Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:12    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 2: QUNG CÁO BANNER/N BN M ĐƯNG LINK
Qung cáo banner/văn bn kèm đưng link có th thực hin n chiến lưc ngn hn hoc liên tục nếu ngân sách ca bn cho phép. nh thức qung cáo này cũng có th mang li cho bạn ngun lưu lượng khách hàng mục tiêu ln, có cht lượng nếu các trang web bn qung cáo thc hin tt vic thu hút lưu lưng khách hàng mục tiêu t thị tng. Có hai cách đ tìm kiếm cơ hi qung cáo banner/văn bn kèm đường link:
1. Trên các trang web hưng đến mt th tng, mt nhóm khách hàng mc tiêu mà người s hu trang web có cung cp nh thc qung cáo này (nghĩa là bn sẽ thương lượng vi ngưi s hu trang web v v t và t l qung cáo) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Hướng đến các trang web tham gia o các mng lưới qung cáo. Trong tng hp này, mng lưới qung cáo s qun lý mi quan h gia các nhà qung cáo và các trang web tham gia trong mng lưi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta s cùng xem một s ví dụ v mi loi cơ hi qung cáo này bt đu vi tng hp đầu tiên là thương lưng trc tiếp vi ngưi s hu trang web. Bn n nh trang web tên là Daves Garden đưc đưa ra làm ví d lúc tc không? Trang web này cho cng ta thy ví dụ v qung cáo ni b. Nói cách khác, ngưi s hu hoc ngưi điu hành trang web t thc hin chương tnh qung cáo ca họ chứ không đ trang web b qun lý thông qua một mng lưới qung cáo. Nếu bn o đưng link qung cáo ti trang Daves Garden (http://davesgarden.com/ aboutus/advertise/), bn s thy họ đã để sn mt mu liên h. H cũng đưa c số đin thoi và đa ch e-mail của giám đc kinh doanh. Đây là mt ví dụ ràng v điu bn s thy khi tìm kiếm cơ hi qung cáo trên một trang web c th. Đôi khi trang Qung cáo với cng tôi” (Advertise with us) s đưa ra thông tin v các hình thc qung cáo hin có cùng với mức g của h. Trong các trưng hp khác, bn cn phi e-mail hoc gi đin cho mt ngưi nào đó đ tơng ng g c, hình thc và lch trình qung cáo. G c nhiu hay ít tùy thuc o nhu cu và mc ưu đãi ca ngưi sở hu trang web. Người đó có th đưa ra nhng ch dn nghiêm ngt v cht lưng trong phn điu khon các loi qung cáo được đt trên trang web (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Còn nhng vn đ khác cũng cn bàn chi tiết, bao gm:
Khi o qung cáo của bn đưc thc hin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn có muốn đt qung cáo trang đu hay đt trong ngcnh c thể (ví dụ đặt qung cáo của bn trên mt trang có bài viết liên quan hay không.)
Kích thưc và loi qung cáo (Mt s trang web chp nhn c qung cáo banner và văn bn kèm đường link trong khi mt s trang khác ch đưa ra mt loi qung cáo tùy thuc vào trang của họ đưc thiết kế như thế nào, v.v… để sử dụng không gian một cách tt nht) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hin nay vic thc hin qung cáo banner và văn bn kèm đường link thông qua mt mng lưới qung cáo có phần ph biến hơn. Mng lưi qung cáo ging n mng lưi liên kết. Nhiu trang web đưa cho bên th ba thc hin qung cáo ch họ không t làm. vy, h sẽ đăng ký với các công ty như Commission Junction hay Linkshare hoc Clickbank. Ti sao ư? nó khiến mi vic dễ dàng hơn, đc bit vi các trang web ln chào bán nhiu sn phm và h d đoán phi qun lý nhiu n liên kết. Điu này cũng đúng vi các trang mun thc hin qung cáo đồng lot. Có nhiu vic phi tơng lượng vi tng nqung cáo v g c, vị t đt qung cáo. Vic thông qua và đăng ti mi qung cáo cũng mt nhiu thời gian. Các mng lưới qung cáo bên thba cho phép nhng người s hu trang web có mt ngun n đnh các nhà qung cáo khác nhau đăng qung cáo trên web của h, mà không cn phi tha thun trc tiếp vi nhng khách hàng này. Tt c vic mà ni s hu trang web cn làm là tham gia vào mng i qung cáo với nhng yêu cu c thể sau đó dán vài đon mã vào trang web và các qung cáo s t đng xut hin (và thay đổi luân phiên). Trưng hợp này c ngưi đăng ni dung và mng lưi qung cáo đu có li vì c hai cùng chia s lợi nhun do các n qung cáo tr. Nhng n qung cáo nbạn cũng có li bi vì bn có th tìm các cơ hi qung cáo mt nơi tp trung, hiu qumà không cn phi tìm kiếm hết trang web này đến trang web khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là danh sách mt s mạng lưới qung cáo ph biến nht cùng với mô t ngn gn các cơ hi qung cáo mi mng:
Có rt nhiu la chọn, bn có th hưng đến thị tng mục tiêu qua trang web, vi các danh mục được quan tâm hoc ng đến các đi tưng theo nhân khu hc thông qua tt c các trang web trong mạng lưới (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
AADDZZ
Mt mng lưi qung cáo pay-per-click da trên kết qu. Trang web t đng ng đến thị tng mục tiêu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
ADACE
Dch vụ qung cáo hướng đến thị tng mục tiêu. Tập trung vào các doanh nghip kinh doanh trc tuyến nhỏ hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
AD-NET
Nhng ngưi đăng ni dung tham gia o AD-NET có s la chọn gia các qung cáo trên y ch (đưa ra bi Ad-Net) và các qung cáo được lưu trtrên trang web (ngưi s hu trang web s chn t mạng lưi các n qung cáo anh ta mun làm vic rồi đăng qung cáo của n qung cáo đó lên web của mình) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
ADSMART.NET
T hào vi mt s lưng tài nguyên trang web ln thu hút nhiu khách hàng mục tiêu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
BURST! MEDIA
Tp trung cung cp qung cáo trên các trang web hưng đến tng th tng ngách hoc mi quan tâm c th. H tun b có hơn 3.000 thành viên đăng ni dung (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
DOUBLE CLICK
Cung cp cho mt s trang web có lưu lưng truy cập ln nht trên Internet. Đây là mt đa ch nên th nếu bn đã có một s kinh nghiệm. Mng lưi y không dành cho nhng người mi bt đu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
GOOGLE ADSENSE
Qung cáo dng banner, văn bn kèm đường link và thm c c video. Nhiu la chọn cho các trang web ng đến khách hàng mục tiêu c th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
VALUE CLICK
Đm bo mua 100% không gian qung cáo trên các trang lưu trữ. Giá cho các n qung cáo da trên kết qu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
WEBCONECT
Dch vụ đặt qung cáo. Chuyn các qung cáo hưng đến mục tiêu lưu lưng truy cp lớn vào các khu vc th tng khác nhau trên Internet (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

mt ngưi mi o ngh, bn nên bt đu vi chương trình qung cáo Adwords của Google. Bi vì hin nay Google đưa ra cho các nqung cáo nhiu la chọn dựa trên mc p tr cho mi lưt click chut. Bn có thể hưng đến các trang web c thể trong ni dung kết qu tìm kiếm của Google và các mng i qung cáo Google Adsense s dng nhiu hình thc bao gm banner, video và văn bn. Chi p bn phi tr đ qung cáo tương t vi mô hình qung cáo tr tin cho mi lưt click chut. Trong một s mng lưi qung cáo bn có th phi tr tin cho s lưt click vào banner hoc vào đưng link của bn. Trong các mng lưi khác, bn có th phi tr tin cho slưt qung cáo được hin th. Nói cách khác, bn trả mt s tiền c thể (chng hn X đô-la) cho s lưt (ví dụ n 1.000 lượt) hin th ca qung cáo mà không cần quan tâm liu ngưi truy cp có click o qung cáo đó hay không (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.