Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

Nhà sách Quốc tế Hoàng gia     00:14    

Sách hay nên đọc – Bí mật thực sự Internet Marketing

4. HIU V TIP THỊ TRÊN INTERNET
Bn có th nhân bn thành công của tôi (hay tn ng điu gì đó gn ging n vậy) vi điu kin bn phi có thái đ n tôi đã nói phn gii thiu tp trung, không thay đi và phi có đng lực để thành công thêm vào đó, bn không th thiếu bn kế hoch kiếm mt triu đô-la của tôi. Tuy nhiên, tc khi tôi đưa ra bn kế hoch, cng ta s nh thời gian để tìm hiu nhng đc đim đc đáo của môi trưng kinh doanh trên Internet. Bn hãy coi chương này n một chuyến tham quan ngn trong hành trình tiếp thị trên Internet. Biết mt i bí quyết trên Internet s giúp bn thành công (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
THƯƠNG NHÂN VÀ N LIÊN KT
Trong phn giới thiu, tôi đã đ cp đến hai mô hình kinh doanh ch yếu:ngưi s hu trc tiếp (đưc gi là tơng nhân và nhà sn xut) và người sở hu bên th ba (đưc gọi là nhà tiếp thị liên kết). Với nhng ngưi chưa biết gì, cách d dàng nht để bt đu kinh doanh trc tuyến là tr thành n tiếp thị liên kết. Bi vì bn không cn phi có sn phm ca riêng mình; bn kiếm đưc hoa hồng t việc bán sn phm của ngưi khác thông qua gii thiu trang bán sn phm của tơng nhân đó. Khi bn biết đưc điu này qua câu chuyn ca tôi, tôi đã thc hin c hai mô nh. Tôi bt đu công vic kinh doanh n mt ntiếp th liên kết. Ngay khi hiu rõ về tiếp th liên kết, tôi đã bán sn phm do cnh mình to ra và thêm mô nh thương nhân vào công việc kinh doanh ca tôi (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
TIP TH LIÊN KT GÌ?
Tiếp th liên kết da trên ý tưởng chia s lợi nhun. Nhà tiếp th liên kết liên kết vi thương nhân (thông qua mt đưng link liên kết) và đưc ng hoa hng khi ni truy cp mua sn phm mà n tiếp thị liên kết gii thiu qua link liên kết. Vy bn s hi làm thế nào thương nhân biết đưc rng bn gii thiu mt khách hàng? Tt c lưu lưng truy cp bn đưa đến trang web ca thương nhân đu bt nguồn t link liên kết của bn. Mt link liên kết là mt URL đc bit (đa chỉ tài nguyên đng nht hoc toàn cu đa ch trang web) duy nht xác đnh bn là mt nliên kết. Chng hn, nếu bn đang qung cáo cho mt sn phm ti trang http://www.xyz.com, t đưng link liên kết ca bn tng s dài hơn mt chút so vi địa ch trang web này, ví d như http://youraffiliateid.xyz.com hoc http://www.xyz.com/ product.html&aff= youraffiliateid, v.v... Link liên kết s đ li đa ch đ ngưi truy cập ti đúng trang trên website của thương nhân đng thi to ra mt cookie theo dõi chứa thông tin liên kết của bn (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Cng ta hãy cùng xem mt ví dụ. ng ty ABC (tơng nhân) bán sách đin t thông qua trang web của h. Mt ngưi truy cp vào trang web qua mt đưng link thông thưng, không phi link liên kết mua mt cuốn sách đin tg 47 đô-la. Trong kch bn này, công ty ABC đã bán trc tiếp mt sn phm và thu được 47 đô-la. Nhưng công ty ABC muốn có nhiu lưu ng truy cp và bán đưc nhiu hàng hơn. H trin khai mt chương tnh liên kết tr cho các n liên kết 50% li nhun t mi sn phm h bán được nhờ s gii thiu của nhà liên kết. Bn quyết đnh tham gia chương trình này và bt đu qung cáo cho sách đin t của công ty ABC trên trang web ca mình. Bây giờ, ngưi truy cp s thông qua link liên kết của bn đ đến trang web của công ty ABC (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi có một ngưi truy cp mua mt cuốn sách đin t giá 47 đô-la, bn đưc b túi 23,5 đô-la và công ty ABC đưc 23,5 đô-la. Thc tế, bn và công ty ABC đã kiếm tin thông qua mt mô hình chia s li nhun (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Khi liên kết, bn đã chi tr cho tt c công c cn thiết để thc hin vic gii thiu này (lưu tr trang web trên máy ch Internet, h thng tr lời t đng, v.v… cng ta s nói c thể hơn v nhng vn đề này trong chương tiếp theo). Tt c nhng vic bn phi làm để có li nhun là giới thiu nhm bán đưc nhiu hàng min là s tin bn đầu tư cho vic gii thiu phi ít hơn s hoa hng bn đưc tr (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Còn nếu là mt thương nhân, bn phi làm tt c nhng vic dưi đây:
Tr tin cho các công c cn thiết để thc hin vic bán hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tr mi khon phí phát sinh liên quan đến vic thanh toán của khách hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Vn chuyn sn phm ti tay khách hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Hoàn tr tin mua sn phm nếu khách hàng yêu cu (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tr lời các câu hi v dch vụ ca khách hàng và h trợ khách hàng (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Tr phí qung cáo (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Thanh toán hoa hng cho nhà liên kết (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).

Nhưng nhng điu này không th ngăn bn tr thành mt thương nhân bi i lý do n tôi đã nói đến tc đây, vic thc hin c hai mô nh kinh doanh s làm tăng và bo đm lợi nhun cao hơn nhiu ln. Tôi ch mun cho bn thy nếu bn bt đu công vic kinh doanh vi vai t n liên kết t sd dàng và tn ít chi p nthế nào. Bn không phi mt nhiu chi phí, không phi sn xut sn phm và không phi vận chuyn sn phẩm. Thay vào đó, phn lớn công vic của bn ch là cung cp thông tin hiu qu. Thông tin hiu quả là nhng thông tin gì? Ngay bây gi cng ta s xem xét kỹ vn đề này (Sách hay nên đọc, sách hay nên đọc trong đời, sách hay nên đọc về kinh doanh).
Nội dung chi tiết về một trong những quyển sách hay nên đọc về kinh doanh này tại đây: http://internetmarketing.sachquocte.com
Đăng ký mua quyển Sách hay nên đọc về kinh doanh – Bí mật thực sự Internet Marketing này:
+ Theo Hotline: 093 5500 734 (Sách Quốc Tế)
+ Đăng ký qua email: sachquocte@gmail.com, hoặc:

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.