Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:05    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

LƯU LƯNG CÓ ĐNH HƯNG
Bây giờ đ bán đưc hàng bạn cn liên h vi ngưi thực s sẽ mua hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Không có lưu lưng truy cp = không có ngưi xem = không bán đưc hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
N cng ta đã tho lun phn tc, lưu lượng truy cp cn ng đến mục tiêu xác đnh, nhng người truy cp o trang web của bn cn tìm kiếm giải pháp mà bn đưa ra. Vic to ra lưu lưng truy cp là c mt khoa học và ngh thut được thc hin thông qua s kết hợp của các pơng thc qung cáo min p và có tr phí. Hàng lot lưu ng truy cp có tr p của bn sđến t các chiến dch qung cáo tr tiền cho mi lưt click chi tiết v pơng thức qung cáo này và các phương thc to ra lưu lượng truy cp khác tôi snói đến trong chương tiếp theo khi bn qung cáo trên các công c tìm kiếm ging n Google (Google Adwords) và bt c qung cáo banner hoc qung cáo n bn gn kèm đưng link mà bạn có th mua trên các trang web tp trung o mt th tng. Trong khi đó, các pơng thc min p đ to ra lưu lượng truy cp tp trung o nội dung, tc là s dng các bin pháp như:
Viết bài đưa lên các trang lưu tr bài viết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Viết và gi các thông cáo báo chí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Viết và phân phát các bn báo cáo min p có tính cht lan truyn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tham gia vào các nhóm tho lun, din đàn, bng tin tp trung vào một thtng
S dng web 2.0 (ví d như các mng xã hội, blog, s dụng video) (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic to ra lưu lưng truy cp không k nhưng nó đòi hi bn phi tht s nlc và hc hi nhng k thut đúng đn. Nó giống n mt môn học trưng. Nếu bn hc và áp dng nhng phương pháp này bn s có đưc lưu lượng truy cập (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tc khi tho lun c thể v tng phương pháp cng ta cn phi nhìn vào mi quan hệ gia t khóa và mục tiêu bi bin pháp ch yếu đ hưng đến ngưi truy cập mục tiêu là thông qua t khóa. Dù người truy cp trang web thông qua một công c tìm kiếm, mt đưng link trên các bài viết hay bằng bt c cách nào t bn cũng cn hc cách s dng t khóa để thu hút lưu lượng truy cp c thể t mt th tng đến vi qung cáo và nội dung của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tc hết cng ta s tho lun xem n thế nào là một nhóm t khóa có đnh hưng hay phn ánh cnh xác li chào hàng của bn. Chng hn vi cụm tmua laptop trc tuyến, bạn biết rng hu hết mi ngưi gõ t khóa này đang tìm kiếm điu gì đúng không? Nếu bn bán laptop trên trang web ca mình tbt c qung cáo nào của bn trên trang web cũng s xoay quanh t khóa này đ thu hút được lưu ng ngưi truy cp ln. Tuy nhiên, nếu bn qung cáo và thu hút ngưi truy cập ti trang của mình vi cm t sa cha laptop mà không đưa ra nhng li khuyên hay các mo để sa cha laptop trên trang web t nhng người truy cp s không hưng đúng mục tiêu. Nói cách khác lời chào hàng của bn không phi điu ngưi đó tìm kiếm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vy làm sao bn biết t khóa hoc cụm t nào ng đến đúng lưu lưng truy cp mà bn cn? Lưu lượng truy cp s cho thy mong mun của ngưi truy cp để điu chnh lời chào hàng của bn. Vic la chon t khóa luôn luôn được thực hin trong suốt giai đon nghiên cu th tng ban đu. Khi nghiên cứu thị tng và bt đầu tìm kiếm mt th tng ngách bn cn tiếp tục tìm nhng cụm t và t khóa tch hp đ bn có th tham kho sau này và sdng chúng vào các công c tìm kiếm t khoá để tìm được các cụm t mang li nhiu lưu lưng truy cập hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vic la chn t khóa luôn luôn đưc thc hin trong sut giai đon nghiên cu th tng ban đu. Khi nghiên cu th trưng và bt đu tìm kiếm mt thị trưng khe bn cn tiếp tục tìm những cm từ và t khóa tch hp
LƯU LƯNG NGN HẠN SO VI LƯU LƯỢNG TRUY CẬP DÀI HN
Lưu lưng ngn hn là lưu lưng bn to ra nhanh chóng, ngay lập tức, nng nó ch mang cho bn lượng kch viếng thăm trong một thi gian ngn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt vn đ nữa cn phi tính toán là loi lưu lượng bn s sử dng, da vào việc công vic kinh doanh của bn đang giai đon nào. Da o thời gian và hiu qu có hai loi lưu ng truy cp đó là ngắn hn và i hn. Lưu ng truy cp ngn hn là lưu lượng truy cp bn to ra nhanh chóng, ngay lp tc, nhưng nó ch mang cho bn lưng ngưi truy cp trong mt thi gian ngn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khía cnh ngn hn có th đưc xây dng trong các th thut hoc có th do sự la chọn của bn, chúng ta s làm trong một i ví dụ (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Chng hn bn gi e-mail đến nhng ngưi đăng ký bn tin đề nghị họ ghé thăm mt trang web bn mi to ra. Bn s nhanh chóng có lưu lưng truy cp nhưng ch trong mt thi gian ngn khi nhng người đăng ký bản tin o thăm trang web. Đó là lưu lưng truy cp ngn hn bi vì nó b gii hn trong danh sách nhng ngưi đăng ký bn tin. Tt nhiên bn có th gi tin nhn đnh kti nhng người này v trang web mà bn muốn họ vào thăm (đ có lưu lưng truy cp thưng xuyên), nhưng nó không đem li nhng người truy cập mi. Gi sử bn thực hin mt chiến dịch Google Adwords đ qung bá mt trang web mi. Bn có được lưu ng truy cập t pơng thc này trong thi gian i hay ngắn hoàn toàn ph thuc o vic bn sn sàng chi tr bao nhiêu cho số lưu lượng truy cp này. Nếu bn có mt ngân sách hạn hp t bn không thể thc hin qung cáo trong thi gian dài (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các bin pháp to ra lưu lưng truy cp i hn thì khác, cng thưng đòi hi thi gian và phi to đà đ xây dng nhưng khi làm xong bn s có nguồn lưu lưng truy cp mi thưng xuyên mà không phi đu tư thêm tin bc và thời gian. Mt ví dụ hay để to ra lưu lưng truy cp dài hn là s dng các bài viết. Các bài viết hay s đưc lan truyn trên Internet hàng tháng hay có khi hàng năm và bn s tiếp tục có thêm lưu lưng truy cp t các bài viết này khi mọi ngưi tìm kiếm chúng trên công c tìm kiếm, thông qua các tp c đin t và các trang lưu tr bài viết…
Điều quan trng nht bn phi hiu là, vic to ra lưu lưng truy cp đòi hi cthi gian và tin bc. Nói cách khác, bn có th to ra lưu lượng truy cp bng cách tr tiền hoc s dng phương pháp c trng o ni dung như viết bài, gi thông cáo báo chí, ti ưu hóa trang web của mình để có đưc kết qutnhiên trên công c tìm kiếm,…
Tt c các pơng pháp to ra lưu lưng truy cp đưc chia làm ba loại:
Mua lưu lưng truy cp
Thu hút lưu lưng truy cp
Ly trộm lưu ng truy cp
Bn có th mua lưu lưng truy cập bng qung cáo tr tin cho mi lưt click, qung cáo trên tp c đin tử, mua không gian quảng cáo trên các trang web có lưu lưng truy cp lớn, qung cáo rao vt…n thu t lưu lưng truy cập là vn đ to ra ni dung. Trong đó có mt s phương pháp như viết bài, gi thông cáo báo chí, tham gia o các din đàn và nhóm tho lun và sdng các báo cáo lan truyn và các đon video (Web 2.0). Lấy trộm lưu ng truy cập t không có nghĩa ăn trm. Ly trm thc tế là làm tăng lưu lưng truy cp nh nh hưng của ch s hữu các trang web khác. Chng hn, bn có th đăng các nhn xét của mình lên các blog có lưu lưng truy cp ln và đ li đưng link ti trang web của mình. Bn có th hp tác vi nhng ngưi s hu danh sách khách hàng khác đ tác đng đến nhng ngưi đăng ký nhn bn tin trong danh sách của h. Bn cũng có th chào bán sản phm và các báo cáo của cnh mình cho nhng n tiếp thị khác đ làm q tng kèm cho chiến dịch tung ra sn phm ch lc của họ. Tt c việc cn làm là tìm ra cách có đo đức để thu lợi t tài nguyên của nhng ngưi khác (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bạn cn tp trung hc kmỗi ln mt phương pháp (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi bn nghiên cu các th thut to ra lưu lưng truy cp đưc tnh bày trong chương tiếp theo, có mt i điu cn phi ghi nhớ. Tc hết, bn cn tp trung hc k mi ln mt pơng pháp. Hãy la chn mt th thut và bt đầu học ngay hôm nay. Hãy c ý đến kết qu của mình. Thứ hai, hãy c ý đến t l chuyển đi. Nói cách khác, có bao nhiêu ngưi (đến t mt nguồn lưu lưng truy cp nào đó) tr thành khách hàng hoc người đăng ký nhn bn tin? Công thức chun đ tính toán t l chuyn đi là doanh s X trên 100 ngưi truy cp hoc s ln mua hàng trên 100 ngưi truy cập. Chng hn nếu bn có doanh s là năm trên 100 ngưi truy cp trang web t t l chuyển đi của bn là 5¿. Trong 100 ngưi truy cập, có năm ngưi mi đăng ký o danh sách nhn bn tin ca bn t bn có t l chuyn đi opt-in là 5¿,Có mt điều cần c ý, đó là mọi n lc của bn là để thúc đy mi ngưi đăng ký vào danh sách opt-in của mình. Nhng ngưi đăng ký nhn bn tin s là ngun smt để bn to ra lưu ng truy cp và doanh s tng xuyên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Hc k mỗi th thut mt ln (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.