchu xanh da tri cho cng ta con stương t vi nhng gì cng ta đã thy trên Wordtracker. Đây là mt tin tt bởi vì nó có nghĩa là cng ta có mt th tng tim năng th hin qua trang web này. Hãy nh, đây ch là nhng kết qu tìm kiếm trong vòng mt tháng. Mặc dù các kết qu này có thay đi mt chút t tháng này qua tháng khác, nhưng cng ta có th coi cng tưng tng cho mc trung bình. Ti sao ư? Vì ch đ tình yêu và mi quan h là ch đ mang tính toàn cu. Do vy kết qutìm kiếm của cng ta dưng như ít b phóng đi bởi nhng mi quan tâm theo mùa v (s lưt t khóa đưc tìm kiếm tăng vt trong dp l Valentine) hoc bi nhng câu chuyn trên phương tin truyn thông (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta cũng có th thấy, thị tng y rt cn các trung tâm tư vn và đưa ra li khuyên cho các mối quan h lãng mn. Li khuyên cho các mi quan hgia đình cũng là nhu cu cần thiết đưc xếp v t thứ hai (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi bn gõ nhng t khóa kiu này o công c tìm kiếm, bn thu được nhng con s thc tế. Google đưa ra thông tin này nhưng bn phi ti các t khóa ca mình vào mt file đ có tư liu. Các công c tìm kiếm t khóa khác như Wordtracker s thể hin s ln t khóa đưc tìm kiếm ngay cnh kết qu ca bn. Đây là nguyên tc rt hu ích khi đánh giá s lưt t khóa đưc tìm kiếm:Hãy cân nhc s ln t khóa đưc tìm kiếm so vi s trang đưc Google đánh chỉ mục là các kết qu tìm kiếm t nhiên và vi s qung cáo đưc tài tr sdng cơng tnh Pay Per Click (tr tin cho mỗi lưt click chut) của Google (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy cân nhc số ln từ khóa đưc tìm kiếm so vi s trang đưc đánh ch mc của Google như là các kết quả tìm kiếm t nhiên và s qung cáo đưc tài trbi nhng nhà qung cáo s dụng chương trình Pay Per Click (tr tin cho mi lượt click chut) của Google (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn nếu các t khóa trong hàng lot th tng ngách của bn đưc tìm kiếm trung bình 500 ln mt tháng trong khi báo cáo của Google cho thy hđã đánh ch mục khong hơn một triu trang cha nhng t khóa này thì có lmt s thị tng của bn đã bão hòa. Tt c ph thuc vào tính cht ca mt triu kết qu đưc tìm kiếm này. Nếu bn thy mt s trang web thương mi trong các kết qu tìm kiếm t nhiên nng có ít hoc không có quảng cáo đưc tài tr t có th bn đã tìm thy mt th tng ngách chưa đưc khai thác. Tuy nhiên, nếu không có mt trang web thương mi nào và cũng không có qung cáo nào đưc tài tr t có l bn đang nhìn vào mt th tng chết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ngưc li, điu gì s xy ra nếu bn tìm thy mt th tng ngách có nhiu n qung cáo đang cnh tranh? Cnh tranh là tt. Điu đó nghĩa là th tng đang tn ti và có khnăng sinh li ln cho một s ngưi. Tuy nhiên, nó có thể hoc không mang li li nhun cho bạn. Đ kim tra, bn hãy nhìn o các nhà qung cáo hin đang tr tiền cho chương tnh Pay Per Click. Trong chương này, cng ta cũng s nói nhiu hơn về việc to ra lưu lưng truy cập. Trong khi đó nếu bn chc chn có một nhu cu v thông tin trong th tng này thì chc chn bn s thu đưc li nhun t việc cung cp thông tin. Ch còn mt vấn đ đơn gin là quyết đnh cách tt nht để xây dng công vic kinh doanh của bn trong th tng ngách này và phương tin s dng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Sau khi xác minh các th tng của mình, bn hãy chn ra ba th trường có tim năng ln nhất và đưa ra la chọn cui cùng sau khi đã kim tra các cơ hi trong mi thị tng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.