Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Sách 17 cách để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của bạn với một cuốn sách - Tạo dựng thương hiệu cá nhân trở thành người nổi tiếng

Lê Xuân Thắng     20:56    

Trở thành người nổi tiếng thực sự là mong ước của nhiều người không phải bởi sự nổi tiếng có mang lại điều gì cho họ không? Mà quan trọng là chính sự nổi tiếng sẽ tạo nên một cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của họ - cho sự giàu của họ - và cho con đường thành công của họ… mà nếu một không nổi tiếng rất khó có được một con đường để đi đến sự thành công nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Có một câu hỏi rất dễ dàng để thấy đó chính là: Bạn có mua một sản phẩm mà bạn không biết không? Câu trả lời rất dễ dàng: Không! Làm sao bạn mua được sản phẩm mà bạn không biết nó! Bởi vì đến “biết” còn không biết thì làm sao quyết định mua hàng được. Điều này xảy ra theo một cách tương tự đối với những người nổi tiếng.
Nếu bạn là diễn giả, nhà đào tạo, chuyên gia tư vấn dịch vụ hoặc chuyên gia học thuật thì chắc rồi – bạn nên nổi tiếng. Nghề nghiệp của bạn đòi hỏi bạn phải trở nên nổi tiếng. Vì sao vậy? Vì khách hàng họ mua bạn – mua kiến thức của bạn – mua trí tuệ của bạn – mua dịch vụ của bạn cung cấp… và chính xác là khách hàng của bạn mua chính bạn. Nếu họ không biết bạn thì làm sao họ có thể mua bạn được? Điều này dễ hiểu để mức không thể có cách nào lý giải hơn.
Nếu bạn nói rằng: Tại sao có những người chẳng có tí nào tài năng nào cũng nổi tiếng? Thật là vô lý!
Khi bạn nói điều này thì cùng là lúc bạn nên nổi tiếng. Tại sao vậy? Vì nếu những nhân vật tồi mà nổi tiếng – còn bạn là những nhân vật chân chính, lỡ khách hàng mua hàng từ những nhân vật tồi thì có phải bạn có lỗi với khách hàng của mình không? Bạn có lỗi bởi vì bạn cung cấp những sản phẩm – dịch vụ - khóa đào tạo chất lượng mà khách hàng thì không mua bạn – đó chính là thiệt hại của khách hàng, nhưng thiệt hại đó đến từ đâu? Thiệt hại đó chính là bởi vì bạn không nổi tiếng để khách hàng biết đến bạn – tìm đến bạn – và mua hàng từ bạn. Vậy nếu bạn là người cung cấp sản phẩm – dịch vụ - khóa đào tạo (do chính bạn tạo ra) chất lượng mà nếu bạn không nổi tiếng thì đó chính là một thiệt hại cho khách hàng của bạn – và đó chính là điều bạn cần phải suy ngẫm và đừng trách khách hàng phải dùng những sản phẩm tệ khi họ không có con đường để lựa chọn nào tốt hơn khi họ cần sản phẩm cùng loại từ những người cung cấp sản phẩm – dịch vụ - khóa đào tạo không chất lượng.
Còn ngược lại nếu bạn nói sản phẩm – dịch vụ - khóa đào tạo (do chính mình tạo ra) không chất lượng – thì bạn không cần phải nổi tiếng. Tôi có một lời thú thật là nếu bạn nghĩ sản phẩm của mình tồi – thì tốt nhất không cần phải để nó nổi tiếng và cũng không cần bạn phải nổi tiếng. Chúng ta có thể dừng đọc ở đây và đến chương khác của quyển sách này để đọc tiếp hoặc đọc quyển sách khác (vì chương này không dành cho bạn).
Vậy chúng ta có thể đọc phần tiếp theo để tìm kiếm một giải pháp cho sự nổi tiếng của chính bạn – cũng như cho sự nổi tiếng của sản phẩm – dịch vụ của bạn (theo đúng một cách tương tự)?

Theo một cách nào đó, sự nổi tiếng không được sinh ra một cách tự nhiên, sự nổi tiếng được tạo ra bằng cách bạn đã cho đi giá trị cho người khác – và bạn nhận lại được giá trị là họ biết đến bạn rằng bạn có thể cung cấp cho họ nhiều giá trị hơn nữa. Khi nói đến điều này tôi muốn nhấn mạnh sự nổi tiếng thật – chứ không phải sự nổi tiếng như nhiều người nghĩa là: Cứ hễ một người có nhiều người biết đến thì được xem là nổi tiếng. Sự nổi tiếng có hai mặt của nó: Một là hữu danh, hai là hư danh. Sự nổi tiếng thuộc về “hữu danh” thì ai cũng cần, ai cũng muốn và mọi người cũng cần – mọi cung muốn được biết đến những nhân vật như vậy – vì họ là những nhân vật có ích. Và phần này của quyển sách bàn đến khía cạnh này của danh tiếng: Hữu danh!

ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.