Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     01:15    

Sách hay nên đọc trong đời – Bí mật thực sự Internet Marketing

Đi vi qung cáo ch văn bn kèm đưng link, bn có th làm theo mô nh truyn thống tr tin cho mỗi lưt click chut. Tức là qung cáo giống kiu rao vặt ngắn gn, đủ ni dung. Đi vi quảng cáo banner t có nhiu s la chn hơn. Có hai loi banner web là banner tĩnh và banner đng. Tôi chc rng tc đây bn tng nhìn thy nhng banner này. Một banner web tĩnh cha mt nh nh và văn bn giữ nguyên không thay đi khi hin th trên trang web. Nó không có hiu ng đc bit: bn ch có th bn thấy. Tuy nhiên, mt banner đng có th s dng nhng hiu ng đc bit. Nó có th hin th các hình nh khác nhau và các dòng ch ngn khác nhau khi chuyn đng theo chu k. Nếu bn không quen vi loi banner động, tôi ngbn nên th vào trang web min p này:http://www.animationonline.com/. Bn có th t to cho mình nhng banner động và xem cng thc s hot đng n thế nào (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nhìn chung, kích thưc banner đưc tiêu chun hóa bi ngành qung cáo trên Internet. Bn s bt gp khong chín loại kích thước khi bn kho sát các lựa chn trên các mng lưi qung cáo:
1. Banner c chun 486 x 60 pixel
2. Banner c chun vi thanh điu ng (Navigation Bar) – 392 x 72 pixel
3. Banner c mt na banner chun – 234 x 60 pixel
4. Nút vuông – 125 x 125 pixel
5. Nút c lớn – 120 x 90 pixel
6. Nút c nhỏ – 120 x 60 pixel
7. Nút mini 88 x 31 pixel
8. Banner theo chiều dc – 120 x 240 pixel
9. Banner tháp đng hoc chọc tri” – 160 x 600 pixel
Nếu bn không có kỹ năng thiết kế đ ha t bn cn mt ngưi khác thiết kế các banner cho mình. Các trang web như http://elance.com và http://rentacoder.com có rt nhiu ngưi làm ngh thiết kế đ ha t do mà bn có ththuê h to ra các banner rt đẹp. Khi bn đưa ra yêu cu vi ngưi thiết kế hãy đm bo rng qung cáo ca bn tuân theo tt c các nguyên tc v nhn din thương hiu mà chúng ta đã tho lun và qung cáo đó có hình nh cùng với văn bn thu hút được s chú ý (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TH THUT TĂNG LƯU LƯNG 3: QUNG CÁO TRÊN TP C ĐIN TỬ
Bn có th qung cáo trên các tp c đin t tng xuyên nếu bn tch tuy nhiên, tôi vn gi nó là th thut giúp tăng lưu lưng truy cp ngn hn bi slưng khách vào trang web của bn s tăng vt nhanh chóng khi qung cáo xut hin ln đu tiên. Nó không phi là k thut để to ra mt ngun lưu lưng truy cp liên tc. Mt s ngưi nói rng tc đây qung cáo trên tạp c đin t tng không được s dng. Điu y ch đúng mt phn. Bn thy đy, o thi đim qung cáo trên tp c đin t đang là trào lưu, hu n tt c mi ngưi đều nhn đưc nhng bn tin chào mời cơ hi qung cáo. Đây là một cơ hội tốt để tìm kiếm qung cáo cho bt k thị trưng ngách nào tuy nhiên, rt k quyết định tp c đin t nào có một cơ s nhng ngưi đăng ký nhn bn tin s ng ng thc s. Nói cách khác, có nhiu ngưi đăng ký o danh sách ch vì mục đích có th bán qung cáo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hin nay bn vn có th tìm thy các tp c đin t có cht lưng để qung cáo. Ch có mt vn đ là liu bn có th tìm thy i tp chí trong th tng chun bit ca bn không. S k dễ dàng nếu bn đang qung cáo các cơ hi kinh doanh hoc các sn phm liên quan đến tiếp thị qua Internet, tuy nhiên, bn có thphi tìm hiu k hơn để tìm ra các cơ hi tt trong th tng ngách của bn. Cách d nht đ bt đu tìm kiếm vn là thưng xuyên tìm kiếm trên Internet, đánh t khóa th tng ngách của bn vào trưc t tp c đin tử” hoc tc t “bn tin. Chng hn nếu bn đang tìm kiếm các tp c đin tliên quan đến đàn ghi-ta bn s o trang http://www.google.com và đánh mt s t n tp c đin t v đàn ghi-ta hoc bn tin v đàn ghi-ta (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các tp c đin t và bn tin thu hút quảng cáo linh hot gn n lúc nào cũng có mt đưng link trên trang web nói rng Dành cho qung cáo”. Nếu bn không nhìn thy mt đưng link n vy t hãy tiếp tc và đăng ký nhn bn tin. Bn s có được cm nhn v s tp trung, ni dung và thái đ ca tác gi. Sau đó bn hãy gi mt e-mail cá nhân đ hi xem anh ta có quan tâm đến vic đưc tr tiền để gi đc quyn qung cáo của bn hoc dành mt ch đăng mẩu qung cáo của bn trong bn tin của anh ta hay không. Nếu bn không may mn tìm được mt bn tin hay theo cách này t có mt i ngun khác bn có th sử dng:
Mt công c tìm kiếm và ch dn toàn din cho nhng nhà qung cáo trên tp c đin t. Đòi hi trả tiền tc (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thoi i xem và tìm kiếm. Cung cp d liệu theo danh sách kích thưc, tn số xut hin của t tín và chi phí (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nguồn tài nguyên min phí. Phân theo loi. Đim số cht lưng đưc đánh gbởi nhn xét của nhng ngưi đăng ký qung cáo. Tuy nhiên, trang này không liệt kê liu còn cơ hi qung cáo trên mi tp chí đin t hay không vì vy bn sẽ phi t o xem các trang web (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tương t n trang http://www.ezine-dir.com nng chưa bao gi bn có thể có nhiu la chọn đến vậy!
Đây là cơ s d liệu để tìm kiếm các tạp c n bn đnh k đưc chọn bởi sISSN thông qua T vin ca Quốc hội. ISSN đưc s dng như là phương pháp cui cùng hoc th thut nâng cao. đây bn s không th tìm thy nhiu tp c đin t kiu gia đình. Tuy nhiên, chc chn bn s tìm thy nhng n bn cht lưng cao đưa ra các cơ hi qung cáo. Ch có mt rào cn duy nht là chi phí, trong s này có nhiu n bn đưc phát hành bng c bn in và bn trên Internet. Chng hn tôi tìm thy mt tp c mang tên Bình lun vđàn ghi-ta bán các vị t qung cáo theo cách của mt tp c truyn thng vi các qung cáo trang trong, bìa sau, qung cáo ¼ trang tp chí… có mức g t 148 đô-la đến 825 đô-la (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Các nh thc qung cáo đin hình trên tp c đin t và bn tin gm có:
Quảng cáo đc quyn
Qung cáo đc quyn đưc gi riêng t tp c đin t hoc bn tin tng xuyên. Bn có th xem nh thc qung cáo này tương t n gi e-mail qung cáo ti nhng ni trong danh sách của bn. Li ích của vic qung cáo độc quyn là bn có nhiu không gian (nhiu ch) hơn đ miêu t chào hàng và bn không phi cnh tranh vi qung cáo hay ni dung khác. Tuy nhiên, bn có thtưng tượng đưc qung cáo độc quyn tng là hình thức qung cáo đt nht trên tp c đin t. Nhìn chung, vic cạnh tranh đ đưc đặt qung cáo độc quyn thc s gay gt (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Quảng cáo mini trong tạp chí đin t
Các nh thc qung cáo còn li ch khác nhau v v t đt qung cáo. Nó phthuc o vic ch báo cho đt bao nhiêu qung cáo trên một số. Các ch báo nói rng nếu đt ba qung cáo/ss đưc gim giá qung cáo. Chng hn bn sẽ thy các mức g khác nhau tùy thuc o vị t bn mun đặt qung cáo gn phn đầu, phn gia hay cui bn tin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi viết qung cáo trên tạp chí đin t, vic đu tiên là bạn phi kim tra liệu mình có phi làm theo một s u cu hoc ch dn ca ch báo hay không. Tuy nhiên, hình thc của c hai loi qung cáo này (độc quyn và mini) đều theo tiêu chun cơ bản. Về không gian, qung cáo mini tương t như qung cáo tr tiền cho mỗi lưt click chut. Bạn s viết điu gì đó ging như mt mu rao vt, tng không q mt trăm t (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn mt mi vì cảm giác mt mi” vào mi buổi sáng? Hãy khám phá cách đbn có th thức dy tnh táo dù ch ng có sáu tiếng mi ngày. Đm bo là tht!
Qung cáo độc quyn s cho bn nhiu không gian hơn nhưng thưng nó cũng gii hn đ i chng hn nkhông quá 500 t. Khi viết loi qung cáo này bn cn ghi nh danh tiếng và s tin cậy mà ch báo đã gây dng đưc vi các đc gi. cũng nên hiu rng bn là mt ngưi l vi nhng đc giả này. vậy, bn to ra liên kết bng cách điu chnh bn thân theo cách h đã quen vi họ. Tôi s cho bn xem mt mu qung cáo độc quyn đ minh họa cách viết nó n thế nào:
[Tên người nhn] thân mến,
Là mt đc giả của [tên của tp c đin t hoc bn tin mà bạn qung cáo], tôi biết bn hy vng nhn được thông tin mi, có g tr nht v [ch đ ca thtng ngách] (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
thế hôm nay tôi viết cho bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tôi là [tên của bn] và tôi có mt s thông tin rt quan trng và t v mun chia s vi bn v vic làm thế nào bn có th [gii quyết/to ra/học/thành công,v.vđiu gì đó liên quan đến ch đ hoc vn đ ca thị tng ngách] (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
v.v…
Tôi đưa ra ví d ngn gọn này vì nó có th to ra mt mu thích hp cho mọi thị tng ngách. Tuy nhiên, bn có lưu ý đến nhng đim quan trng nht? Ngay t đầu qung cáo tôi đã làm đưc nhng vic sau:
Tạo nên/cng c sự quen thuộc bng cách gii thiu tên của tp chí đin t/bn tin
Giới thiu bn thân
Nhanh chóng chuyn tiếp đến phn e-mail của tôi
Nhng nhân t này rt quan trng trong qung cáo độc quyn. Bn cn to dựng được s tin tưng và quen thuc nhanh nht có th và đng thời phi thu hút được s c ý ca đc giả vi điu bn nói (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ có đưc lưu lưng truy cập nhiu nhất qua qung cáo trên tp c đin t bn cn lưu ý nhng mo sau:
Luôn ghi nh mục đích của bn. Là mt n siêu liên kết, lúc nào bn cũng cn xây dng danh sách của mình, vì vy qung cáo nên hưng mi ngưi tới trang opt-in của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu có th, tc hết bn hãy trao đổi vi ch tp chí. Người đó s biết cách nào có hiu qu nht vi đc giả của mình và s giúp bn chnh sa văn phong qung cáo tt nht (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
S dng mt tiêu đề hiu qu. Hãy nh mt qung cáo độc quyn s đưc gửi đi dưi dng mt e-mail đến nhng ngưi trong danh sách. vy dòng tiêu đ của e-mail cn thu hút được s c ý và đưc thiết kế sao cho mọi ngưi phi m và đc e-mail (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy chc chn rng bn theo dõi đưc mi qung cáo bn đã đt trên mi tp c đin t và t l click chut. Lưu ý: bn có th to ra các đường link theo dõi đc bit cho mục đích này trong tài khon Monster Response của mình (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hãy bt đu vi quy mô nh. Tc hết, bn có th kim tra t l trả lời e- mail bng cách thc mua nhng qung cáo ít tin trên mt vài tp c đin tmình chn. Hãy chc chn rng bn đã ti ưu hóa qung cáo của mình trưc khi mở rng chiến dịch hoc chi tin cho nhng vị t qung cáo đt hơn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Luôn c ý đến vic nhn din thương hiu. Đ tên ca bn và gii thiu tên trang web hoc tên min ca bn bt c chỗ nào có th (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lp li sẽ tt hơn nếu bn lp li mt qung cáo nhiu ln trên mt tp cđin t. Hãy nh rng mi ngưi thường cn nhìn thy thông đip ca bn vài ln tc khi quyết đnh (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

S dng bn sao đã đưc th nghim và kim chng. Ci thin qung cáo ca bn trên tp c đin t là cn thiết nhưng việc bt đầu vi mt bn sao qung cáo đã được chng minh v t l chuyn đi cũng có ích. Chng hn bn có thể sử dụng phiên bản m rng của các quảng cáo tr tiền cho mỗi lưt click chuột hiu qunht của mình làm cơ s đ viết các qung cáo trên tp c đin t (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.