Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:33    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 7: CÁC CHIẾN DCH RAO VT
Rao vt trên mng tương t như qung cáo trên báo giấy, đặc bit qung cáo trên Internet thưng r hơn nhiu (đôi khi còn min phí) và cho bn nhiu chđ đăng hơn mt ct (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bưc đu tiên của bn là ng ra khong bn đến năm mu rao vt để đăng trên các trang web khác nhau. Tiêu đ rao vt luôn là phn quan trng nht, vì nó s là đưng link đ mi ngưi click o xem quảng cáo của bn. Bn cn nghĩ ra mt tiêu đ n tưng, thu hút s c ý. Phn thân của rao vt s tương đi ngn. Chỗ đ bn đăng qung cáo nhiu hay ít tùy thuc o tng trang web rao vt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là mt mẩu rao vt mẫu để minh họa cho điu tôi nói:
XÓA BNNN TRONG THẺ TÍN DNG TRONG 365 NGÀY HOC ÍT HƠN?!
Bn đang phi cht vật kiếm tin để thanh toán các hóa đơn và ch đ ăn đúng không? N nn trong th tín dụng khiến bn căng thng và vi hu hết mi ngưi, đó dưng như là k khăn không th vưt qua được (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, tôi s chỉ cho bn mt bí mt đ bn có th trả hết n nn trong vòng mt năm hoc chưa đến mt năm. Nó không h rc rối hay đòi hi phi khéo léo, và bn cũng không phi chu đựng vic ct gim ngân sách. Nó rt đơn gin, chỉ cn bn làm theo tng bưc vi mt hệ thng đã đưc chng minh thc s hiu qu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy tìm hiu k hơn trong ngày hôm nay!
Dưi đây, tôi s cung cp cho bn danh sách hầu hết các trang web rao vặt ph biến nht. Tuy nhiên, trước hết tôi cn nói về mt tng hợp đặc bit. Tng hợp đc bit này là trang Craiglist (http://www.craiglist.org). Craiglist nhn đưc nguồn lưu lượng truy cp khng l và nó có th là mt m ng thực s đ bn qung cáo min phí. Tuy nhiên, bn cn phi biết s dng dch v này đúng cách. Cng đng trên trang web Craiglist rt nghiêm ngt vqung cáo kinh doanh. Nếu bn đặt qung cáo sai chuyên mc, qung cáo ca bn s b đánh du và xóa b. Thm c e-mail hoc đa ch IP của bn có th bcm s dng trang web này nếu vi phm lut q nhiều ln. Mt điu cũng rt quan trng là bạn phi hưng lưu lượng truy cp trên Craiglist ti trang tm thi của mình khi bn cung cp thông tin min phí. Đường link trc tiếp tới trang bán hàng gn n chc chn s khiến bn gp rc rối (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi bn viết qung cáo, hãy tp trung vào thông tin mà bn đem li cho mọi ngưi (qua danh sách ca mình) hơn là sn phm hoc mi chào sn phm bn đnh bán. Hãy nh: mục tiêu là thu thp thông tin ca nhng người đng ý tham gia opt-in o danh sách của bn. Sau đó, bn có th theo đuổi đ tăng cưng s quan tâm ti lời chào hàng của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Dưi đây là danh sách hu hết các trang web rao vt phổ biến nht :
TH THUT NG LƯU LƯNG 8: MNG HI 
Nếu bn mun có thêm nhiu ngun lưu ng truy cp min p t đôi khi bn phi đi xa hơn nhng cách thông thưng. Các trang mng xã hi rt thnh hành và đem đến cho bạn cơ hội đc đáo đ t nhân bn, đ lên tiếng qua Internet. Nhiu đim đ liên lc đưc đưa ra trên các trang web như:
MySpac
Friendste
Faceboo
Tagge
Squido
HugPage
Tt c các trang web trên đem đến nhng cơ hi đáng kinh ngc để thúc đy lưu lượng truy cập của bn. Dù mt s trang web khác nhau v chc năng, nhưng tt c đu có nhng tính năng m rng cho phép bn to ra nhng cng và liên kết bên ngoài mà bn có th sử dng để qung cáo cho trang chính ca   
mình. Bn cũng có th đưa ra mt s ni dung đc đáo bng cách s dng các công c khác nhau được cung cp trên mi trang web. Chng hn n bn có thể sử dng MySpace đ đăng ti thêm các bài viết (trên blog của bn) hoc các bn tin vi nhng thông báo đc bit. Hãy s dng vị t viết khu hiu đqung cáo URL trang web của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Các trang web nSquidoo và HubPages thm c còn có nhiu tính năng hơn. Bn có th xây dng mt mng lưi đc giả bng cách kết hp vi nhng trang web thành viên chia s cùng s tch. Mục tiêu ch yếu của bn trên nhng trang web này là to ra nhiu khu vc để phát tán ni dung, xây dng danh tiếng và gia tăng đ phủ tơng hiu của bn. Theo mt cách nào đó, bn có thể biến mình thành mt ni sao trên mi trang web này nếu bn cung cp ni dung hp dn. Các trang web này rt lý tưởng để chia s bài viết, video và nhng loi ni dung truyn thông khác mà bạn mun “lan truyn vì ni dung sẽ đưc truyn t trang web này sang trang web khác và liên kết vi các mng lưi thành viên khác. Mc dù vậy, hãy nh mục tiêu ch yếu của bn là đưa đưc nhiu đưng link tr li trang opt-in cnh của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.