Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:33    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

TO NHNG E-MAIL THEO ĐUI KHÁCH HÀNG TRONG H THNG TRẢ LI E-MAIL TỰ ĐNG
Bn có nh tt c nhng thông tin mà bn đã thu thp đưc khi nghiên cu về sn phm và nhng bc t chào hàng không? Đây là lúc đưa s dng thông tin đó đ to mt lot e-mail theo đui gi ti nhng người trong danh sách opt-in của bn. Mục đích của chui e-mail này là tuyên truyn và chun b bán sn phm cho các khách hàng tim năng, giới thiu mt cách hiu qu nht li chào hàng ca bn i nhiu c đ nht. Bn cũng cần tiếp tục xây dng mi quan h ban đu và mi quan h lâu i vi nhng ngưi đăng ký (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
E-mail của bn có th i hoc ngn tùy ý, nhưng s lưng thông đip đưc khuyến kch là ít nht t năm đến by. Nếu s thông đip ít hơn s đó tnhng ngưi đăng ký ca bn không chc có được đy đ thông tin. Điu này có nghĩa là, thông đip theo đui đu tiên của bn phn ln ch là thông đip chào đón, th mà bn dùng để cm ơn nhng ngưi đã đăng ký tham gia danh sách và cung cp cho h mt s đưng link ti mt vài tài liu tng thêm làm mi nh (ví dụ: cun sách đin t min phí) mà bn đã ha tng trong li chào hàng trang opt-in. Thông đip chào đón cũng có th là mt nơi mà bn giới thiu sn phm/gii pháp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ to ra nhng thông đip theo đuổi hay, cách đơn gin nht là học tcác ví dụ; hãy xem nhng mẫu mà tôi đã s dng trong năm thông đip đu tiên tchuỗi tr lời e-mail t đng cho trang http://www.PassiveIncome Secrets.com của tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
E-MAIL 1
Dòng tiêu đ:%%Tên thuê bao%%, bí mt về nhng ngun thu nhp thđng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
… (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xin chào %%Tên thuê bao%%
Tên tôi là Ewen, và tôi chân thành cm ơn bn vì đã la chọn nhn thêm thông tin về h thng ngun thu nhp thụ đng
Bn có th click o đây đ xem hệ thng:
Cũng giống n bn, tôi va mi tìm kiếm mt phương pháp đã đưc chng minh để có th d dàng to ra nhiu ngun thu nhp th đng trên mng. Đc biệt hơn, tôi cũng đang kiếm tìm mt hệ thng hot đng cho một ngưi bình tng mà không ph thuộc o kinh nghim ca h (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
cuối cùng tôi đã tìm ra nó trong H thng plugin mang li li nhun (PIPS) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
H thng này giúp tôi kiếm đưc mt nguồn thu nhp khổng l mt cách hoàn toàn th đng 24/7, và tôi đánh giá nó rt cao
Hãy click vào đây để kim chng nó ngay lp tc:
Tôi cũng tng bn mt món quà tht đc bit tr giá 197 đô-la ch còn trong vòng by ngày xem chi tiết đây:
Cm ơn bn, và tôi mong nhn đưc nhng tin tt lành t bn. Bn cũng snhn đưc nhng thông tin hu ích về ngun thu nhp thụ đng và nhng mẹo nh t tôi, hãy kim tra e-mail của bn đ biết thêm
Chúc bn thành công! Ewen
P.S. Nếu bn không muốn nhn thêm thông tin và nhng mo nhỏ, bn có thcun trang xung dưi cùng đ biết chi tiết cách ngng nhn bn tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
E-MAIL2
Dòng tiêu đ:%%Tên thuê bao%%, bn có th làm điu này mt cách d dàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Xin chào %%Tên thuê bao%%,
Bn có khe không? Ewen đang đây vi mt nhc nh nhanh… Hy vng rng bn thy t vị khi xem qua h thng Plugin mang li li nhun:
Tin th, mt món q đc bit tng thêm cho bn đã gn hết, và ch còn năm ngày đ bn có th nhn nó
H thng này hot đng thc s hiu qu. Và bn có th làm vic d dàngĐiều tt nht đó cnh là vic nó t đng mang li cho bn ngun thu nhp thđng không gii hn. Vâng, bn đã đc nó ri đúng không cùng mt lúc bn sẽ t đng có sáu dòng thu nhp th đng tc thời vi h thng này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Điều này là do bn đã có một h thng tiếp th xây dng da trên nhng đòn by rt ln và đòn by là mt trong nhng bí mt cơ bản của thành công trong thu nhp th đng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy kim tra đây:
Chúc bn thành công! Ewen
P.S. Ch còn năm ngày na cho bn để bn chớp ly món q lp học t xa vcác bí mt của thu nhp th đng Hãy xem cách đ bn có đưc nó ngay lp tc đây:
E-MAIL 3
Dòng tiêu đ: bn là ai ¿¿ Tên ngưi đăng ký¿¿? Xin chào ¿¿ Tên ngưi đăng ký¿¿,
Có rt nhiu ngưi hi tôi Ewen, anh là ai?" vậy, tôi ng hôm nay là cơ hi tt để tôi giới thiu thêm v mình; bao gi cũng tt hơn nếu bn biết bn đang đc e-mail cũ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi là mt nhà tiếp th trên mng chun nghip đến t Singapore và bt đu kinh doanh trên mng t năm 1997. Sau nhiu năm c gng và tht bi, cuối cùng tôi đã tìm ra cách đ có đưc nguồn thu nhp tht n định t việc kinh doanh trên mng Và tôi ha s chỉ cách cho bn cũng n nhng th thut và thông tin. Một trong nhng ngun thu nhp chính của tôi là h thng thđng mà tôi đã chia s vi bn:
H thng này thc s hiu qu. Trên thc tế, vic bn đến t đâu hay bạn bao nhiêu tuổi không quan trng. Mạng Internet là một sân chơi bình đng, và bt kai nghiêm túc ts thành công. Ví dnhư, tôi đến tSingapore. Jeff Casmer, mt thành viên đến t M, nói v hệ thng thu nhp thụ đng:
Cm ơn! Hai năm trưc, tôi b mt vic và có một con nh, tôi ngập trong nnn và chng th bu víu vào đâu. Ngày hôm nay, tôi kiếm đưc trên 4 nghìn đô-la mi tháng t h thng này và con s t tăng lên mi tháng"
Bn có thđc về nhng thành tích của anh y cùng rt nhiu câu chuyn thực khác đây:
=>http://www.PassiveIncomeSecrets.com/pips Tôi rt hoan nghênh bn bt đu ngay t lúc này! Chúc bn thành công!
Ewen
P.S. Quà tng thêm Lớp học t xa v nhng bí mật của thu nhp th đng schỉ còn g tr trong vòng *48* gi nữa. Hãy nhn ngay
E-MAIL 4
Dòng tiêu đ:24 gi cui cùng %%Tên thuê bao%%! Xin chào %%Tên thuê bao%%,
Đây ch là mt nhc nh ngn gn v món q tng lp học t xa v nhng bí mật của thu nhp thụ đng Nó s b xóa trong 24 gi nữa. 
Nếu bn vn chưa nhn quà, đây là cơ hi cuối cùng cho bn. Dưi đây là link chi tiết:
Chúc bn thành công! Ewen
E-MAIL 5
Dòng tiêu đ:%%Tên thuê bao%%, Cm ơn bn mt ln nữa…
Xin chào %%Tên thuê bao%%,
Cm ơn bn mt ln na vì đã đc nhng e-mail tc ca tôi. Tôi hy vng rng bn tch chúng. Tôi s chia s vi bn rt nhiu th thut và thông tin kinh doanh trên Internet, vì thế hãy chc chn rng bn đã xem e-mail của tôi và vn đang đc chúng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn mi kinh doanh trên mng, đây là một điu nh bé mà tôi có th giúp ích cho bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Tôi s nói vi bn ngayChúc bn thành công! Ewen
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.