Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:56    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

TO LẬP TÀI KHON TRẢ LI T ĐNG CỦA BN
Cng ta đã đ cp đến chc năng và tm quan trọng ca mt hệ thng tr li t đng trong vic xây dng danh sách và quản lý nhng thư theo đui khách hàng phn trước. Bây giờ, cng ta s nói v việc to lp mt h thng tr li t đng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các dch vụ trả lời e-mail t đng chuyên nghip như Aweber và GetResponse (bn pro) s tn khong 19,95 đô-la mi tháng. Bn cũng có th có mt tnh trả lời t đng chun nghip http://www.monsterresponse.com. Khi bn có tài khoản tr lời t đng, bn s cn đăng nhp o và đin o mt i chi tiết:
DANH SÁCH TÊN
To danh sách đu tiên của bn (hệ thng tr lời t đng cho phép bn chy nhiu hơn mt danh sách) và đt tên nó. Lưu ý rng tên mà bạn đặt cho danh sách s không hin thị cho người đăng ký. Nó ch dành riêng cho bn tham kho (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
ĐA CH GI ĐI
Hu hết các dch v trả li e-mail t đng cho phép bn che giu đa ch của họ. Ví dụ, nếu bn đang s dng Aweber, bn có th thay đi yourlist@aweber thành yourlist@yourdomain.com (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
ĐA CH T TR LỜI GI TI
Bn cũng có th chỉ rõ địa chỉ mà bn mun ngưi đăng ký của bn gi ti khi trả lời, nếu họ có bt k câu hỏi hay p ý nào v e-mail bn tin ca bn. Đa chỉ này cũng có th là cnh đa chỉ gi đi của bn, nhưng thưng t tt hơn bn nên chuyn nhng t này đến ch mt địa ch nht đnh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
FILE CH
H thng tr li t đng của bn nên có một nhãn cài đt toàn b danh sách, vấn đề nm chỗ bn phi tìm mt v trí để bn gõ ch ký riêng ca bn cho nó đưc thêm vào cui mi e-mail. Bn có th sử dng khong trống này cho việc thông báo rằng bn đã thoát ra và tên của bn, cũng nlà nhng đưng dẫn quay lại trang web, blog, hoc li chào hàng hin thi của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
URL TRANG CẢM ƠN
Ngay c nếu bn phi ti lên máy ch trang cm ơn ca bn, t bn cũng nên biết trước đa ch web s là gì (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cui cùng, bạn s cn đt mt e-mail hin thời mà bn đã to trong h thng trả lời t đng ca bn. Mi thông đip nên là mt e-mail riêng bit. Sau khi bn nhp mt lot các thông điệp e-mail, bưc tiếp theo mà bn s phi làm đó là đưa mu opt-in o trang opt-in (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thực cht mẫu opt-in ca bn là mt khi mã HTML đưc to ra bi hệ thng trả li t đng của bn. Tài khon của bn nên có một mục danh mục nói mt số điu n là To mã", Ly HTML", hoc là Trình to mu". Chúng ta schy tng bưc tng bước, s dng Monster Response làm ví d v mt hthng tr lời t đng của cng ta (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn có mt tài khoản Monster Response, t bn s thy mt nút nói Tnh to mẫu", và đây là ch mà bn mun đi ti khi mà bn to lp phn cơ bn ca danh sách và nhập vào hàng lot e-mail. Hãy chc chn rng bn vừa mi chọn đăng ký từng t mt và kim tra nó trong các hp tên và đa ch e- mail. Tiếp đó, di chuyn xung cuối và bn sẽ thy mt trường đưc n nhãn trang cm ơn. Đây là nơi mà bn s đino URL ti trang cảm ơn của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, ch vic click vào to mẫu, và bạn s đưc đưa ti màn hình tiếp theo, nơi bn có thể sao chép mã mẫu hin thi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lưu ý rng ở trên đu, bn đưc thy mt phn xem trước để xem nhng mu đăng ký hin thời như thế nào. Dưi đây là mt ca s cun bao gm mã mà bn u cu đ sao chép và n o phn HTML của trang opt-in (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
KIM TRA WEBSITE VÀ E-MAIL TRƯC KHI BN BẮT ĐU
Tc khi bn tiến tiếp, đây là lúc đ kim tra li mi th và chc chn rng hthng tr lời t đng đang hot đng chính xác. Thmà bn đang tìm kiếm đó là s bo đm sau:
Mẫu opt-in hot đng đúng cách và không to bt k li nào sau khi bn click o nút đăng ký. (Th đin tên của chính bn và đa ch e-mail vào mu opt-in, và click đăng ký.)
Mẫu opt-in chuyn ng ngưi truy cp tới đúng đa điểm. (Chc chn rng bn đã được chuyn hưng ti trang cảm ơn.)
Bn có th nhn đưc e-mail t đng đu tiên sau khi la chn. (Kim tra e-mail đ chc chn nhn đưc t đu tiên.)
Bn tiếp tục nhn đưc mi t trong tnh t n đã đưc lên lch. (Hãy chc chn là kim tra hộp t đến cho ti vài ngày sau.)
Nếu mi th hot đng đúng quy cách, bn đã sn sàng chuyn ti bưc tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bt k bưc nào ca qtnh sai sót, hãy kiểm tra li đchc chn nhng điu sau:
Bạn đã đin đúng đa ch e-mail của bạn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N cung cp e-mail hoc cơng trình của bn không gt nhng t ca bn vào t mục Tng rác" hoc “Spam" (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn đã đin đúng đưng link ti trang cm ơn trong cài đt trình tr lời tđng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
MO NH: nếu bn s hu nhiu hơn mt đa ch e-mail thông qua nhng n cung cp e-mail khác nhau (Yahoo!, Gmail, AOL, v.v...) nó s có tác dng kim tra h thng này. Điu này cho phép bn xem t của bn đã b lọc vì không tch hợp bởi nhng dch vụ này và cũng giúp bn kim tra xem làm thế nào bn thy thư xut hin (theo nghĩa đnh dng) ti ngưi đăng ký của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
XÂY DNG MT DANH CH OPT-IN SN NG TRẢ LI

Bn không cn mt danh sách, mà bn cn mt danh sách sẵn sàng tr lời. Bn cn mt nhóm người đang háo hc để tr thành mt phn trong danh sách ca bn, nhng ngưi đang trông ch tng bn tin mà bn gi đi, và ngưi đáp li lời chào hàng mà bn gi cho h. Có thđiều này không hay ho cho lắm, nhưng nó là s tht: thu hút đưc mi ngưi vào danh sách của bn ch là mt na của trn chiến. Đó thc s là nhng gì bn làm vi nhng ngưi đăng ký ca bn khi h đã trong danh sách của bn ri. Bn phi bt đu quá tnh xây dựng mi quan h vi nhng ngưi trong danh sách ngay t lúc h đăng ký (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.