Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:31    

Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing

XÂY DNG MI QUAN H
Trang cảm ơn ca bn s hiu quả hơn rt nhiu khi bn tính đến nhng bưc sau:
1) MT TIÊU Đ CM ƠN
Chỉ vic nhìn thy dòng ch"cm ơn" đã giúp ngưi đăng ký của bn biết ngay lp tc rng yêu cu đăng ký của anh ta đã đưc hoàn thành tt đẹp. Bn có thể yên tâm mt chút bng cách xác nhn vic gi đi thông tin đưc ha hn trong trang opt-in. Đây là lý do ti sao tiêu đ của tôi là Cm ơn bn, hãy đc tiếp toàn b các chi tiết v h thng thu nhập th động bí mt và bn th sử dụng ngay bây gi! chứ không phi đơn gin ch là:Cm ơn!
2) S MINH BẠCH
Bn thy không, tôi va mi đặt mt bc nh ca tôi lên trang web, ngay kế bên tên tôi. Điu này ngay lp tc đã cá nhân hóa mối quan h và làm tăng nim tin lên mt mức mi. nh của bn nên trang nhã và chuyên nghiệp, và không cần phi quá nghiêm túc. Tôi mc mt áo vest công s bình thường bởi vì tôi đang giới thiu cnh bn thân tôi nmt chuyên gia v các cơ hi kinh doanh. Bn nên ăn mc đơn gin tuthuc o th tng mà bạn nhm ti. dụ, bn không nên mc mt b complet khi bn đang nói với mi ngưi làm thế nào đ có mt k ngh min p ở Hawaii (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
3) CÁ NHÂN HÓA NGÔN NG CHÀO
Hãy lưu ý rng tôi luôn m đu t bng nhng t Kính chào quý khách. Đây là mt cách chào hiu qu. Nó rt an toàn và chc chn không khiến ngưi nhn k chu. Bn có thể xây dng thành công thc khác nhau đ chào khi nó đưc đánh giá cao. Ví dụ, nếu bn có mt danh sách opt-in dành cho người chơi đàn ghi-ta, bn có th m đầu bng “Các bn say mê ghi-ta thân mến. Cui cùng, hãy lưu ý rng tôi cũng thêu dt đôi chút v tiểu s bn thân và kinh nghim trên phn t gii thiu của tôi. Điu này giúp nâng cao uy tín ca tôi trong ch đ v ngun thu nhp thụ đng đng thi cũng to dng nh nh trong mt nhng người đăng ký và lý gii ti sao tôi li đang qung bá hthng này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
4) CUNG CP HÀNG HÓA
Trang opt-in của tôi đã ha hn tiết l cho người đăng ký bí mt về ngun thu nhp thụ đng. Nên nh rng tôi không phải tn thi gian giãi bày trong nhng li ha. Tôi đã đt rt nhiu đưng link ti hệ thng trên đu bc thư chào hàng và tin chc nhng đưng link này hết sc ni bt. Hãy chc rng bn cũng đã làm nthế. Điu đó s kích tch ngưi đăng ký phi cuốn thanh kéo xung dưi và tìm kiếm cái mà bn đã hứa cho anh ta thông qua trang cm ơn của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
PHÂN PHÁT QUÀ TNG THÊM
Bây gi, chúng ta hãy xem chc năng th hai của trang cảm ơn phân phát các món quà tng thêm và qung bá các li chào hàng liên kết của bn. N đã đcp phn tc, tt nht là phân phát các mi nh để thu hút người truy cp tham gia opt-in ca bn ngay lp tc. Nếu món quà tng thêm của bn chcó thể đưc phân phát thông qua e-mail, t hãy báo trưc vi ngưi đăng ký v thc tế đó trong trang cm ơn. Nếu q tặng thêm ca bn là nhng tài liu có th ti v, như mt cun sách đin t, mt file âm thanh, mt chương trình phn mềm, v.v... thì hãy chc chn rng các link đ ti xuống đã được cung cấp ngay tc t và được đnh dng đ nhng người truy cp nhìn thy ngay (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Không nguyên tc nào nói rng bn phải gi kín nhng li chào hàng của bn cho nhng e-maile-maile-mail tiếp theo. Bn th (và nên) qung bá mt vài trong s nhng li chào hàng đó ngay tn trang cm ơn của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt đc tng vô cùng mnh m nhưng rt dễ nhìn thy ca trang cm ơn là bn cũng có th sử dng chúng đ quảng bá cho nhng li chào hàng liên kết của bn. Không có nguyên tc nào nói rng bn phi gi kín nhng li chào hàng của bn cho nhng e-mail tiếp theo. Bạn có th (và nên) qung bá mt i trong s nhng li chào hàng đó ngay trên trang cm ơn của bn. Hãy xem li bc nh chp màn hình ( nhng trang trưc) trang cm ơn của tôi, nơi tôi đang qung bá mt trong nhng li chào hàng liên kết của tôi. Điu mà tôi mun ngưi đăng ký làm là mua PIPS (Plug-In-Profit system h thng plugin mang li lợi nhun) thông qua link bán hàng liên kết của tôi. Tuy nhiên, tôi không gii thiu vi anh y trc tiếp mt li chào hàng thc s. Thay vào đó, tôi c gng ng mong muốn và c ý của anh y ti lp hc t xa v nhng bí mt của ngun thu nhp thụ đng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lp học t xa thc cht là một sn phm tôi to ra để s dng n mt công c qung cáo. V mặt k xo, nó không phi là để bán. (Bn cũng có th làm đưc điu này, khi bn đã sn sàng t to ra đưc nhng sn phm của riêng bn. Nếu mun, bn thm c có th ly mt s sn phm tên min công cng hoc nhãn hiu cá nhân đ sử dng bằng cách to ra mt công c qung cáo tương t.) Tuy nhiên, đây, điều tuyt vi nht là: sn phm lp hc t xa đưc to ra để g tr đưc nhn biết của nó ln hơn g của sn phm PIPS. Nói cách khác, tôi gii thiu q tng thêm của tôi n một th có g tr ln hơn sn phm bán hàng liên kết mà tôi mun ngưi đăng ký mua. K thut ti thiu hóa li chào hàng căn bn này vô cùng hiệu qu. Có ai li không mun vứt đi mt sn phm trị giá 197 đô-la đ mua mt sn phm khác ch có gbng mt nửa? Nhưng đó chưa phi là tt c nhng gì bn phi làm (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Đ làm cho kỹ thut này hiu quả hơn, bn phi hiu mt i nhân t chuyển đi phụ như:
GIÁ TR CỦA LI CHÀO HÀNG ĐƯC CỦNG C BI THƯƠNG NHÌN (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn đc trang bán hàng PIPS (http://www.SuperAffiliates.com/pips), bn sẽ thy sn phm đưc chào bán có giá tr nhn biết rt ln. Thương nhân chào hàng một khon tng thêm rt ln và còn h trợ v giá (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
SẢN PHM TNG THÊM LÀ BỔ SUNG (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Lp học t xa đưc thiết kế đ b sung cho sn phm PIPS và thực tế còn làm tăng thêm giá tr cho nó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
VIC CHÀO NG TNG THÊM PHI ĐÚNG THI ĐIM ĐÒI HI NH ĐNG (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn có th thy rng li chào hàng tng thêm được gii hn trong by ngày. Ngưi đăng ký phi tuân theo nhng hưng dn của tôi đ nhn đưc quà. Điều này u cu, ít nht, phi click o link bán hàng liên kết của tôi đ xem trang bán PIPS. Do đó, tôi có th trưng bày li chào hàng của tôi ngay c tc khi ngưi đăng ký nhn đưc e-mail gii thiu về nó đu tiên (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Bn nên phát trin h thng ca riêng bn đ qung bá cho nhng li chào hàng liên kết t trang cm ơn của bn. Nó s rt hiu qu chng nào qtng thêm mà bn đang s dng đưc đt đúng vị t để b sung cho sn phm bán hàng liên kết và cung cp mt g tr thc s (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nếu bn không th t to ra mt sn phm tng thêm, vn có nhng chiến lưc khác mà bn có th sử dng:
QUYN NHÃN HIU RIÊNG (PLR) CHO CÁC SN PHM B SUNG (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Mt sn phm PLR có th sử dng luôn hoc bn có th t sa nó. Điu này giúp bn có mt sn phm hoàn thin mà không cn phi t to ra nó. Tương t, vi các sn phm PLR, bạn s đưc phép dán nhãn sn phm như th nó là do bn to ra, sau đó bán sn phm đó (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TẠO QUÀ TNG THÊM DƯI MT HÌNH THC KC (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Quà tng thêm của bn không b gii hn ở mt cuốn sách đin t hoc lp hc t xa. Bn cũng có thto ra nhng file âm thanh, video, hoc các phn mm và cũng có nhng trang v quyn nhãn hiu riêng cho cng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THUÊ NGOÀI
Nếu ngân qu di o, bn có th thuê mt ngưi khác to ra các sản phm tng thêm. Hãy qua trang web http://www.elance.com hoc http://www.rentacoder.com

Bn không buc phi có quà tng thêm cho tt c chiến dch qung cáo. Trên thực tế, bn không buộc phi s dng th thut này; nhưng tôi đã nhấn mnh, bn hãy thc hin nó ngay khi có th, bởi vì nó giúp tăng t l chuyn đi. Trong lúc ch đi, nếu cn, bn ch cn qung cáo hoc tng hợp nhng sn phm bán hàng liên kết của bn trên trang cm ơn. Vic này có th i bt kỳ hình thc nào, t nhng banner qung cáo đơn gin hoc nhng văn bn kèm đưng link ti mt bn đánh g hoàn thin (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 0901 31 21 18 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.