Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:28    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Tóm li, dưi đây là bảy điu cn tuân theo đ to nên một trang opt-in đơn giản, hiu quả và có t l chuyn đi cao:
1) BN ĐÃ CÓ MT TIÊU Đ HP DẪN CHƯA?
Đây là điu đu tiên mà khách hàng s lưu ý khi h truy cp web ca bn. Tiêu đ của bn cn phi thu hút được s c ý của khách hàng ngay lập tc và làm tăng s hng t của h đ đ giữ chân h đc hết phn còn li ca trang web (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
2) BN CÓ MT LI CHÀO HÀNG RÕ RÀNG CHƯA?
Nhng ngưi truy cp cn thy ti sao và vic tham gia danh sách của bn sđem li li ích gì cho h. H s nhn đưc gì khi h tham gia? H sẽ hc hỏi đưc điu gì? Nhng thông tin của bn s giúp ích cho h như thế nào?
3) BN ĐÃ KÊU GI KCH NG HÀNH ĐNG CHƯA?
Hãy nói với khách hàng h phi làm gì đ tham giao danh sách của bn. Hãy chỉ cho h biết họ phi cung cp tên và đa ch e-mail bng cách đin o và gi đi bn đăng ký t trang web n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) BN Đ HỘP ĐĂNG KÝ Ở CH NI BT CHƯA?
Hãy nh rng người truy cp có th không có nhiu thời gian hoc có ý đnh đc toàn b trang opt-in của bn. thế bn cần phi đt hp đăng ký ngay đầu trang ch đng chôn vùi nó cui trang (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
5) BN CÓ LƯU Ý V QUYN RIÊNG TƯ E-MAIL CHƯA?
Bn hãy nh s dng nhng thành phn xây dng nim tin. Luôn luôn cnh báo cho khách hàng của bn v nhng cnh sách khi tham gia danh sách opt- in của bn, và nói cho h biết thng nhng thông tin của h sẽ đưc giữ bí mt. Hơn thế, s là mt ý hay khi báo cho h biết s cn thiết khi cung cp mt e- mail có g tr và kim tra li tài khon e-mail đ có t xác nhn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
6) BN CÓ MI NH OPT-IN, N MT MÓN HÀNG TNG THÊM HOC MT LỜI CHÀO HÀNG ĐÚNG THI ĐIM CHƯA?
Hai thành phn này nên được xem như một phn trong toàn b chiến lưc marketing của bn, và bn cn phi dành mt v t tch hp cho nó nếu bn có ý đnh s dng nó trên trang squeeze page ca bn. Nói cách khác, những cam kết của bn cn phi là s tht. Bn có th tiến xa vi nhng thành phn hỗ trợ đó, nhưng đng chào hàng bng mt món quà tng thêm nếu bn không có (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
7) BN CÓ NHNG QUY ĐNH CHT CH VỀ ĐNH DNG CHO TRANG WEB CỦA BẠN CHƯA?
Bn cần đm bo rng trang web của bn thc s đơn gin và bt mt. Mt trang web sáng sa, p hp s có t l chuyn đi tt hơn rt nhiu. Tránh lộn xộn và lm dng đồ ha (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TO MT TRANG CM ƠN
Đây là trang mà nhng người đăng ký s thy sau khi h va quyết định tham gia o danh sách của bn (t trang opt-in) bng cách đin tên và đa chỉ e- mail của h. (Bn s biết cách đ nhng người đăng ký ti thng được trang này khi bn nghiên cu phn cài đt h thng tr lời t đng. Vic bn to đưc trang này đu tiên rt quan trng.)
Có hai kiu trang cảm ơn bán hàng liên kết:
MT S CHUYN HƯNG T ĐNG THÔNG QUA LINK LIÊN KT
Ngưi đăng ký được chuyn hưng mt cách t đng ti trang của thương nhân thông qua link bán hàng liên kết sau khi khách hàng tham gia danh sách. Vic này d dàng hơn cài đt, khi bn không có nhng trang web ph đ to ra trang này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
MT TRANG CẢM ƠN KCH NG (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thay vì chuyn hưng người đăng ký ti trang web của thương nhân, bn hưng họ đến trang cm ơn khách hàng của riêng bn. Điu này cho phép bn nói li cm ơn ti nhng ni đăng ký tham gia danh sách của bn, cũng như qung bá nhng sn phm bán hàng liên kết ph trợ ngay trên trang web này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Kiểu đu tiên (chuyn hưng link liên kết) ch đưc khuyên dùng cho những trang "tng quan bán hàng liên kết", nơi mà các trang opt-in gm nhng bài đầy đủ tng quan về sn phm bán hàng liên kết. Kiu th hai đưc khuyên dùng đ song hành cùng vi trang opt-in đơn gin mà bn vừa mi biết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lưu ý rng trang này cũng phi ràng và đơn gin, ging n trang opt-in mà bn đã thy ở trên. Tuy vy, chúng ta s thành công hơn vi vic s dng thêm mt chút đ ha đ gii thiu nh nh sn phm và các thành phần to ra snhn din tơng hiu khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mục đích của trang này là gì? Trang cm ơn khách hàng là mt công c đa năng, nhưng đ hiu đưc làm thế nào và ti sao phi s dng nó, trước tiên, cng ta cn phi phân tích tâm lý của nhng ni đăng ký. Sự hi hận của ngưi mua là mt hin tưng tn ti dưi rt nhiu mc độ khác nhau mô t trng thái tâm lý khách hàng sau khi h mua mt sn phm vi mc giá hoc tính hu dụng không tương xng... S lo lng này và tính bt n đnh theo sau quyết đnh mua hàng đôi khi dn đến vic tr li sn phẩm, nht là khi ngưi tiêu dùng gp k khăn khi s dng sn phm. Đ xoa du và dung hòa ni hi tiếc của ngưi mua, thương nhân phi chia s vi họ bng mt vài cách sau thương v mua bán. Đó là một trong nhng lý do mà nhng danh mục sn phm g cao (thm c c g thấp) đưc h tr bng vic bo hành, bo đm, đưng dây nóng h trợ khách hàng và trong mt i trường hp có nhiu kiu hu mãi đặc bit. Bây giờ, mặc dù nhng khách hàng đã đăng ký của bn vn chưa mua gì, nhưng h vn có th b nh hưng bi mt hin tưng tương t cng ta gi là shi hn của khách hàng đã đăng ký (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Khi khách hàng đăng ký vào danh sách opt-in của bn ln đầu tiên, h chng biết gì v bn. C hai đu là ngưi l vi nhau. Trong khi khách hàng này mong mun nhn đưc nhng thông tin mà bn đã ha hn trên trang opt-in, t hcũng hy vọng nhìn thy nhng thông tin khiến họ cm thy thoi mái và xác nhn rng quyết đnh cho bn các thông tin cá nhân là đúng đn. Nói cách khác, khiến mt ngưi truy cp web tham gia danh sách của bn mi ch là mt na ca cuộc chiến. Bn s theo đuổi khách hàng vi trang cm ơn ca bn bng cách cng c mi quan h tc t va đưc xây dng. Mi quan hệ rt quan trng đ d dàng xây dng mt danh sách opt-in, và q tnh xây dựng s tín nhim chung này cn phi bt đu ngay lp tc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.