Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:19    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

BLOG CA BN: NƠI TT NHT ĐỂ XÂY DNG CÁC MI QUAN H
Bây gi, chúng ta s đt mt bưc tiến mi cho phn tiếp theo. Khi ban gi đi nhng thông đip này thông qua h thng tr lời t đng, tôi mun bn đăng ti nhng thông đip đó lên một blog (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Blog (cách gi ngn gn của Weblog) là mt kiu trang web đăng ti nhng bài viết cho phép ngưi s hu đăng ti nhng ni dung lên trang của anh ta mà không cn phi s dng HTML, một ngôn ng đánh du đưc s dng để to ra nhng tài liu trên web. Nhng trang này được to ra mt cách linh hot (cng không phi là các trang HTML tĩnh), và nhng thông tin thưng đưc sp xếp tt c chỉ trên mt trang t mi nht ti cũ nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Là ngưi kiếm tiền bng việc cung cp thông tin, bn sẽ không mun đ những ngưi trong danh sách đói thông tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn s vẫn gửi đi nhng e-mail, nhưng e-mail s cha đng nhng đưng dn ti tin tc trên blog ca bn. Chúng ta làm vic này vì mọi ngưi tng không tch đọc nhng e-mail dài; nếu cng ta gi ti h nhng viết báo dài dòng, t một blog cnh là nơi tt nht để họ đc chúng. Điu thứ hai, bn scó thêm thu nhp nhờ blog của bn, do đó bn s mun mi nhng ngưi đã đăng ký nhn bn tin t bn o đc blog đ trao đi vi bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Gi sử bn va mi viết xong một bài viết tht dài cho nhng người đã đăng ký nhn bn tin của bn, và bn cũng va to xong mt bn báo cáo PDF min p mà bn muốn họ ti v. Tc hết, bn s nên đăng bài viết cùng với bn báo cáo lên blog của bn. Sau đó, bn gi t qung cáo ti nhng người trong danh sách của bn, mi h gblog của bn và nhn nhng món q dành cho h. dụ:
Xin chào (tên ngưi nhận),
Bạn biết top 10 mo kiếm tiền tn mng không?
Nếu bn mun biết, tôi va mi viết mt bài v vấn đ này. đưc đăng tn blog của tôi:
Hãy đc toàn bộ bài báo, bởi vì tôi còn nói cho bạn biết làm cách nào bn đưc nhng n q miễn phí mà tôi va to ra cho bn. Đng b l!
Bây giờ, ngưi đã đăng ký nhn bn tin của bn s hành đng nhm tha n t tò mò của anh ta. Đó thc s là mt điu tt. Bn cn i kéo đưc nhng ngưi đã đăng ký nhn bn tin của bn ra khỏi hp t đin t của họ càng tng xuyên càng tt và để họ click xung quanh và c ý (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ biết các bưc lp blog của riêng bạn, hãy tham kho chương 11 của cun sách này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CHUN B N HÀNG
Xây dng mi quan h vi nhng người trong danh sách của bn thông qua hthng tr lời t đng và blog của bn cũng giúp bn trong giai đon chun bbán hàng. Chun b bán hàng là q tnh cho phép bn đánh bi đưc s tchi của khách hàng tim năng và gây n tưng vi h bng nhng li ích, khiến họ mua hàng n một la chọn hin nhiên. Nếu bn tng đăng ký nhn bn tin, chc bn đã thy hiu qu ca vic chun b bán hàng. Nghiên cứu tng hợp tiếp theo s cho bn thy khi tri nghim của khách hàng trin vng mức trung bình t nhng th thut tiếp thị hiu qunht là gì (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vào mt đêm ti tăm và bão bùng, Joe tt tivi đi (chương tnh thi tiết va dbáo rng vài gi na s có mưa to), anh ta bt máy tính lên và truy cp Internet để kim tra e-mail. Sau khi lưt qua i bc t rác và i bc t tnhng ngưi bn, anh dng mt trên mt dòng tiêu đ làm anh c ý:"Joe, bn có muốn biết lý do thc s làm bn mất ng?" "Không!" Anh nghĩ, "nhưng mà mình tò mò mun biết ti sao. Mình sn sàng chi tr mt khon kha khá cho ai đó có th làm cho mình ng đưc ngay o lúc na đêm. Mình có mt bài thuyết trình quan trng vào ngày mai."
thế là anh ta mở ngay e-mail đó, anh ta nh ra ai là người gi bc thư. Anh tng xem qua lúc 3 gi tun tc. H đang bán mt “gii pháp cho gic ngủ”. Joe đã không tin lm là h có thgiải quyết vn đ, nhưng h đã chào hàng anh mt cuốn sách min p về k thut t giãn, và anh đã áp dng thành công tc khi đi ngủ. Bc t mi nht là như sau:
Joe thân mến,
Đã mt tun k từ khi anh đăng ký nhn bn tin của "Gii pháp đơn gin cho gic ngủ" và đã tải v bn miễn phí của "10 mo vặt đ thư giãn trưc khi đi ng." Bn đã thu đưc ích li gì t những mo nh này không? Tôi chc là có. Như bn biết, chứng mt ng ging như mt cơn ác mng. Tôi từng chịu đng nó n chục năm tri cho tới khi tôi tìm ra nhng thông tin vô cùng hu ích chỉ có trong "Gii pháp đơn gin cho gic ng" (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tn thc tế, tôi nh rằng có hai vic làm thay đi cuc sng đưc trình bày trong cun sách giúp tôi nhanh chóng ng đưc ngay trong cái đêm mà tôi đọc chúng. Bn có biết hai lý do khiến hu hết nhng ngưi không th ng được vào ban đêm không? Có hai vn đ ti t ngăn cn bn mt đêm ngh ngơi an lành. Mt trong số đó liên quan ti sc khe tng th của bn. Vn đ còn li là tình trng tâm lý của bn, bn s vô ng sung sưng khi bn biết là cái gì (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Joe , tôi không th ca ngi sn phm này vi bn nhiều n na. sẽ thực sự cách mng hóa cuc sng của bn. Tn hết, giấc ng là sui ngun tươi tr. Bạn có th ghé li trang web http://www. thesleepsolution.com/ đ biết đưc những chi tiết thú v và đt hàng. Bn có th ti v giải phápy ngay lp tức sau khi thanh toán và ng ngay ch trong vòng mt gi sau (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thân mến, Jim Marketer
Joe háo hc g li trang web đó ngay lp tc. Anh đọc li những t chào hàng và tìm thấy i la chọn ích li anh đã không c ý trưc đây. Anh xem li giá c:49,95 đô-la. Không t chút nào! Bởi vì, anh cũng s phi tr mt khon y như thế cho cun sách mua ca hàng. Joe đã quyết đnh mua nó. Anh click o nút đt hàng và rút nhanh thtín dụng. Nếu bn là Jim Marketer, bn có th ăn mng đưc rồi vì bn đã có 75¿ hoa hng (tc là 37,46 đô-la) trong khi bạn đang xem phim cùng v. Mt tiếng keng báo hiu va có thêm tiền đổ vào tài khon ngân hàng ca bạn, và bn thì li không cn nhà, ngi tc máy tính. Đó cnh là sc mnh của vic chun b bán hàng khi tiếp thliên kết hiu qu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chun bbán hàng là phương pháp bán hàng bí mt ch yếu đbiến kch hàng tim năng thành khách hàng thc s (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy nh: chun b bán hàng là một phương pháp bán hàng bí mt để biến khách hàng tim năng thành khách hàng thc s. Về cơ bn, bn đang làm mm ng khách hàng mục tiêu đ có th thuyết phục anh ta d dàng hơn khi bn đề nghị anh ta mua. Ti sao điu này li quan trng? Tc tiên, đây là nhng s tht:
HẦU HT CÁC KCH HÀNG TIM NĂNG KHÔNG MUA NGAY TRONG LẦN ĐU TIÊN TRUY CP VÀO MT TRANG WEB (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trên thc tế, có th phi mt vài ln đ i kéo một khách hàng tim năng ghé thăm trang web ca bn tc khi bn bán đưc hàng cho anh ta. Điu này có rt nhiu lý do. Khách hàng tim năng này có th có ít thi gian, anh ta xem qua trang web của bn trong lúc làm vic, hoc đơn gin lúc đó anh ta không có đ tiền đ mua hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THÔNG THƯNG MI NGƯI KHÔNG THÍCH TR THÀNH KCH HÀNG DDÃI (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic gi thông tin và làm cho các khách hàng tim ng hiu (hiu g tr tc khi mi mua hàng) là c mt chng đưng i, nht là khi vic mua bán lại din ra trên mng. Hãy nh rng, khách hàng tim năng của bn cũng xem hàng tá li chào hàng mi ngày. Anh ta đã b bội thc bi nhng bc t rác, nhng banner qung cáo và nhng pơng tin thâm nhp khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
CHUN B BÁN HÀNG = TIP TC ĐEO BÁM
Tiếp tục theo đui đưc chng minh giúp tăng t l khách mua hàng trên tng số ngưi truy cập. Hãy ghi nh t l ngưi truy cp vi s hàng bán đưc. Nếu khách hàng trin vng g thăm trang web của bn và bn không đeo bám h, t cơ hi bán đưc hàng là rt thấp. Tuy nhiên, khi đeo bám, bn phi có khnăng gi nhng li chào hàng trước mt khách hàng và nhng dòng trao đi m đ bn có th ly đưc s tin tưng của khách hàng và dn dt hợ ti sgii thiu của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TT HƠN BN NÊN NM GI ĐƯC KCH NG TRIN VNG (VI TƯ CÁCH MT NHÀ LIÊN KẾT) TRƯC KHI MT THƯƠNG NHÂN LÀM ĐIU ĐÓ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều ti t nht bn có th làm khi là mt n liên kết là gi cho khách hàng trin vng của bn trang web của thương nhân trưc khi bn có được tên và địa ch e-mail của khách hàng. Rt có th là thương nhân s ly đưc tên và e- mail của khách hàng đó. Ngoài ra, hãy xem xét chuyn gì s xy ra khi bc tchào hàng của ngưi kia ít hiu quả hơn của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn không chuẩn b bán hàng, thì bạn đang mt đi nhng kch hàng tim năng và doanh s (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Khâu chun b bán hàng đm bo cho bn li thế ti đa để ti ưu hóa mọi thành phn trong chiến lưc bán hàng liên kết của bn t số lưu lượng truy cp cho đến toàn b d liệu theo dõi. Nếu bn không chun b bán hàng, tbn đang mt đi nhng khách hàng tiềm năng và doanh s (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.