Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:21    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TIP TH QUA E-MAIL PHÁT HUY TÁC DNG
Đ liên h vi khách hàng tiềm năng vi vai t là nhà liên kết, bn phi làm nhng vic sau:
1. Thu hút ngưi đó vào trang web của bn, nơi bn đã thiết kế mt trang đích đến (landing page) opt-in đưa thông tin chào hàng cho ngưi đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Có một nh thc la chọn đng ý tham gia opt-in trên trang web đ ngưi truy cp có th tiếp tục nhn thông tin chào hàng của bn bng cách đăng ký o danh sách gi e-mail của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Tiếp tục cung cp nhiu thông tin cho ngưi đăng ký nhn bn tin, vi hy vng người đó s kích vào link liên kết của bn đ ti trang web của thương nhân (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điu đó rt ging việc gii thiệu nhng ngưi l vi nhau trong thế giới thc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi tiếp tc, bn s phi cung cp nhng ch dn cơ bn cùng nhng thông tin mà họ cn đ ra quyết đnh. Chng hn trong dụ giảm cân, cn phi ging giải cho người đăng ký v vic gim cân nói chung, cũng n cho anh ta thy nhng li ích ch yếu của gii pháp Burn the fat nói riêng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều đó rt ging vic giới thiu nhng ngưi l vi nhau trong thế gii thực. Bn giới thiệu cho khách hàng trin vng này mt sn phm mà anh ta chưa thy bao giờ. Hãy ng v tt c nhng điu mà mi ngưi coi trng khi ln đầu tiên h gp mt người l. n tưng ban đu cc k quan trng. Luôn có mt cuộc nói chuyn chào hi. Mi ngưi thu thp thông tin v ngưi khác đquyết đnh liu có nên gi quan h hay không và duy t mi quan h đó như thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều này cũng ging n khi bn gii thiu vi mi ngưi các sn phm và dịch vụ mi. Ging n trong thc tế bn gii thiu hai người vi nhau bng cách cho h biết tên, gia cnh, tình trng hin ti của ngưi kia, v.v, bn gii thiu cho mi ngưi sn phm mi bng cách cho h biết tên sn phm cùng nhng đc đim và li ích c thể của sn phm. Nhng li ích này giống nlà chia s sở tch. Mi người tng cm thy thoi mái hơn khi h có nhng đim chung vi nhng người khác đúng không? ng vic của n liên kết là giúp xây dng mi liên h cm giác rng “sn phm này là la chọn đúng đn cho mình.”
Tôi hy vng bn đã bt đu nhìn thy bc tranh bn đã thy đưc tim năng to lớn của công vic kinh doanh trên Internet như thế nào ca? Có th bn đang nói:Tht tuyt, Ewen. Tôi phi làm thế nào để bt đu công vic này?Tôi rt vui nếu bn hi như vy. Cng ta s bt đu ngay bây gi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5. CÁC CÔNG CCỦA NHÀ TIẾP THLIÊN KT
Mi công vic kinh doanh đu cn có công c đ mang li hiu qu, và công việc kinh doanh trên Internet của bn cũng không phi ngoi l. Nhng công c này rt cn thiết, cng không ch đưc dùng đ thực hin công vic kinh doanh mà còn nhằm ci thin công vic tiếp th ca bn. Ci thin quá tnh tiếp th luôn mang đến lợi nhun ln hơn và nhiu hơn. Khi là một nhà tiếp thliên kết, bn bt buộc phi có bn công c i đây:
1. Mt trang web với tên min của chính bn
2. Mt h thng tr lời t đng
3. Phn mm theo dõi link
4. Phn mm che giu link
Cng ta s tìm hiu ti sao nhng công c này li to nên s khác bit ln giữa các nhà liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
MT TRANG WEB VI TÊN MIN CA CHÍNH BN
Mt n tiếp th liên kết nghiêm túc cn có mt trang web và tên min ca cnh mình vì rt nhiu lý do:
1. Đ kiểm soát cht ch việc tnh bày các tài liu tiếp thị và chào bán sn phm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2. Tạo s quan tâm của khách hàng vi sn phẩm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3. Nhn din thương hiu và độ phủ của thương hiu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4. Kim soát được dòng lưu lưng truy cp vào trang web (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5. Có kh năng tương tác và tr lời ngưi truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi bn điều hành trang web của cnh mình, bn có th kiểm soát tt hơn. Nếu bn không có trang web của riêng mình, hãy ng xem điều gì s xy ra khi bn to ra và hưng lưu lượng ngưi truy cp o trang web của mt ngưi khác?
Ci thin q trình tiếp th luôn mang li li nhun ln n và nhiu n (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn không th gây nh ng ti nhng người truy cp này. Phi may mn lm bn mi bán đưc sn phm của thương nhân. Tuy nhiên, nếu có trang web của riêng mình, trước tiên, bn có thnm giữ nhng ngưi truy cp này. Điều đó có nghĩa là bn có th gii thiu sn phm đến ngưi này theo cách mà bn tin rng dễ bán được hàng nht. Bạn có được tên, đa ch e-mail ca khách hàng và bn có th lp li công vic chào hàng với h. Thm c bn có thể tiến hành kho sát đ xem nhu cu thc s của khách hàng là gì (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn bn sở hu mt tên min là http://www.best-deal-on-nike.com. Nhờ hiu quả ca vic nhn din tơng hiu, trang web của bn có th là trang đu tiên mi ngưi tìm thy khi h tìm mua giy Nike. Điu này s không xy ra nếu bn ch đơn gin liên kết (chng hn trong mt qung cáo) ti trang http://www.nike.com. Chc chn link liên kết của bn có th nng o sau URL này và bn có th kiếm đưc phn trăm hoa hng, nng vic nhn biết thương hiu có tăng lên hay không?
mang đến sự tự do và kim soát tt. Trang web chính là đng cung cp sc mnh cho toàn b chiến lược tiếp th của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Chc bn đã bt đu hiu quan đim ca tôi. Tôi có th lit kê hàng lot ví dcho thy tm quan trng của vic s hu mt trang web riêng. Nó mang đến sự t do và kim soát tốt. Trang web chính là đng cơ cung cp sức mnh cho toàn b chiến lưc tiếp th của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.