Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:03    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

8. TO RA LƯU LƯNG D DÀNG
8A - MC TIÊU LƯU LƯNG
Bn đã quen với thut ng lưu lưng truy cp và tm quan trng ca vic hưng lưung truy cp ti trang web của mình. Điu đó có nghĩa là đưa sn phm đến vi nhng người đang tìm kiếm nó, nhiu người mi và thm c là c nhng chuyên gia dày dặn kinh nghim q lo lng v việc ng lưu lượng đến trang web của h. Điu này mt phn là do nhng qung cáo thi phng v nhng hưng dn ha hn s gii quyết tt vn đ lưung truy cập. Bn hãy suy nghĩ v tuyên b này, nó hàm ý rng vic to ra lưu lưng truy cp rt k khăn, mơ h và rc rối. Ngay bây gi tôi s làm sáng t vn đ này. Các bí quyết thc s to ra lưu lưng truy cp chỉ là nhng phương pháp mà bn chưa biết. Ngay khi bạn hiu nhng quy lut cơ bn chi phi vic tìm kiếm trên các trang web t bn s không bao gi lúng túng v việc to ra lưu lưng truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
QUY TC 1: mI TH ĐƯC KT NI
Internet bao gm hàng triu máy chủ. Không phi tt c các y ch này đu liên kết trc tiếp vi nhau, tuy nhiên, chúng chc chn đưc liên kết trong một mạng lưi mini” của mình. Điu đó có nghĩa là gì? Mi ngưi phát hin ra các trang web mi theo ba cách ch yếu:
1. Bng cách gõ t khóa vào một công c tìm kiếm n Google, Yahoo, MSN,…
2. Bng cách click o những đưng link trên các bài viết hoc qung cáo trên các trang web nổi tiếng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Bằng cách truyn ming online (chng hn như đề cp đến trên các din đàn, phòng chat), offline (thông qua danh thiếp cá nhân, nhãn dán, qung cáo rao vt, qung cáo trên đài, trên ti vi)
Hu hết mi người đu biết v Google, Yahoo, MSN, Ebay, AOL, CNN, MSNBC, v.v… Đây là nhng công c tìm kiếm ni tiếng nht hin ra ngay trong đu tôi. Hu hết mi ngưi đều nh đa ch các trang web này và biết cách đến các trang này mà không cn phi tìm kiếm na, các trang web n Google và Yahoo là nơi đu tiên mi ngưi vào khi h mun tìm kiếm mt điu gì đó cth. Các trang n MSN và AOL thưng xuyên được đt thành trang bt đu” hay trang chủ” nghĩa là nó s là trang web đu tiên xut hin trên trình duyt cá nhân của ngưi dùng khi h online. Các trang web này đi din cho các cng cnh trong hot đng Internet, đưc ví n sân bay hoc trm xe buýt ca Internet. Phn ln mi ngưi bt đu t các trang này nhưng h cũng có tho các trang web khác không gii hn bi vì cng là các ngun thông tin đưc liên kết cht chvi nhau. Bn có thclick o mt bài viết mi, mt kết quả tìm kiếm hay mt qung cáo và ngay lp tc bn tìm thy mt trang web mà bn chưa nhìn thy bao giờ. Nhng trang web “mi” này li liên kết vi nhng trang khác. Bn đã hiu ri đấy, bn có th bt đu t mt nơi quen thuc và click liên tiếp o các đưng link cho đến khi bạn ti mt trang web chưa nhìn thy bao giờ, điu này đưa chúng ta đến vi nguyên tc tiếp theo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
QUY TC 2: tT C ĐƯNG LINK
Đ mt ngưi nào đó vào trang web của bn, họ cn nghe, nhìn thy hoc biết tên trang web ri sau đó đánh tên trang web lên thanh đa ch trên tnh duyệt ca họ hoc có th click o một đưng link siêu liên kết (đưng link này có th bng ch hoc nh nh) t mt trang web khác hoc trong một e- mail. Vì vậy, điu bn cn làm để to ra lưu lưng truy cp đến trang web ca mình là đt nhiu URL trên càng nhiu trang web càng tt. Bn có thlàm vic này theo nhng cách sau:
Qung cáo (mua qung cáo văn bn hoc qung cáo banner trên các trang web khác)
Tạo ra ni dung (viết các bài báo, thông cáo báo chí, báo cáo lan truyn..)
Ln kết vi các ch sở hu trang web và danh sách khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đưa đưng link trang web của bn vào các din đàn, các nhóm tho lun, tgii thiu, qung cáo rao vt, các bài đánh g v sn phẩm, nhn xét trên blog, video (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng kh năng này là vô gii hn và điu quan trng là luôn luôn có nhng cơ hội, luôn có cách đ đưa nhiu đưng link đến trang web của bn, càng có nhiu đưng link, t bn càng có nhiều lưu lượng truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
QUY TC 3: mI TH TRƯNG CÓ MT CỔNG VÀ MT CNG MINI
Các trang web ging như Google, Yahoo, MSN đưc xem là các cng. Nói cách khác chúng là các cng để đến vi lưng thông tin khng l ng ti skhách hàng ln nht. Th tng của bn cũng có các cng ng đến nhiều khách hàng mục tiêu. Chng hn, hãy nhìn o lĩnh vực th thao, mt trang web nESPN là mt cng đến thị tng c thể v thể thao thế gii (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tuy nhiên, bn có th gim bớt s lưng các cng th tng mục tiêu, thm c tìm ra nhng trang có lưu lưng truy cp t trung bình đến ln, đáng tin cy nhưng không qrng và cnh tranh qcao (nghĩa là bn s d dàng đăng đường link của mình lên theo mt s nh thc) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta hãy xem một ví dụ v thị tng ngách làm vưn. Chng hn tôi o Google và th gõ cụm t “làm vưn. Trong mưi kết qu đầu tiên tôi quyết định đến mt trang web tên là Vưn của Dave (http://www.davesgarden.com). Điu đu tiên tôi chú ý đến là mt đưng link ti phn cng đng”. Có hai ngun tài nguyên đưc đưa ra là din đàn tho lun và blog làm vưn. Cng đng của din đàn này có trên 332.374 thành viên. Trong phn blog có khong 1.519 thành viên đã lưu tr blog của mình trên trang trang web này. Nhng ngun thông tin này có th mang đến cho bn cơ hi tuyt vi đ có độ phủ rng và đăng đưng link trang web ca mình lên mt nơi có nhiu ngưi truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhng ngun thông tin này có th mang đến cho bn hi ưu tiên để có đph rng và đăng đưng link trang web của mình lên đó đ có được nhiều lưu lượng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Trang web này cũng hin th qung cáo Google Adsense, bn cũng có th đt đưng link đây nếu bn ng đến mt trang web c thể trong chiến dịch qung cáo Google Adwords. Cui cùng, ni ch trang web này cũng đưa ra nhng cơ hội qung cáo độc quyn. Bn có th đặt qung cáo văn bn hocqung cáo banner trc tiếp trên trang web mà có th đưc nhiu ngưi truy cp nhìn thy nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy xác đnh xem liu th đưa đưng link tới trang web của bn đến vi mi ngưi đâu đó dc theo nhng con đưng này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bt c khi nào bn tìm thy mt trang web ging n vậy hãy click vào những đưng link bn quan tâm. Nhiu khnăng bn s đưc dn đến mt trang web ưa tch có nhng đưng link dn đến các trang web trong các th tng ngách c thể hơn và bn có thể s tìm thy cơ hội qung cáo nhng trang web này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ti sao li phi click o nhng đưng link? Bi vì bn muốn ln theo nhng con đường ngưi truy cp có th đi. Hãy c ý mỗi trang web đưc b t nthế nào, nhng đưng link được đt đâu và nhng phn nào trên trang web có th thu hút s c ý nhiu nht. Sau đó hãy xác đnh liu có th đưa đưng link ti trang web ca bn đến vi mi ngưi ở đâu đó dọc theo nhng con đưng này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ giúp bn đt đ ph rng hơn, ch cn tìm mt hoc hai trang web mi có tim năng mi ngày (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có th qung cáo trên một trang web? Bn có th đăng mt bài viết chứa các đường link trang web của mình? Bn có th đặt đưng link trong phn chký mt din đàn? Bn có th đưc lit kê n là một trang đối tác trong phn Nguồn tin? Hay bn có th đưa lời nhn xét lên blog ca h?…

Hãy tiếp tục suy ng v nhng cơ hi này trong mi trang web hưng đến mt th tng c thể mà bn tìm ra. Bn s hài ng vi kết qu. Đây là phn d làm nht, bn có th làm t t mi ngày, ch cn tìm mt hoc hai trang web mi có tim năng giúp bn đt độ phủ rng hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.