Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:22    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 5: TIP TH QUA CÁC DIN ĐÀN, NHÓM THẢO LUN
Tôi coi các din đàn và nhóm tho lun là các thành phn không xác đnh bi rt k đ d đoán kh năng to ra lưu lưng truy cp lâu i hay nhanh chóng khi có q nhiu biến s:
Có bao nhiêu lưu lưng truy cp mà din đàn, nhóm tho lun nhn đưc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ tài hay các vn đ đưc tho lun lp li trong nhóm nhanh chóng như thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bài tho lun của nhóm đã đăng đưc đánh ch mc bi công c tìm kiếm n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic đc các bài tho lun đưc mở cho tt c mi ngưi hay đòi hi ngưi truy cp ln đu tiên phi đăng ký tài khon (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nói chung, bạn có thk vng mt dòng lưu lưng truy cp lớn trong mt din đàn hoc nhóm tho lun, đặc bit là khi din đàn, nhóm tho lun đó có stham gia của nhiu thành viên và h đam mê ch đ mà h quan tâm. Thêm o, đó bn có th nhn đưc lưu ng truy cp t các công c tìm kiếm mt cách t nhiên nếu như din đàn đó được đánh ch mục bi công c tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Phương pháp đây rt đơn gin:
1) Tìm các din đàn hoc nhóm tho lun có liên quan ti thị tng hoc thtrưng ngách của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2) Hãy chc chn rng các din đàn, nhóm tho lun này nhn đưc lưung truy cp ln và các thành viên tham gia mt cách thường xuyên, hay nói cách khác là có nhiu ch đ mi và nhiu cuc tho lun sôi ni. Bạn hãy tránh các din đàn, nhóm tho lun mà hàng tháng không có ai đăng mt bài nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3) Đăng ký một tài khon cho bn và bt đu đc mt s chủ đ đ hiu v cm nhn của cng đng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) Gii thiu bn thân và bt đu tham gia tho lun (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5) Ngay khi bn gia nhp vào cng đng hãy đặt mt qung cáo ngn vi đưng link đến trang opt-in của bn trong file ch kí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ tìm được các din đàn, nhóm tho lun dành cho th tng mục tiêu ca mình, bn hãy tìm trên công c tìm kiếm ưa tch, s dng mt i t khóa hưng ti mục tiêu cng vi t din đàn. Chng hn, bn có th sử dng Google và tìm kiếm cụm t din đàn cng vi cụm t may vá đ tìm kiếm nhng din đàn liên quan đến may vá hoc nhng bn tin liên quan đến nó. Mt th thut khác bn có th sử dng để tìm kiếm là s dng nhng cm tkhóa chính trong th tng ca bn vi tng cụm t đưc cung cp bởi [tên của phn mm bn tin]. Chng hn, mt nền tng bn tin thông dng là Snitz. Nhng th khác gm có phpBB và vBulletin. Gi gi s, bn đang tìm kiếm din đàn liên quan đến ch đ máy quay phim hoc máy nh, nhiếp nh bn có thể gõ máy quay phim đưc cung cp bi Snitz. Hãy th tìm kiếm vi Google. Bn có th tìm thy mt i din đàn tp trung o th tng ngách y nh hin ra trong kết qu tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Ý tưng đây là xây dng mt quan h tt, tin tưởng và tin cy n thành viên trong cng đng din đàn. Đng đăng ti nhng gì liên quan đến công việc kinh doanh hay t đ cao bn thân. Khi bn là mt thành viên tích cực đóng p cho cng đng tt nhiên mi ngưi s tò mò v bn và b i kéo bởi thông tin trong file ch ký ca bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn, bn đang ng ti thị tng hun luyn t nuôi và mt din đàn mà bn tham gia mi ngưi hi cách dy mèo dùng cái hp đi v sinh mi, là mt chuyên gia, bn s đưa ra câu tr li hữu ích như sau:
Mèo tch làm theo thói quen, chúng không thy thoi mái khi bng nhiên phi thay đi và đc bit cng cm thy rt k khi t dưng phi thay cái hp đi vệ sinh hàng ngày. Khi bn cần thay mt cái hp mi cách tt nht là làm t t, hãy bt đu trộn ¾ hp cũ vi ¼ của hp mi. Sau vài ngày hãy ra sch hp và để vào đó ½ hp mi và ½ hp cũ. Đ nvy trong 5, 6 ngày rửa sch hp ln nữa và để o đó ¾ hp mi và ¼ hp cũ, đó là vic nên làm, đến ln sau bn có th thay toàn b hộp mi, hy vng vic này có th giúp ích cho bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bây giờ, khi bn s dng mt file ch ký t điu gì s xy ra? Khi bn đăng câu trả li có mt khong trống dưi, bn có th đ qung cáo của mình:
Nếu bn b làm phin bi nhng bn t lm ng ca mình t đng tht vng! Bn có th hc cách đ nói theo nn ng của cng”. Tôi có th giúp bn bng cách cung cp min p bn sao của báo cáo đc bit Làm thế nào đnói chuyn đưc vi nhng c o của mình. Ch cn bn o thăm trang web http://www.link-den-trang-opt-in-cua-ban.com (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Bt c ai đc bài viết của bn đều có th thy chký này. Nếu họ quan tâm, họ sẽ click o trang web của bn và đăng ký o danh sách opt-in. Đây là kiu lưu lượng truy cp rt tốt vì ngưi truy cp đu ng đến mt vn đ chung (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.